Elevii de liceu se pot înscrie până pe 16 iunie la 11 școli de vară cu transport, cazare și masă asigurate, organizate de Universitatea „Al.I. Cuza din Iași” și finanțate prin programul ROSE

2.342 de vizualizări
Foto: © Photographerlondon | Dreamstime.com
Elevii care studiază la unul dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului ROSE se pot înscrie, până pe 16 iunie 2024, la cele 11 școli de vară, organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași” (UAIC), având cheltuielile de transport, cazare și masă asigurate, conform unui anunț al UAIC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași” (UAIC) va desfășura,  și în anul 2024, 11 programe de vară finanțate din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), care au ca scop organizarea de cursuri și alte activități relevante destinate elevilor de liceu, cu precădere celor dezavantajați social, pentru încurajarea finalizării de către aceștia a studiilor liceale și facilitarea continuării educației la nivel terțiar, conform anunțului.

Lista școlilor de vară din cadrul UAIC:

Școlile de vară se vor desfășura în Campusul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în perioadele:

 • 15.07.2024 – 28.07.2024: Școala de vară „Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii!”– GEO-GEO – Facultatea de Geografie și Geologie; „Şcoală de vară pentru Ştiințe: program punte pentru tranziția de la liceu la universitate – Vara Ştiințelor” (Facultatea de Biologie și Facultatea de Chimie) și „Vino la Facultatea VERDE” (Facultatea de Biologie);
 • 18.07.2024 – 31.07.2024: celelalte școli de vară.
Condiții de participare și facilități oferite

Elevii de la unul dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului vor putea alege una dintre cele 11 Școli de vară propuse și vor avea cheltuielile de transport, cazare și masă asigurate

Fiecare participant va primi un kit de instruire conținând diverse resurse educaționale utile pentru desfășurarea activităților educative.

Se finanțează exclusiv cheltuielile de deplasare dus – întors (tren, autobuz sau microbuz) ale elevilor participanți la școlile de vară organizate de UAIC. Nu se finanțează deplasarea potențialilor însoțitori și bonurile de benzină.

Pentru a putea participa la școala de vară, candidații trebuie:

 • să fie elevi ai unuia dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului ROSE (vezi aici lista liceelor eligibile);
 • să aibă acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal instituit (dacă sunt minori);
 • să aibă avizul dirigintelui sau al directorului liceului din care provin;
 • să rămână în campus și să participe la toate activitățile din program, până la finalizarea acestuia (14 zile).
Calendarul de organizare și desfășurare:
 1. Înscrierea elevilor: prin completarea formularului de înscriere și încărcarea documentelor obligatorii: 27.05.2024 – 16.06.2024;
 2. Verificarea dosarelor de participare, selecția candidaților și distribuirea acestora în Școlile de vară: 17.06.2024 – 21.06.2024;
 3. Confirmarea de către elevii selectați a participării la Școala de vară la care au fost distribuiți: 24.06.2024 – 28.06.2024 (elevii vor fi contactați și vor trebui să confirme locul);
 • Participarea la activitățile Școlii de vară la care elevii au fost selectați 15.07.2024-28.07.2024 – Școala de vară „Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii!”– GEO-GEO – Facultatea de Geografie și Geologie; „Şcoală de vară pentru Ştiințe: program punte pentru tranziția de la liceu la universitate – Vara Ştiințelor” (Facultatea de Biologie și Facultatea de Chimie); „Vino la Facultatea VERDE” (Facultatea de Biologie)  și 18.07.2024- 31.07.2024 (celelalte școli de vară).”
Conținutul dosarului de înscriere și selecția participanților

Elevii interesați să se înscrie pentru a participa la una dintre Școlile de vară organizate de UAIC trebuie sa pregătească următorul set de documente, conform anunțului:

 1. „copie CI elev;
 2. copie CI părinte/ tutore instituit legal;
 3. adeverință de elev (ÎN ORIGINAL) – pe verso, dirigintele/directorul unității de învățământ va aviza participarea elevului la școala de vară, menționând că acesta nu a avut abateri disciplinare în cursul anului școlar;
 4. adeverință de la medicul de familie al elevului (ÎN ORIGINAL), în care să se menționeze, dacă este cazul, bolile cronice de care suferă elevul și tratamentul pe care îl urmează (se va păstra cu strictețe confidențialitatea acestor informații. Informațiile vor fi transmise exclusiv medicului campusului, care va monitoriza tratamentul elevului pe perioada desfășurării Cursului de vară);
 5. angajament elev (ÎN ORIGINAL) – model aici – se va completa, semna, data;
 6. declarație pe propria răspundere a părintelui (ÎN ORIGINAL) – model aici – se va completa, semna, data;
 7. document(e) care atestă apartenența la una dintre categoriile de risc prevăzute prin Proiectul ROSE (dacă este cazul) – obligatoriu dacă se bifează una dintre cele 4 categorii menționate la punctele III.2-III.5, după cum este menționat mai jos, astfel:
 • dacă se bifează criteriul „Trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate” – se prezintă copie CI elev;
 • dacă se bifează criteriul „Provin din familii cu venituri mici” – se prezintă Adeverință (ÎN ORIGINAL) care să ateste faptul că elevul primește bursă de ajutor social (de la Liceu sau Primărie);
 • dacă se bifează criteriul „Elevul are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate” – se prezintă Declarație pe proprie răspundere a unui părinte sau a tutorelui instituit legal (ÎN ORIGINAL);
 • dacă se bifează criteriul „Elevul are cerințe educaționale speciale” – se prezintă Certificat medical sau orice alt document din care să rezulte cerințele educaționale speciale (ÎN ORIGINAL);
 • dacă se bifează criteriul „Elevul este discriminat pe baza identității/etniei (inclusiv romi)” – se prezintă Declarație pe proprie răspundere a unui părinte sau a tutorelui instituit legal special (ÎN ORIGINAL).

Documentele enumerate mai sus se încarcă în cadrul Formularului de înscriere, iar documentele în format fizic (în copie sau în original, după caz) se vor preda la momentul prezentării în campusul Universității, studenților consultanți.

Elevii selectați, în limita locurilor disponibile de la fiecare Școală de vară, vor fi contactați pentru confirmarea locurilor.

În procesul de selecție se vor respecta prevederile Proiectului ROSE, acordându-se prioritate:

 1. elevilor care se încadrează în una sau mai multe categorii definite ca fiind de risc;
 2. elevilor din clasele terminale;
 3. ordinii înscrierilor online și a opțiunilor exprimate.”

Foto: © Photographerlondon | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like