Cum sunt departajați profesorii care vor să devină directori și sunt mai mulți candidați pe un loc, cu medii finale egale. Procedura oficială prevede chiar votul secret al cadrelor didactice

3.669 de vizualizări
Foto: © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com
Ministerul Educației a trimis inspectoratelor școlare procedura operațională privind declararea candidatului „reușit” dintre cei care au optat pentru ocuparea aceleași funcții de conducere din aceeași unitate de învățământ și au obținut note egale și nu pot fi ierarhizați după aplicarea prevederilor art. 21 alin (3) din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru directori. Amintim că proba de interviu s-a desfășurat în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021.

Conform metodologiei, nota finală a candidatului, după susținerea celor două probe, se obține prin formula: N=(Ns+Pi)/2, unde: Ns=nota obținută la proba scrisă; Pi=punctajul obținut la proba de interviu; N=nota finală obținută la concurs. 

Iată ce prevede art. 21 alin (3) din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru directori:

În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare: 

 • Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu. 
 • Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează. 
 • Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.

În data de 13 decembrie 2021, candidații declarați promovați pentru mai multe funcții de conducere depun / transmit electronic la registratura4 inspectoratului școlar opțiunea pentru o singură funcție, în intervalul orar / la adresa de mail stabilit / stabilită de Comisia de organizare a concursului prevăzută la art. 5, pct. II, lit. a) din Metodologie, denumită în continuare Comisia de organizare.

Comisia de organizare identifică fiecare funcție de conducere din fiecare unitate de învățământ pentru care nu se poate realiza departajarea candidaților după aplicarea prevederilor de art. 21 alin (3) din Metodologie. Unitatea de învățământ respectivă este denumită în cuprinsul prezentei proceduri „unitate de învățământ cu situație specifică”. În acest caz, ierarhizarea candidaților și declararea candidatului „reușit” se stabilește de către Consiliul profesoral al unității de învățământ cu situație specifică, prin vot secret.

„Președintele Comisiei de organizare stabilește pentru perioada 14-16 decembrie 2021, data și ora ședinței extraordinare a Consiliului profesoral al fiecărei unități de învățământ cu situație specifică și o comunică directorului acelei unități de învățământ pentru realizarea convocării membrilor Consiliului profesoral la ședință”, se mai arată în document.

În continuare, președintele Comisiei de organizare desemnează pentru fiecare unitate de învățământ cu situație specifică câte doi reprezentanți, membri ai comisiei, care vor participa la ședința consiliului profesoral, având atribuții de conducere a ședinței și a procesului de votare, precizate în ordinul de serviciu aprobat de inspectorul școlar general.

Conform procedurii, candidatul declarat „reușit” pentru funcția de conducere pentru care au optat candidații aflați în condiții de egalitate se stabilește prin hotărârea Consiliului profesoral, exprimată în urma votului secret a cel puțin 2/3 din totalul membrilor. Este declarat „reușit” candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi.

Dacă în votului se păstrează egalitatea, votul se reia până la stabilirea unei ierarhii.

Cât a rămas din concurs – Calendarul:
 • 16 noiembrie – 10 decembrie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
 • 13 decembrie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
 • 17 decembrie – Validarea rezultatelor finale
 • 20 – 22 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)

Foto: © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


2 comments
 1. De unde medii egale, au avut grija “comisiile” sa departajeze pe aia cu pile si relatii care raman in functie de eventualii candidati mai buni care au fost depunctati cu nesimtire si bataie de joc de gasca PNL , PSD

 2. Cea mai mare greutate o are CARNETUL DE PARTID!
  In toata tara, timp de un an de zile s-au pus in functii toti directorii de catre tovarasa inspector sef, dupa care la asa-zisul concurs toate directoarele au fost “betonate”pe functii conform criteriilor politice!
  Totul este un tavalug, criteriile le stie tot sistemul!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like