Echivalarea studiilor făcute în străinătate de către elevi. Ce documente trebuie să depună părinții la inspectoratele școlare – listă

724 de vizualizări
Foto: © Jevanto | Dreamstime.com
Studiile în străinătate ale elevilor pot fi echivalate în România dacă părinții depun la inspectoratul școlar documentele justificative, după cum informează Inspectoratul Școlar Județean Ilfov. Acest lucru este reglementat prin ordinul nr. 5.638 din 28 septembrie 2020. Vezi mai jos ce documente trebuie să depună părinții la inspectoratele școlare și la școală.

Este vorba despre echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în registrul special al ARACIP, de cetățeni români, cetățeni din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană și de cetățeni care solicită sau beneficiază de o formă de protecție internațională.

Conform metodologiei din 28 septembrie 2020, perioadele de studii pentru care se aplică prevederile sunt cele corespunzătoare învățământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional și postliceal nefinalizate cu diplomă.

Articolul 2 din metodologia de mai sus stabilește că dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a) cerere;
 • b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – original;
 • c) documente școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii și traduceri autorizate;
 • d) document de identificare valabil al elevului – copie;
 • e) alte documente, dacă este cazul (adeverință emisă de autoritatea competentă din țara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).”

Potrivit sursei citate anterior, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ pot solicita aplicantului depunerea documentelor și în altă formă decât cea stabilită în metodologie (original, copie simplă sau legalizată, traducere autorizată și/sau legalizată etc.).

ISJ Ilfov informează că dosarele complete se vor depune fizic la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, cu semnătură de predare a documentelor. „Menţionăm faptul că dosarele incomplete, care nu conţin toate documentele necesare echivalării studiilor efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, pentru anii de studiu solicitaţi, nu pot fi evaluate spre a fi emis atestatul de echivalare”, mai transmite instituția.

Iată ce mai prevede articolul 3 din metodologia amintită:

„(5) Echivalarea se realizează la nivelul ultimei clase absolvite sau în curs de absolvire.(6) Termenul de soluționare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.”

Inspectoratul școlar a publicat mai multe modele de cereri necesare părinților și elevilor:

Model de cerere din partea părintelui/ tutorelui către conducerea unităţii de învăţământ:

Cererea din partea părintelui către conducerea unității de învățământ va fi însoțită de următoarele documente, potrivit Inspectoratului Școlar Ilfov:

 1. Foaje matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – în original;
 2. Documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii şi traduceri autorizate;
 3. Alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii) – copii şi traduceri autorizate;
 4. Document de identificare valabil al elevului (carte de identitate/certificat de naştere/paşaport/permis de şedere) – copie simplă;
 5. Document de identificare valabil al părintelui/tutorelui legal instituit/împuternicitului care a depus dosarul (carte de identitate/certificat de naştere/paşaport/permis de şedere) – copie simplă;
 6. Dovada calităţii de părinte/ tutore legal instituit/ împuternicit (după caz) – copie simplă
Model de cerere către inspectorul școlar general:
Model de cerere către inspectoratul școlar:
Model de adresă cu rezultatele obţinute în urma susţinerii examenelor de diferenţe:

Informarea transmisă de ISJ Ilfov:

Foto: © Jevanto | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Agenția Spațială Europeană (ESA) a suspendat misiunea ruso-europeană pe Marte: Deși recunoaște impactul asupra explorării științifice a spațiului, ESA este pe deplin aliniată cu sancțiunile impuse Rusiei de statele sale membre

În timpul unei ședințe de la Paris, consiliul de conducere al Agenției Spațiale Europene ”a recunoscut imposibilitatea actuală de a desfășura cooperarea în curs cu agenția spațială a Rusiei, Roscosmos, în misiunea…
Vezi articolul

Alianța „O voce” a abandonat prima „propunere critică” legată de legea Educației, fixată de organizațiile componente – finanțarea educației cu „cel puțin 15% din bugetul general consolidat, începând cu anul 2023”

După întâlnirea reprezentanților Alianței „O voce pentru Educație” cu premierul Nicolae Ciucă, organizația a publicat un mesaj pe pagina oficială în care anunță prezența la Guvern. În mesaj, aceștia scriu:…
Vezi articolul

Un stetoscop electronic care poate asculta de la distanță ce se întâmplă în corpul uman, dezvoltat de cercetătorii portughezi. Medicii au fost nevoiţi să renunţe la instrumentul tradițional din cauza măsurilor de protecție faţă de pacienţii cu noul coronavirus

O tehnologie care permite ascultarea de la distanță a organismului uman, cum ar fi ascultarea plămânilor în cazul bolnavilor de coronavirus, a fost dezvoltată de cercetătorii de la Universitatea Coimba…
Vezi articolul

Școlile, obligate să completeze până la 20 octombrie, în programul informatic al sistemului de educație, datele pentru elevii care primesc tichete sociale și părinții lor. Ghidul pentru introducerea datelor

Școlile sunt obligate să completeze datele pentru ca elevii să primească tichete sociale, până la data de 20 octombrie 2021, în programul informatic al sistemului de educație, potrivit notei 34.023…
Vezi articolul