Digitalizarea evaluărilor naționale a început. Dosar cu șină și depunere fizică la registratură, cerute de Centrul pentru Politici în Educație candidaților la concursul pentru două posturi la Serviciul „evaluări și examene” / În atribuții intră și „alte sarcini de lucru” date de directorul general

9.835 de vizualizări
Foto: © Nataliya Lukhanina | Dreamstime.com
Prin documente „așezate în ordine într-un dosar cu șină”, așa se face înscrierea la un concurs de angajare pentru două posturi de „consilier clasa I grad profesional superior” la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, potrivit anunțului publicat pe 16 iulie 2021 de către instituție. Potrivit atribuțiilor pe care cei doi angajați le vor avea, aceștia vor participa la elaborarea de teste standardizate pentru evaluările naționale. Concursul cu înscriere pe bază de dosar cu șină vine după ce pe 1 iulie ministrul Educației a declarat pentru Edupedu.ro că de anul viitor vrea digitalizarea corectării lucrărilor la examenele naționale.
 • Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) este fostul Centru Național de Examinare și Evaluare care a înghițit Institutul de Științe ale Educației în 2020, prin decizia fostului ministru Monica Anisie. Instituția este cea care realizează subiectele pentru toate evaluările naționale, aprobă conținutul manualelor școlare etc. Instituția inițială (CNEE) a fost înfiinţată în 1998 într-un proiect al Băncii Mondiale privind profesionalizarea evaluărilor în România. Potrivit analizei făcute în 2017 de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, CNEE la acea vreme avea doar “23 de specialişti în testare şi nu poseda capacitatea tehnică necesară redactării şi analizării testelor moderne”.

În anunțul prin care sunt scoase la concurs posturile apar mai întâi joburile respective:

 • Două posturi de consilier clasa I grad profesional superior la serviciul Evaluări, examene și concursuri naționale din direcția curriculum, evaluări și examene – unul pe specializarea Matematică, celălalt pe Limba și literatura maghiară – finlandeză, germană, rromani, potrivit anunțului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână, potrivit documentului.

„Perioada de depunere a dosarelor este 16 iulie – 4 august 2021, primirea dosarelor de concurs se face la secretariatul Comisiei de concurs, respectiv la compartimentul resurse umane în sediul principal din București”, potrivit documentului oficial.

Proba scrisă se va desfășura în data de 18 august 2021 la 10:00 la sediul principal al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație din București.

Documentele necesare înscrierii sunt înșirate în anunț, iar apoi se precizează că „documentele vor fi aranjate, de către candidat, într-un dosar cu șină, în ordinea menționată”.

În plus, deși în cerințe este necesară o experiență de 7 ani de lucru în specialitatea matematică, respectiv Limba maghiară, iar în atribuțiile postului apar chestiuni care țin de elaborare de subiecte pentru evaluările naționale și de coordonare științifică sau de elaborare de rapoarte pe care să fie întemeiate politici publice, în bibliografia și tematica de concurs sunt doar legi și chestiuni care țin de proceduri sau regulamente.

Care sunt condițiile de participare la concurs:

 1. Condiții de studii – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Matematică, ramura de științe Matematică, specializarea Matematică;
 2. Condiții de studii – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe umaniste și arte, ramura de știință Filologie, specializarea Limba și literatura maghiară – limba și literatura finlandeză, limba și literatura germană, limba și literatura rromani;

Condiția de vechime – minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Ce conține dosarul cu șină

Dosarul de concurs conține în mod obligatoriu:

 • Formularul de înscriere
 • Curriculum vitae, modelul comun european
 • Copia actului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări
 • Copia carnetului de muncă și adeverința eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sau pentru exercitarea profesiei;
 • Copie adeverințe care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
 • Copie adeverințe care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul în care funcțiile publice pentru a căror ocupare este necesară deplin în condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară
 • Cazierul judiciar
 • Declarație pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia

Între atribuțiile noilor angajați intră și orice le dă de făcut directorul general al CNPEE, potrivit anunțului.

“Îndeplinește alte sarcini de lucru din sfera de activitate a direcției curriculum, evaluări și examene pentru care este numit prin decizia directorului general.”

Directorul general al CNPEE este, din 2016 până în prezent, Marian Șuță. Acesta și-a trecut în CV că a fost „diriginte”, pe vremea când era profesor de matematică la liceu și la o școală generală.

Care sunt atribuțiile posturilor scoase la concurs, printre altele:

“a) Participă la optimizarea evaluărilor, examenelor și a concursurilor naționale în învățământul preuniversitar, pentru care CNPEE are atribuții, prin:

 • Elaborarea, împreună cu direcțiile specializate din Ministerul Educației, de metodologie, proceduri și regulamente pentru organizarea și desfășurarea valorilor examenele și concursurilor naționale;
 • Valorificarea rapoartelor de cercetare elaborate de unitate de cercetare în educație în urma analizării rezultatelor la evaluările, examenele și concursurile naționale;

b) Asigură coordonarea științifică și profesională a elaborării testelor subiectelor pentru evaluările examenele și concursurile naționale în învățământul preuniversitar:

 • Elaborarea, verificarea și actualizarea de proceduri care să ofere cadru specific derulării în bune condiții a activităților specifice valorilor, examene și concursuri naționale;
 • Elaborarea programelor pentru evaluările, examenele și concursurile naționale la disciplina matematică;
 • Constituirea grupurilor de lucru la disciplina matematică, implicat în elaborarea testelor subiectelor pentru valorile, examenele și concursurile naționale, în scopul desfășurării activităților specifice ale CNPEE reglementate prin proceduri operaționale;

Coordonarea științifică a proiectării și elaborării, după caz, a biletelor de examen/variantelor de subiecte/fișierelor audio/fișierelor de lucru/baremelor de evaluare și de notare, precum și a traducerii în limbile minorităților naționale a testelor/variantelor de subiecte în vederea susținerii evaluărilor, examene și concursuri naționale, precum și a simulărilor la nivel național al examenul la disciplina matematică.

Participă la desfășurarea faze județene a olimpiadelor naționale prin proiectarea și elaborarea, împreună cu direcțiile specializată din Ministerul Educației, a subiectelor la disciplina matematică.

Realizează, la cererea conducerii Ministerului Educației, în vederea informării publice, rapoarte științifice privind rezultatele înregistrate la evaluările, examenele și concursurile naționale în vederea fundamentării soluțiilor propuse de Ministerul Educației pentru îmbunătățirea performanțelor școlare prin:

 • Elaborarea de rapoarte de analiză și de măsuri de valorificare a rezultatelor la evaluările, examenele și concursurile naționale, în vederea inițierii unor măsuri de optimizarea activității în învățământul preuniversitar;
 • Acordarea de sprijin de specialitate Unității de Cercetare în Educație în vederea realizării de expertiză și sondaje în domeniul evaluării rezultatelor școlare și a eficienței învățământului;

Acordă sprijin tehnic și de specialitate în realizarea unor acțiuni de evaluare întreprinse de Ministerul Educației, inspectorate școlare, unități de învățământ, prin:

 • Elaborarea unor teste standardizate pentru disciplinele din învățământul preuniversitar, pe niveluri educaționale/cicluri curriculare, la solicitarea Ministerului Educației;
 • Participarea la programe de pregătire a evaluatorilor/examinatorilor implicați în desfășurarea examenului și concursurilor naționale;

Sprijină elaborarea și revizuirea periodică a componentelor curriculumului național prin participarea la activități coordonate, în calitate de membru al grupurilor de lucru, cu atribuții referitoare la componenta evaluare a produselor curriculare”.

Anunțul integral poate fi descărcat de aici:

Site-ul instituției arată, în 2021, așa:

Foto: captură site

Foto: © Nataliya Lukhanina | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


2 comments
 1. Nu e vorba de nicio digitalizare, este o scanare a unor pagini si atat. Digitalizarea inseamna ceva mai mult si implica algoritmi bazati pe AI pentru a descifra textul, recunoasterea automata a formelor, a cuvintelor, etc. Aici este vorba doar de “fotografierea” unor foi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Cătălina Curceanu, director de cercetare la Institutul de Fizică Nucleară din Italia, reacție virulentă către Ministerul Educației și Președintele Iohannis, după apariția planurilor-cadru de liceu: Într-o lume care avansează, a lua o decizie ca aceasta echivalează cu o sinucidere

Fizica, chimia și biologia nu ar mai apărea în trunchiul comun pentru elevii de la profilul real, la clasele a XI-a și a XII-a, conform drafturilor de planuri-cadru pentru liceu…
Vezi articolul