DOCUMENT Consultarea pentru Strategia digitalizării educației din România, lansată de minister cu o lună înainte de alegerile în care ministrul candidează și la 8 luni de la declanșarea pandemiei

1.718 vizualizări
În pragul alegerilor parlamentare, Ministerul Educației a lansat procesul de consultare publică pentru elaborarea Strategiei privind Digitalizarea Educației din România 2021-2027. Potrivit calendarului, consultarea publică va avea loc în perioada 26 octombrie-9 noiembrie, după care urmează o perioadă de dezbateri în cadrul unor grupuri de lucru la nivel de minister între 9 noiembrie-7 decembrie și abia în perioada decembrie-ianuarie, deci după alegeri, va fi elaborat și un draft oficial al acestei strategii. Acesta va fi asumat oficial de către noul Guvern, în februarie 2021. Monica Anisie este candidat la alegerile parlamentare, iar consultările au loc, conform programului, exact în campanie.
 • UPDATE: Subsecretarul de stat Jean Badea a precizat pentru Edupedu.ro că este vorba de „documentul-concept pentru elaborarea strategiei”, nu de un draft al strategiei.

De remarcat lipsa de concretețe a obiectivelor privind digitalizarea educației cuprinse în documentul pus în dezbatere de Ministerul Educației la 8 luni de la închiderea tuturor școlilor din România, din cauza pandemiei COVID-19. Deși de 8 luni este clară nevoia digitalizării școlii românești, strategia este vagă în termeni, propuneri, obiective, iar bugetul lipsește total.

Amintim că ministrul Educației, Monica Anisie, candidează pentru un post de senator pe listele PNL în viitoarele alegeri generale care au loc pe 6 decembrie 2020. Oficialul a lansat în dezbatere publică Strategia privind digitalizarea Educației 2021-2027 cu aproximativ o lună înainte de alegerile parlamentare 2020 și la 11 luni după ce a preluat mandatul de ministru al Educației.

Proiectul a fost prezentat ca “proiectul de prioritate zero al mandatului meu de ministru,” de către Monica Anisie, care își încheie oficial mandatul după alegeri.

Ministerul la făcut și un site pentru această consultare, un site în care există un chestionar Google Form pe care oricine vrea să contribuie la acest document programatic poate să-l completeze. Domeniile pentru care pot fi formulate propuneri sunt:

 • Competențe digitale pentru elevi și studenți
 • Educația digitală pe întreg parcursul vieții
 • Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală
 • Infrastructură și resurse tehnologice digitale
 • Conectivitate
 • Resurse educaționale deschise
 • Curriculum școlar pentru meserii emergente
 • Securitate cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT
 • Altele…
Ce ar putea cuprinde strategia:

„Propunem un apel la acțiune pentru o cooperarea mai strânsă cu toți stakeholderii pentru a genera o Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și Tehnologii digitale – ”SMART-Edu” pornind de la următoarele priorități:

 1. Accesibilitate– asigurarea infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente pentru acces la o educație incluzivă și de calitate;
 2. Conectivitate – dezvoltarea competențelor digitale pentru tranziția digitală către o societate competitivă, centrată pe dezvoltare durabilă, echitate socială și reziliență; alfabetizarea digitală și combaterea dezinformării; utilizarea resurselor educaționale deschise;
 3. Comunitate – consultarea și implicarea stakeholderilor;
 4. Ecosistem educațional digital – crearea unui mediu educațional digital de înaltă performanță respectând etica digitală, protecția datelor personale, securitatea cibernetică, analiza datelor ș.a.;
 5. Inovare – utilizarea tuturor resurselor și a tehnologiilor digitale /emergente, stimularea creativității și a spiritului antreprenorial;
 6. Sustenabilitate – asigurarea predictibilității pe termen mediu și lung, prin cooperare inter-sectorială, pentru educație de calitate și o economie verde și digitală.
Direcții de acțiune ale Strategiei SMART-Edu
 1. Dezvoltarea de competențe digitale la toate nivelurile de învățământ cross-curricular, prin discipline de specialitate, prin activități formale și non-formale;
 2. Susținerea formării digitale inițiale și continue a cadrelor didactice;
 3. Îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate (conectare la internet, creare de rețele interne, dotare cu echipamente, asigurare suport tehnic);
 4. Stimularea unităților și instituțiilor de învățământ pentru oferte educaționale cu specializări și calificări digitale adecvate meseriilor viitorului;
 5. Realizarea de instrumente educaționale digitale, încurajarea inovării pentru adaptarea unor soluții educaționale creative, interactive, centrate pe elevi;
 6. Crearea de Resurse Educaționale Deschise atractive;
 7. Dezvoltarea și multiplicarea parteneriatelor public-private prin participarea la rețele digitale, inclusiv cu organisme europene și internaționale;
 8. Schimb de bune practici pe platforme educaționale locale, naționale de e-learning, respectiv pe platforme internaționale (SELFIE, e-Twinning, s.a.);
 9. Încurajarea și promovarea inițiativelor privind siguranța online, protecția datelor, igiena cibernetică, etica IT;
 10. Dezvoltarea cadrului de previziune strategică pentru economia verde și adaptarea la meseriile viitorului.
Alinierea la agenda europeană privind digitalizarea educației

Strategia pentru digitalizarea educației – S.M.A.R.T.- Edu își propune a fi ancorată în următoarele inițiative și programe europene, care susțin rolul tehnologiei digitale în dezvoltarea sistemelor de educație și formare:

 • Comunicarea Comisiei Europene privind noul Plan de acțiune pentru Educația digitală 2021-2027 – ”Resetting Education and Training for the Digital Age” ;
 • Comunicarea Comisiei Europene privind crearea unui SpațiuEuropean al Educației până în anul 2025;
 • Noua Agenda Europeană a Competențelor pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență;
 • Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență;
 • Recomandarea UNESCO privind resursele educaționale deschise.
Cum facem?

Promovarea priorităților și a direcțiilor de acțiune subsecvente se bazează pe respectarea următoarelor principii, care pun în centrul acțiunii principalii beneficiari – copiii și tinerii: acces egal, echitate, incluziune, personalizarea învățării și dobândirea de competente digitale, dezvoltare durabilă, calitate, reziliență, economie verde.

Având în vedere impactul transformării digitale asupra sistemului de educație și formare, precum și așteptările societății privind reconfigurarea digitală a educației, Ministerul Educației și Cercetării lansează, pe baza unui document concept, procesul de consultare publică cu toți stakeholderii.

Ce vom construi împreună?
 • Un sistem de educație flexibil, digitalizat, adaptabil, de calitate, capabil să răspundă provocărilor și să genereze schimbarea;
 • Cetățeni activi, bine integrați pe piața muncii din perspectiva utilizării tehnologiilor digitale;
 • Creștere economică sustenabilă, bazată pe meserii ale viitorului;
 • Valorificarea oportunităților de dezvoltare digitală în domeniul educației şi formării profesionale pentru o societate digitală și o economie verde;
 • Consolidarea rezilienței și predictibilitatea funcțională a sistemului de educație în era digitală.”

Foto: © Prudencio Alvarez | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


2 comentarii
 1. Povești. Lucrurile nu se fac așa: să trântești o listă de obiective iar la capitolul cum facem (cum, cu ce, cu cine) arunci niște clișee. Cum se va evalua ceea ce se vrea a se face, având în vedere că evaluarea este esențială în orice proces, cu atât mai mult în educație.
  Eu cred că este doar campanie electorală mascată.

 2. Cred si sper ca,educatia nonformala nu o sa fie introdusa in oala educatiei formale.Educatia nonformala trebuie sa aiba un statut diferit ,ea ofera si cultiva altceva,o aprofundare in diferite discipline pentru cei doritori, intru-un mediu specific disciplinei.Digitalizarea nu poate compensa ,inlocui aceste activitati.Trebuie delimitat la nivel de minister educatia formala de educatia nonformala (sustinuta de Uniunea europeana) si gasita o formula de-a presta educatia nonformala intr-o maniera logica si fireasca, benefica atat pentru prestator cat si pentru beneficiar.De prea mult timp suntem retinuti in planul absurdului, a lipsei de logica si a viziunii obiective in ceea ce priveste directia educatiei.(i In cazul in care educatia mai prezinta ceva important in tara aceasta.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like