Consiliul Național al Elevilor cere Guvernului să amâne aprobarea bugetului de stat pe 2019 și acuză probleme în stabilirea costului standard per elev

2.842 de vizualizări
Testele grilă la examene - Subiectele grilă la BAC
Testele grilă la examene – Subiectele grilă la BAC
Consiliul Elevilor cere amânarea aprobării bugetului de stat pentru anul 2019, acuzând numeroase probleme în funcționarea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (CNFIP) – forul care trebuie să stabilească costul standard per elev. Concret, elevii spun că nu poate fi stabilit bugetul pentru preuniversitar, atâta vreme cât CNFIP nu a stabilit costul standard per elev.

Petru Apostoaia, președintele Consiliului Național al Elevilor, a acuzat “lipsa de transparență”, “ignorarea totală a nevoilor reale ale elevilor și cadrelor didactice”, și “rolul total decorativ al CNFIP din ultimii ani” în finanțarea învățământului preuniversitar.

“Având în vedere modificări ale elementelor care stau la baza costului standard per elev/preșcolar,
Consiliul Național al Elevilor solicită amânarea aprobării bugetului de stat pentru anul 2019, conștientizarea necesității respectării procedurilor”, atrage atenția Consiliul Elevilor.

Elevii anunță că în 2019 vor “desfășura o serie de analize care să ajute la determinarea necesităților reale și vom solicita ca ședințele CNFIP să se desfășoare în timp util, astfel încât finanțarea să urmarească elevul și școala, nu invers”.

“Nu putem închide ochii atunci când există nereguli în sistem, aceasta este singura cale prin care putem asigura un act instructiv-educativ de calitate. Politizarea școlilor și transferul practicilor incorecte din zona politică în zona învățământului sunt unele dintre cauzele principale ale stării precare ale sistemului, care privează milioane de cetățeni ai României de o educație de calitate”, a declarat Petru Apostoaia.

Consiliul Național al Elevilor a listat problemele de funcționare ale Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (CNFIP). Vezi mai jos comunicatul integral remis de Consiliul Elevilor:

“Consiliul Național al Elevilor, structura reprezentativă a celor peste 2,85 de milioane de elevi din România, solicită amânarea aprobării bugetului de stat pentru anul 2019! Tragem un semnal de alarmă cu privire la modul aberant prin care se dorește stabilirea bugetului pentru învățământul preuniversitar, prin ignorarea unor principii fundamentale.

5 iunie 2018 – La acea dată ministrul educației naționale, Valentin Popa emite OMEN 3903/2018, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

15 octombrie 2018 – Ministrul interimar al educației naționale, Rovana Plumb, emite OMEN nr. 5311/2018, privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, la 4 luni după aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar. Președintele Consiliului Național al Elevilor, Petru Apostoaia, este numit în funcția de membru, din partea partenerilor sociali.

1 noiembrie 2018 – Ministrul interimar al educației naționale, Rovana Plumb, emite OMEN nr. 5396/2018, privind modificarea regulamentului CNFIP, prin majorarea numărului de membri de la 19 la 21.

28 noiembrie 2018 – Președintele CNFIP, Aura Codruța Danielescu, convoacă, prin Convocatorul nr. 1/CNFIP/28.11.2018, ședință ordinară pentru data de 6 decembrie 2018. Ordinea de zi cuprindea: (1) Măsuri organizatorice pentru punerea în practică a unor prevederi din Regulamentul de organizare și funcționare a CNFIP, aprobat prin OMEN nr. 3903/2018 și completat prin OMEN nr. 5396/2018; (2) Alegerea comitetului de monitorizare a UFIP, în conformitate cu art. 15 din Anexa 1 la OMEN nr. 3903/2018; (3) Prezentarea rezultatelor preliminare obținute prin derularea activităților din Foaia de parcurs nr. 269/UFIP/14.06.2018 și a proiectului de măsuri de optimizare a modulului Date Financiare din aplicația informatică SIIIR; (4) Stabilirea valorii coeficientului 1 în vederea elaborării proiectului de HG privind finanțarea de bază pentru anul 2019; (5) Diverse.

6 decembrie 2018 – Are loc ședința ordinară a CNFIP; anterior ședinței, o parte dintre membri anunță că nu pot participa sau că își deleagă atribuțiile. Pragul de cvorum (2/3 din total) nu este atins. Ministrul educației naționale, Ecaterina Andronescu, și Secretarul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Ionel Florian Lixandru, adresează cuvinte de încurajare membrilor CNFIP prezenți. Discuțiile privind punctele 1, 2 și 3 de pe Ordinea de zi decurg fără probleme. Punctul 4 de pe Ordinea de zi este cel așteptat de către toți membrii. Având în vedere materialul prezentat la punctul 3, alături de majorarea salarială pentru sporul neuropsihic, indicele de inflație, procentul de majorare salarială ce nu a fost acordat pentru lunile ianuarie-martie 2018, precum și majorările progresive ale salariilor de bază, pentru atingerea nivelului anului 2022, președintele CNFIP, Aura Codruța Danielescu, a propus ca majorarea costului standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, să fie de 22% (de la 4413 RON la 5384 RON), insinuându-se faptul că această creștere este acceptată. Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, cu sprijinul majorității celorlalți membri, au solicitat ca majorarea să fie de 27%.

De asemenea, președintele CNFIP, Aura Codruța Danielescu, a propus ca majorarea costurilor standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii” să fie de doar 4,2% (de la 355 RON la 370 RON), valoare considerată a fi total insuficientă de către Consiliul Național al Elevilor, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, alături de alți membri ai CNFIP. Valoarea propusă și susținută de către CNE și FNAP-IP a fost de 26,76%, astfel încât coeficientul să fie de 450 RON.

Deoarece pragul de cvorum nu a fost atins, procedura de vot s-a desfășurat online; totuși, de la terminarea ședinței (6 decembrie, aproximativ ora 15) până la termenul limită pentru exprimarea votului online (7 decembrie, ora 13:00), doar 7 membri și-au exprimat opinia.

11 decembrie 2018 – La ora 18:14, președintele CNFIP a transmis membrilor un al doilea convocator, pentru o ședință ordinară, online, pentru data de 11.12.2018, cu termen pentru exprimarea votului până la ora 12:00, în data de 12.12.2018, ce conținea nenumărate nereguli, după cum urmează: convocatorul are 2 numere de înregistrare (2/CNFIP/11.12.2018 și 1/28.11.2018); totodată, un alt document a fost înregistrat cu nr. 2/CNFIP, anume o adresă din partea domnului Ferencz-Salamon Alpár-László, din data de 5.12.2018, privind propuneri pentru stabilirea valorilor celor doi coeficienți. Convocatorul nu este conform cu ROF CNFIP, din mai multe considerente: o ședință ordinară poate fi convocată cu cel puțin 7 zile înainte de data reuniunii, iar o ședință extraordinară poate fi convocată cu cel puțin 3 zile înainte. Nicio ședință nu poate fi convocată în aceeași zi în care ar trebui să se desfășoare.

Petru Apostoaia a atras atenția, atât în cadrul primei sesiuni de vot, cât și în cadrul celei de-a doua, că există nereguli; membrii trebuiau să voteze astfel:
1. Majorarea costului standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru coeficientul 1
a. 27%, respectiv 5605 RON – DA/NU/MĂ ABȚIN
b. 22%, respectiv 5384 RON – DA/NU/MĂ ABȚIN
2. Majorarea costurilor standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii”
a. 4,2%, respectiv 370 RON – DA/NU/MĂ ABȚIN
b. 26,76%, respectiv 450 RON – DA/NU/MĂ ABȚIN

Astfel, CNE a atras atenția asupra faptului că rezultatele votului pot fi neconcludente și a recomandat ca membrii să poată alege o singură valoare dintre cele două propuneri pentru fiecare coeficient în parte; în ambele situații, propunerea CNE a fost ignorată, alături de neregulile semnalate. Totodată, în cadrul ședinței din data de 6 decembrie, unul dintre membri a propus mărirea coeficientului de diferențiere pentru nivelul liceal, filiera vocațională, profilul artistic, specializarea muzică, la valoarea de 6,000 (26.478 RON), valoarea actuală fiind de 2,800 (12.357 RON). Această propunere a fost supusă la vot în cadrul primei sesiuni, dar a fost exclusă în cea de-a doua. În cadrul discuțiilor, s-a transmis informația că valorile au fost deja stabilite, ceea ce face ca rolul CNFIP să fie unul de decor, precum a fost din 2011 până acum.

Având în vedere faptul că CNFIP nu a adoptat, până în acest moment, o hotărâre regulamentară care să stabilească valoarea coeficienților antemenționați,

Luând în considerare art. 104, alin. (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 („Baza de calcul al fondurilor alocate unităţilor de învăţământ prin şi din bugetele locale, pentru finanţarea de bază, o constituie costul standard per elev/preşcolar. Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu. Determinarea costului standard per elev/preşcolar se face de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, în condiţiile prezentei legi şi conform normelor metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”)

și art. 1, alin. (2) din Anexa 1 a Hotărârii de Guvern nr. 72/2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat („Costul standard per elev/preșcolar se calculează anual. Atunci când nu sunt modificări de la un an la altul ale elementelor care au stat la baza costului standard per elev/preșcolar se poate menține costul standard din anul precedent.”),

Având în vedere modificări ale elementelor care stau la baza costului standard per elev/preșcolar,
Consiliul Național al Elevilor solicită amânarea aprobării bugetului de stat pentru anul 2019, conștientizarea necesității respectării procedurilor și, cel mai important, prioritizarea alocărilor bugetare către învățământul preuniversitar care, după cum reiese din nenumărate studii, suferă de o subfinanțare crasă, ceea ce are nenumărate efecte negative.

În decursul anului 2019, vom desfășura o serie de analize care să ajute la determinarea necesităților reale și vom solicita ca ședințele CNFIP să se desfășoare în timp util, astfel încât finanțarea să urmarească elevul și școala, nu invers. De asemenea, vom propune anumite modificări și completări, astfel încât finanțarea să fie echitabilă, racordată la realitatea din teritoriu. În plus, vom demara o serie de demersuri cu scopul de a crește valoarea finanțării complementare, având în vedere faptul că școala este una dintre cele mai importante instituții ale unei comunități.

„Ne-am săturat de lipsa de transparență, de ignorarea totală a nevoilor reale ale elevilor și cadrelor didactice, de rolul total decorativ al CNFIP din ultimii ani și de modul defectuos în care se face finanțarea învățământului preuniversitar. Nu putem închide ochii atunci când există nereguli în sistem, aceasta este singura cale prin care putem asigura un act instructiv-educativ de calitate. Politizarea școlilor și transferul practicilor incorecte din zona politică în zona învățământului sunt unele dintre cauzele principale ale stării precare ale sistemului, care privează milioane de cetățeni ai României de o educație de calitate.”, a declarat președintele Consiliului Național al Elevilor, Petru Apostoaia”


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Raluca Turcan revine: Scenariile care includ înghețarea anului sunt „o analiză lucidă pe care eu am pus-o pe masă”. Vom încerca să facem cât mai eficientă pregătirea online a elevilor, pentru ca evaluarea să se facă pe ce s-a predat în acest an școlar

După ce a lansat ideea că un al treilea scenariu posibil pentru anul școlar actual ar fi înghețarea lui, adică repetarea anului de către toți elevii, vicepremierul Raluca Turcan a…
Vezi articolul