DOCUMENT Examenul de admitere la colegiile naționale să nu mai fie prevăzut în lege, Limba română să rămână probă distinctă la Bacalaureat, capitolul privind educația specială să fie rescris integral, să existe criterii clare pentru burse, cere Federația părinților / Organizația a depus 105 amendamente la proiectul Legii învățământului preuniversitar

10.057 de vizualizări
Iulian Cristache / Foto: Facebook.com
Prevederile privind organizarea unui concurs de admitere în clasa a IX-a, la Colegiile naționale, să fie eliminate complet din lege, solicită Federația națională a părinților într-un set de peste 105 amendamente la proiectul Legii învățământului preuniversitar. Între altele, organizația mai cere păstrarea unei probe scrise distincte de Limba română la examenul de Bacalaureat, iar propunerile sale includ măsuri precum rescrierea integrală a unor segmente precum Capitolul privind educația specială și educația incluzivă.

Amendamentele urmează să fie discutate, miercuri după-amiază, de reprezentanții Federației Părinților cu cei ai MinisteruluI Educației.

Organizația spune că și-a asumat opinia majorității părinților care, la sfârșitul lunii iulie, au completat un chestionar online și că susține ca Evaluarea Națională să fie unicul examen folosit pentru admiterea la liceu, iar bacalaureatul să se facă la aceleași probe și discipline ca în prezent, cu diferențierea probelor la disciplinele de profil.

Printre schimbările solicitate de Federația părinților:

Eliminarea tuturor prevederilor referitoare la concursul de admitere la Colegiile Naționale. Drept urmare, modificarea prevederii privind admiterea la liceu, astfel: “(10) Locurile din unitățile de învățământ liceal vor fi ocupate prin repartizare computerizată, pe baza mediei obținute la evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a din ariile curriculare limbă şi comunicare, matematică şi științe, organizată conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.”

Limba română să rămână probă scrisă, distinctă, la Bacalaureat, iar elevii să susțină probe diferențiate, pe discipline, în funcție de profilul și specializarea absolvită.

Să fie rescris întregul Capitol V, privind “Educația Specială și Educația Incluzivă” – Federația cere discuții dedicate acestui capitol.

Să fie asigurat transportul școlar gratuit sau, când acesta nu poate fi asigurat și programul școlar nu poate fi adaptat, să fie permis învățământul simultan.

 • Motivație: “În România, peste 100.000 de copii învață în învățământul simultan, în comunități izolate și/sau sărace. Există riscul creșterii ratei de abandon școlar prin eliminarea învățământului simultan. De asemenea, asigurarea transportului către/de la școală este un factor determinant în reducerea abandonului școlar în acele comunități.”

Școala online să se poată desfășura și în alte situații speciale, nu doar când se instituie starea de urgență, de alertă sau de asediu.

 • Motivație: “În practică, există și situații speciale, altele decât starea de alertă sau urgență, în care activitatea didactică nu se poate desfășura în spațiul școlar pentru perioade limitate de timp și nu există relocarea într-un alt spațiu, de exemplu: intemperii, avarii majore la sistemul de încălzire sau de iluminat, lucrări de renovare nefinalizate la timp etc. (…)”

Nu doar colegiile naționale, ci orice liceu care îndeplinește condițiile necesare să aibă posibilitatea să funcționeze ca unitate pilot de excelență

Să fie acordate burse de performanță școlară și elevilor care obțin distincții la concursurile școlare recunoscute de Minister

Ministerul Educației să stabilească criteriile generale pentru acordarea burselor, “în caz contrar se vor crea inechități foarte mari, interpretări eronate ale textului de lege și chiar potențiale abuzuri”.

Portofoliul personal educațional să includă mediile din catalogul electronic, nu tot catalogul.

 • Motivare: “Considerăm că relevante sunt mediile și nu notele obținute pe tot parcursul anului școlar.”

Portofoliul personal educațional să fie realizat pe suport digital doar cu acordul părintelui/reprezentantului legal, iar Ministerul Educației să își asume responsabilitatea pentru securitatea datelor.

 • Motivație: “Stocarea datelor pe un suport digital nu se poate face decât cu acord și cu asumarea responsabilității pentru securitatea datelor de către Ministerul Educației.”

Religia să fie inclusă în rândul disciplinelor pentru care nu se acordă note, cu excepția învățământului confesional.

Numărul laboratoarelor și a camerelor resursă pentru educație specială din unitățile de învățământ va fi stabilit astfel încât să acopere nevoile tuturor beneficiarilor direcți înscriși în respectivele unități de învățământ.

 • Motivație: “În unitățile de învățământ care funcționează cu un număr mare de antepreșcolari/preșcolari/elevi și/sau cu un număr mare de antepreșcolari/preșcolari/elevi cu CES, trebuie ca tuturor acestora să li se asigure condiții egale de acces la aceste facilități, iar numărul camerelor respective trebuie să fie stabilit în concordanță cu numărul copiilor/elevilor.”

Să se condiționeze înscrierea în învățământul de artă și sportiv de susținerea și promovarea unor probe de aptitudini.

Federația părinților cere discuții detaliate cu reprezentanții Ministerului pe tema prevederilor legate de învățământul de artă și sportiv.

Să se condiționeze absolvirea învățământului postliceal de obținerea unei diplome de bacalaureat până la acea dată.

 • Motivație: “Un absolvent al învățământului postliceal trebuie să fi dovedit, mai întâi, acumularea competențelor evaluate în cadrul examenului de bacalaureat.”

Disciplina Limba şi literatura română se predă pe tot parcursul învățământului preuniversitar după programe școlare şi manuale identice cu cele pentru elevii de naționalitate română”, nu după manuale elaborate pentru minorități.

 • Motivație: “Limba română este limba oficială a României. Toți elevii școlarizați în România trebuie să dobândească, până la finalul unui ciclu de învățământ, aceleași cunoștințe/ competențe de limba română.”
Propunerile de amendamente ale Federației părinților, integral:

6 comments
 1. Și eu sunt părinte și nu recunosc aceasta federație așa numita a părinților. Am semnat undeva că fac parte din ea? Cu siguranță nu și nu as face o asemenea prostie vreodata. Nu știu cine i-a numit pe dânșii sa vorbească în numele meu sau a altora ca mine care împărtășesc alte idei. Sa vorbească în numele celor ce vor sa se înscrie în gașca lor….cu acte în regulă. Sa nu li se mai permită să vorbească în numele tuturor părinților, ci doar în numele membrilor lor…care pot dovedi cu documente că s-au înscris în aceasta federație. Și când se adresează sa fie obligați prin lege să înceapă prin a spune…în numele membrilor noștri….sa nu mai vorbească în numele tuturor.

  1. Doleanțele Federației sunt pertinente!
   Subscriu!
   Deși nu fac parte din nicio federație, sunt mama și profesor!

 2. Eu susțin examen la terminarea clasei a IV a, totodată examen la mutarea la un colegiu (examen romana, matematica și limba straina)
  Examen la înscrierea la liceu,
  Examen la bacalaureat…
  Nu mai investiți bani în copii ca nu si-au terminat studiile, pentru a fi remunerați profesorii, întrucât oricum nu fac ore.
  Rugămintea mea ar fi profesorii pensionari sa stea acasă…
  Mulțumesc pentru înțelegere!
  Și susțin purtarea uniformei

 3. Bravo Federației Naționale a Părinților! Evaluarea Națională cu repartizarea elevilor după medie și opțiuni e foarte bună !

 4. Să rămână media de 9,50 pentru burse! Sunt copii care au muncit mult pentru această medie și acum se pare că se vor schimba criteriile! Nu este corect! Sunt clase bune unde sunt mai mult de 12 copii cu medii de 9,50 și ar trebui să primească toți burse!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like