Cerere de Contestație pentru Bacalaureat 2021, sesiunea august – model / Nota poate crește sau scădea în urma recorectării

6.586 de vizualizări
Foto: Pixabay.com
După ce rezultatele de la Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă, au fost afișate, se pot depune contestații pentru recorectarea lucrărilor de la Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă. Există posibilitatea ca nota să crească sau să scadă în urma acestei proceduri.

Contestațiile pot fi depuse fizic, la școală, astăzi, 31 august, între orele 12:00 – 18:00, dar pot fi depuse și online tot în acest interval de timp, pe adresa de e-mail a școlii/liceului în care au fost susținute probele scrise.

Foto: captură Model Cerere de contestație pentru BAC 2021

Modelul de cerere poate fi descărcat aici: cerere contestație bac 2021.

Cererea respectivă conține și o declarație-tip în care se menționează faptul că tinerii au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Cererea pe care elevul trebuie să o depună conține numele candidatului, CNP-ul, seria și numărul de buletin, școala absolvită, profilul și specializarea.

Președintele comisiei de examen, împreună cu unul dintre vicepreședinți, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din școala respectivă primesc contestațiile și le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obținute la evaluarea inițială, însoțite de un borderou în care se precizează numele candidaților și probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestația, se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

Cine face parte din Comisia regională sau județeană de Contestații
  • preşedinte – inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct al judeţului în care se organizează centrul. În cazul în care se organizează centre judeţene de contestaţii, inspectorul şcolar numit în calitate de preşedinte trebuie să fie altul decât cei numiţi în comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti;
  • vicepreşedinte – un inspector şcolar de specialitate;
  • 1-2 secretari – informaticieni, inspectori şcolari de specialitate, profesori;
  • membri – profesori evaluatori – câte doi profesori, de regulă cu gradul didactic I, pentru fiecare disciplină şi pentru maximum 100 de lucrări contestate. În situaţii justificate, pot fi şi profesori cu gradul didactic II sau definitivat.
Cum are loc recorectarea lucrării

Comisiile de contestaţii, prin profesorii evaluatori, reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din alţi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Candidatul poate solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti să îşi vadă lucrarea / lucrările numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. Această solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor, potrivit metodologiei citate.

Condițiile pe care un elev trebuie să le îndeplinească pentru a promova examenul de Bacalaureat sunt:

  • să-și fi echivalat sau recunoscut (după metodologia de Bacalaureat 2021) toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • să susţină toate probele scrise şi să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • să obţină media 6 (cel puţin) la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. Acolo unde candidaţii obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1 – 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

Citește și:
30,3% este rata de promovare la Bac 2021, în sesiunea august-septembrie, înainte de contestații. Mai puțin de 1 din 3 candidați a luat examenul în a doua sesiune, cea mai mică rată de promovare din ultimii 3 ani
15 august 2021: BAC 2021. Sesiunea de toamnă începe luni, 16 august. Aproape 39.000 candidați s-au înscris / Calendarul probelor și regulile de examen

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Noul concept de Matematică fără raționament sau cum ratează Ministerul Educației să testeze competențele din programă la examenele naționale pe care le organizează – analiza profesorului Ovidiu Șontea

Subiectele de Matematică de la examenele naționale din ultimii 20 de ani ratează să testeze o parte din competențele prevăzute în programa pentru această disciplină după care profesorii predau și…
Vezi articolul