Formarea profesorilor de liceu pentru aplicarea noilor planuri-cadru și elaborarea standardelor de evaluare pentru clasele primare și gimnaziale, prevăzute în proiectul RECRED. Sunt vizate peste 15.000 de cadre didactice. Proiectul a început în iulie și are o finanțare de peste 167 de milioane de lei

4.188 de vizualizări
Foto: © Monika Wisniewska | Dreamstime.com
Formarea profesorilor de liceu pentru aplicarea noilor planuri-cadru și elaborarea standardelor de evaluare pentru clasele primare și gimnaziale sunt două din direcțiile principale de acțiune ale proiectului „Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă” – RECRED. Ministerul Educației a anunțat la începutul lunii iulie că începe implementarea acestui proiect.

Ministerul Educației începe implementarea, în calitate de beneficiar, a proiectului „Reglementări Noi pentru un Curriculum Relevant și Educație Deschisă” – RECRED, SMIS 321024, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus (FSE+) prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, Prioritatea 7 „Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic”, obiectivul specific ESO4.5”, se arată în comunicatul instituției.

Conform sursei citate mai sus, partenerii proiectului sunt Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) și Casele Corpului Didactic BucureștiBuzăuCluj și Olt.

În cadul simpozionului „Motivația în cariera didactică 2024”, Merima Petrovici, manager la proiectului, conferențiar universitar, doctor în Filosofie, a vorbit despre noul proiect RECRED și cui îi este destinat:

„Din lecțiile învățate ale proiectului CRED a rezultat un nou proiect intitulat „Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă”, cu acronimul RECRED, care este destinat formării cadrelor didactice din învățământul liceal, pentru aplicarea la clasă a noilor planuri-cadru și programelor școlare pentru liceu. În cadrul acestui nou proiect, patternul este deja stabilit.

Sigur, ne propunem un update de documente de politică curiculară, ne propunem realizare de ghiduri, ne propunem realizare de R.E.D-uri (resurse educaționale deschise – n.red), ne propunem abilitarea curiculară a cadrelor didactice care predau în învățământul liceal și, nu în ultimul rând, pilotarea unor strategii de adaptare curiculară la nivelul a zece unități de învățământ liceal”, a precizat Merima Petrovici.

În luna mai, într-o declarație pentru Edupedu.ro, secretarul de stat Bogdan Cristescu spunea că lucrul la standardele naționale de evaluare prevăzute de reforma curriculară pe noua legea a învățământului preuniversitar ar putea începe la „finalul lui iunie, începutul iulie” 2024.

Potrivit Ministrului Educației, „proiectul RECRED are trei direcții principale de acțiune:

 • Sprijin pentru implementarea Curriculumului național la nivelul învățământului liceal prin dezvoltarea unor programe acreditate de abilitare curriculară care susțin învățarea centrată pe competențe-cheie, inclusiv competențele verzi și cele digitale.
 • Elaborarea unui sistem național coerent și fiabil de standarde de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Acest sistem sprijină formarea la nivel funcțional a competențelor din profilul de formare pentru fiecare elev, asigură comparabilitatea nivelurilor de performanță ale școlilor și convergența cu standardele internaționale de evaluare (PISA, PIRLS, TIMSS).
 • Dezvoltarea și promovarea unui pachet integrat de resurse educaționale deschise, având în vedere contextul post-pandemie în care platformele online de învățare s-au dezvoltat rapid. Resursele vor eficientiza strategiile de adaptare curriculară și de lucru cu categoriile de elevi aflați în risc de excluziune.

Proiectul vizează următoarele categorii de grup-țintă:

 • 2.100 de elevi, dintre care 1.800 din învățământul primar și gimnazial și 300 de elevi din învățământul liceal.
 • 15.300 de cadre didactice, incluzând personal didactic de predare și personal didactic de conducere, de îndrumare și control.
 • 300 de formatori naționali, angajați proprii din sistemul de educație.”

În informarea Ministerului Educației se arată că „perioada de implementare este de 48 luni, fiind cuprinsă între 01.07.2024 – 30.06.2028, iar bugetul alocat proiectului „Reglementări noi pentru un Curriculum Relevant și Educație Deschisă” – RECRED este de 167.260.921,69 lei, din care 147.818.257,78 lei finanțare nerambursabilă.”

Implementarea proiectului RECRED vizează atingerea următoarelor rezultate principale:

 • Un Document-Cadru de referință al Curriculumului național revizuit și actualizat.
 • Metodologie privind dezvoltarea Curriculumului la Decizia Elevului din Oferta Școlii (CDEOS).
 • Două seturi de standarde de evaluare validate pentru disciplinele de trunchi comun, pentru nivelul primar și gimnazial.
 • Minimum 20 de ghiduri pentru aplicarea programelor școlare specifice noului curriculum centrat pe competențe-cheie, din învățământul liceal.
 • Minimum 300 de pachete de RED pentru învățământul liceal, cu accent pe învățare și evaluare formativă.
 • Minimum 10 auxiliare curriculare, destinate elevilor, asociate ghidurilor pe discipline.
 • Șase tipuri de programe de formare acreditate, de către partenerii din proiect.
 • 15.000 cadre didactice din învățământul liceal și cadre de conducere participante la formare, dintre care 12.000 cadre didactice absolvente ale cursurilor de formare RECRED.
 • Un mecanism de monitorizare CDEOS.

RECRED este continuarea proiectului CRED. În luna martie 2024 a fost aprobat prin ordinul 687/2024 al ministrului investițiilor și proiectelor europene Ghidul solicitantului pentru acest program. Până pe 28 martie a fost apoi deschis apelul de proiecte. Este un proiect necompetitiv, derulat de MIPE, la care s-a putut înscrie doar Ministerul Educației.

Ce prevede Legea învățământului preuniversitar

Evaluarea elevilor se va face pe baza unor standarde naționale de evaluare de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, conform legii 198/2023 în vigoare din septembrie 2023. Cadrele didactice care vor evalua fără să respecte standardele naționale vor fi sancționate. Prevederile acestea se aplică la doi ani după ce intră în vigoare legea, adică din septembrie 2025, potrivit dispozițiilor tranzitorii.

Articolul 95 – „(2) Toate evaluările se realizează pe baza standardelor naționale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu și modul de pregătire. Pentru toate disciplinele din învățământul primar, gimnazial și liceal, filierele teoretică, vocațională, precum și tehnologică, pentru disciplinele din trunchiul comun, standardele naționale de evaluare se elaborează de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, denumit în continuare CNCE. Pentru învățământul tehnologic, pentru fiecare disciplină/domeniu de studiu/modul de pregătire care nu este în trunchiul comun, standardele naționale de evaluare se realizează de Centrul Național de Învățământ Tehnologic și Tehnologic Dual, denumit în continuare CNITTD.

Articolul 96 – (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz:

a) în învățământul primar, cu excepția clasei pregătitoare, pe parcursul căreia nu se acordă note sau calificative, prin calificative: „foarte bine“, „bine“, „suficient“ sau „insuficient“;

b) în învățământul gimnazial, prin note de la 1 la 10;

c) în învățământul liceal și în învățământul postliceal, prin note de la 1 la 10;

d) prin punctaje/coduri specifice, în cazul testelor standardizate aplicate în afara evaluărilor externe prevăzute de lege;

e) prin rapoarte anuale de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, pentru clasa pregătitoare și clasa I.

(2) Controlul utilizării și al respectării standardelor naționale de evaluare de către cadrele didactice se realizează prin inspecția școlară.

(3) Evaluarea elevilor fără respectarea standardelor naționale de evaluare și/sau evaluarea fără respectarea metodologiilor de evaluare, săvârșită de personalul didactic, constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 210 alin. (1).”

Articolul 97 – „(1) Evaluarea realizată pe baza standardelor naționale de evaluare, ca niveluri de performanță a competențelor specifice din programele școlare, stă la baza planurilor individuale de învățare realizate de către profesorul de la clasă. CNCE organizează Banca de instrumente de evaluare, cu funcție orientativă pentru procesul de evaluare, și răspunde de menținerea și actualizarea permanentă a acesteia.

(2) CNCE elaborează metodologiile, standardele naționale de evaluare pentru fiecare nivel de învățământ și pentru fiecare disciplină, după caz. Metodologiile se aprobă prin ordin al ministrului educației.

(3) Ministerul Educației, prin CNCE, asigură cadrul legal pentru standardizarea evaluării, precum și întregul proces de realizare și implementare a standardizării evaluărilor și examenelor naționale.”

Ce se întâmplă cu profesorii care nu respectă standardele naționale de evaluare

În lege apare că profesorii care nu evaluează conform standardelor naționale de evaluare vor fi sancționați disciplinar.

Foto: Legea învățământului preuniversitar din 4 iulie 2023 / legislatie.just
De când se aplică standardele de evaluare, potrivit legii

Articolul 248 – „(25) Banca de instrumente de evaluare având funcție orientativă pentru evaluare, prevăzută la art. 97 alin. (1), se va realiza de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în termen de 2 ani școlari de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(26) Metodologiile și standardele naționale de evaluare pentru fiecare nivel de învățământ și fiecare disciplină, prevăzute la art. 97 alin. (2), se adoptă prin ordin al ministrului educației în termen de 2 ani școlari de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Foto: © Monika Wisniewska | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
BREAKING Planurile-cadru pentru liceu vor fi puse în dezbatere publică abia în septembrie, peste două luni, estimează ministra Ligia Deca. Este a treia amânare în acest an electoral / Data alegerilor parlamentare, discutată pentru septembrie de politicieni
Lucrul la standardele naționale de evaluare a elevilor ar urma să înceapă în iulie 2024, în proiectul RECRED, după ce proiectul european STANDEV a fost abandonat pe ascuns de Ministerul Educației / Bogdan Cristescu, secretar de stat: Este un proiect extrem de important de care ținem cu dinții
OFICIAL Standardele naționale de evaluare a elevilor de către profesori ar trebui să fie gata până pe 30 august, cu o întârziere de 8 luni față de anunțul precedent
Regulamentul standardelor naționale de evaluare ar putea fi aprobat în ianuarie 2024 / Profesorii vor fi sancționați dacă evaluează fără respectarea standardelor, potrivit noii legi a Educației
Standardele curriculare și de evaluare, până la finalului anului 2023 – spune secretarul de stat Bogdan Cristescu: Este nevoie de o foarte clară schimbare de abordare, de mentalitate. La evaluările internaționale, PISA, PIRLS, TIMSS, itemii sunt secreți – va fi suficient de ciudat să nu vedem subiectele și să nu credem că le ascunde cineva, dar va trebui să ne obișnuim și cu asta
Standardele curriculare și de evaluare asociate programei școlare vor fi făcute de Ministerul Educației printr-un proiect cu finanțare europeană / Surse: Proiectul a fost semnat
Standarde de evaluare pentru clasa a V-a, propuse în consultare de către proiectul Merito. Descarcă documentele pentru Limba română, Matematică și Muzică

5 comments
 1. Sezonul I : CRED – ne-am luminat cu toții, se știe. Dar s-a schimbat schimbarea, așa că urmează sezonul II : RECRED. Așteptăm cu nerăbdare, blocați în incompetență, fără cursuri de perfecționare inutile viața e pustie.

  1. Cine te obliga sa l faci? Mergeti ca oile cum vedeti ceva moca. Nu ganditi ca de fapt iesiti in pierdere financiar(transport, curent cheltuit, calduta) si ca timp( sute de ore fizic sau online) si pentru ce?

 2. 30 de milioane de euro tocați pe formatori specifici (majoritatea pile, politruci, lingăi si mai ales proripendada ISJ si MEN)
  50 euro pe oră sinecură de dorit

  Mai ales că le place sa chinuie inutil 15.000 de profesori pe care nu îi învață nimic ce va fi aplicat vreodată la clasă.

  Plus alte zeci de milioane la așa numita Pedagogie digitala.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Anchete ale inspectoratului școlar și conducerii Liceului Teoretic Carei după ce un profesor de matematică care ar fi chemat elevii de la clasă la meditații “en-gros” a fost reclamat de părinți că încearcă să evite legea Educației / I-ar fi pus să semneze cereri că “insistă foarte mult să îl accepte pe copil la ore particulare”

Inspectoratul școlar Satu Mare și conducerea Liceului Teoretic Carei anunță că vor deschide anchete în cazul acuzațiilor mai multor părinți la adresa profesorului de matematică Traian Tămâian care face meditații…
Vezi articolul

Candidații în alegerile locale să-și asume, prin scrisori de angajament, că vor asigura transport gratuit pentru toți elevii, vor susține programul Școală după școală și vor sprijini prioritar școlile din medii dezavantajate – apel al Consiliului Național al Elevilor / „Tragedia de la liceul Odorheiu Secuiesc să nu se mai repete”

Consiliul Național al Elevilor adresează un apel, luni, candidaților în apropiatele alegeri locale să-și asume, prin semnarea unor scrisori de angajament, că vor face din educație o prioritate a mandatelor…
Vezi articolul