Elevii care intră în clasa a V-a acum vor fi primii care vor da examen suplimentar de admitere la liceu, în 2027: Liceele îl pot organiza pentru 50% dintre locuri, cu subiecte făcute de minister

25.606 vizualizări
Foto: © Yanlev | Dreamstime.com
Elevii care încep gimnaziul în toamna lui 2023, adică intră în clasa a V-a, vor fi primii care vor da examen suplimentar de admitere la liceu în vara lui 2027, potrivit noii legi a Învățământului Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial. Aceștia vor da Evaluarea Națională la final de clasa a VIII-a, urmând ca liceele – care vor – să organizeze propriul examen de admitere pentru 50% din locuri, cu subiecte standard elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Pentru locurile rămase libere va avea loc repartizarea computerizată care se va face pe baza notelor de la Evaluarea Națională.

Elevii care în septembrie 2023 încep gimnaziul, adică intră în clasa a V-a, vor fi primii care vor da examen de admitere la liceu suplimentar în vara anului 2027, la unitățile de învățământ care decid că vor să desfășoare acest examen. Examenul național sau cel de admitere nu vor fi digitalizate în acel an, potrivit unui articol din lege care spune că “evaluările și examenele naționale vor fi în integralitate standardizate și administrate în format digital începând cu anul școlar 2027-2028”.

Potrivit articolului 248 din noua lege a Învățământului Preuniversitar, alineatul 4: „Admiterea la liceu și evaluarea națională organizată la finalul clasei a VIII-a se vor desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2023-2024. Asta înseamnă că acești elevi vor termina clasa a VIII-a în vara lui 2027”.

Nu sunt modificări aduse examenului de Evaluare Națională, potrivit noii legi a Învățământului Preuniversitar, examenul de rămânând obligatoriu, ca și în prezent și se susține la limba română, matematică și limba maternă scris, ca și în prezent.

Articolul 101, alineatul 1 precizează: „După absolvirea învățământului gimnazial, elevii susțin evaluarea națională, obligatorie. Evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a constă în probe la disciplinele limba și literatura română, matematică, respectiv limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile gimnaziale într-o limbă a minorităților naționale și opțional pentru elevii care au studiat limba maternă conform art. 60 alin. (5), fiind organizată conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației”.

Ce se întâmplă după Evaluarea Națională

După ce vor susține examenul de Evaluare Națională, elevii au două opțiuni: fie aleg să se înscrie la un liceu care poate organiza sau nu un examen de admitere cu cel mult două probe, fie așteaptă repartizarea computerizată care are loc după ce liceele vor fi susținut examenele. Elevii care dau examen de admitere la un liceu și nu sunt admiși pot intra în repartizarea computerizată.

Potrivit noilor prevederi, liceele care doresc pot organiza concurs de admitere pentru clasa a IX-a pentru anumite specializări pentru cel mult 50% dintre locurile atribuite prin planul de școlarizare. Examenele vizează discipline aferente profilului/ specializării.

Până la 10% dintre locuri sunt ocupate prioritar, pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională și conform opțiunilor exprimate, prin repartiție computerizată, de către elevi cu dizabilități și/sau CES și de către elevi de etnie romă.

Cum se organizează admiterea la liceu

Nu toate liceele trebuie să organizeze examen de admitere. Rămâne la alegerea conducerilor liceelor dacă introduc un examen de admitere pentru anumite specializări. Pot face acest lucru doar pentru 50% dintre locurile prevăzute în planul de școlarizare.

Dacă la concursul de admitere, pentru fiecare specializare, se înscrie un număr de elevi mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs, unitatea respectivă nu are dreptul de a organiza concurs de admitere pentru specializarea respectivă în anul școlar următor.

Examenul poate fi susținut la cel mult două probe, iar subiectele vor fi elaborate de Centrul Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi standard și unice la nivel național.

Pot participa la concursul de admitere elevii care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la fiecare probă a evaluării naționale. Candidații sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita locurilor disponibile, cu condiția promovării fiecărei probe cu minimum nota 5 (cinci).

Data examenelor de admitere și a repartizării computerizate este stabilită prin ordin de ministru anual și este publicată cel mai târziu la începutul anului școlar.

Mai jos articolele referitoare la admiterea la liceu:

Articolul 101:

(2) Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare, raportat la numărul de formațiuni de studiu după susținerea de către elevi a evaluării naționale.

(3) Până la 10% dintre locuri sunt ocupate prioritar, pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională și conform opțiunilor exprimate, prin repartiție computerizată, de către elevi cu dizabilități și/sau CES și de către elevi de etnie romă.

(4) Locurile rămase neocupate după organizarea concursului și repartizarea în urma acestuia conform alin. (2) și (3) se atribuie pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, conform opțiunilor exprimate, prin repartiție computerizată.

(5) În situația în care la concursul de admitere, pentru fiecare specializare, se înscrie un număr de elevi mai mic decât numărul locurilor scoase la concurs, unitatea respectivă nu are dreptul de a organiza concurs de admitere pentru specializarea respectivă în anul școlar următor.

(6) Data desfășurării concursului de admitere se stabilește prin ordinul ministrului educației privind aprobarea calendarului de desfășurare a probelor evaluării naționale, a repartizării și admiterii în învățământul liceal și se face publică la începutul fiecărui an școlar.

(7) Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, care se publică pe site-ul acesteia, la începutul fiecărui an școlar. Concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unității de învățământ, care vizează discipline aferente profilului/ specializării.

(8) Probele pentru concursul de admitere sunt standardizate și unice la nivel național, fiind elaborate sub coordonarea CNCE, pe baza programei școlare, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

(9) Pot participa la concursul de admitere elevii care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la fiecare probă a evaluării naționale. Candidații sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita locurilor disponibile, cu condiția promovării fiecărei probe cu minimum nota 5 (cinci). Elevii care nu au fost admiși la concursul de admitere participă la repartiția computerizată.

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (3), unitățile de învățământ organizează, pentru filiera vocațională, anterior susținerii evaluării naționale, probe de aptitudini specifice pentru admitere.

(11) Unitățile de învățământ din cadrul învățământului liceal tehnologic și tehnologic dual stabilesc condițiile de acces în colaborare cu operatorii economici parteneri.

(12) Pentru situațiile prevăzute la alin. (10) și (11) unitățile de învățământ au obligația de a publica pe site-ul lor disciplina sau disciplinele la care se susțin probele de aptitudini, programele și procedurile de organizare a acestora, pentru fiecare generație, până cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Probele suplimentare de admitere se susțin la cel mult două discipline.

(13) Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a repartizării și admiterii în învățământul liceal este aprobată prin ordin al ministrului educației. Calendarul de desfășurare a repartizării și admiterii în învățământul liceal se publică, pentru fiecare generație, cel mai târziu la începutul anului școlar.

Informații de context

Admiterea la liceu printr-un examen suplimentar a stârnit controverse din partea părinților, elevilor, și a întregii societăți civile. În comisia de învățământ au fost dezbateri aprinse între parlamentarii opoziției și reprezentanții ministerului Educației. Deputați și senatori USR și din partea minorităților au cerut insistent studii sau dovezi care să ateste de ce a fost aleasă introducerea unui examen suplimentar pentru admiterea la liceu, și cum a fost ales procentul de 50%. Asta în condițiile în care inițial, în prima formulă a legii Învățământului Preuniversitar, procentul era de 90% și doar pentru Colegiile Naționale.

La discuțiile din comisia de specialitate din Senat, secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion a spus că procentul de 50% a fost decis de Camera Deputaților, și că nu poate să dea studii pentru cei 50%.

“Acel 50% cum a fost el decis de Camera Deputaților, care e legiuitor și nu pot să dau studii pentru cei 50%”, a spus Sorin Ion, secretar de stat în ministerul Educației. Eu insist să o numesc nu dublă admitere, ci, așa cum am spus-o și eu la cameră, ca o dublă șansă”, spunea secretarul de stat. Acesta a mai spus în cadrul dezbaterilor că “nu e obligatoriu nici pentru nici licee, nici pentru copil. Copilul dacă s-a dus la Evaluarea Națională a luat o notă mulțumitoare, cu siguranță că nu va mai fi interesat să intre pe locurile scoase la concurs, pentru că va intra fără nicio emoție pe locurile care se repartizează computerizat”, a justificat Sorin Ion introducerea examenului.

La dezbatere a luat cuvântul și inițiatorul proiectelor de lege, fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, care inițial, în vara anului trecut, propusese examen pentru 90% din locuri. “Proporția 50%, 60%, 70%, 30% și totul este discutabil, dar aș merge pe susținerea proporției de la Camera Deputaților de 50%”, spunea Cîmpeanu.

Printre susținătorii introducerii unui examen de admitere suplimentar la liceu a fost și vicepreședintele comisiei din Camera Deputaților, Szabo Odon, dar nu a adus argumente bazate pe statistici sau studii.

Deputata USR, Silvia Dinică a cerut explicații în privința claselor speciale pentru care se vor da examene de admitere:

“Am și eu întrebare apropo de acest subiect. Aș vrea să parcurgem împreună acest pași în care să ne dăm seama cum va funcționa. Deci spuneți că există un liceu unde avem 100 de locuri? Pentru 50 de locuri se va da și se va repartiza conform Evaluării Naționale. Prin urmare, ne mai rămân 50 de locuri în care să facem două clase speciale, să zicem, pentru acele două clase speciale, înțeleg că vom avea probe diferite, să zicem fizică și chimie. Da, și atunci clasele acelea, ce fel de specializare vor avea, vor fi științele naturii, dar științele naturii și prin Evaluarea Națională vor fi repartizări la clasele științele naturii sau ce se va studia acolo în clasele respective, astfel încât să se justifice această profilare specială a elevilor. Cum va funcționa? Ce va fi diferit? Ce va afla un copil de la acea clasă specială rezultată în urma examenul de admitere cu probele acestea diferite de cele ale evaluării naționale versus un copil de clasa a IX-a care dă examen de Evaluare Națională, pentru că, de fapt, nedumerirea noastră a tuturor, aceasta este: Avem proceduri diferite de a ajunge în clasa a IX-a și ce ne așteptăm să fie diferit în aceste clase ca să justifice această examinare suplimentară?”, a întrebat Silvia Dinică.

La întrebare nu a răspuns ministerul Educației, dar deputatul UDMR Szabo Odon și deputata PNL Luminița Barcari care au apărat din nou admiterea la liceu printr-un nou concurs.

Părinții au acuzat că introducerea unui nou examen ar pune presiune și mai mare pe elevi, iar “industria meditațiilor” va avea de câștigat. Încă din vara anului trecut poziția președintelui Federației părinților, Iulian Cristache, a fost împotriva organizării unui examen de admitere. Acesta a solicitat ministerului să fie luate în considerare recomandările OECD, pentru că „meditațiile sunt la un nivel „problematic” în România”, potrivit acestuia.

Simona Crisbășanu de la Coaliția pentru Educație, prezentă atunci la dezbateri a adus ca argument un studiu al OECD privind modele de succes pentru intrarea la liceu.

“Ne-am uitat și la un studiu comparativ al OECD, publicat anul trecut în noiembrie. Spune că modelele de succes din alte țări arată că se merge pe portofoliul elevului, parcursul elevului de pe parcursul gimnaziului și, în unele țări, pe evaluări standardizate. Nu există o admitere de la gimnaziu la liceu. Se face această evaluare pe parcurs. În unele țări e mai flexibil, adică nu există evaluări standardizate, doar portofoliul elevului și bineînțeles evaluări, pe parcurs”, spunea Simona Crisbășanu.

Nici elevii nu susțin introducerea unui examen în plus. Ariana Dudună, președinta Asociației Elevilor din Constanța spunea: “Nici noi nu susținem dubla admitere, nu considerăm că ar fi benefică. Considerăm că dacă într-adevăr s-ar observat cât se poate mod fundamentat că Evaluarea Națională nu e reprezentativă, poate se poate modifica Evaluarea Națională, că nu este nevoie de o încă admitere și considerăm că poate să ducă la segregare mai departe. Pentru că, bineînțeles, la nivelul școlilor claselor se va face diferența. Elevii deștepți care au intrat pe admitere, elevii mai puțin deștepți care au intrat pe repartizare”, spune Ariana Dudună.

Inițial, în prima variantă a legii Cîmpeanu, din vara lui 2022, examenul s-ar fi dat doar în cazul colegiilor naționale și pentru 90% dintre locuri. Apoi procentul a fost modificat la 80%, scăzând apoi la 60 % în forma Ligiei Deca, adoptată de Guvern.

Foto: © Yanlev | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Cercetătorul Dacian Dolean: Noi date științifice care arată cât de neechitabilă este școala din România și cât de dăunător este noul proiect de lege privind examinarea suplimentară pentru 50% dintre locurile la unele licee
Examenul de admitere la liceu pentru 50% dintre locuri, suplimentar față de Evaluarea Națională, amendament votat în comisia de învățământ și susținut de ministerul Educației

Politicienii legiferează ca la piață, în Senat, pentru admiterea la liceu a elevilor. De ce examen pe 50% din locuri? Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației: A fost decis de Camera Deputaților, nu pot să dau studii pentru cei 50% / USR s-a retras de la dezbateri
Examenul de admitere la liceu pentru 50% dintre locuri, suplimentar față de Evaluarea Națională, amendament votat în comisia de învățământ și susținut de ministerul Educației

8 comments
 1. Unele culturi au Bar / Bat mitzvah, aruncatul in cap de la 25 m sau Sweet Sixteen.

  Romanilor le-au placut ritualurile de trecere militare. Cand armata era obligatorie, nu erai barbat daca nu faceai armata. Pe langa indurarea vietii cazone militarii in termen trebuiau sa suporte si bataia de joc din partea veteranilor. Hazing si fagging erau ordin de zi pe unitate, practicate nu numai de soldati, ci si de apevisti mai mult sau mai putin frustrati.

  Dar mai dragi romanilor sunt ritualurile de trecere din domeniul academic. Scoala trebuie sa insemne suferinta, performanta, examene stresante si profesori severi. Romanii cred ca astfel tinerii vor iesi caliti si vor face fata cu brio vietii. Si nu numai atat, cu cat elevii vor suferi mai mult cu atat li se va parea mai atractiva societatea romaneasca si grupul din care fac parte. (vezi teoria disonantei cognitive, Leon Festinger)

  1. de ce ar fi mai stresant acest examen decât evaluarea națională?
   mie mi se pare că problemele sunt următoarele: dacă este opțional examenul (mi se pare și hilar, dai lege să fie opțional!) de ce și-ar bate capul o școală să îl organizeze? este un consum suplimentar, de resurse, de tot.
   dacă se decide să il organizeze, probabil are interese diverse, copii care “trebuie” să intre pe locurile respective.
   dacă ar fi corect organizat, chiar mi se pare că ar fi o “dublă șansă” pentru elev. de ce spuneți că este mai stresantă admiterea decât evaluarea, sau orice alt examen? nici măcar nu are miza de altă dată. pe vremea noastră dădeai admitere la un liceu și dacă picai, ajungeai în toamnă la cine știe ce industrial. ăla era stres. trebuia să alegi un liceu la care să intri sigur, nu unul la care ai fi vrut să intri, sperai că poți intra …. că nu mai aveai șansa de a fi repartizat la următorul de pe listă.
   meditații oricum se fac. presiune oricum există… sigurul lucru care se schimbă cu acest examen este, presupun, că va fi mai ușor pentru directori să aducă pe cine trebuie in clasa care trebuie.

   1. Examenul (re)inventat de Deca & acolitii, la fel ca evaluarea nationala, nu face decat sa ierarhizeze elevii si prin asta sa creeze stres.

    Examenul si evaluarea nationala nu invata pe nimeni nimic si raspesc din timpul de invatare al elevilor si asa scurtat si fragmentat de lamerii care ne-au procopsit cu Romania Educata.

    1. și care ar fi alternativa/soluția de admitere în licee? raportată la România de azi, alta nu avem, nu la țări care ne-au lăsat de mult în urmă

     1. altă Românie nu avem, am vrut să spun.
      chiar sunt curioasă de alternative la admitere, la evaluarea națională, unele care să nu ierarhizeze și streseze elevii

     2. Ar fi trebuit facute schimbari mult mai profunde, incepand de la structura. Din pacate niste ratati ajunsi in functii de conducere nu pot face schimbari curajoase. A ramas aceiasi structura pentru ca prostimea de partid nu are capacitatea sa-si imagineze altceva :)). Tot ce au putut inventa este un examen si o saptamana verde.

     3. Dai banul, stai în față, cred. Nu că nu se va întâmpla așa oricum, cu noile reguli de admitere în școlile ”prestigioase”.

 2. După ce că săracii copii au materii multe și unele dintre ele absolut inutile, cu mulți profesori scârbiți, care își varsă nervii pe ei și care îi racolează pentru meditații, ca să facă bani pe spinarea lor și a părinților acestora, că dacă nu fac meditații vor fi ostracizați și vor primi note mici, vor mai da încă un examen suplimentar, doar ca să îi mai streseze și mai mult, că așa li se scoală unor proști din minister câte o idee creață, că se plictisesc prin birouri și trebuia să mai vină cu o idioțenie. Halal educație!🤢🤮

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Aur absolut pentru un elev român la Olimpiada Internațională de Chimie Mendeleev. Profesoara Daniela Bogdan: Avem cel mai bun rezultat de anul acesta / Pentru olimpiadă am făcut pregătirea online

Raul-Mircea Bodrogean a luat cel mai mare punctaj la Olimpiada Internațională de Chimie Mendeleev, primind aurul absolut la finalul competiției, au anunțat astăzi organizatorii concursului. Profesoara care a pregătit lotul…
Vezi articolul

Toți directorii de școli din județul Hunedoara trebuie să depună proiecte pentru a obține bani prin PNRR pentru a digitaliza școlile: “Nu tolerez incapacitatea de a depune proiecte pe această linie de finanţare”, spune prefectul județului

Prefectul judeţului Hunedoara, Călin Marian, a convocat, marţi, o întâlnire cu inspectorii şcolari din judeţ, spunând că „este esenţial” ca toate şcolile să depună proiecte în acest apel de finanţare:…
Vezi articolul

Lista integrală a școlilor și grădinițelor cu rata de vaccinare care indică faptul că pot funcționa cu prezență fizică săptămâna viitoare, 15-19 noiembrie, a fost publicată de Ministerul Educației. Este vorba despre peste 12.800 de unități / În aproape 5.000 personalul încă nu e vaccinat peste 60%

Ministerul Educației precizează că funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și structuri arondate în săptămâna 15 – 19 noiembrie 2021 va fi cu școală față în față pentru…
Vezi articolul