Diferențe de până la 4 puncte între ultima medie cu care au intrat elevii în 29 de colegii și licee din București, în 2019, și ultima medie de la Bacalaureat 2023 pe fiecare specializare – analiză

32.381 de vizualizări
Elevii din România fac cei mai mulți ani de școală
Foto: INQUAM Photos – Alexandra Pandrea
Cea mai mică medie de admitere la 29 de colegii naționale și licee din București a fost, în 2019, cu până la 4 puncte mai mare decât cea mai mică medie de la Bacalaureat în 2023. Este vorba despre mediile pentru aceleași specializări, conform datelor oficiale analizate de Edupedu.ro. Analiza poate arăta cum au traversat elevii de la aceste licee perioada celor 4 ani.

Progresul școlar al elevilor la liceu nu este testat la nivel național niciodată pe parcursul acestui ciclu de învățământ. Există, însă, două momente care pot fi considerate repere, chiar dacă sunt în afara ciclului liceal propriu-zis – Admiterea la liceu și Bacalaureatul. Mediile celor două etape, ambele opționale, dar cu o participare foarte mare în rândul elevilor din liceele și colegiile bucureștene, ar putea arăta ce se întâmplă cu elevii de la aceste institutții de învățământ de stat pe perioada celor 4 ani de școlarizare.

Am analizat, pe baza datelor Inspectoratului Școlar București și ale Ministerului Educației, media ultimului admis la liceu, în 2019, la specializările de la 29 de licee și colegii din Capitală și ultima medie calculată pentru fiecare dintre aceste specializări pentru care există date, de la examenul național de Bacalaureat 2023. Adică mediile minime de intrare și mediile minime de ieșire.

De precizat că la multe dintre liceele prezentate mai jos, diferă numărul de candidați care au picat Bacalaureatul sau care nu s-au prezentat, unele fiind cu prezență 100%, altele cu 1-2 absenți și altele cu zeci de absenți și picați. Pentru aceștia, în general nu mai este calculată media, fiind respinși. Puteți consulta situația fiecărui liceu în parte, cu numărul de candidați picați la Bac, pe bacalaureat.edu.ro.

Definițiile și sursele datelor folosite:

Numărul de clase, numărul de locuri și numărul de locuri pentru elevii romi din coloanele 2, 3 și 4 din tabelul de mai jos sunt obținute din broșura ISMB pentru Admiterea la liceu 2019, și arată câte locuri au fost în acel moment în oferta școlară de la admiterea din acel an. Broșura poate fi descărcată de la finalul articolului.

Media ultimului admis la liceu în 2019 (coloana nr 5) a fost obținută din broșura de admitere la liceu 2020 a Inspectoratului Școlar București (ISMB). Broșura poate fi descărcată de la finalul articolului.

Media ultimului candidat la Bacalaureat 2023 (ultima coloană) este ultima medie calculată din platforma bacalaureat.edu.ro a Ministerului Educației, după contestații. De regulă, pentru candidații care au sub media 6 nu se mai calculează mediile pentru că sunt considerați respinși, dar există cazuri în care apare și medii de 5, ale celor care au depus contestații și nu au reușit să treacă pragul promovării.

Media BAC/liceu (pe ultima coloană, în dreptul denumirii fiecărei unități de învățământ) este media notelor tuturor elevilor din liceul respectiv la examenul de bacalaureat, cu mențiunea că elevii neprezentați sau eliminați din examen nu sunt luați în considerare. Sursa acestor date este aplicația bacplus.ro.

Comparația este una pur orientativă, nu are aceiași termeni, având în vedere o serie de limitări – media la admiterea în liceu în 2019 era calculată ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care avea atunci o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, care avea o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. În timp ce media de la bacalaureat în 2023 reprezintă media probelor susținute de elev, în funcție de profilul și specializarea alese.

Filieră/ profil / specializareNumăr clase în 2019Număr total locuri în 2019Nr. locuri pentru elevii romiMedia ultimului admis în 2019Media ultimului candidat la BAC 2023 (care are medie calculată)
1COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA”925210
Medie BAC/liceu: 9,13
Matematică-informatică616869,695,93
Matematică-informatică – bilingv limba engleză12819,89Neprecizat
Ştiinţe ale naturii12829,857,73
Filologie12829,565,36
2
COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”1028017
Medie BAC/liceu: 8,58

Matematică-informatică38439,215,95

Matematică-informatică – bilingv germană12819,39Neprecizat
Matematică-informatică – bilingv engleză12829,39Neprecizat

Filologie12828,856,25

Filologie – bilingv germană12818,80Neprecizat

Filologie – bilingv engleză12828,92Neprecizat

Ştiinţe sociale12829,086,70
3
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”92529
Medie BAC/liceu: 9,10
Matematică-informatică822489,596,76

Matematică-informatică – bilingv limba germană12819,64Neprecizat
4COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”514010
Medie BAC/liceu: 7,11
Matematică-informatică25637,695,38
Științe ale naturii12827,975,23
Filologie25637,855,86
5COLEGIUL GERMAN „GOETHE”41062
Medie BAC/liceu: 8:01
Clase speciale – profil real – Matematică- informatică – matern limba germană250
9,08Neprecizat
Matematică-informatică – matern limba germană12818,606,72
Filologie – matern limba germană12817,826,03
6COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”719611
Medie BAC/liceu: 8,04
Matematică-informatică38438,875,48
Ştiinţe ale naturii12828,926,36
Filologie12828,736,01
Filologie – bilingv italiană0,51416,34Neprecizat
0,51418,65Neprecizat
Ştiinţe sociale12828,777,13
7LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”51408
Medie BAC/liceu: 8,18
Matematică-informatică25628,786,01
Ştiinţe ale naturii12828,76,7
Ştiinţe sociale12828,606,63
Filologie12827,12*6,08
8LICEUL TEORETIC „C-TIN BRÂNCOVEANU”719610
Medie BAC/liceu: 6,96
Matematică-informatică12817,695,48
Ştiinţe ale naturii25637,295,41
Filologie25637,455,23
Ştiinţe sociale25637,425,35
9LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”61689
Medie BAC/liceu: 8,48
Matematică-informatică12819,226,08
Matematică-informatică – bilingv limba engleză12819,25Neprecizat
Ştiinţe ale naturii12829,127,38
Ştiinţe ale naturii – bilingv limba engleză12819,16Neprecizat
Filologie12828,865,98
Ştiinţe sociale12828,947,73
10LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”3846
Medie BAC/liceu: 8,16
Filologie25648,395,36
Filologie – bilingv germană0,51417,73Neprecizat
0,51418,30Neprecizat
11LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”41126
Medie BAC/liceu: 7,70
Matematică-informatică12818,766,38
Matematică-informatică – bilingv limba spaniolă12817,795,53
Filologie12828,515,73
Filologie – bilingv limba spaniolă12827,356,03
12LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”41128
Medie BAC/liceu: 6,17
Matematică-informatică12826,665,51
Filologie12827,065,10
Filologie – cu predare a limbii materne rromani12822,96Neprecizat
Filologie – cu predare a limbii materne bulgară1 grupă1014,98Neprecizat
Filologie – cu predare a limbii materne neogreacă1 grupă916,33Neprecizat
Filologie – cu predare a limbii materne rusă1 grupă9
5,90Neprecizat
13COLEGIUL ECONOMIC „V. MADGEARU”1028016
Media BAC/liceu: 8,44
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic8224148,346,03
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie25628,726,55
14COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”1028012
Media BAC/liceu: 8,86
Matematică-informatică8224109,426,18
Ştiinţe ale naturii25629,496,93
15COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”71409
Media BAC/liceu: 8,44
Matematică-informatică38459,185,53
Matematică-informatică – bilingv limba engleză12829,30Neprecizat
Ştiinţe ale naturii25629,236,71
16COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”925214
Medie BAC/liceu: 8,30
Matematică-informatică38449,236,13
Matematică-informatică – bilingv limba engleză12829,39Neprecizat
Ştiinţe ale naturii12829,236,70
Filologie25628,945,23
Filologie – bilingv limba spaniolă12827,08Neprecizat
Filologie – bilingv limba engleză12829,06Neprecizat
17COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”822412
Medie BAC/liceu: 8,93
Matematică-informatică25639,606,71
Matematică-informatică – bilingv limba engleză12819,69Neprezentat
Ştiinţe ale naturii25629,526,26
Filologie12829,347,35
Ştiinţe sociale25649,437,43
18COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”61688
Medie BAC/liceu: 8,56
Matematică-informatică – bilingv limba engleză38449,245,31
Filologie – bilingv limba engleză38448,965,63
19COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ”71969
Medie BAC/liceu: 8,07
Matematică-informatică25628,875,16
Matematică-informatică – bilingv limba franceză12818,59Neprecizat
Filologie38458,625,51
Filologie – bilingv limba franceză12818,27Neprecizat
20COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”2564
Medie BAC/liceu: 7,24
Matematică-informatică12828,465,95
Filologie12828,375,51
21COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”71969
Medie BAC/liceu: 7,62
Matematică-informatică12828,355,61
Ştiinţe ale naturii411237,785,20
Filologie12828,066,18
Ştiinţe sociale12828,005,93
22COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB”822410
Medie BAC/liceu: 8,89
Matematică-informatică411249,296,41
Ştiinţe ale naturii25629,266,46
Filologie12829,126,21
Ştiinţe sociale12829,187,68
23COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”719610
Medie BAC/liceu: 8,27
Matematică-informatică411248,915,65
Ştiinţe ale naturii12828,996,00
Filologie25648,735,78
24COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI”82249
Medie BAC/liceu: 8,88
Matematică-informatică514059,516,01
Ştiinţe ale naturii25649,496,65
Filologie12829,386,93
25COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGA”822411
Medie BAC/liceu: 8,69
Matematică-informatică25629,196,48
Matematică-informatică – bilingv engleză12819,20Neprecizat
Ştiinţe ale naturii25629,137,46
Filologie25648,896,11
Ştiinţe sociale12829,056,76
26COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU”719610
Medie BAC/liceu: 7,72
Matematică-informatică38447,915,25
Filologie25648,026,63
Ştiinţe sociale25628,176,45
27COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR”925212
Medie BAC/liceu: 9,29
Matematică-informatică38439,807,33
Ştiinţe ale naturii38439,737,53
Filologie12829,578,00
Ştiinţe sociale25649,666,05
28COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA”41126
Medie BAC/liceu: 8,57
Matematică-informatică25638,946,76
Filologie – bilingv limba engleză12818,63Neprecizat
Filologie12828,696,03
29COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL”61688
Medie BAC/liceu: 9,09
Matematică-informatică38429,416,50
Ştiinţe ale naturii12829,356,71
Filologie12829,068,15
Ştiinţe sociale12829,227,83

Notă: pentru clasele din filierele/specializările cu predare bilingvă/în limba maternă sau intensivă a unei limbi străine, media minimă de la bacalaureat nu este precizată de către Ministerul Educației, candidații fiind amestecați cu ceialalți de la liceele respective.

*la Liceul Jean Monnet specializarea Filologie a fost scoasă în 2020, așa că ultima medie raportată este valabilă pentru anul 2018.

Cele două broșuri din care am extras datele din tabelul de mai sus:


12 comments
 1. ” Nu cred sincer ca sunt atat de multe cazuri in care ”vina” pentru media mica de la Bac este a elevului venit in clasa a zecea prin transfer” surprinzator (sau NU ) va pot spune ca rezultatele slabe din ultimii 2 ani de la un anumit Colegiu de la care stiu rezultatele sunt exclusiv ale unor elevi transferati cum v-am mai spus ! Bineinteles ca si printre cele mai mari note se gasesc elevi transferati – cazul fericit cand elevii buni se transfera de la alte scoli bune

  Diferentele se dau cand se schimba profilul , de la uman la real si reciproc si se dau si de catre elevii aceluiasi liceu. Problema este cu elevii care se transfera de la alte licee de la acelasi profil ,Colegiile neavand posibilitatea verificarii pregatirii reale ale acestor elevi. Cazurile cele mai dureroase sunt cu elevii veniti de la scoli private care au in gimnaziu
  un sistem gen ,, La Dolce Vita ” si care veniti la Colegii chiar din clasa a9-a sunt pur si simplu bulversati … Si daca unii dintre ei sunt ambitiosi sa reziste pentru ca li se pare o mare pierdere transferul la o scoala corespunzatoare lor care sa-i ajute in mod real la un progres educational va dati seama la ce ”lupte” sunt supusi profesorii si ceilalti elevi care sunt pusi in situatia sa vada aceste lucruri fara sa vrea.
  Daca admiterea locala nu este o solutie decat daca s-ar face pe mai multe colegii simultan cu aceleasi subiecte si aplicand acelasi algoritm de admitere ca cel actual ,macar la transfer sa aibe dreptul Colegiile la verificarea elevilor dornici de transfer

 2. …acei copii au fost admiși cu medii mari in liceele de top și au “coborât” teribil. Cifrele brute spun tot..simplu..dar greu de ingerat/ digerat de unii.
  Cifrele sunt reci, seci și nu mint..

 3. O ipoteză ar fi că materiile sunt mai grele (în sine | relativ având în vedere discernământul elevilor | relativ având în vedere etc.) la liceu, alta că “paleta” de materii pentru bacalaureat încă nu e suficient de largă | nr de materii al examenului e prea mare.

 4. da , dar cunoscand problema reala ,,din teren ” va pot spune ca elevii transferati de la liceele mai slabe vin cu note umflate -fara ghilimele – care nu au corespondenta cu nivelul notelor de la Colegii -acesta este si motivul renuntarii la a lua in calcul mediile anilor de gimnaziu la admiterea in liceu. Solutia ar fi de a se acorda Colegiilor dreptul de a-i testa pe elevii dornici de transfer . Dupa admiterea din clasa a 9-a multi elevi ,care iau note mici la EN,se lupta un an la un liceu mai slab unde iau note mari mai usor si se transfera fara nici un control real al nivelului de pregatire la Colegiile mari. Nu toti , unii sunt buni,dar multi nu ,si ei fac sa apara corigente la clasele mari si picati la Bacalaureat …

 5. Analiza nu este relevantă deoarece EN este la 2 materii si Bacalaureatul se sustine la mai multe obiecte.

  1. Este vorba despre media de admitere la liceu din 2019, nu de EN. Am precizat în articol limitările. Mulțumesc!

 6. un articol in care se pune gresit problema comparand ultima medie de Bacalaureat cu cea mai scazuta medie de admitere , dupa aceasta ,,logica” daca veti compara cea mai scazuta temperatura dintr-o zi de vara cu cea mai mare temperatura de iarna o sa spuneti ca iarna e mai cald ca vara … O problema care se ascunde in comparatia articolului dar pe care autorul nu o sesizeaza sau nu o stie este ca sunt multi elevi care s-au transferat de la alte licee mai slabe, unde au avut notele de admitere mici ,la Colegiile cu note mari la admitere si care la Bacalaureat iau notele cele mai mici in dreptul Colegiilor la care s-au transferat.
  Daca vreti sa faceti o analiza corecta ar trebui sa luati nucleul elevilor care au intrat si au dat Bacalaureatul la acelasi Colegiu ,dar este greu sa faceti astfel de analize fara sprijinul Inspectoratelor sau Ministerului de cand numele elevilor este ascuns dupa niste coduri ….

  1. Bună ziua! Mulțumim pentru mesaj. Sunt sigur că știați că legislația în vigoare – ROFUIP mai exact – din 2016 până în prezent, prevede următoarele în privinta transferului elevilor:

   Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:

   a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 155 alin. (4), elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior. În situaţii medicale excepţionale, ISJ/ISMB, cu avizul MEN, poate aproba realizarea
   transferului şi fără respectarea condiţiei de medie;

   b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X – XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul.

   1. Buna ziua !
    Si mai este de luat in calcul un fenomen , elevi foarte buni care iau la EN 10 ,
    pe parcursul liceului se decid sa dea la Medicina sau Drept, facultati care, pe buna dreptate, NU iau in calcul media de la Bacalaureat.,
    Astfel ca elevii foarte buni care daca s-ar concentra pe materiile de Bac ar putea lua 10 la Romana si Matematica , de exemplu ,, se multumesc cu note mai mici dar cu o pregatire mai intensa pe materiile de admitere

  2. Ceea ce spuneti dvs este ca un copil ajun in clasa a 10-a la un colegiu, prin transfer, ramane inca 3 ani la un nivel redus de cunostinte si in final ia o nota mica la BAC. A cui este vina ca el nu poate, in cei trei ani, sa se ridice la un nivel mai bun? Nu cumva au si profesorii lui o mica parte din vina? Valoarea unui liceu nu ar trebui sa vina si din modul in care evolueaza un elev din clasa a 9-a pana in clasa a 12-a? iar elevii cu note mari la BAC au notele acelea datorita profesorilor lor din colegiu sau a meditatiilor?

   1. bineinteles ca daca vom cauta vinovati toti au partea lor de vina , insa daca intr-o clasa
    omogena de copii buni se transfera un copil de nivel slab acesta va fi pus intr-o situatie dificila care se va rasfrange si asupra clasei. Daca ne imaginam profesorul ideal care va sti sa predea diferentiat incat si copilul slab sa se ridice in timp inseamna sa credem doar in idealuri si sa nu acceptam realitatea. Realitatea este ca daca intr-o clasa de 30 de elevi ai 28 de elevi de peste 9 ( caz ideal in urma admiterii , dar aici este un alt subiect cat de real si relevant este rezultatul EN pentru clasele de mate-info unde ani la rand au decis ierarhia la admitere notele la Limba Romana ) profesorul nu are timp fizic pentru a se imparti in 2 nivele si atunci in mod dureros cei 2 elevi vor fi privati de pregatirea conform nivelului lor si atunci ce fac ? meditatii … si cum profesorul de la clasa nu are voie sa faca meditatie cu elevii de la clasa practic pregatirea elevilor slabi va reveni altor profesori sau meditatori….. Si daca reusesc an de an sa promoveze,eventual prin corigente , si ajung pana in Bacalaureat ,atunci in urma examenului daca vor promova vor suna bucurosi doar meditatorul, iar daca vor pica, ghiciti cine va fi vinovat ? profesorul de la clasa…care nu a reusit sa-i ridice in 3 ani ….

    1. Da, probabil asa este. Din pacate. Pe de alta parte, o clasa in care 30 de elevi invata perfect timp de 4 ani si iau toti Bacul cu note mari este din nou un ideal. In cele mai multe cazuri, pe drum se mai pierd cativa, din motive diverse. Nu cred sincer ca sunt atat de multe cazuri in care ”vina” pentru media mica de la Bac este a elevului venit in clasa a zecea prin transfer.. Cred ca si din grupul intrat pe EN se mai pierd cativa, care poate descopera ca profilul sau liceul ales nu sunt neaparat ce avea nevoie. In plus, din ce am vazut pe siteurile liceelor, se dau niste examene de diferenta la transfer, nu se tine cont doar de media din anul anterior..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Admitere liceu 2024. Directoarea Andreia Bodea: În ziua în care sunteți programați, părinți și copii, să aveți foarte clar în mână și doar să copiați pe foaie ordinea corectă a opțiunilor. Dacă copilul are anul acesta media 9,21, coborâți până la un liceu unde anul trecut s-a intrat cu 8,21

„În ziua în care sunteți programați, părinți și copii, să aveți foarte clar în mână și doar să copiați pe foaie ordinea corectă a opțiunilor”, a declarat Andreia Bodea, directoarea…
Vezi articolul

FOTO La Sinaia, din 11 elevi care au ales fizica la BAC 2021, 7 au luat nota maximă. Cum reușește Lăcrimioara Cojoianu să aducă știința aproape de copii: “Să înțeleagă că sunt părtași la tot ce se leagă în jurul lor și că noi, îndrumătorii, le suntem alături să înțeleagă fenomenele”

Anul acesta la bacalaureat, la Colegiul “Mihail Cantacuzino” din Sinaia, 11 elevi au optat pentru fizică în cadrul probei la alegere E.d). Dintre aceștia, 7 elevi au obținut nota 10,…
Vezi articolul