Dorel Banabic, președintele interimar al CNATDCU, consiliul care verifică doctoratele de plagiat: Nu am primit nicio sesizare până acum legată de teza de doctorat a premierului / Care este procedura pentru sesizarea și analiza unui plagiat

322 de vizualizări
Dorel Banabic / Foto: Academia Română
„Personal nu am primit nicio informare de la Secretariatul CNADTCU până acum, că ar exista o astfel de sesizare”, a declarat pentru Edupedu.ro profesorul universitar Dorel Banabic, președintele interimar al CNATDCU – Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Acesta a spus că secretariatul tehnic al Consiliului ar trebui să înregistreze o astfel de sesizare, dacă ar exista, după care sunt anunțați și membri Consiliului CNATDCU.

Dorel Banabic este profesor la Universitatea de Științe Tehnice Cluj-Napoca, la Facultatea de Construcții de Mașini, departamentul de Ingineria Fabricației. Este membru titular al Academiei Române din 2015 și președinte al Secției de Științe Tehnice din același an.

„Toate lucrările de doctorat sunt în competența CNATDCU”, indiferent că sunt emise de universități militare sau civile, a mai precizat profesorul universitar.

Banabic a explicat că nu consiliul CNATDCU analizează propriu-zis lucrarea, ci comisia de etică de specialitate, apoi va ajunge în Consiliul CNATDCU o adresă a acestei comisii care va face analiza, un raport. Este vorba despre Comisia numărul 26, de Științe politice, studii de securitate, științe militare, informații și ordine publică.

 • Edupedu.ro l-a contactat pe președintele acestei comisii, profesorul Adrian Miroiu, care a declarat că s-a suspendat de anul trecut și până în luna mai a acestui an, iar conducerea interimară a comisie este deținută de Irena Chiru, profesor universitar la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, a spus Miroiu. Contactată de Edupedu.ro, Chiru nu a dorit să facă nicio declarație.
Cine face parte din Comisia CNATDCU de științe politice, studii de securitate, științe militare, informații și ordine publică
 1. Miroiu Adrian – președinte – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
 2. Chiru Irena – vicepreședinte – Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” din Bucureşti
 3. Bădescu Gabriel – membru – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 4. Bârsan Ghiță – membru – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu
 5. Boșcoianu Mircea – membru – Universitatea “Transilvania” din Braşov
 6. Carp Radu – membru – Universitatea din Bucureşti
 7. Cimpoeș Radu – membru – Kingston University, London, UK
 8. Crăiuțu Aurelian – membru – Indiana University Bloomington
 9. Mișcoiu Sergiu – membru – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 10. Nate Silviu – membru – Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
 11. Naumescu Valentin – membru – Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 12. Petrescu Dragoș – membru – Universitatea din Bucureşti
 13. Roceanu Ion – membru – Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti

Reamintim că premierul Nicolae Ciucă a fost acuzat de plagiat în teza de doctorat de către jurnalista Emilia Șercan. Oficialul a reacționat, spunând că a respectat prevederile legale în vigoare la momentul susținerii tezei. Ciucă a dat un comunicat prin intermediul biroului de presă al Guvernului în care susține că „am inițiat solicitarea de verificarea a acesteia de către Comisia de Etica a Universității Naționale de Apărare – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat, în acord cu prevederile legale în vigoare, in spiritul OMEC Nr. 5229/2020 din 17 august 2020”.

Nicolae Ciucă este doctor în Științe militare cu teza de doctorat „Dimensiunea angajării armatei României în operațiuni întrunite multinaționale”, pe care a susținut-o în anul 2003, la Universitatea Națională de Apărare (UNAp).

Procedura pe care trebuie să o urmeze o eventuală sesizare este prevăzută ordinul de ministru 5.229 din 2020. Actul normativ arată următoarele:

 1. “Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și ai instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), poate sesiza în scris, prin intermediul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii acesteia și de data acordării titlului de doctor.
  • Sesizarea cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, denumită în continuare sesizare, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
  • a) să conțină date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv: numele și prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondență electronică, pentru persoanele fizice, și date de identificare și adresele oficiale ale instituției, asociației, organizației etc., pentru persoanele juridice, incluse într-un document denumit Date_identificare_autor_sesizare;
  • b) să conțină date de identificare a tezei de doctorat pentru care se face sesizarea: autor, titlul tezei, instituția care a eliberat diploma de doctor în baza respectivei teze de doctorat, incluse într-un document denumit Date_identificare_teza;
  • c) să prezinte, anexat, copii ale documentelor consultate în baza cărora persoana fizică sau juridică formulează sesizarea, cu indicarea surselor de documentare și a datelor de identificare ale acestora (de exemplu: biblioteci, reviste, cărți publicate etc.), incluse într-un document/fișier/arhivă electronică denumit „Anexe“;
  • d) să conțină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete privind nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională ori cu privire la existența plagiatului în cadrul tezei de doctorat în cauză, inclusă într-un document denumit „Motivație“.
 2. UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – verifică îndeplinirea criteriilor și are termen de 3 zile pentru acest lucru. Dacă sesizarea este acceptată, atunci ea se încarcă în platformă și este sesizat secretariatul tehnic al Consiliului CNADTCU.
 3. Secretariatul tehnic al CNATDCU comunică școlii doctorale la care s-a susținut lucrarea, în cazul de față cea a Universității naționale de Apărare, inclusiv prin mijloace electronice, sesizarea anonimizată, în termen de maximum două zile de la notificare și solicită să încarce în platformă următoarele documente în format electronic:
  • a) copia „conform cu originalul“ a tezei de doctorat în cauză existentă în instituție;
  • b) informații privind autorul tezei de doctorat (CNP, data înmatriculării la doctorat, data susținerii publice a tezei de doctorat, copia ordinului ministrului prin care a fost acordat/ atribuit titlul de doctor, seria și numărul diplomei de doctor și numărul și data eliberării, numele și prenumele conducătorului de doctorat);
  • c) copii ale documentației aferente susținerii publice a tezei de doctorat, respectiv: decizia de numire a comisiei/ordinul rectorului, referatele întocmite de membrii comisiei, procesul-verbal al susținerii publice;
  • d) date de contact ale autorului tezei de doctorat, dacă este posibil;
  • e) punctul de vedere al IOSUD/IOD, care este consultativ și se referă la propunerea de menținere/retragere a titlului de doctor, semnată de rector sau, după caz, de președintele Academiei Române, documentele și reglementările interne, în vigoare la data înmatriculării la doctorat a autorului tezei de doctorat și aplicabile la data susținerii publice, care au fundamentat această propunere, în principal hotărârea Comisiei de etică universitară, avizată juridic, și la alte măsuri interne stabilite în cazul în care s-a constatat încălcarea eticii universitare;
  • f) punctul de vedere al autorului tezei de doctorat, care este consultativ;
  • g) punctul de vedere al conducătorului de doctorat, care este consultativ.
 4. Instituțiile de învățământ superior au obligația de a furniza Ministerului Educației și Cercetării datele solicitate pentru constituirea dosarului de analiză a sesizării.
 5. Secretariatul tehnic al CNATDCU solicită Bibliotecii Naționale a României transmiterea în format electronic, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării deciziei privind admiterea administrativă a sesizării pe site-ul www.cnatdcu.ro, a unei copii „conform cu originalul“ a tezei de doctorat.
 6. Școala doctorală (IOSUD) informează oficial titularul diplomei de doctor despre existența unei sesizări privind teza de doctorat elaborată de acesta.
 7. IOSUD analizează teza de doctorat existentă în biblioteca instituției, pe baza căreia s-a acordat titlul de doctor, în raport cu sesizarea, în conformitate cu procedurile interne.
 8. În situația în care IOSUD confirmă încălcarea standardelor de calitate sau de etică profesională, transmite CNATDCU decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnată de rector sau, după caz, de președintele Academiei Române, avizată din punct de vedere juridic de universitate sau, după caz, de Academia Română.
 9. În cazul în care punctul de vedere al IOSUD/IOD și/sau punctul de vedere al autorului tezei de doctorat, precum și punctul de vedere al conducătorului de doctorat nu sunt transmise în termen de maximum 30 de zile de la data publicării deciziei privind admiterea sesizării pe site-ul www.cnatdcu.ro, procesul de analiză a sesizării continuă la nivelul Consiliului general conform prevederilor prezentei metodologii.
 10. După primirea notificării, Consiliul general are la dispoziție 15 zile pentru numirea comisiei de lucru pentru analiza sesizării formate din membri ai CNATDCU și/sau experți externi, denumită în continuare comisie de lucru.
 11. Președintele Consiliului general notifică președintele comisiei de specialitate a CNATDCU cu atribuții în domeniul tezei de doctorat și solicită propuneri pentru constituirea comisiei de lucru formate din 3 membri.
 12. Președintele comisiei de specialitate a CNATDCU are la dispoziție maximum 5 zile pentru a nominaliza 5 membri ai comisiei de specialitate și/sau experți externi. Dacă președintele comisiei de specialitate se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor, vicepreședintele comisiei de specialitate propune constituirea comisiei de lucru.
 13. În termen de maximum 5 zile, fiecare membru nominalizat pentru constituirea comisiei de lucru trebuie să își exprime, direct în platformă, acordul pentru analizarea sesizării și declarația că nu se află într-o situație de conflict de interese cu autorul tezei de doctorat sau conducătorul de doctorat.
 14. Platforma notifică membrii Consiliului general pentru acordarea votului referitor la numirea comisiei de lucru.
 15. Membrii Consiliului general au la dispoziție maximum 5 zile pentru a analiza și aproba prin vot comisia de lucru. Se consideră confirmați 3 membri pentru care au fost exprimate mai multe voturi favorabile.
 16. Platforma generează decizia Consiliului general cu privire la numirea membrilor comisiei de lucru, care este semnată de președintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, și încărcată în platformă. Președintele Consiliului general desemnează un raportor responsabil de realizarea raportului comun al comisiei de lucru dintre cei 3 membri ai comisiei de lucru.
 17. Fiecare membru al comisiei de lucru elaborează un raport individual de analiză, pe care îl încarcă semnat în platformă.
 18. În maximum 3 zile de la finalizarea rapoartelor individuale cu privire la sesizare, raportorul comisiei de lucru trebuie să realizeze direct în platformă raportul comun care cuprinde propunerea motivată a comisiei de lucru, adoptată prin vot, de menținere sau, după caz, de retragere a titlului de doctor, pe care îl semnează și îl încarcă în platformă.
 19. În cazul în care propunerea motivată a comisiei de lucru este de retragere a titlului de doctor, raportul comun poate cuprinde și alte propuneri de sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 20. Platforma notifică membrii Consiliului general în legătură cu finalizarea raportului comun de către comisia de lucru.
 21. Președintele Consiliului general poate decide convocarea Consiliului general într-o sesiune de lucru, organizată prin întrunirea membrilor sau prin mijloace electronice, pentru a analiza propunerea comisiei de lucru.
 22. Membrii Consiliului general au la dispoziție 10 zile pentru a analiza propunerea comisiei de lucru și punctul de vedere al IOSUD/IOD, dacă a fost transmis. Consiliul general al CNATDCU decide prin vot, exprimat direct în platformă, dacă au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv existența plagiatului.
 23. La finalizarea votului, președintele Consiliului general generează decizia CNATDCU cu privire la soluționarea sesizării. Decizia CNATDCU este semnată de președintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, și încărcată în platformă.
 24. În cazul în care Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv în ceea ce privește plagiatul, CNATDCU propune MEC, în baza unor rapoarte externe de evaluare, luarea următoarelor măsuri, alternativ sau simultan:
  • a) retragerea calității de conducător de doctorat/atestatului de abilitare;
  • b) retragerea titlului de doctor;
  • c) retragerea acreditării școlii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului școlii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi.”
Citește și: Pressone: Premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat. Printre sursele copiate se numără alte două teze de doctorat / Ciucă: Teza a fost întocmită în concordanță cu cerințele legale existente la momentul respectiv

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Proiectele de Strategie Națională și de Plan Național pentru cercetare 2022-2027 nu prezintă ținte de rezultat și nu respectă prevederile legale privind bugetele, atrage atenția asociația cercetătorilor Ad Astra

Două proiecte-cheie pentru susținerea cercetării românești în următorii ani, cel al Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare 2022-2027 (SNCISI) și cel privind Planul Național pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare, sunt marcate de “absența…
Vezi articolul

Premiul Nobel pentru Chimie 2019 a fost acordat cercetătorilor care “au creat o lume reîncărcabilă”: John Goodenough, Stanley Whittingham și Akira Yoshino, pentru dezvoltarea bateriilor pe bază de litiu-ion

Premiul Nobel pentru Chimie 2019 a fost acordat cercetătorilor John Goodenough, Stanley Whittingham și Akira Yoshino, pentru dezvoltarea bateriilor pe baza de litiu-ion, a anunțat în urmă cu câteva momente…
Vezi articolul

Cea mai mare simulare de până acum pentru studierea evoluției universului, realizată pe un supercomputer din Anglia. Modelul standard de cosmologie ar putea rămâne istorie, după procesarea noilor date primite din spațiu

Astronomii au efectuat cea mai amplă simulare computerizată realizată vreodată, de la Big Bang până în zilele noastre, pentru a studia modul în care a evoluat universul, relatează marţi DPA/PA…
Vezi articolul