Cu 1.000 de locuri mai puțin la Rezidențiat 2021, față de anul trecut. Cea mai mare scădere, la Anestezie-Terapie Intensivă. Ministerul Sănătății explică scăderea și anunță că poate suplimenta numărul de locuri pentru toți candidații pe domeniul medicină care promovează concursul

26.598 de vizualizări
Foto: Pixabay.com
Ministerul Sănătății organizează peste o lună, pe 21 noiembrie, concursul de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Față de anul trecut, sunt cu 1.000 de locuri mai puțin la rezidențiat, iar cea mai mare scădere este la anestezie-terapie (ATI).

La solicitarea G4Media.ro de a face publice motivele pentru scăderea cu 1000 a numărului de locuri de medicină scoase la concursul de rezidențiat în acest an, față de anul trecut, Ministerul Sănătății condus interimar de Attila Cseke a răspuns următoarele:

“Cifra de școlarizare de 5872 locuri a fost stabilită în luna aprilie 2021 prin Hotărârea de Guvern nr. 477/ din 21 aprilie 2021 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2021-2022.

Având în vedere contextul situației epidemiologice actuale, în luna octombrie 2021, Ministerul Sănătății a luat măsura suplimentării cu 439 locuri a cifrei de școlarizare prin Ordinul nr. 2150/14.10.2021.

Menționăm că Ministerul Sănătății are posibilitatea să suplimenteze numărul de locuri pentru toți candidații pe domeniul medicină, care promovează concursul, astfel încât toţi candidaţii promovaţi să poată accesa un loc sau un post de rezidenţiat.

De altfel și cifra la care faceți referire (4645 locuri) este o cifră care se datorează suplimentării numărului de locuri pentru toți candidații care au obținut punctajul minim de promovare.”

Cele mai multe locuri de la specializările de medicină din spitale sunt în București, mai exact 1.015. Capitala este urmată de Iași, cu 490 de locuri scoase la concurs. În total, în toată țara, la medicină, sunt 3.672 de locuri pentru rezidenți, la medicină dentară sunt 1.190 și la farmacie sunt 1.087.

  • Comparativ, anul trecut au fost scoase la concurs 4.645 de locuri la medicină, 1.651 la medicină dentară și 2.272 la farmacie.

La anestezie-terapie intensivă, cea mai solicitată specializare în pandemie, numărul de locuri a scăzut de la 278, câte erau scoase la concurs anul trecut, la 153 anul acesta, deși se vorbește constant de lipsa de personal medical pentru gestionarea crizei sanitare în linia întâi.

  • Toate detaliile despre concursul de Rezidențiat 2021 le puteți afla de pe site-ul oficial rezidentiat.ms.ro.

Comparativ, lista locurilor de la Rezidențiat 2020:

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcție de domeniu.

Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

Calendarul concursului:

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie. Dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, în perioada 15 – 26 octombrie 2021, inclusiv data poștei. Pentru primirea plicurilor cu dosarele de concurs, direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor asigura permanență în zilele nelucrătoare.

Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie, după centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sănătății până cel târziu la data de 1 noiembrie 2021, ora 16:00.

Dosarele candidaților depuse prin poștă sau curierat, până la data de 26 octombrie 2021, inclusiv, care sunt înregistrate la direcțiile de sănătate publică sau ministerele cu rețea sanitară proprie după data de 1 noiembrie 2021, ora 16:00 vor fi raportate separat Ministerului Sănătății pentru a putea fi incluse în listele de candidați. Dosarele depuse după data de 26 octombrie 2021 sunt declarate respinse și titularii acestora nu vor figura în listele de candidați.

Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii, se afișează pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 4 noiembrie 2021. În situația în care un candidat constată o eroare materială (de nume, centru concurs, domeniu etc.) în liste va sesiza acest lucru până cel târziu la data de 9 noiembrie 2021, orele 14:00, direcției de sănătate publică, respectiv ministerului cu rețea sanitară proprie, unde a depus dosarul de concurs pentru a se opera corecția necesară.

La data de 18 noiembrie 2021, candidații pot afla sala și ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro.

Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 21 noiembrie 2021. Începând cu ora 8:30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați. La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs. Candidații au obligația de a respecta toate măsurile igienico-sanitare impuse de organizatori.

Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afișate, cu excepția perechilor soț – soție, frați – surori, care au obligația, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se așază la locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicația șefului de sală.

Începând cu ora 9:00, candidaților li se împart grilele pentru răspuns și câte o cariocă de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul stabilit prin Metodologia de concurs.

La terminarea concursului, candidații predau șefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs. Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidați, sub semnătură, șefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic prin scanare, în sala de concurs, în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala respectivă, care vor fi nominalizați în procesul-verbal al sălii și care vor semna pe acesta și pe grilele candidaților. După anunțarea punctajului tuturor candidaților din sala respectivă, șeful de sală, în prezența a 3 candidați, ambalează și sigilează plicul cu grilele corectate și unitățile de memorie externă (memory stick) predat de personalul desemnat pentru operațiunea de scanare. Pe durata corectării lucrărilor, candidații rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidați până la ora 16.00 în ziua de 22 noiembrie 2021. Contestațiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și farmacie unde a fost susținut concursul, numai prin poștă electronică sau fax. Nu se pot depune contestații privind corectarea manuală a grilelor de concurs. Comisia centrală de rezidențiat analizează și comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie și prin afișarea la sediul comisiei locale de concurs și constituie răspuns la contestațiile primite. În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

Toate detaliile de organizare a concursului, în anunțul de mai jos:

1 comment
  1. NU SUNT CU 1000 LOCURI MAI PUTIN NU CUNOASTETI LEGISLATIA!
    LA INCEPUT SUNT SCOASE LOCURI CITI ABSOLVENTI AU TERMINAT IN ANUL RESPECTIV!
    DUPA EXAMEN CEI CARE IAU 60%DIN PUNCTAJUL PRIMULUI CLASAT A INTRAT LA REZIDENTIAT! DECI LOCURILE SE SUPLIMENTEAZA AUTOMAT CU UN NUMAR VARIABIL DE CANDIDATI CARE AU LUAT PUNCTAJUL!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like