Echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I. Documentele profesorilor se depun la inspectoratul școlar până pe 15 martie 2024

12.054 de vizualizări
Foto: © Inna Getmanec | Dreamstime.com
Documentele necesare pentru echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I și perioada în care profesorii se pot înscrie au fost publicate de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Potrivit unei adrese a Ministerului Educației, în anul școlar 2023-2024 sunt aplicabile prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011

Conform ISJ Dolj, condiţiile de înscriere sunt următoarele:

„a) are o vechime efectivă la catedră de minimum 4 ani de Ia obţinerea definitivării în învăţământ;

b) a obţinut calificativul „foarte bine” la evaluările anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră premergători înscrierii;

c) în anul şcolar premergător înscrierii a susţinut o inspecţie curentă la care a obţinut calificativul „foarte bine”;”

Potrivit ordinului nr. 5561/2011, candidatul va depune la inspectoratul școlar, în perioada 1 septembrie-15 martie a anului școlar în curs, un dosar. Dosarul va cuprinde următoarele documente, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Dolj:

„a. Cerere de înscriere, adresată conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, în care candidaţii vor nominaliza instituţia de învăţământ la care doresc să susţină examenul de echivalare;

b. Copia „conform cu originalul” a certificatului de naştere si, după caz, copii „conform cu originalul” ale documentelor care atestă schimbarea numelui;

c. Copie a diplomei de doctor, certificată “conform cu originalul” de către conducerea inspectoratului şcolar;

d. Copia diplomei de studii, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate “conform cu originalul” de către conducerea inspectoratului şcolar;

e. Document certificat “conform cu originalul” de către conducerea inspectoratului şcolar din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile legale privind pregătirea psihopedagogică si metodică;

f. Copie certificată “conform cu originalul” de către conducerea inspectoratului şcolar a certificatului/adeverinţei privind obţinerea definitivării în învăţământ;

g. Document/decizie de repartizare emis/ emisă de inspectoratul şcolar general din care să rezulte încadrarea în învăţământul preuniversitar, în original sau copie certificată “conform cu originalul”, după caz;

h. Adeverinţe certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ privind calificativul anual pentru fiecare din ultimii 2 ani de activitate la catedră;

i. Copia certificată “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ a procesului-verbal încheiat în urma efectuării inspecţiei curente, din registrul de proceseverbale al unităţii şcolare;

J. Recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ în care este încadrat sau în care şi-a desfăşurat activitatea;

k. Adeverinţă/e de vechime certificată/e “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de vechime efectivă la catedră de minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ.”

Care sunt următoarele etape, potrivit metodologiei

Articolul 42 – „(3) Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane verifică existența și legalitatea documentelor din dosarele de înscriere și îndeplinirea condițiilor de înscriere, inclusiv cele de vechime, și supune spre aprobare consiliului de administrație.

(4) Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane transmite instituțiilor de învățământ superior – centre de perfecționare, în termen de 30 de zile de la data depunerii, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului școlar în curs, dosarele candidaților, aprobate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar.

Articolul 43 – (1) Instituțiile de învățământ superior – centre de perfecționare înregistrează dosarele candidaților în propriile documente de evidență și transmit spre aprobare Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, în termen de 30 de zile de la data primirii dosarului, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului școlar în curs, propunerile de comisii pentru efectuarea inspecției speciale.

Articolul 44 – (1) Inspecția specială de acordare a gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor se efectuează în perioada 1 octombrie – 31 mai a anului școlar, în unitatea de învățământ în care candidatul este încadrat sau, cu avizul inspectorului școlar pentru dezvoltarea resurselor umane și al directorului unității școlare respective, într-o altă unitate.

Cerere de înscriere – model

Cerere pentru efectuarea inspecției curente în vederea înscrierii pentru echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I

Declarație

Recomandarea consiliului profesoral

Adresa Inspectoratului Școlar Județean Dolj:
Informații de context

Amintim, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) consideră că este discriminare ca profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul didactic I, până în 30 iunie 2017, să nu beneficieze de sporul de doctorat, potrivit unui răspuns al instituției.

Ordinul ministrului Educației nr. 3.993 din 16 iunie 2021 a stabilit că profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul didactic I, anterior datei de 1 iulie 2017, nu beneficiază și de spor de doctorat.

Iată ce prevede Legea salarizării nr. 153 din 2017:

Art. 14 – „(3) Personalul didactic de predare care solicită și obține gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, nu primește indemnizația pentru titlul științific de doctor. Cadrele didactice optează pentru indemnizația pentru titlul științific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.”

Foto: © Inna Getmanec | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Este discriminare ca profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul didactic I, până în 30 iunie 2017, să nu beneficieze de sporul de doctorat – CNCD
Amânare grade didactice 2023. Profesorii pot depune dosarele până pe 16 octombrie, potrivit procedurii ISMB. Lista documentelor necesare
Inspecțiile profesorilor, în anul școlar 2023-2024, se pot realiza și online, potrivit unei adrese a Ministerului Educației

6 comments
 1. Sporul de doctorat este de 950 de lei brut,iar pe net ar ajunge la vreo 600-650 de lei.In preuniversitar sunt cam vreo mie de profesori cu doctorat. Pentru această mie nu sunt bani sa se plătească respectivul spor,dar pentru zecile de mii de burse de merit în cuantum de 450 de lei care ajung si la elevi cu medii de 2 se găsesc bani.

 2. Sindicatul mai are un alt proces pe rol la Curtea de Apel Bucuresti (dosar 4847/2/2021, obiect „suspendare executare act administrativ ordin nr. 3993/2021”).
  Daca avem printre noi un jurist/ avocat, poate ne lamureste cu privire la ce înseamnă „suspendă executarea art.1 alin.(2) din Ordinul nr.3993/2021 emis de pârât, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea ordinului. ” Cu alte cuvinte, cei care deja au echivalat doctoratul cu gradul I trebuie să primeasca in continuare sporul de doctorat?

  Pe data de 05.08.2021, CAB a decis astfel:
  „Tip solutie: Admite cererea
  Solutia pe scurt: Admite acţiunea. În baza art.14 din Legea nr.554/2004, suspendă executarea art.1 alin.(2) din Ordinul nr.3993/2021 emis de pârât, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea ordinului. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, conform art.14 alin.(4) din Legea nr.554/2004. Calea de atac se depune la Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IX-a CAF, conform art.490 alin.(1) Cod pr. civ. Pronunţată azi, 05.08.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
  Document: Hotarâre 1182/2021 05.08.2021”
  Sursa:

  1. Noua lege (198/2023) nu mai prevede obtinerea gradului I prin echivalarea titlului de doctor (vezi art. 185 alin 8). Este drept ca prin dispozitiile finale si tranzitorii (art. 248 alin 6) obtinerea gradelor didactice se face potrivit vechii legi (legea 1/2011).
   Actuala lege e plina de bombe cu ceas( vezi prevederile referitoare la acordarea burselor de merit), care vor exploda mai devreme sau mai tarziu.

   Referitor la intrebarea dumneavoastra (dl. Bogdan Stoica), voi puncta cateva aspecte:

   1) decizia Curtii de Apel Bucuresti privind suspendarea ordinului inseamna ca cei aflati in situatia respectiva trebuie platiti si pentru doctorat si pentru gradul I, adica repusi in situatia existenta inaintea aparitiei OM 3993/2021. Este valabil pana la pronuntarea sentintei pe fond.

   2) Curtea Constitutionala a mai fost sesizata si in alt dosar (aflat la Curtea de Apel din Iasi) asupra neconstitutionalitatii dispozitiilor art. 14 alin.3 coroborat cu art. 39 alin.5 din Legea nr. 153/2017. Nu cunosc argumentele invocate de sindicate la Bucuresti cand au facut aceasta solicitare la Bcuresti.
   Din pacate insa si discutabil (vezi https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2023/09/discriminare-echivalare-grad-I.pdf ), Curtea Constitutionala s-a pronuntat deja inca din luna martie in aceasta speta (la sesizarea Curtii de Apel Iasi), iar decizia sa este ca prevederile respective sunt constitutionale. Vezi Decizia Curtii Constitutionale cu nr 97 din 16 martie 2023 si publicata in Monitorul Oficial nr 676 din 24 iunie 2023 !

   3) In sepmbrie 2023, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis excluderea cumulului dintre indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor şi salarizarea aferentă gradului didactic I obținut în baza aceluiași titlu științific de doctor se aplică şi cadrelor didactice cărora, anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, inclusiv celor ce au obtinut echivalarea înainte de 2011. Vezi Decizia ICCJ nr. 51 din 18 septembrie 2023. (https://www.iccj.ro/2023/09/19/minuta-deciziei-nr-51-din-18-septembrie-2023 si https://www.juridice.ro/706174/iccj-dezlegarea-unor-chestiuni-de-drept-excluderea-cumulului-dintre-indemnizatia-lunara-pentru-titlul-stiintific-de-doctor-si-salarizarea-aferenta-gradului-didactic-i-obtinut-in-baza-aceluiasi-titlu.html).
   Cum decizia ICCJ devine obligatorie de la publicarea sa in Monitorul Oficial, slabe sperante pentru o rezolvarea favorabila a acestei situatii (din pacate !!!)

 3. Sindicatul a sesizat Curtea de Apel Bucuresti (dosar 6218/2/2021, obiect: Anulare act admin. ORD. 3993/2021) cu privire la această problemă. În cuprinsul sentinței, este specificat:
  „Tip solutie: Admite cererea
  Solutia pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 14 alin.3 coroborat cu art. 39 alin.5 din Legea nr. 153/2017. Suspendă soluţionarea cauzei până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. Pronunţată azi 16.03.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.
  Document: Încheiere – Suspendare 16.03.2022”.
  Sursa:

  Intrebarea care urmează este cat timp are nevoie Curtea Constitutionala pentru a se pronunta??? Am vazut ca in speta impozite si taxe prin asumarea raspunderii de catre guvern s-a miscat foarte rapid: „Măsurile fiscale pentru care Ciolacu și-a asumat răspunderea sunt constituționale. CCR a respins sesizarea USR. Legea merge la Iohannis” (Sursa: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/masurile-fiscale-pentru-care-ciolacu-si-a-asumat-raspunderea-sunt-constitutionale-ccr-respinge-sesizarea-usr-legea-merge-la-promlgare-2546737).

 4. La fel am sustinut inspectiile (au fost doua in 2012) pentru echivalare conform legii ca apoi sa ma oblige (au ales altii pentru mine in judetul Bacau) cu gradul I. Nu mi au dat posibilitatea sa-mi dau gradele daca as fi ales sporul de doctorat.

 5. Am obținut doctoratul în 2011, după 3 ani de muncă enormă, co-tutelă cu o universitate din Paris, o bursă Erasmus și o bursă AUF obținute la Paris pentru documentare și m-am ales cu umilință din partea statului român. Am susținut inspecția pentru obținerea gradului didactic I în baza titlului de doctor în 2012. Nu am cerut milă, ci doar am uzat de o lege care era în vigoare. Acum sunt condamnată de un ordin halucinant să aleg între titlul de doctor și gradul I. În ce țară din lumea asta se mai aplică o lege retroactiv??? Unde trăim???? Am ales să revin în România, dar cu ce preț?
  Poate ne aude cineva glasul frustrării ENORME când vezi că ești tratat în acest fel.
  Și din toate categoriile bugetare doar la profesori s-a aplicat această măsură. Oare deranjează atât de mult cei care educă? E retorică întrebarea. Cu siguranță că DA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Părinții sunt întrebați dacă sunt de acord cu examenul la Colegiile naționale care suspendă obligativitatea Evaluării Naționale și dacă sunt de acord cu noul Bacalaureat din proiectele de legi ale Educației – sondaj lansat de Federația Părinților

Un chestionar de consultare pentru părinți, cu privire la admiterea la liceu și noul Bacalaureat din proiectul de lege a învățământului preuniversitar, a fost lansat de Federația Națională a Asociațiilor…
Vezi articolul

Ligia Deca spune că „vom vedea” dacă în 2026 inspectoratele școlare județene se vor desființa și că OCDE și Banca Mondială fac în paralel studii de impact pe prevederile din legile Educației / Jalonul 495 din PNRR „reforma România educată” prevedea desființarea ISJ-urilor încă din martie 2023

Reorganizarea inspectoratelor școlare județene va fi făcută „așezat”, a anunțat Ligia Deca pe 7 februarie, într-o conferință de presă la sediul PNL Bistrița-Năsaud, ministrul fiind într-o vizită politică în acest…
Vezi articolul

Olimpiade școlare 2022. Regulamentele actualizate pentru olimpiadele naționale, precum cele de Sârbă și Slovacă maternă, au fost publicate de Ministerul Educației. Nu au apărut pentru Olimpiadele de Fizică, de Chimie – DOCUMENTE

Au fost publicate regulamentele specifice pentru olimpiadele școlare naționale din anul școlar 2021-2022, de către Ministerul Educației, pe edu.ro. Acestea cuprind informații despre probele de concurs, participarea elevilor, calificarea acestora,…
Vezi articolul