Două ONG-uri din București și Hunedoara au depus singurele proiecte admise în etapa I de evaluare, în apelul de 14 milioane de euro pentru formarea profesioniștilor din educația timpurie / Ministerul Educației va alege doar un proiect câștigător

2.019 vizualizări
Foto: 134298086 © Oksun70 | Dreamstime.com
Asociația „Centrul Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială” Hunedoara și Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională din București au depus singurele proiecte admise în prima etapa de evaluare, în apelul de 14 milioane de euro pentru formarea a peste 20.000 de educatori și puericultori până în martie 2026, anunță Ministerul Educației. În cadrul apelului, va fi selectat un singur proiect câștigător, conform Ghidului solicitantului. 

Apelul a fost lansat cu 2 luni întârziere, față de calendarul pus în dezbatere publică, pe 15 februarie 2024.

Publicarea listei finale cu proiectul câștigător era stabilită pentru 15 mai 2024, însă Ministerul Educației a publicat miercuri, 5 iunie, lista proiectelor admise în etapa de evaluare a eligibilității, urmează evaluarea calitativă a proiectelor și apoi anunțarea câștigătorului, conform calendarului apelului.

Puteau depune proiecte universități publice sau private, furnizori publici sau privați de formare continuă, casele corpului didactic, centre de atestare, Academia Română și instituţii aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei.

În cadrul proiectului, se vor organiza obligatoriu trei tipuri de programe de formare continuă acreditate, pentru profesioniștii din serviciile de educație timpurie, cu precădere pentru cele nou înființate, astfel:

 1. Program de formare a formatorilor în domeniul curricular pentru personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie (348 de formatori);
 2. Program de formare a formatorilor în domeniul monitorizării calității serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, pentru personalul din sectorul social, sănătate și educație (252 formatori);
 3. Program de formare profesională continuă în domeniul curricular, pentru personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie (19.950 persoane formate)

Implementarea celor trei tipuri de programe de formare va cuprinde obligatoriu următoarele etape: 

a) Evaluarea inițială a nevoilor de formare ale persoanelor selectate în grupul țintă; 

b) Proiectarea și elaborarea programului de formare (inclusiv design respectiv suport de curs) și a materialelor auxiliare pentru formare; 

c) Acreditarea programului de formare; 

d) Desfășurarea cursurilor; 

e) Monitorizarea, evaluarea și raportarea calității programelor de formare; 

f) Evaluarea și eliberarea documentelor de certificare a competențelor dobândite în cadrul programului de formare. 

Pentru participarea la cursurile de formare nu se vor percepe taxe de curs participanților. Beneficiarul finanțării trebuie să asigure toate condițiile pentru desfășurarea cursurilor, ex. sală, transport, masă, cazare, platformă. 

Organizarea programului de formare va include și servicii suport pentru participarea la formare, respectiv transportul, cazarea, mesele și orice alte resurse logistice necesare pentru buna desfășurare a cursurilor.

La nivel național, până la data de 31 decembrie 2024, trebuie formate 348 persoane care vor avea obligația de a participa în calitate de formatori la programele de formare continuă pentru specialiștii care vor activa în cadrul serviciilor de educație timpurie). 

Câți educatori, personal didactic auxiliar și personal administrativ vor fi formați, pe județe

La nivel național, până la data de 31 martie 2026, trebuie formate 19.950 de persoane din cadrul serviciilor de educație timpurie (personal didactic, personal didactic auxiliar și personal administrativ), cu următoarea distribuție județeană:

Ce anume vor învăța profesioniștii din educația timpurie

Programul de formare a formatorilor în domeniul curricular (348 formatori), pentru
personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie, va include cele 4 module cuprinse în Programul de formare profesională continuă în domeniul curricular, pentru personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie (programul C de formare, descris mai jos):
MODULUL I – Principiile educației timpurii și nevoile copilului
MODULUL II – Activități de învățare pentru copii de la naștere la 6 ani
MODULUL III.1 – Proiectarea săptămânală a activităților, monitorizarea și înregistrarea
progresului copiilor de la naștere la 6 ani
MODULUL III.2 – Siguranța copilului din serviciile de educație timpurie
MODULUL IV – Educația digitală în educația timpurie
La acestea, se vor adăuga sesiuni specifice și MODULUL V, de aprofundare privind formarea
adulților.
Tematică modul formarea adulților (10 ore de aprofundare):
1) profilul personalului didactic și administrativ din creșe, grădinițe și servicii complementare;
2) abordări, strategii și activități eficiente de formare a personalului didactic și administrativ;
3) evaluarea rezultatelor învățării;
4) captarea interesului, încurajarea implicării personalului didactic și administrativ pe
parcursul programului, comunicare eficientă, managementul conflictelor.
Organizarea programului de formare

 1. Total număr de ore: 90 ore/ formator
 2. Numărul maxim de cursanți/ grupă este 20 persoane;
 3. Cursurile se vor desfășura în format blended, dintre care minimum 50% prezență fizică, sincron, maximum 50% activitate online, sincron/asincron;
 4. Programul de formare va fi urmat de o componentă de mentorat/ de facilitare a unor
  întâlniri online de sprijin (comunitate de practici) pentru formatori pe tot parcursul
  programului de formare a personalului din creșe, grădinițe și servicii complementare;
 5. Fiecare cursant va primi designul de curs, suportul de curs și materiale auxiliare în format digital/tipărit.

Programul de formare destinat formatorilor în domeniul monitorizării calității
serviciilor de educație timpurie (252 formatori) se adresează personalului din domeniile
educație, social și sănătate de la nivel local, care poate fi implicat în monitorizarea serviciilor de educație timpurie, respectiv: educatoare, educator puericultor responsabil al comisiei CEAC, directori de unități de educație timpurie, personal medical din unitățile de educație timpurie sau din Direcțiile de Sănătate Publică, asistenți sociali din cadrul Direcțiilor de Asistență Socială și personal din cadrul Agențiilor teritoriale de Plăți și Inspecție Socială.
Acest program de formare va include următoarele module:

Modul I – Politici și legislație privind calitatea serviciilor de educație timpurie
Tematică:

 • Documente și politici la nivel european care vizează monitorizarea calității serviciilor de
  educație timpurie.
 • Legislația privind calitatea serviciilor de educație timpurie, specifică domeniului educației: prezentare și analiză, studiu de caz.
 • Legislația privind calitatea serviciilor de educație timpurie, specifică domeniului sănătății: prezentare, analiză, studiu de caz.
 • Legislația privind calitatea serviciilor de educație timpurie, specifică domeniului protecției copilului: prezentare, analiză, studiu de caz.
 • Modul II – Monitorizarea calității serviciilor de educație timpurie – principii și
  instrumente

  Tematică:
 • Lucrul în echipa multidisciplinară pentru monitorizarea calității serviciilor de educație
  timpurie – definiții, principii, studii de caz.
 • Tehnici și modalități eficiente de comunicare și cooperare în echipă (intrainstituțional,
  interinstituțional).
 • Instrumente de monitorizare a calității serviciilor de educație timpurie (liste de verificare, chestionare, focus-grupul, interviul, procesul-verbal etc.).
  Organizarea programului de formare:
 1. Total număr de ore: 60 ore/ formator
 2. Numărul maxim de cursanți/ grupă este 25 persoane;
 3. Cursurile se vor desfășura în format blended, dintre care minimum 50% prezență fizică,
  sincron, maximum 50% activitate online, sincron/asincron;
 4. Fiecare cursant va primi designul de curs, suportul de curs și materiale auxiliare în format digital/print.
  C. Programul de formare profesională continuă în domeniul curricular, pentru personalul didactic și administrativ din serviciile de educație timpurie (P3, 19.950
  cursanți)

  Se vor constitui grupe de nivel diferite:
  – pentru personalul care lucrează cu copiii antepreșcolari;
  – pentru personalul care lucrează cu copiii preșcolari.
  Designul, conținutul și materialele modulelor vor fi adaptate la specificul copiilor sub 3 ani, respectiv al copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani. Ambele categorii de grupe de nivel vor parcurge împreună a doua temă a modului I (Nevoile și starea de bine a copiilor mici: nutriție, siguranță, îngrijire, sănătate și educație)

MODULUL I (comun) – Principiile educației timpurii și nevoile copilului
Modulul se va adresa atât personalului didactic, cât și personalului administrativ și va avea cel puțin 3 aplicații practice/sarcini de lucru pe care cele două tipuri de personal le vor realiza împreună.
Tematică:

 • Dezvoltarea cognitivă, socială, emoțională și fizică a copilului mic – teorii și evidențe din
  literatura științifică recentă;
 • Nevoile și starea de bine a copiilor mici: nutriție, siguranță, îngrijire, sănătate și educație;
 • Aspecte generale privind siguranța copilului: primul ajutor, siguranța somnului,
  identificarea semnelor de abuz, alergii, expunerea prelungită la tehnologie, gestionarea
  accidentelor și urgențelor etc.
 • Comunicarea și relaționarea cu familia copilului mic.
 • Codul Etic al personalului didactic și administrativ.
  MODULUL II (comun) – Activități de învățare pentru copii de la naștere la 6 ani
  Modulul se va adresa atât personalului didactic, cât și personalului administrativ și va avea cel puțin 2-4 aplicații practice/sarcini de lucru pentru fiecare temă, pe care cele două tipuri de personal le vor realiza împreună.
  Tematică:
 • Curriculumul pentru educație timpurie – principii directoare, structură și mod de utilizare.
  În abordarea temei, vor fi incluse și informații relevante din materiale la nivel european,
  precum și materiale și ghiduri elaborate în cadrul proiectelor cu fonduri europene derulate de Ministerul Educației.
 • Amenajarea și întreținerea spațiului fizic pentru învățare, siguranță și securitate.
 • Activități de învățare eficiente pentru dezvoltarea emoțională, fizică, socială și cognitivă a copiilor mici. O atenție deosebită va fi acordată abordării mai multor mijloace de realizare a activităților tematice. Se va pune accent în mod deosebit pe partea aplicativă (exemple de activități înregistrate sau de activități concepute împreună de către cursanți).
 • Rolul interacțiunilor adult-copil și copil-copil în dezvoltarea copilului mic. O atenție
  deosebită va fi acordată relaționării adult-copil din punct de vedere emoțional (formarea unui atașament sigur), sincronizării adulților cu copiii, respectiv modalităților în care toți adulții din jurul copilului pot să se implice în desfășurarea activităților de învățare.
  MODULUL III.1 (diferențiat) – Proiectarea săptămânală a activităților, monitorizarea
  și înregistrarea progresului copiilor de la naștere la 6 ani

  Modulul se va adresa personalului didactic de predare și va avea cel puțin 4-5 aplicații
  practice/sarcini de lucru pentru fiecare temă.
  Tematică:
 • Proiectarea săptămânală a activităților cu copiii (diferențiat, pe cele două niveluri,
  antepreșcolar și preșcolar);
 • Monitorizarea și înregistrarea progresului copiilor (diferențiat, pe cele două niveluri:
  antepreșcolar și preșcolar);
 • Remedierea timpurie a eventualelor întârzieri în dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor sub 6 ani (diferențiat, pe cele două niveluri: antepreșcolar și preșcolar).
  În prezentarea monitorizării și înregistrării progresului copilului se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, atât prevederile Curriculumului pentru educație timpurie aprobat prin OM nr.4694/2019 (Anexa nr.3), precum și informații relevante din scrisorile metodice transmise de Ministerul Educației. În abordarea temei se va pune un accent deosebit pe partea practică, iar în acest sens se va lucra pe cel puțin 2 studii de caz pentru fiecare interval de vârstă din planul de
  învățământ.
  Modulul III.2 (diferențiat) – Siguranța copilului din serviciile de educație timpurie
  Modulul se va adresa personalului didactic auxiliar și administrativ care lucrează cu copiii de la naștere la 6 ani:

  Tematică:
 • elemente de asigurarea primului ajutor gestionarea situațiilor de risc și a urgențelor
  (diferențiat, pe cele două niveluri: antepreșcolar și preșcolar);
 • identificarea semnelor de abuz (diferențiat, pe cele două niveluri: antepreșcolar și
  preșcolar);
 • problematica alergiilor comune și a gestionării acestora (diferențiat, pe cele două niveluri: antepreșcolar și preșcolar);
 • efectele expunerii prelungite la tehnologii (diferențiat, pe cele două niveluri: antepreșcolar și preșcolar).
  MODULUL IV (comun) – Educația digitală în educația timpurie
  Modulul se va adresa atât personalului didactic, cât și personalului administrativ și va avea cel puțin 2-4 aplicații practice/sarcini de lucru pentru fiecare temă, pe care cele două tipuri de personal le vor realiza împreună.
  De asemenea, accente specifice vor fi puse pe stimulare și exersare controlată pentru cele două niveluri de vârstă și, cu precădere, pentru copiii de la 4 la 6 ani.
  Tematică:
 • Proiectarea și desfășurarea unor activități de învățare utilizând echipamentele și
  instrumentele specifice TIC.
 • Instrumente, aplicații și echipamente TIC în activitățile cu copiii (în abordarea temei se va pune un accent deosebit pe partea practică și pentru acest lucru se vor prezenta cel puțin 2 exemple de utilizare a mijloacelor digitale pentru fiecare interval de vârstă din planul de învățământ specific pentru copiii de la naștere la 6 ani).
 • Riscurile expunerii timpurii și/sau prelungite a copilului la tehnologie.
DOCUMENT Lista proiectelor admise/respinse în etapa de evaluare a eligibilității în apelul Formarea profesioniștilor din educația timpurie

Foto: 134298086 © Oksun70 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Apel PNRR de peste 14 milioane de euro pentru formarea a peste 20.000 de educatori și puericultori până în martie 2026 / Pot aplica universități de stat și private, casele corpului didactic, Academia Română și ONG-uri între 15 februarie și 1 aprilie
Universități de stat sau private, ONG-uri sau asociații profesionale în domeniul educației pot aplica online din 6 noiembrie pentru apelul prin care se vor forma peste 21.000 de angajați din creșe și grădinițe / Modulele propuse trebuie să conțină elemente de educație digitală și de asigurare a primului ajutor – proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Inspectoratul școlar al Municipiului București schimbă fără să anunțe condițiile de înscriere la Titularizare 2024 pentru profesorii suplinitori: Cere adeverințe de nesancționare pe ultimii 6 ani, față de doar 2 ani, cât stabilise Ministerul Educației

Inspectoratul școlar al Municipiului București (ISMB) le cere profesorilor suplinitori care se înscriu la Titularizare 2024, adeverințe de nesancționare pe ultimii 6 ani, deși Ministerul Educației a stabilit un termen…
Vezi articolul

VIDEO Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, întrebat de ce a declarat că banii pentru creșterile salariale ale profesorilor sunt prinși în buget: Nu există nicio tăiere din bugetul Ministerului Educației

Nu există nicio tăiere din bugetul Ministerului Educației, asta a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, la briefingul de după ședința de Guvern de vineri noaptea, potrivit gov.ro. Acesta a fost…
Vezi articolul

LISTA Sumele pe care profesorii le vor primi pentru a participa la examenele naționale și concursurile pentru cadre didactice au crescut cu 30%, anunță Ministerul Educației / Mișcarea vine pe fondul grevei suspendate din Învățământ și după ce au existat intenții de boicotare a probelor de la Bac sau Evaluarea Națională

Ministerul Educației a anunțat că majorează cu 30% sumele de bani primite de profesori dacă se implică în desfășurarea Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat 2023, potrivit ordinului de…
Vezi articolul