Guvernul a dat Ordonanţă de Urgenţă prin care se pot reface toate contractele de “titularizare” pe şcoală, făcute pe baza articolului 253 din Legea 1, declarat neconstituţional. Angajările se pot face pe durata viabilităţii postului

39.561 de vizualizări
SURSA: gov.ro
La finalul şedinţei de Guvern de miercuri ministrul Educaţiei a anunţat că Executivul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă care să rezolve situaţia creată prin declararea de către CCR a unui articol din Legea 1/2011 drept neconstituţional. Practic, “titularizarea” la nivelul şcolii nu mai era posibilă. Anual, potrivit oficialilor, peste 2.000 de profesori suplinitori care au luat peste nota 7 la examenul de titularizare, se angajau pe posturile oferite temporar de şcoli.

Ecaterina Andronescu: “Am rămas în plină mişcare de personal cu acest vid legislativ. Am găsit o soluţie: Cei care se afla în situaţia să fi obţinut note peste 7 în ultimii 6-7 ani, adică de la Legea 1 încoace, pot să folosească aceste rezultate în situaţia în care Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare decide că poate să transforme contractul de muncă din contract pe durată determinată, într-un contract cu durata egală cu viabilitatea postului didactic. Ca urmare, în felul acesta considerăm că am rezolvat, fără să încălcăm decizia Curţii, pentru că asta nu înseamnă titularizare, dar înseamnă posibilitatea prelungirii contractului de muncă atât timp cât postul este viabil

 • Amintim că titularizarea pe 253 este blocată în toată țara. Profesorii care voiau să se titularizeze pe baza examenelor pe care le-au dat deja au aflat în urmă cu o zi, chiar în prima zi de depunere a dosarelor la inspectoratele școlare, că nu pot să se angajeze astfel, din cauza unei decizii a CCR din iulie trecut.
 • Paradoxul face ca metodologia de titularizare 2019 să fi fost elaborată de Ministerul Educației în noiembrie 2018, deci la 5 luni după ce judecătorii Curții au declarat neconstituțional articolul 253 din legea educației. Cu toate acestea, metodologia permite titularizarea pe baza articolului 253.
Ce este titularizarea?

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și inspecția în profilul postului.

Ce este titularizarea pe 253?

Examenul scris de titularizare este anul acesta programat pe 17 iulie 2019. Metodologia (regulile de examen) prevede, însă, și posibilitatea ca angajarea într-o școală să se realizeze pe baza notelor de la examenele de titularizare din anii trecuți, așa cum statua articolul 253 din legea educației.

Articolul 253 din legea educației

Articolul 253
(1) Cadrele didactice calificate, care au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în ședință publică organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate.
(2) Procedura privind repartizarea prevăzută la alin. (1) se stabilește prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

Calendarul de titularizare 2019 pe articolul 253

Calendarul de titularizare 2019 pe articolul 253 fixează perioada 2-4 aprilie 2019 ca termen pentru depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare, pentru cei care vor să folosească notele de la examenele din trecut. Profesorii au aflat, însă, ieri, când s-au dus să își depună dosarele de înscriere la titularizare pe 253, că inspectoratele nu le primesc dosarele.

Calendar titularizare pe 253 / Sursa foto: Metodologia de titularizare 2019

 

Motivul pentru care titularizarea pe 253 este blocată

Curtea Constituțională a decis pe 17 iulie 2018 că titularizarea pe baza notelor de la examenele din anii trecuți este “o modalitate ‘paralelă’ de accedere la calitatea de titular în învățământul preuniversitar”, având în vedere că Ministerul angajează și pe baza examenului dat chiar în anul scoaterii posturilor la concurs.

Ce spun judecătorii Curții Constituționale:

 • textul analizat continuă să perpetueze o modalitate ‘paralelă’ de accedere la calitatea de titular în învățământul preuniversitar, contrară derulării în condiții optime a procesului de învățământ. Se denaturează regimul juridic al instituției titularizării și se generează discriminări în interiorul sistemului”.
 • “este invocată Decizia Curții Constituționale nr.106 din 27 februarie 2014, prin care s-a arătat că o reglementare ‘paralelă’ de accedere la calitatea de titular în învățământul preuniversitar configurează o instituție cu un regim juridic confuz, care permite dobândirea calității antereferite în alte condiții decât prin promovarea unui concurs.
 • Se mai susține că, în cuprinsul aceluiași text legal, nu se stabilesc nici durata pentru care cadrele didactice urmează să ocupe posturile vacante prin repartizarea realizată, nici categoria din care va face parte cadrul didactic respectiv ulterior repartizării (personal didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată) și nici eventuala titularizare a respectivului cadru didactic pe post.
 • Or, o asemenea procedură poate duce la o titularizare pe post în absența vreunui concurs, contrar celor stabilite prin Decizia nr.106 din 27 februarie 2014. Astfel de neclarități creează dificultăți în aplicarea legii, fiind contrare art.1 alin.(5) din Constituție. Se mai arată, în privința aceluiași text legal, că acesta nu a fost
  corelat cu art.254 alin.(3) din Legea nr.1/2011, potrivit căruia titularizarea se realizează prin promovarea
  unui concurs.
 • Descarcă de aici Decizia CCR privind titularizarea pe 253

Numeroși profesori au sesizat, în comentariile publicate online, că decizia CCR a fost nesocotită însă de metodologia dată de Minister la jumătate de an după ce judecătorii Curții deciseseră că articolul 253 este neconstituțional și întreabă de ce a mai lăsat Ecaterina Andronescu posibilitatea aceasta în metodologie, dacă în practică inspectoratele nu le-au acceptat dosarele.

Ecaterina Andronescu / Foto: Ministerul Educației

În urmă cu o zi, ministrul Ecaterina Andronescu a anunțat că în ședința de guvern de săptămâna aceasta guvernul va adopta o ordonanță de urgență. “Încercăm să găsim o formulă care să schimbe durata contractului pe durată determinată într-un contract pe durata viabilităţii postului”, a susținut Andronescu.

În Legea învăţământului avem un articol, 253, care dădea dreptul profesorilor care au trecut prin concursul de titularizare şi care au luat note mai mari de 7 să beneficieze de această notă şi în următorii 6 ani. Acest articol a funcţionat în Legea învăţământului până anul acesta când, în urma unei iniţiative legislative care încerca să mărească durata de la 6 la 10 ani, preşedintele a trimis Curţii Constituţionale această iniţiativă pentru o evaluare de constituţionalitate. Curtea a decis anularea acestui articol şi din iniţiativă, şi din lege, ca urmare nu mai suntem în situaţia acum să folosim beneficiile, pentru că până la urmă era un drept pe care şi-l câştigaseră profesorii care luaseră note mai mari decât 7“, a declarat Andronescu, citată de Agerpres.

Andronescu a anunțat că “încercăm acum, printr-o ordonanţă de urgenţă, sperăm să o aducem chiar mâine (miercuri – n.r.) în Guvern, să găsim o soluţie care să repare această situaţie şi mesajul meu pentru profesori este să aibă puţintică răbdare. Mă refer la profesorii care au trecut printr-un concurs de titularizare, au luat în această competiţie note mai mari de 7 şi, potrivit articolului din lege, timp de 6 ani puteau beneficia de aceste rezultate, dacă era un post liber, puteau să se înscrie folosind rezultatele din anii precendenţi“, transmite agenția de presă citată.

Ministrul a precizat că în fiecare an aproximativ 2.000 de profesori se titularizau pe acest articol de lege şi că, anul acesta, în jur de 2.000 de profesori nu ar mai putea beneficia de această prevedere.

Andronescu a susținut că CCR a decis să declare acest articol neconstituţional pentru că “nu a fost cineva” care să-l explice suficient.

Calendar titularizare 2019

15 mai 2019          Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

 • cererilor de pretransfer consimțit între școli
 • cererilor de reîncadrare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular
 • cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

16 – 24 mai 2019   Înscrierea la concursul de titularizare, inclusiv pentru absolvenții promoției 2019, la inspectoratele școlare

17 – 27 mai 2019   Verificarea și avizarea dosarelor candidaților la titularizare de către comisia județeană de organizare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar

În perioadele: 28-29 mai 2019; 10-12 iulie 2019 pentru absolvenții promoției 2019/absolvenţii 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs

Notă: În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2019 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2019. Absolvenţii promoţiei 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

30 mai 2019                  Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

31 mai – 28 iunie 2019 Probele practice/orale și Inspecțiile speciale la clasă

17 iulie 2019                  Proba scrisă: examenul de titularizare

23 iulie 2019                  Afișarea rezultatelor la titularizare

23 – 24 iulie 2019          Depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

30 iulie 2019                  Afișarea rezultatelor finale la titularizare

31 iulie 2019                  Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

Actele normative referitoare la Titularizare 2019:
Citește și:

 


10 comments
 1. În titlu se vorbește de refacerea tuturor contractelor de Titularizare în baza art 253, iar în conținut se spune ca se refac doar cele care sunt cu durată determinată, adică urmau să se titularizeze și nu se mai poate… Nu mai înțeleg nimic… Ce contracte se refac?

 2. în 2014 Ccr a declarat neconstituționalitatea art. 253. Atunci au titularizat prin OUG și a fost menținută decizia acestei ordonanțe până acum. În condițiile în care Ccr a hotărât în 2010 ca legile care au fost declarate neconstitutionale de această instituție nu pot fi adoptate prin OUG, toate titularizarile cu 253 de după 2014 sunt ilegale și ar trebui anulate. Trebuie acționat în justiție. Nu sunt jurist dar cred ca aceste titularizari alternative pot fi anulate.

 3. Au intrat în sistem persoane agreate politic, pe posturi scoase din pix. Acum aceste persoane bagă în restrângeri profesori care au obținut titularizarea ,, pe bune”. La noi în școală sunt câte 2 profesori titulari pe câte 18 ore.

 4. V ati trezit cam tarziu ca e inflatie de personal pe posturi si se intra in restrangeri masiv intr un viitor apropiat. Cei care suntem titulari cu concurs suntem trimisi la plimbare pt ca nu avem spate ca jegurile absolventi de particulare. De ce nu organizeaza un megaconcurs national prin care sa se faca o ierarhizare a valorilor? Toti vreti pomana. La inspectii doar prostii nu iau 10. La concurs …mai greu.

 5. Rusine!!!!! Colegele mele s-au titularizat cu acest articol iar eu primesc cel mult continuitate??? Rusine să le fie! De ce pentru unii s-a putut și pentru alții nu? 10 ani, de 10 ani aștept…. în sfârșit s-a pensionat colega mea iar eu tot nu pot fi titular a la clasa la care predau de 2 ani. Nu e de mirare ca fug toți din țara asta!! Ce simțăminte trăiesc eu acum așa sa trăiască și ei!!! Cum să le insuflam noi copiilor iubirea de țară, să stea aici sa nu plece?????

 6. S a lasat 253 in continuare si anul acesta a fost in calendar si in ziua depunerii dosarelor se revoca. Asta este de un cinism total bataie de joc incredibila. Adica nu mai esti titular ci un fel de suplinitor care dupa ce e gata viabilitatea e out din sistem. Incredibil. RUSINE!!!!!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Modificări fundamentale în modul în care se face formarea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice, anunțate prin noul proiect PROF, cu finanțare europeană de 28 milioane de euro. Maria Manea, Ministerul Educației: Vom construi 100 de Baze de Practică Pedagogică

Peste 28 de mii de profesori vor fi formați într-un proiect cu finanțare europeană, potrivit anunțului făcut de secretarul de stat din Ministerul Educației, Maria Manea. Aceasta a spus, la…
Vezi articolul

SURSE Elevii nu vor mai învăța în trei schimburi, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar / Anul trecut, Cîmpeanu spunea că a eșuat să interzică școlilor, prin lege, să aibă cursuri în 3 schimburi

Școlile vor organiza cursuri în cel mult două schimburi, după cum apare în proiectul Legii învățământului preuniversitar. Amintim că, în luna august, fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, spunea că…
Vezi articolul