Guvernul a aprobat prelungirea termenelor de evaluare a școlilor în vederea acreditării până la finalul anului școlar 2022-2023

725 de vizualizări
Foto: © 2mmedia2011 | Dreamstime.com
Guvernul a aprobat joi ordonanța de urgență prin care termenele pentru evaluarea școlilor și grădinițelor de stat, particulare și confesionale în vederea acreditării sau a menținerii acesteia de către ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) se prelungesc până la sfârșitul anului școlar 2022-2023.

„Termenele unităților de învățământ preuniversitar în vederea acreditării în condițiile în care știm cu toții că lucrurile complicate generate de criza sanitară se prorogă până la finele anului școlar 2022-2023”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la finalul ședinței de Guvern de joi.

„ART.III Termenele opozabile furnizorilor de educaţie din domeniul învăţământului preuniversitar, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării prevăzute de art. 29 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau menţinerii acreditării prevăzute de art. 33 alin. (3) din acelaşi act normativ, se prelungesc de drept până la șfârșitul anului școlar 2022-2023”, potrivit documentului pus în dezbatare.

Iată ce prevede art. 29 alin. 4 din Ordonanța de urgență nr. 75/2005: (4) Acreditarea presupune parcurgerea a doua etape succesive:

a) autorizarea de funcționare provizorie, care acorda dreptul de a desfășura procesul de învățământ și de a organiza, după caz, admiterea la studii;

b) acreditarea, care acorda, alături de drepturile prevăzute la lit. a), și dreptul de a emite diplome, certificate și alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării și de a organiza, după caz, examen de absolvire, licență, masterat, doctorat.”

Articolul 33 alin. (3) stabilește că „furnizorul de educație și programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o alta agenție autohtonă ori internațională, pe baza de contract”.

În descrierea situației actuale din nota de fundamentare apare nu a putut fi realizată evaluare externă a școlilor în timpul pandemiei: „În ultimii doi ani ne-am confruntat cu pandemia de COVID -19, fapt care a impus modificarea și prorogarea unor termene în vederea evaluării și acreditării furnizorilor de educație. În toată acesta perioadă activitatea didactică s-a desfășurat în cea mai mare parte în format on-line și evaluarea externă de urgență a furnizorilor de educație a căror activitate nu a putut fi evaluată pe durata stării de urgență/alertă”.

Tot aici este menționat că resursele umane implicate în acest proces de evaluare sunt limitate: „Numărul furnizorilor de educație care urmează să fie evaluați extern este mult mai mare decât în mod curent, iar resursele umane care se implică în acest proces este limitat.”

„Pentru efectuarea unei evaluări externe obiective și reale, se impune prorogarea termenului de evaluare externă a furnizorilor de educație a căror evaluare nu sa realizat din motive obiective”, conform notei de fundamentare.

Ce înseamnă acreditarea unei școli/grădinițe?

Standardul de acreditare reprezintă cerinţele minime obligatorii, pentru existenţa şi funcţionarea oricărei unităţi de învăţământ, aşa cum sunt ele definite de legislaţia în vigoare. Aceste condiţii vizează, pe lângă existenţa tuturor cerinţelor îndeplinite la autorizare, şi funcţionarea, conform reglementărilor legale în vigoare, a unităţii de învăţământ, precum şi obţinerea rezultatelor scontate în urma furnizării serviciilor de educaţie. Acreditarea se acordă în condiţiile în care toate cerinţele standardelor de autorizare şi de acreditare sunt îndeplinite. Nivelul calităţii definit prin standardele de acreditare este „satisfăcător“, prevede HG 994/2020.

Acreditarea înseamnă bani – unitatea de învățământ primește costul standard per elev, în acest caz per preșcolar. Pentru anul în curs, tariful pentru acreditare este de 19.194 lei (3 salarii de bază, conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcția de profesor, cu grad didactic I și cu vechime peste 40 de ani în învățământul preuniversitar de stat). Mai multe detalii aici.

Ce prevede legea în domeniul acreditării:

Articolul 22, alineatul 3 din Legea Educației: „Unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale se înființează prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza acreditării unui nivel de învățământ, în condițiile prevăzute de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

Articolul 31 din OUG 75/2005 prevede că:

  • departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii validează raportul experţilor prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externă, iar agenţia propune Ministerului Educaţiei acreditarea sau, după caz, neacreditarea instituţiei solicitante;
  • pentru furnizorii de educaţie de nivel preuniversitar, acreditarea acestora se acorda prin ordin al ministrului educaţiei, pe baza avizului ARACIP;

HG 993/2020 prevede procedura de acreditare și ce înseamnă „avizul ARACIP”.

  • Biroul executiv al ARACIP înaintează Ministerului Educaţiei, spre aprobare, prin ordin, propunerea Consiliului ARACIP de acordare/neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învăţământ/specializare/calificare profesională, după caz.

Foto: © 2mmedia2011 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Criza sanitară a accentuat inegalităţile în domeniul educaţiei, afectându-i mai serios pe copiii cei mai săraci, cu dizabilităţi sau pe cei mai mici – raport Banca Mondială, UNESCO și UNICEF

Banca Mondială, UNESCO şi UNICEF avertizează că generaţia tinerilor care urmează în prezent diverse forme de învăţământ riscă să piardă aproape 17.000 de miliarde de dolari din venituri din cauza închiderii…
Vezi articolul

Gafă a președintei comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, Natalia Intotero (PSD): “Am reușit! De săptămâna viitoare, școlile și grădinițele pot trece în sistem fizic prin decizie proprie, dacă rata de incidență a scăzut sub 3 la mie. Fără rate de vaccinare și alte idei nefaste” / Școlile și grădinițele au trecut chiar de astăzi la ore față în față, indiferent de rata de vaccinare, în localitățile cu incidență sub 3 la mie

Gafă a președintei Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, Natalia Intotero (PSD). Aceasta a anunțat astăzi, printr-un comunicat de presă, că de săptămâna viitoare școlile și grădinițele îi pot aduce…
Vezi articolul

Webinare pentru directorii de colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, care vor să depună proiecte în apelul pentru dotarea cu laboratoare inteligente de 60.000 de euro

Ministerul Educaţiei organizează două webinare cu scop informativ, vineri, 20.01.2023, începând cu ora 10:00, pentru directorii de colegii, licee, licee tehnologice, şcoli profesionale, palate și cluburile copiilor care vor să…
Vezi articolul