DOCUMENTE Ghidul pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare a fost lansat în consultare publică / Cu cel mult 250.000 euro se poate dota o grădiniță comunitară pentru 40 de copii. Tablete pentru copii și realitate virtuală augmentată, printre prevederi

1.020 de vizualizări
Foto: © Boggy | Dreamstime.com
Ministerul Educației lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație, potrivit unui anunț de pe site-ul instituției, edu.ro. Este vorba despre dotarea grădinițelor comunitare, structuri ce vor fi înființate din anul școlar 2023-2024 în zone defavorizate unde nu sunt creșe. Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este în total de 103 milioane euro.

Amintim că pe 30 decembrie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern (HG) privind Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie. – detalii aici

 • Ludotecile sau centrele de joacă pot fi înființate și organizate în sistem public și privat, „în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca urmare a propunerii consiliului de administrație al unității de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și cu avizul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București”, conform HG.

De înființarea ludotecilor și centrelor de joacă se pot ocupa primăriile în colaborare cu părinți, ONG-uri, Inspectorate școlare sau operatori economici, potrivit HG.

Valoarea maximă a grantului per proiect este de 250.000 de euro (fără TVA), valoare eligibilă PNRR. În cadrul unui proiect, se va urmări înființarea de servicii complementare care să deservească de la minimum 16 copii până la maximum 40 de copii (2 grupe x 2 spații).

Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro, în perioada 6-15 ianuarie 2023, mai informează Ministerul.

În total, cei 103 milioane de euro vor ajunge pentru dotările spațiilor ce vor deservi peste 20.000 de copii între 0-6 ani, în localitățile unde nu sunt creșe.

Bugetele proiectelor se vor utiliza pentru achiziționarea de mobilier, echipamente și materiale necesare utilării spațiilor serviciilor complementare nou înființate și pentru achiziționarea materialelor didactice, a jucăriilor și a hranei pentru copii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Cine poate aplica. Criterii de eligibilitate ale solicitantului:

Serviciile complementare de educație timpurie vor fi înființate, echipate și operaționalizate atât în spațiile oferite de unitățile de învățământ, cât și în spațiile oferite de comunitate: ONG, casă de cultură, cămin, biserică, bibliotecă etc.

În cadrul acestui apel de proiecte, solicitanții eligibili vor aplica ca parteneriate stabilite la nivel local, alcătuite, în mod obligatoriu, din o autoritate publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată cu personalitate juridică, publică sau particulară, la care se pot adăuga, opțional, organizații nonguvernamentale, instituții de cult, operatori economici etc., în funcție de nevoia locală.

Parteneriatul care solicită finanțare în cadrul investiției I2 din PNRR trebuie să demonstreze,
la momentul depunerii aplicației:

 • existența unei strategii de dezvoltare la nivel local sau orice alt document justificativ
  relevant pentru prezentarea tendinței demografice a zonei, în care să fie prezentate și
  măsuri privind dezvoltarea serviciilor de educație timpurie, inclusiv prin varianta
  serviciilor complementare, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani, care nu beneficiază
  de un serviciu de educație timpurie standard;
 • existența a cel puțin 16 cereri ale părinților cu copii sub 6 ani nesoluționate;
 • posibilitatea asigurării personalului specializat (didactic și nedidactic) în localitate și/sau disponibilitatea acestuia în localitățile învecinate;

Existența unor spații oferite de unitățile de învățământ de stat și particulare acreditate (sau de alte instituții din comunitate, precum: ONG, casă de cultură, cămin, biserică, bibliotecă etc. care pot fi cedate gratuit pentru a fi utilizate pentru înființarea și amenajarea unor astfel de servicii complementare, inclusiv pe perioada de sustenabilitate a proiectului), cu minimum două săli de grupă adecvate organizării activităților specifice cu copii mici, cu acces la vestiar și un grup sanitar, constituie un avantaj al parteneriatului pentru care se acordă 10 puncte suplimentare.

În cazul în care este disponibil un spațiu adecvat operaționalizării serviciilor complementare pentru minimum 16 copii se va completa Anexa 3 a Ghidului.

În cazul în care nu există spații în comunitatea în care s-a identificat o nevoie de înființare a
unui serviciu complementar, se pot achiziționa containere dedicate, dotate în conformitate
cu standardele impuse de OME nr. 4143/29.06.2022 privind organizarea activităților specifice cu copii mici. Containerele vor rămâne în patrimoniul unității de învățământ de
stat/particulare acreditate.

Pe perioada derulării proiectelor, operatorii economici nu vor solicita taxe părinților pentru
activitățile educaționale
derulate în cadrul serviciilor de educație timpurie complementare
dezvoltate.

Fiecare serviciu complementar nou trebuie să dețină 2 săli de calitate optimă, care să fie
amenajate și echipate, ca să poată oferi sprijin educațional pentru minimum 16 copii, cu
vârsta între 0-6 ani, atât în timpul anului școlar, cât și în perioada vacanțelor. Citește mai mult despre condițiile de înscriere.

Ce se poate cumpăra cu banii alocați. Dotări
 • Cheltuieli pentru reabilitarea/achiziționarea, igienizarea și dotarea a minimum 2 săli pentru activități cu copiii, vestiar, grup sanitar – max. 60% din valoarea totală a grantului:

Exemple: mese și scaune pentru copii; saltele pentru odihnă; dulapuri pentru materiale și
jucării/rafturi tip bibliotecă; mobilier pentru baie, inclusiv mobilier pentru schimbarea scutecelor; mobilier pentru spații administrative (birouri, scaune, dulapuri); mobilier și echipamente bucătărie; mobilier și echipamente pentru jocuri în curte; etc.

 • Cheltuieli pentru echipamente digitale – min. 4% din valoarea totală a grantului

Tablă interactivă, ecrane și alte dispozitive multi-touch, software educațional, laptopuri sau unități all in-one, licențe pentru jocuri digitale, tablete tactile pentru copii,
echipamente și software de realitate virtuală augmentată etc., abonamente la programe digitale de activități pentru antepreșcolari și preșcolari. Cărți electronice și materiale
audio/video pentru antepreșcolari și școlari.

În cadrul prezentului apel, vor fi prioritizate proiectele care se vor implementa în comunități rurale izolate, defavorizate din punct de vedere economic sau care vizează grupuri vulnerabile de copii, se mai arată în ghid.

Cum poți verifica dacă serviciul de educație timpurie complementar aparține unei zone defavorizate

Potrivit ministerului Educației, pentru a verifica dacă se poate înființa o grădiniță comunitară într-o localitate unde nu sunt creșe, se pot consulta următoarele documente: Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România și Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România.

Țintele PNNR la îndeplinirea cărora vor contribui măsurile finanțate prin prezentul apel sunt următoarele:

 1. R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate Rata de participare a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani la serviciile de educație timpurie va crește cu 4,9 puncte procentuale. Numărul posibil de locuri în cadrul serviciilor standard și complementare nou construite/înființate până la 31 decembrie 2025 este de aproximativ 15.000.
 2. R2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate
  Rata de participare a copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani la serviciile de educație
  timpurie va crește cu 3 puncte procentuale. Termen: 2025.

458 I2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a cel puțin 412 servicii complementare ce vor acoperi nevoile identificate la nivel local, cu privire la oferirea de servicii educaționale pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani, în special celor din categorii defavorizate, termen Trimestrul 1 2024

Serviciile complementare vor oferi sprijin educațional pentru până la 40 de copii/serviciu cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani, fiind vizați la nivel național maximum 20.600 de copii, ca urmare a derulării proiectelor finanțate prin prezentul apel.

Rezultatul estimat în urma implementării apelului de proiecte, respectiv minim 412 servicii complementare înființate și dotate, va sprijini atingerea țintelor de program, respectiv 91% rată de înscriere pentru copiii de 3-6 ani și 19% rată de înscriere a copiilor sub 3 ani. Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2024.

Eligibilitatea grupului țintă: Copiii cu vârste între 0-6 ani, cu precădere provenind din zonele defavorizate, din zone rurale izolate și din categoriile defavorizate socio-economic și educațional. Proiectele care se vor implementa într-o regiune defavorizată din punct de vedere economic sau care vizează grupuri vulnerabile de copii vor primi punctaj suplimentar. În cererea de finanțare se va descrie contextul local în care se vor dezvolta serviciile complementare.

De remarcat, mentenanța aparaturilor nu se află printre cheltuielile eligibile, ca și în cazul apelului pentru dotarea școlilor cu mobilier și laboratoare IT, după cum a scris Edupedu.ro.

Informații de context

Hotărârea de Guvern (HG), aprobată în 28 decembrie de Guvern, a fost emisă în condițiile în care art. 27 alin. 1^7 din Legea Educației Naționale stabilește că „în localitățile în care nu există suficiente creșe și grădinițe se pot dezvolta servicii de educație timpurie complementare de tip ludotecă, grup de joacă, grădiniță comunitară, care vor putea funcționa ca structuri ale unităților de învățământ”.

Ludotecile și centrele de joacă ar trebui deschise începând cu anul școlar 2023—2024, potrivit documentului: “Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile tuturor serviciilor de educație timpurie complementare, publice sau particulare, începând cu anul școlar 2023—2024”.

De înființarea ludotecilor și centrelor de joacă se pot ocupa primăriile în colaborare cu părinți, ONG-uri, Inspectorate școlare sau operatori economici, potrivit HG.

Art. 36. — Autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, cu participarea părinților, a operatorilor economici, a societăților umanitare, a organizațiilor neguvernamentale și a altor persoane fizice sau juridice, asigură condițiile necesare organizării și funcționării serviciilor de educație timpurie complementare, cu respectarea legislației în vigoare.

(1) Serviciile de educație timpurie complementare se înființează ca structuri ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, în localitățile în care nu există suficiente creșe și grădinițe.

Unde se pot înființa serviciile de educație timpurie complementare:

„a) localităţile izolate/dezavantajate în care serviciile standard (creșă sau grădiniță) sunt la distanță de peste 2 km de domiciliul copilului;

b) localitățile în care numărul copiilor sub 6 ani este foarte scăzut și nu funcționează o unitate de învățământ de nivel preșcolar/antepreșcolar cu personalitate juridică;

c) localitățile în care se înregistrează, din cauza aglomerării creșelor și a grădinițelor, un procent (număr – n.red) semnificativ de cel puțin 20 de cereri de înscriere nesoluționate și în care serviciul standard poate oferi, suplimentar, servicii de educație timpurie complementare.”

Ludotecile sau centrele de joacă pot fi înființate și organizate în sistem public și privat, „în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca urmare a propunerii consiliului de administrație al unității de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și cu avizul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București”.

Cum se desfășoară activitatea cu cei mici din grădinițele comunitare

Grupele pot fi omogene sau eterogene ca vârstă, potrivit art. 8 alin. (1) din document. Numărul de copii la grupă este, în medie, 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20, în conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de învățământ preuniversitar.

Înscrierea copiilor

Înscrierea copiilor în serviciile de educație timpurie complementare se face conform precizărilor și calendarului specific transmise anual de Ministerul Educației, a criteriilor specifice stabilite de consiliul de administrație sau, după caz, de autoritatea administrației publice locale.

În situații deosebite, copiii antepreșcolari și preșcolari pot fi înscriși în serviciile de educație timpurie complementare în timpul anului școlar, cu respectarea prevederilor în vigoare.

La înscrierea copiilor în serviciile de educație timpurie complementare nu se percep taxe de înscriere.

Este interzis refuzul înscrierii copiilor în serviciile de educație timpurie complementare pe criterii discriminatorii bazate pe rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, dizabilitate ori apartenența la o categorie defavorizată.

Dosarul personal al copilului cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

c) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentanților legali și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

d) adeverința de înscriere în colectivitate și dovada de (re)vaccinare eliberate de medicul de familie sau de medicul colectivității din care provine copilul, în cazul transferului, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.456/2020, cu modificările ulterioare;

e) contractul educațional încheiat între părintele/ reprezentantul legal al copilului și conducerea unității.

DOCUMENT Descarcă Ghidul solicitantului pentru “Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, în format .pdf:

Documentele necesare pentru aplicare (notă: nu sunt variantele finale și pot suferi modificări):

Foto: © Boggy | Dreamstime.comDreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Greșeală elementară sau mână de ajutor? Pentru că a depus recursul în afara termenului legal, Ministerul Educației a pierdut definitiv procesul în care premierul Ciucă obținuse suspendarea analizei tezei sale de doctorat, suspectă de plagiat

Greșeală de proporții a Ministerului Educației într-unul dintre cele mai răsunătoare procese în care a fost implicată această instituție, în ultimii ani. Pe data de 19 ianuarie 2023, Înalta Curte…
Vezi articolul