DOCUMENT Marius Nistor și Simion Hăncescu anunță profesorii și angajații din școli ce au obținut și care a fost cronologia grevei generale 2023

38.103 vizualizări
Simion Hăncescu și Marius Nistor / Foto: FSLI/ISMB
Într-un document ajuns la școli, consultat de Edupedu.ro, liderii celor două federații sindicale, Marius Nistor, de la FSE Spiru Haret și Simion Hăncescu, de la FSLI, prezintă membrilor de sindicate situația actuală a câștigurilor salariale de după grevă și care au fost momentele principale prin care s-a ajuns aici.

Cei doi lideri scriu în documentul menționat că „greva a fost declanșată în baza Referendum-ului desfășurat la finalul lunii aprilie – începutul lunii mai”.

„În urma numeroaselor runde de negociere purtate cu reprezentanții Guvernului și ai Ministerului Educației, situația este următoarea:

I. De la declanșarea grevei generale, în timpul negocierilor, Guvernul României a propus vouchere, devenite ulterior prime, acordate in 5 Iunie și 5 Octombrie, pentru personalul didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, didactic auxiliar) al căror cuantum a crescut de la 2500 lei la 4000 lei, respectiv pentru personalul nedidactic (al căror cuantum a crescut de la 1000 lei la 1500 lei).

1. Deși federațiile sindicale au respins oferta Guvernului, în data de 1 Iunie a fost promovată O.U.G. nr. 53/2023, prin care s-au majorat salariile de bază gradația 0 ale personalului didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, didactic auxiliar) cu 1000 lei brut lunar (ceea ce însemnau procente de majorare cuprinse între 17% și 25%, respectiv creșteri nete ce variau de la ~580 lei la ~950 lei lunar, în funcție de încadrare), iar pentru personalul nedidactic o creștere a salariului de bază 400 lei brut lunar pentru gradația 0 (ajungându-se la creșteri nete cuprinse între ~230 și ~280 lei lunar; această creștere se adăuga procentului de 9% de care o parte dintre salariații personal nedidactic a beneficiat în baza O.U.G. nr. 45/2023, prin care s-au acordat salariile de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022).

În Nota de fundamentare a O.U.G. nr. 53/2023 se preciza că: „Intrarea în plată a noii grile de salarizare va fi realizată etapizat, pe o perioadă de 3 ani, după cum urmează: 1. 40% în primul an; 2. 30% în al doilea an; 3. 30% în al treilea an.

De asemenea, Guvernul a aprobat Declaraţia privind politica sectorială de salarizare a personalului din sistemul naţional de învăţământ şi stabilirea unor principii generale în vederea îmbunătăţirii statutului personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din sistemul naţional de învăţământ şi valorizarea carierei didactice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 502/08.06.2023, document de asemenea considerat insuficient de partea sindicală.

2. În continuare, revendicările membrilor de sindicat au fost de a se acorda majorări salariale suplimentare și de a se cuprinde în textul actului normativ prevederile referitoare la instituirea principiului potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant să fie stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie și la acordarea primei tranșe de majorare salarială, de cel puțin 45%, din creșterea prevăzută de noua lege a salarizării, de la 01.01.2024.

În data de 10 iunie 2023, oferta Guvernului a fost suplimentată în sensul intenției de promovare a două ordonanțe de urgență privind:

a) – majorarea salariilor de bază gradația 0 ale personalului didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, didactic auxiliar) cu 1300 lei brut lunar în loc de 1000 lei (ceea ce înseamnă procente de majorare cuprinse între 21% și 32%, creșterea medie fiind de 25%, respectiv creșteri nete ce variază de la ~760 lei la ~1420 lei lunar, în funcție de încadrare și majorările salariale cuvenite), iar pentru personalul nedidactic aceeași creștere a salariului de bază cu 400 lei brut lunar pentru gradația 0 (ajungându-se la creșteri nete cuprinse între ~230 și ~280 lei lunar; această creștere se adaugă procentului de 9% de care o parte dintre salariații personal nedidactic beneficiază în baza O.U.G. nr. 45/2023, prin care s-au acordat salariile de bază prevăzute de Legea- cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022); principiile mai sus enunțate se regăseau în textul ordonanței de urgență, în preambulul acesteia (nu în Nota de fundamentare), cu mențiunea că tranșa de majorare de la 01.01.2024 urma să fie de 50% din creșterea prevăzută de noua lege a salarizării;

b) acordarea unei prime de carieră didactică, pentru personalul didactic (inclusiv personalul didactic auxiliar), în cuantum de 1500 lei net atât în luna octombrie 2023 – pentru a fi utilizată în anul școlar 2023/2024, cât și pentru următorii ani școlari, respectiv în până în anul școlar 2026/2027;

– de asemenea, pentru personalul nedidactic, acordarea unei prime de carieră profesională în limita unui plafon anual de 500 lei/an școlar; pentru aceeași perioadă.

Membrilor de sindicat li s-au adus la cunoștință cele de mai sus prin intermediul organizațiilor sindicale afiliate.

Răspunsul federațiilor sindicale dat Guvernului în dimineața zilei de 11 iunie 2023 a fost că oferta se respinge atâta timp cât cele două principii nu se regăsesc în textul unui articol din cuprinsul unui act cu caracter normativ.

3. În urma discuțiilor purtate în dimineața zilei de 12 iunie 2023 cu reprezentanții Guvernului, Colegiile Liderilor F.S.L.I. și F.S.E. „SPIRU HARET” au hotărât în ședințele de astăzi, 12.06.2023, suspendarea grevei generale condiționată de instituirea în ordonanța de urgență a celor două principii mai sus detaliate.

Față de răspunsul federațiilor sindicale, Guvernul a acceptat și această solicitare, iar în ședința de Guvern de astăzi, 12 iunie 2023, au fost aprobate cele 2 ordonanțe de urgență, respectiv:

1) Cea privind primele de carieră didactică și de carieră profesională, în cuantumurile mai sus detaliate (încă nepublicată în Monitorul Oficial la momentul întocmirii prezentei informări);

2) Cea privind majorarea salariilor de bază gradația 0 ale personalului didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, didactic auxiliar) cu 1300 lei brut lunar, iar pentru personalul nedidactic creșterea salariului de bază de 400 lei brut lunar pentru gradația 0 + articol nou în care se reglementează expres că:

Grila de salarizare aplicabilă sistemului național de învățământ începând cu 1 ianuarie 2024 se stabilește pornind de la salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2023 pentru profesori debutanți/asistenți universitari – art. III alin. (2)

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din sistemul de învățământ de stat beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2024, de 50% din diferența stabilită între salariul de bază aflat în plată și salariul de bază stabilit prin grila de salarizare în vigoare la 1 ianuarie 2024 – art. III alin. (3)

În aceste condiții, Guvernul a dat curs și acestei solicitări a părții sindicale.

Actul în cauză a devenit Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514/2023.

Precizăm totodată că, în situația în care nu obțineam astăzi adoptarea ordonanțelor de urgență în cauză, în contextul demisiei Primului ministru, Guvernul interimar nu ar mai fi putut, potrivit legislației, să adopte acte normative cu valoare de lege (ordonanțe/ordonanțe de urgență).

4. Având în vedere discuțiile de pe rețelele de socializare referitoare la „renunțarea la revendicarea privind indexarea anuală a salariilor cu rata inflației”, se impun următoarele precizări:

1) federațiile sindicale au susținut această revendicare, în timpul rundelor de negocieri avute de la momentul declanșării grevei, însă Guvernul a respins solicitarea noastră motivând că nu se poate acorda indexarea salariilor cu inflația doar pentru personalul din învățământ;

2) majorările salariale acordate prin O.U.G. nr. 57/2023 acoperă rata inflației (de cca 14%) procentul de creștere instituit fiind, în medie, 25%, astfel încât nu se poate afirma că federațiile sindicale care au declanșat conflictul colectiv de muncă și greva la nivel de sector de negociere colectivă au renunțat la această revendicare.

II. În ceea ce privește Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învățământ Preuniversitar, în plus față de ce am avut în contractul anterior, părțile au convenit asupra unor drepturi suplimentare, pe care le-am detaliat în Informarea comună a F.S.LI și F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 339/509/07.06.2023. La acest moment, negocierile pe contractul colectiv sunt suspendate și urmează a fi reluate în perioada imediat următoare, o serie dintre propunerile federațiilor sindicale fiind rămase în divergență.

III. Referitor la procedura de urmat în situația suspendării grevei, vă rugăm să aveți în vedere faptul că Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, prevede doar că: „Pe perioada negocierilor, organizatorii grevei pot conveni cu angajatorul suspendarea temporară a grevei. Dacă negocierile eşuează, greva va fi reluată, fără a mai fi necesară parcurgerea etapelor procedurale preliminare prevăzute de lege.” – art. 162 alin. (3).

Obligația de notificare a angajatorului de către salariatul grevist există numai în situația retragerii din grevă.

În aceste condiții, având în vedere Comunicatul emis astăzi de F.S.L.I. și F.S.E. „SPIRU HARET” – prin care se anunță suspendarea grevei generale, precum și declarațiile doamnei Ligia Deca, ministrul educației, privitoare la faptul că de mâine (13.06.2023) se reiau cursurile în toate unitățile de învățământ, nu este nevoie ca salariații aflați în grevă să depună o cerere pentru suspendarea din grevă; este suficient să se prezinte la locul de muncă și să își desfășoare activitatea în mod normal, consemnând ca atare în condica de prezență”.


19 comments
 1. Am dori o organigramă a Sindicatelor libere din învățământ,mai ales pe preuniversitar să știm cum suntem organizați,să știm care este patrimoniul nostru și pe că bani ne bazam atunci când ar fi o grevă,că nu putem rămâne cu salariile suspendate în cazul unei greve .Vrem mai multă transparență.

 2. Greva a trecut.A fost un succes pentru sindicate,dar problemele din sistem au rămas…E o scăpare a legii care nu a fost îndreptată nici măcar în legile educației care ar trebui refăcute după ce doamna Deca ar pleca ..Și anume sa ne uitam că un profesor cu vechime,care are dreptul la 16 ore,în cazul în care ar presta 18 ore săptămânal,la rugămintea directorului sau al inspectoratului, diferența de la 16 la 18 nu îi este remunerată.Asta e doar una dintre probleme ale salarizării care a rămas.Revisalul mai are și altele..

 3. Liderii de sindicat de la București și-au bătut joc de toți profesorii din țară împreună cu hoții de politicienii. Tot bagă în față oarece creștere la debutanți care de fapt sunt într-un număr f mic. Sunt școli în care nu există nici un debutant pentru că tinerii nu sunt atrași de învățământ, este cunoscută această profesie ca fiind f f prost plătită.

 4. La personalul nedidactic,un angajat portar cu vechime maxima(25%) cei 400 lei brut aprox.220 lei net înseamnă puțin sub 11% creștere salarială….bani de pufuleți

 5. Pentru ca voi nu veniti in spinare cu imprimante, laptopuri, topuri de hartie si mai ales nu faceti naveta si cursuri de formare obligatorii pe banii proprii si cand va duceti acasa va vedeti de viata, nu mai stati inca 5 ore pe grupuri, pe machete, platforme si sa dati dari de seama si raportari cand i se scoala Isj-ului, fie vacanta, fie duminica.

 6. Bună ziua
  RUSINEEE zoaielor nISTOR sihANCESCU. Eu sunt pensionar din amarinarie, dar am participat la miting la C-ta și am subscris în totalitate la solicitările dumneavoastră, dar după prima ieșire de la “negocieri” am înțeles ca v-au vândut otetarilui KLAUS și hotului intelectual cIUCA.
  Dar eu cred ca ieri dimineață trebuia sa ieșiți în toată tara la o greva spontana și sa dați de pământ cu jegurile astea. PACAT ca v-ati irosit atâtea resurse ca să fiți BATJOCORITI și UMOLOTI DE niște nevolnici. NU o sa aveți parte de nimic bun din partea oligofrenilor ăștia
  Milta bafta

 7. Din cate se pare , de unde ziceau ca dau 1300 de la 1 iunie 2023 si apoi la 1 ianuarie 2024 diferenta pana la 50 % din crestere , adica cam 200 lei se pare din fituica de mai sus a celor 2 ca , pe furis , vor da 50% din crestere de la 1 ianuarie 2024. Adica acum nu vor creste ioc , ci vor opri chiar zilele nelucrate . 😂😂😂

  1. Am cotizat 25 de ani la voi. De acum nu mai aveți banii mei, domnule Hancescu, care ai făcut hemoroizi sub scaunul comod în care nu te-a ales nimeni. Așa că, dragi lideri de sindicat, mi-au mai rămas două cuvinte să vă spun: Stimabililor, SICTIR!

 8. Orice ar spune liderii acum și dincolo de ceea ce s-a obținut rămâne sentimentul că zarurile erau deja aruncate în dimineața de luni, 12.06. Noi dezbăteam o ciornă în ședința de sindicat iar la final nu ni s-a mai cerut exprimarea opțiunii in scris pe acele tabele , ceea ce mă face să cred că erau deja făcute cărțile. În urma acestor lucruri se impune reformarea sindicatelor, cred că cel mai bine ar fi să existe un singur sindicat pentru preuniversitar (pentru a nu se mai repeta penibilitatea că un lider sa tipe la cadre că nu sunt din sindicatul lui), schimbarea liderilor judeteni prin vot liber exprimat de la portar până la cadre; resurse există pentru acest lucru!

 9. Când li se vor mări salariile , în mod identic, și celorlalți debutanți cu studii superioare din celelalte ministere ? Nu au și ei aceleași nevoi ? De ce nu ați cerut mărirea salariilor pentru toți debutanții din România ?

  1. Adică să fac grevă pe banii mei pentru debutanții din alte sectoare? Ce logică strâmbă mai e și asta? Și nu știu la ce sectoare vă referiți, adică în ce “minister”, cum ziceți dvs, debutantul primește 2.400 de lei aproximativ.

 10. Debutanțîi cu studii superioare , din celelalte ministere , cu atribuții mult mai grele , de ce nu ar avea și ei aceleași drepturi salariale ?

 11. In al 13-lea ceas dinozaurii astia au inteles ca multi dintre profi nu au inteles nimic. Unii si acum mai spun ca le scade salariul, altii cauta 25% in ordonanta etc.

  Dinozaurii astia ar trebui sa organizeze alegeri libere, sa limiteze mandatele, la fel si castigurile. Au masina la scara, salarii de zeci de mii de lei si figuri pe ei.

  Aud ca multi profi vor sa se inscrie in sindicatul de la Suceava. E foarte bine, sa-i lase pe dinozaurii astia sa dispara in mod natural :)).

 12. Eu n-am intrat în grevă doar pentru salarii. Au existat opt revendicări clare, care nu erau exagerate. Niciuna dintre ele nu este efectiv realizată. Mă interesează puțin spre deloc ce au ”obținut” acești trădători. Personalul auxiliar și nedidactic a fost aruncat iar sub roți, firimiturile ”câștigate” de profesori vor fi înghițite de inflație, iar salariul de referință DACĂ se respectă ceva din acea hârtie de toaletă semnată de Ciucă va rămâne la nivelul anului 2023 până cel puțin în 2027. Adică, țeapă masivă.

  Așa că luați-vă sindicatul pe persoană fizică – am auzit scuzele jenante ale liderilor județeni, convinși că ne-au făcut un bine, că mai mult nu se putea, care au trecut efectiv peste oamenii care au votat pentru continuarea grevei (au spus că așa e mai bine și au decis ei în numele nostru!) – și spălați-vă pe cap cu el. Eu mă retrag din ACEST sindicat (FSLI).

  Putem oricând înființa un sindicat nou, cu oameni care știu ce vor, iar voi, lașilor și trădătorilor, să rămâneți singuri în colțișorul vostru.

 13. Nu ma mai interesează acesti tradatori. Sper sa parasim aceste sindicate infecte care au urmarit doar cotizațiile si propriile interese.

 14. Au obtinut multe pentru ca nu prea au facut nimic timp de 15 ani, altfel nu eram la coada sistemului bugetar.
  Sunt procente mari aplicate la salarii mici.
  Guvernantii au fost luati prin surprindere, credeau ca nu existam la ce sindicate avem.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Singapore închide abia azi școlile, din cauza coronavirusului. Statul oferă câte 600 de dolari cash pentru fiecare cetățean și 300 de dolari în plus pentru părinți, ca oamenii să stea acasă o lună

Lăudat de către Organizația Mondială a Sănătății datorită reacției sale rapide împotriva răspândirii COVID-19, statul Singapore este nevoit să închidă școlile și să suspende lucrul, la aproape 3 săptămâni de…
Vezi articolul

Liderul studenților din România îi răspunde Marei Mareș, consilier în cancelaria lui Cîțu: „E cineva din Guvernul României care crede că învățământul superior românesc nu trebuie îmbunătățit pentru a încuraja tinerii să rămână la studii în România?”

„Nimeni nu a insinuat că învățământul trebuie îmbunătățit cu scopul de a împiedica tinerii să plece la studii afară. Învățământul superior românesc trebuie îmbunătățit cu scopul de a încuraja tinerii…
Vezi articolul