Concurs directori 2022. Proba scrisă are loc joi, 8 septembrie, de la ora 10 / Fiecare item are un singur răspuns corect, prevede procedura de concurs

3.712 vizualizări
Foto: © Photosvit | Dreamstime.com
Proba scrisă pentru concursul național de directori de școli și directori adjuncți, sesiunea iunie-octombrie 2022, are loc joi, 8 septembrie, potrivit calendarului oficial. Conform procedurii Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), intrarea în sală a candidaților se face în intervalul orar 08:00 – 08:45.

Accesul candidaților în centrul special se face în dimineața zilei de concurs, în intervalul orar 08:00 – 08:45, pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate, pașaport), prevede procedura ISMB.

 • Precizăm că Ministerul Educației a trimis inspectoratelor școlare procedura nr. 30825/28.07.2022 privind organizarea, desfăşurarea și evaluarea probei scrise în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aplicabilă în sesiunea iunie-octombrie 2022, dar aceasta nu se găsește pe site-urile inspectoratelor școlare. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat un anunț referitor la proba scrisă a concursului de directori, anunț ce cuprinde extrase din procedura ministerului.
 • Amintim că Edupedu.ro a scris că prevederile pentru cea de-a treia sesiune de concurs sunt reglementate de un ordin ministerial care vizează câteva modificări în derularea concursului, față de sesiunile precedente. – detalii aici

Proba scrisă începe la ora 10 și durează 120 de minute. Testul standardizat va avea 50 de itemi prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs, conform procedurii oficiale.

Fiecare item are un răspuns corect

Pentru fiecare item, răspunsul considerat corect de către candidat va fi marcat prin
umplerea pătratului corespunzător. Alte modalități de marcare a răspunsului (ex. X) nu vor fi luate în considerare în etapa de evaluare.

Profesorii vor utiliza doar pix cu pastă de culoare albastră sau neagră care nu se șterge.

Candidaților, responsabililor de sală și supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță. Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfășoară proba scrisă.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă. 

Cei care se retrag în timpul probei scrise

„Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea testului, pe baza unei declaraţii, predă testul şi părăseşte sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, testul grilă nu este evaluat, iar candidatul respectiv este considerat retras.”

Ce se întâmplă cu cei care copiază

„Tentativa de fraudă sau frauda atrage după sine eliminarea candidatului din concurs şi pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare şi control în învăţământul preuniversitar.”

Evaluarea testării scrise

Potrivit ordinului citat anterior, evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor. Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota fiecărui evaluator se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor acordate de acesta. Nota candidatului la proba scrisă se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, conform ordinului. Cu toate acestea, ISMB informează că „notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor”, ceea ce este contrar metodologiei.

Ordinului pentru modificarea metodologiei prevede că „nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei de organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală”.

Calendarul concursului
 • 8 septembrie – Desfășurarea probei scrise 
 • 8 septembrie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă 
 • 8-9 septembrie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă 
 • 12-13 septembrie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă 
 • 13 septembrie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă 
 • 14-18 septembrie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare
 • 19-20 septembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
 • 21 septembrie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor 
 • 22-29 septembrie – Desfășurarea probei de interviu 
 • 23-30 septembrie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu 
 • 30 septembrie – Afișarea rezultatelor finale ale concursului
 • 3 octombrie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ 
 • 4 octombrie – Validarea rezultatelor finale 
 • 5 octombrie – Emiterea deciziilor de numire 

Foto: © Photosvit | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește și:
Metodologia și calendarul pentru a treia etapă a concursului de directori de școli, publicate în Monitorul Oficial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like