DOCUMENT Modele de subiecte pentru concursul de directori, publicate de Ministerul Educației. Proba scrisă are loc pe 15 octombrie

45.910 vizualizări
Foto: captură Model Itemi pentru concursul de directori de școli 2021
Ministerul Educației a publicat modele de subiecte (itemi) pentru concursul de directori și directori adjuncți de școli, care are loc în această perioadă. Proba scrisă este programată pentru data de 15 octombrie, potrivit calendarului oficial al concursului.

S-au înscris la concurs peste 9.200 de candidați pentru cele peste 8.600 de locuri.

Primul set de itemi este pentru: „Raționament verbal, complex”.

Instructaj: În acest set de sarcini veți primi un fragment de text, pe care va trebui să îl citiți. Veți primi apoi un set de enunțuri și va trebui să estimați dacă acele enunțuri sunt adevărate sau false, pe baza informațiilor oferite în fragment. Amintiți-vă în fiecare caz și și la fiecare problemă să vă bazați răspunsurile numai pe informațiile oferite în fragment!

”În general, cu cât un profesor rămâne mai mult timp fidel unei instituții de învățământ, cu atât acel profesor este mai valoros. Profesorii cu vechime sunt mai eficienți, cunoscând specificul școlii; au nevoie de mai puțin timp să se adapteze și sunt mai puțin sensibili la schimbări. De asemenea, sunt mai predispuși să aducă noi abordări în clasă. De obicei, profesorii seniori evaluează în notele pe care le dau performanța elevilor pe baza gradului în care elevii înțeleg materia predată, adică evaluările lor reflectă gradul real al abilităților elevilor din clasele lor. Rareori aceștia fac evaluări de suprafață, în care să testeze doar reproducerea de informații de către elevi.”

1. Nota la clasă a unui elev depinde în special de gradul în care poate reproduce materia predată.

 1. a)  adevărat
 2. b)  fals
 3. c)  nu se poate spune

2. Succesul pe termen lung al unui elev depinde în special de gradul în care poate înțelege materia predată.

 1. a)  adevărat
 2. b)  fals
 3. c)  nu se poate spune

3. Profesorii seniori acordă atenția cuvenită nivelului de abilitate dobândit de elevi.

 1. a)  adevărat
 2. b)  fals
 3. c)  nu se poate spune

4. Profesorii cu vechime sunt mai puțin eficienți decât cei fără experiență.

 1. a)  adevărat
 2. b)  fals
 3. c)  nu se poate spune

Al doilea set de itemi este pentru „Raționament numeric”

I.2. Raționament numeric, complex
Instructaj: În acest set de sarcini veți primi câte un tabel sau grafic ce conține informații cheie pentru rezolvarea exercițiului. Analizați cu atenție tabelul/graficul și apoi răspundeți la întrebările aferente. Distanța parcursă cu mașina de profesorii Colegiului Național ”Astrum” pentru un eveniment de strângere de fonduri, organizat în Săptămâna Altfel (în km)

Săptămâna Cristian Daniela
1 491 206
2 327 822
3 331 1102
4 527 525
5 618 317

 1. În care dintre săptămâni Cristian și Daniela au parcurs împreună cea mai mare distanță?
  a) săptămâna 1
  b) săptămâna 2
  c) săptămâna 3
  d) săptămâna 4
 2. Dacă ambii primesc 35 de bani pe km, câți bani în plus a primit Cristian față de Daniela în
  săptămâna 5?
  a) 61.00 RON
  b) 88.55 RON
  c) 96.40 RON
  d) 105.35 RON
 3. Dacă mașina lui Cristian consumă în medie un litru la 33 de km în săptămâna 2, aproximativ câți litri de combustibil a consumat în săptămâna aceea?
  a) 10
  b) 17
  c) 19
  d) 21

Itemi pentru abilități manageriale transversale și cunoștințe manageriale

II.1. Abilități manageriale transversale Instructaj:

În acest set de sarcini veți primi un scenariu de muncă, pe care va trebui să îl citiți. Veți primi apoi un set de posibile comportamente pe care le puteți manifesta în acea situație. Va trebui să alegeți o singură alternativă, anume comportamentul optim sau cel mai oportun de adoptat în acea situație.

11. La o ședință de echipă pe care o conduceți în calitate de manager aflați că unul dintre membrii echipei, George, nu a fost suficient de atent, comițând o eroare din cauza căreia toată echipa va fi ținută în loc timp de o săptămână. Ce este optim să faceți în această situație?

a) exprimați în mod public nemulțumirea față de George și găsiți o modalitate de a recupera timpul pierdut;

b) comunicați echipei că toate responsabilitățile importante ar trebui retrase de la George;

c) încercați să arătați că George ar trebui înlocuit de îndată – proiectul în mod evident nu poate continua cu el în echipă;

d) nu spuneți nimic. Sunteți prea furios(oasă) ca să spuneți ceva corespunzător–dar țineți minte eșecul lui George pentru când se vor aduna mai multe.

II.2. Cunoștințe manageriale, din bibliografia pentru concurs (răspunsurile corecte sunt marcate cu litere îngroșate)

12. Conform documentului Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, aprobat prin OME 3239/05.02.2021, profilul de formare la finalul diferitelor niveluri de studiu, reprezintă:

 1. a)  o evaluare inițială a intrărilor în sistem, la diferitele niveluri de studiu;
 2. b)  o componentă reglatoare a curriculumului național;
 3. c)  finalitățile generale ale învățământului;
 4. d)  o măsură a impactului curriculumului național asupra societății.
 1. Conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, dreptul la inițiativă profesională constă și în:
  1. a)  conceperea activității profesionale și realizarea obiectivelor educaționale ale disciplinelor de învățământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
  2. b)  centrarea procesului didactic pe conținuturi relevante pentru examenele și evaluările naționale;
  3. c)  selectarea setului de competențe specifice ce urmează a fi dezvoltate la fiecare disciplină prin corelarea acestora cu specificul colectivelor de elevi;
  4. d)  utilizarea bazei materiale și a resurselor învățământului, în scopul realizării de activități non-profesionale care contribuie la asigurarea veniturilor proprii ale școlii.
 2. La Colegiul Național ”Astrum”, pe lângă directorul și directorul adjunct, funcționează 40 de cadre didactice, dintre care 34 cu norma de bază în unitate. La o ședință a Consiliului profesoral participă directorii și alte 23 de cadre didactice cu norma de bază în unitate. În această situație:
  1. a)  ședința este statutară și se pot adopta hotărâri;
  2. b)  ședința este nestatutară;
  3. c)  ședința este statutară dar nu se pot adopta hotărâri;
  4. d)  nu există reglementări cu privire la cvorumul de ședință.
 3. Conform lui J. Hattie, la nivelul școlii este cel mai important să fie împărtășite:
  1. a)  experiențele individuale ale fiecăruia;
  2. b)  erorile, succesele și pasiunea de a preda;
  3. c)  țintele strategice asumate de management;
  4. d)  nevoile esențiale ale elevilor și ale profesorilor.
 • Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 • Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat / sesiunea 2021
 • Anexe 1 – 7 + 9 -11 (arhivă zip)

5 comments
 1. Acesta este nivelul pe care trebuie sa-l ai pentru fi director? Cine a facut subiectele stia cui sunt adresate??? O bataie de joc!!!

 2. Pe bune? Astea sunt întrebări pt concurs de director? Un învățământ de tot 💩 ul. Ne miram ca termina copiii școala și sunt analfabeți funcționali? Eu ma mir ca nu sunt 90% analfabeți funcționali, cu asa directori. Oricum școala a ajuns un loc unde copilul merge doar ca să nu se plictisească acasă. De ani de zile (chiar zeci) nu se mai învață nimic.

 3. Întrebări de clasa a VI-a.
  Nici nu este de mirare că avem directori în școli și licee care nu sunt în stare să lege doua cuvinte împreuna, cu atât mai puțin să se ocupe de buna și optima desfășurare a învățământului în unitatea care aparține de ei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Evaluarea Națională 2021

19% din universități nu au publicat pe site Codul drepturilor și obligațiilor studentului. 38% din elevi nu au auzit până acum de Statutul Elevului – rapoarte ANOSR și CNE, lansate cu ocazia Zilei Internaționale a Elevului și a Studentului

19% dintre universitățile de stat din România fie nu au adoptat, fie nu au publicat pe site Codul drepturilor și obligațiilor studentului, se arată într-un raport național privind drepturile și…
Vezi articolul

Motivele formularelor de vaccinare pentru părinți: Pentru a organiza echipe mobile de vaccinare și „ca să vedem și noi cum stăm ca să ne eliminăm orice iluzie”, spune ministrul Cîmpeanu. Nu există sancțiuni pentru necompletare. Ce întrebări va conține formularul de vaccinare pentru copii

Părinții care nu vor completa formularele privind vaccinarea copiilor nu vor fi sancționați, însă riscul este să răspundă foarte mulți părinți cu „nu” la întrebarea dacă sunt sau nu de…
Vezi articolul