Evaluarea Națională 2020 începe astăzi, cu examenul de Limba și literatura română. Peste 170.000 de absolvenți de clasa a VIII-a susțin examenele, cel mai mare număr de elevi înscriși din ultimii 7 ani

2.919 vizualizări
Calendar Evaluarea Națională 2021
Foto: © Inquam Photos – Octav Ganea
Evaluarea Națională 2020 începe astăzi, la ora 9:00, cu examenul scris de Limba și literatura română. 172.532 de absolvenți de clasa a VIII-a susțin examenele în condiții fără precedent, în contextul pandemiei COVID-19. Sunt primii candidați din istoria examenului cărora li se ia temperatura la intrarea în școală, pentru a fi acceptați în sala de clasă pentru susținerea probei numai cei cu temperatura sub sau egală cu 37,3 grade C. Este motivul pentru care unele școli i-au chemat pe elevi încă de la ora 7:00, pentru ca triajul epidemiologic să poată fi realizat fără ca elevii să stea la coadă la intrarea în școală.
 • Edupedu.ro va publica baremul de corectare de la examenul de Limba și literatura română în jurul orei 15.00

Examenul de Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2020 începe la ora 9:00, iar absolvenții de clasa a VIII-a au la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele.

Din cei 172.532 de candidați înscriși la Evaluarea Națională 2020, 102.175 sunt din urban și 70.357 din rural. 10.311 vor susține și proba la Limba maternă. Anul acesta au intrat în examen cu 17.526 de elevi mai mulți ca anul trecut, de exemplu, în contextul în care ministrul Educației a făcut apel în repetate rânduri la profesori să găsească modalități prin care elevii să nu fie lăsați corigenți.

Evaluarea Națională 2020 este organizată în 4.253 de școli, dintre care 1.666 din urban și 2.587 din rural.

Elevii pot intra în școală, pentru a susține examenul, până la ora 8:30. Accesul în unitatea de învățământ trebuie organizat astfel încât să existe o distanță minimă de 2 m între oricare 2 persoane, anunță Ministerul Educației. Fiecare persoană care intră în școală va primi câte o mască la sosire și câte o mască la plecare. La intrarea în școală fiecare persoană se dezinfectează pe mâini.

“În unitatea de învățământ toate persoanele vor purta mască de protecție”, precizează Ministerul Educației.

Cum se efectuează triajul epidemiologic la intrarea în școală, pentru Evaluarea națională 2020:
 • triajul epidemiologic se efectuează de către cadrul medical la intrarea în Centrul de Examen, astfel:
 • prin măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, activitate care se va realiza la umbră;
 • dacă temperatura corporală depășește 37,3 grade C, atunci se repetă măsurarea temperaturii de 3 ori succesiv, la un interval de timp de 2-5 minute
 • prin observarea clinică a simptomelor respiratorii de tipul tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată
Ce se întâmplă cu elevii care au temperatură peste 37,3 grade la intrarea în Evaluarea Națională 2020?
 • Cadrele medicale care constată că un elev are temperatură peste 37,3 grade și deci este în situația de a nu fi primit în examen informează comisia de examen, consemnează în procesul verbal care rămâne la dosarul comisiei
 • Comisia de examen înștiințează părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu privire la posibilitatea de a susține examenul în etapa specială
 • Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat duminică, într-o conferință de presă, că “dacă există un elev care are peste 37.3, acel elev va fi îndrumat de către cadrul medical către medicul de familie, i se va anunța familia, apoi va fi lăsat să plece, după ce familia este anunțată și va prelua copilul”.
 • “În toată perioada 2-12 iunie am avut în jur 42 de cazuri [de elevi cu temperatura peste 37,3 grade C – N.Red.] La pregătire au fost peste 70% dintre elevii care vor susține acum Evaluarea Națională”, a declarat Anisie.

În sălile de examen stabilirea locurilor se realizează astfel încât să existe o distanță de 2 metri între candidați, pe rânduri și între rânduri. La intrarea în sala de examen se va afișa oglinda sălii și asistenții vor dirija candidatul direct către locul destinat pentru a evita parcurgerea întregii suprafețe a sălii în căutarea locului.

În unitățile de învățământ special, în sălile de examen, nu se va depăși numărul de 10 persoane.

Dacă un elev anunță școala că este în situația de a fi în izolare/carantină/spital ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu SARS – CoV – 2 sau diagnosticare cu COVID – 19 și nu poate susține examenul în prima etapă, atunci circuitul informației este următorul:
Școală → Comisia municipală → DSP (pentru spitalizați) / ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
(pentru izolați sau carantinați ) care confirmă → Comisia municipală → Școală

Elevul cu alte afecțiuni poate susține examenul în sesiunea specială dacă are document medical de la medicul de familie sau medicul specialist cu mențiunea “starea de sănătate permite încadrarea în etapa specială de examen”.

Atribuțiile comisiilor din unitățile de învățământ:
 • stabilesc în fiecare dimineaţă, prin tragere la sorţi, repartizarea asistenţilor în săli;
 • se va ține cont că aceiaşi asistenţi nu pot supraveghea, la probe diferite, aceeaşi clasă;
 • predau asistenţilor, în fiecare dimineaţă, fişa de atribuţii și mapa sălii de examen
 • iau măsuri pentru ca, în spaţiile în care se desfăşoară Evaluarea Naţională, să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia municipiului Bucureşti sau neprevăzute de prezenta metodologie.
 • Înainte ca examenul să înceapă, deci în intervalul 8:30 – 9:00, profesorii asistenți din fiecare sală de examen le prezintă elevilor regulile Evaluării Naționale și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen
 • Asistenții le vor spune candidaților care sunt regulile generale de distanțare fizică, să evite atingerea cu mâna a nasului, ochilor și gurii etc
 • Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, alfabetic, pe Centru de examen.
 • În intervalul 08.30 – 09.00, asistenții pregătesc debutul probei prin: legitimarea și instruirea elevilor, împărțirea tipizatului – fila 1 și a ciornei; colțul foii tipizate este lipit ulterior distribuirii subiectelor în săli, numai după ce, asistenții au verificat corectitudinea datelor scrise de către elevi și după ce asistenții au semnat.
 • Colțurile sunt lipite numai după ce elevii au început să scrie pe foaia de examen rezolvarea subiectelor.
Ce le este interzis elevilor, la Evaluarea Națională 2020:
 • Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.
 • Se interzice candidaților la Evaluarea Națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 • Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
 • Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare
 • Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
 • Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.
 • Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
 • Durata fiecărei probe de examen este de 120 de minute, iar în sala de examen rămân ultimii trei elevi până la predarea lucrării și de către ultimul candidat.

Toate sălile în care se desfășoară examenele și celelalte activități specifice Evaluării Naționale vor fi supravegheate audio-video și vor avea pe ușă anunțul privind monitorizarea. Depozitarea bagajelor în sala special destinată va fi monitorizată audio-video.

Secretizarea lucrărilor se face de către asistenți, după verificarea scrierii corecte a datelor de identificare ale elevului. La predarea lucrărilor scrise, elevii vor semna procesul verbal de predare-primire. Se va consemna pe lucrare și în procesul verbal numărul total de pagini scrise.

Afișarea rezultatelor elevilor se realizează în format letric la Centrul de examen și se păstrează pe o perioadă de o lună de la data afișării.

În fiecare zi în care se desfășoară probe scrise, la ora 15.00, se descarcă și se afișează baremele de evaluare și notare.

Calendar Evaluarea Națională 2020:
2-5 iunie 2020 Înscrierea la evaluarea națională
15 iunie 2020 Limba și literatura română – probă scrisă
17 iunie 2020 Matematica – probă scrisă
18 iunie 2020 Limba și literatura maternă – probă scrisă
22 iunie 2020 (până la ora 14:00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
22 iunie (ora 16:00-ora 19:00) – 23 iunie (ora 8:00-ora 12:00) Depunerea contestațiilor
23-26 iunie 2020 Soluționarea contestațiilor
27 iunie 2020 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
Calendarul sesiunilor speciale de BAC și Evaluare Națională 2020:
Foto: © Inquam Photos – Octav Ganea

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like