Limitarea la maximum 2 mandate a președintelui ARACIP și introducerea sindicatelor, elevilor și părinților în conducerea Agenției care auditează și acreditează școlile – propunerile Asociației Școlilor Particulare trimise către Guvern

2.902 vizualizări
Foto: Freepik.com
Asociația Școlilor Particulare a propus Guvernului Orban să modifice regulamentul Agenției care auditează, autorizează și acreditează toate școlile și grădinițele. În contextul în care ministrul Educației a anunțat revizuirea tuturor hârtiilor și procedurilor cerute de ARACIP, Asociația Școlilor Particulare solicită ca președintele și vicepreședintele Agenției să nu poată cumula mai mult de două mandate cu durata de 4 ani fiecare. O altă propunere este ca din Consiliul ARACIP să facă parte sindicate, elevi și părinți, reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților locale. 

După ce la finalul săptămânii a cerut demisia președintelui agenției care evaluează și acreditează școlile și grădinițele, aflat în această funcție de 15 ani, Asociația Școlilor Particulare anunță că a trimis luni, 12 octombrie, Ministerului Educației și Guvernului o propunere concretă de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), precum și un set de standarde pentru agenție, a declarat pentru Edupedu.ro președintele ASP, Christian Comșa. 

Rep: Printre propunerile dumneavoastră se află și “includerea în Consiliul ARACIP a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a reprezentanților sindicatelor, elevilor și părinților”. În ce alte state sau structuri europene de evaluare, agențiile de auditare a școlilor au în conducere sindicate, elevi și părinți?

Christian Comșa: Inclusiv la noi în țară este ARACIS, organismul similar ARACIP, dar cu atribuții pentru învățământ superior, din care fac parte și reprezentanți ai studenți, ai sindicatelor. Acolo părinții nu mai au ce căuta pentru că studenții sunt majori. 

Rep: Dar ARACIS este acuzat că are activitatea cvasi-blocată și că nici nu sancționează dur derapajele, nici nu arată excelența.  

Christian Comșa: Există la nivel european un ghid pentru asigurarea calității, care spune că în cadrul agențiilor trebuie implicate toate părțile în conducere și în activitatea zilnică. Acesta este standardul pentru agențiile din învățământul universitar. ARACIS și-a făcut regulamentul fiindcă așa este standardul european. Toate agențiile de asigurare a calității de la nivelul învățământului superior au în conducere părțile interesate.

Rep: Dar noi vorbim despre ARACIP, deci despre evaluarea din învățământul preuniversitar, mare parte obligatoriu.

Christian Comșa: Nu este reglementat, în preuniversitar.

Dar vi se pare normal ca în conducerea agenției să fie numit un om pe viață. Este firesc? Și consiliul ARACIP este format din președinte, vicepreședinte și experți din cadrul ARACIP. Mai există și Biroul executiv al ARACIP, cel care aprobă toate rapoartele de evaluare a școlilor. El este format tot din președinte, vicepreșdinte și experții din ARACIP. 

Consiliul despre care vorbesc eu [în a cărui componență ar urma să intre sindicate, elevi, părinți, reprezentanți ai autorităților locale – N.Red.] nu are putere executivă, ci modifică direcția agenției, stabilește linii directoare și poate să stabilească conducerea agenției, care are mandate limitate. În toate agențiile există ideea de mandat. 

Rep: Lărgirea consiliului care asigură direcția ARACIP prin introducerea sindicatelor, părinților, elevilor nu aduce riscul de-a ignora, în final, tocmai standardele de calitate pe care le invocați? Agenția va aplica standardele pe care cercetările le-au identificat ca eficiente pentru învățarea de calitate sau părinții, elevii, sindicatele vor putea dicta deschiderea/închiderea unei școli, indiferent de rezultatele copiilor? 

Christian Comșa: În viața unei școli, pentru a putea asigura calitatea unei școli trebuie implicați toți actorii relevanți. ARACIP se duce la o școală și constată că nu are autorizație sanitară, ceea ce este de competența autorității locale. Atunci firesc este să existe un membru care să corespondeze cu autoritățile locale.

Rep: Dar autoritatea locală nu este prezentă în școală, prin prezența în Consiliul de Administrație al școlii? 

Christian Comșa: Autoritatea locală nu prea participă în viața școlii. Propunerea are la bază transparența. Trebuie să existe o dezbatere. Evident că în România lucrurile nu funcționează cum trebuie să funcționeze, dar asta nu înseamnă că dacă nu se implică toți actorii în viața școlii, trebuie să numim 1, 2, 3 oameni care să stabilească standardele de calitate. Școala în sine este o comunitate. Iar evaluatorii ARACIP vin și în procesul de evaluare implică elevi, părinți, autoritate locala, șamd. 

Nu este firesc ca în partea de reglementare sau de întocmire a procedurilor să fie implicați cei pe care îi evaluezi? 

Mi se pare o ruptură: nu poți să ai o instituție formată din 15 oameni. 

Cel mai recent raport al ARACIP arată că din 238 de unități de învățământ de stat evaluate, 148 nu îndeplinesc standardele minimale de acreditare, adica 68,18%. Agenția ar trebui ca în momentul acesta să le dea decizii de desființare: dacă în 2 ani nu modifici situația, te desființezi. 

Agenția trebuie să existe, dar această instituție nu funcționează. 

Rep: Când ați trimis propunerile de modificare a regulamentului ARACIP?

Christian Comșa: Am trimis ieri către Minister și Guvern. Este doar o propunere care evident trebuie suspusă dezbaterii și consensului. E foarte important să nu fie propunerea unui grup de oameni. Este un document care trebuie supus dezbaterii tuturor părților implicate, pentru ca în momentul ajungerii la un rezultat toată lumea să își asume acel rezultat, să îl accepte. Ăsta este rolul dezbaterii publice: să se ajungă la un consens. 

Lucrurile vor fi mai bune în momentul în care actele normative se adoptă prin consens. În momentul în care din Consiliul ARACIP ar face parte toate părțile interesate, părțile respective nu țin de un singur om. Cadrele didactice se îndreaptă cu propunerile către colegii lor, reprezentanții autorităților locale se duc către asociațiile comunelor, orașelor, șamd, și este suficient să ai feedback de la 1, 5, 10 și lucrurile devin mai bune. 

Rep: Ce anume este de dezbătut, atunci când este vorba despre standarde pe baza cărora o școală este auditată și primește sau nu acreditarea?

Christian Comșa: Nu aș vrea să dezbat standardul, ci modul în care este realizat procesul de evaluare. Înainte de a elabora un standard, este foarte important ca unitatea pe care o evaluezi să cunoască standardul. În momentul de față, asta nu a reușit ARACIP. Nu are niște proceduri clare, nu a reușit să transmită foarte clar unităților de învățământ care sunt itemii pe care acele unități de învățământ trebuie să-i îndeplinească. 

Se duc evaluatorii ARACIP în acele unități și nu fac decât să ceară documente, iar unitatea de învățământ livrează aceste dovezi. Dar unitatea nu știe, așteaptă de la evaluator să i se ceară. Nu este firesc. Fiecare unitate de învățământ ar trebui să cunoască standardul și evaluarea să fie o discuție aplicată pe proiectare curriculară, pe modul în care se întocmesc activitățile de învățare, să se discute despre procesul de evaluare, despre îmbunătățire, despre feedback, despre parteneriate. 

Evident că și școala are vina ei că nu s-a interesat, dar atâta vreme cât nu există consecințe, nici nu o va interesa. 

La privat, nu există astfel de amânări: nu îndeplinești standardele, te desființează. Unei unități care nu îndeplinește un descriptor din standard nu i se acordă acreditarea, se desfiinteaza. Nu au emoții. 

Rep: Școlile private cum află standardele?

Christian Comșa: E o comunitate, deci unii de la alții. Cu Agenția nu există în momentul de față un canal de comunicare. Am avut o întâlnire la Inspectorat, la care am dorit să participe și un reprezentant al ARACIP, o întâlnire la care s-a dorit să participe reprezentanți ai DSP, ISJ, ITM, ARACIP. Cine credeți că nu a venit? S-a înființat la nivelul Ministerului Educației Consiliul pentru învățământ preuniversitar particular, din care fac parte reprezentanți ai Ministerului din toate departamentele – juridic, resurse umane, patrimoniu, etc – și un reprezentant al ARACIP. Cine credeți că nu a participat? Am avut o singură întâlnire, la care putea trimite orice reprezentant, invitația fiind făcută de Minister. 

Nu ai cu cine să vorbești. În momentul în care ai o problemă, nu ai cu cine să discuți acolo. La unitatea pe care o coordonez, am obținut o acreditare din partea statului german. A venit reprezentantul statului german, ne-a vizitat, ne-am cunoscut, am discutat despre cine suntem și ce vrem să facem, am trimis un proiect, tot timpul ne-a ghidat și ulterior proiectul, raportul facut de evaluator au ajuns la reprezentanții statului german, cei care acordă autorizarea, și am primit acreditarea. Ideea de bază: înainte de evaluare există o vizită, te cunoști, explici ce așteptări ai, ce dorești, ce urmărești, ce să pregătească instituția de învățământ, care sunt obiectivele tale, cu jumătate de an înainte de depunerea actelor. Ei sunt deschiși să te vadă, să te cunoască, se bucură să îți vadă realizările, se laudă cu ele. Asta este normalitatea. 

Rep: Deci ce reproșați ARACIP este că funcționează ca întreg sistemul de educație românesc, exclusiv prin sancționare?

Christian Comșa: Da. Nu ai cum să realizezi schimbare, dacă nu implici pe toată lumea. Nu se poate ca un singur om să schimbe un sistem și așa foarte mare și rigid. Cum eu fac sute de adrese reprezentând un grup și mă zbat, dacă îți dorești și vrei să faci ceva, așa se procedează, dacă societatea este de așa natură. 

Propunerile de modificare a regulamentului ARACIP, înaintate de Asociația Școlilor Particulare:

“Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a ARACIP

 • Includerea în Consiliul ARACIP a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a reprezentanților sindicatelor, elevilor și părinților, a reprezentanților structurilor asociative ale unităților de învățământ de stat și particular și a reprezentanților structurilor asociative ale autorităților locale.
 • Cadrele didactice membre ale Consiliului sunt selectate prin concurs conform procedurii proprii, care cuprinde criterii referitoare la: experienţa şi cunoaşterea legislaţiei în domeniul asigurării calităţii, competenţa profesională şi științifică, prestigiul profesional, etc; care este aprobată de Consiliul ARACIP şi este publicată anterior declanşării concursului.
 • Nu pot fi membri ai Consiliului ARACIP persoanele care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică pe perioada exercitării funcţiei respective. În situaţia în care un membru al Consiliului ARACIP obţine o funcţie de demnitate publică, mandatul de membru al Consiliului încetează de drept la data numirii.
 • Membrii Consiliului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management, încheiat cu agenția cu o durata de patru (4) ani, în cazul elevilor contractul este anual.
 • Președintele și vicepreședintele ARACIP nu pot cumula mai mult de două mandate cu durata de patru (4) ani fiecare.
 • Metodologia de ocupare a funcției de președinte și de vicepreședinte precum și modalitatea de revocare a președintelui și vicepreședintelui sunt stabilite de Consiliul ARACIP.
 • Reprezenții sindicatelor, elevilor, părinților și structurilor asociative a unităților de învățământ sunt invitați permanenți, fără drept de vot, la ședințele Biroului Executiv al ARACIP.
 • Înființarea Comisiei de disciplină, a Comisiei de etică și a Comisiei de monitorizare.

Standarde pentru ARACIP

 1. ARACIP va desfășura activități de evaluare externă în conformitate cu scopul pentru care a fost înființată. ARACIP își va asuma obiective clare ce decurg din misiunea asumată public. ARACIP va implica toate părțile interesate în conducere și în activitatea zilnică. Transparența trebuie să fie un principiu de bază pentru a acorda încrederea de care are agenția nevoie în relația sa cu toți actorii implicați.
 2. ARACIP trebuie să aibă un statut juridic clar definit, trebuie recunoscută ca agenție de asigurare a calității de autoritățile publice pentru ca procesul de evaluare externă să fie unul valid.
 3. ARACIP trebuie să fie independentă și să acționeze autonom.
 4. ARACIP va publica regulat rapoarte în care să descrie și să analizeze rezultatele evaluărilor exerne.
 5. ARACIP are resurse umane și financiare corespunzătoare pentru desfășurarea activității.
 6. ARACIP este obligată să își stabilească un mecanism propriu de management al calității pentru a asigura calitatea și integritatea activităților agenției. Vor fi urmărite următoarele aspecte: personele implicate în activitatea agenției sunt competente, acționează profesional și etic, există stabilite mecanisme de feedback interne și externe, comuniarea adecvată cu actorii interesați și alte aspecte relevante.
 7. ARACIP se supune o data la 4 ani unui proces de evaluare externă pentru demonstra conformitatea cu prezentul standard.

Prezenta propunere are la bază: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)”

Informații de background
 • Amintim că ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat săptămâna trecută revizuirea tuturor hârtiilor și procedurilor cerute de ARACIP în școli și a acuzat Agenția că blochează școlile prin “decizii și cutume”.
 • În replică, ARACIP, condusă de Șerban Iosifescu, a salutat inițiativa Ministerului Educației de reducere a birocrației și a anunțat că “a reluat procesul de aprobare a două Hotărâri de Guvern privind noi standarde și noi proceduri de evaluare externă, simplificate”, proces inițiat încă din 2015, dar întrerupt și aflat în prezent în circuitul intern de avizare din Ministerul Educației. 
 • Imediat, Asociația Școlilor Particulare a cerut demisia conducerii ARACIP, acuzând că dacă sunt prevederi legislative periculoase, ARACIP ar trebui să nu se ducă la unitatea de învățământ să îi dea în cap, ci la legiuitor să ceară lămuriri
 • Tot săptămâna trecută, cu o zi înainte de anunțul făcut pe Facebook de Anisie cu privire la debirocratizare, ziarul Național a publicat un interviu cu președintele ARACIP, în care Șerban Iosifescu declară că “banii de la bugetul de stat cu care se finanțează învățământul privat ar putea merge în școlile foarte defavorizare din zone sărace. Pe privat eu l-aș lăsa destul de liber, pentru că el are resurse, are părinți cu bani, influenți, iar în schimbul libertății să nu mai ceară resurse de la stat, dar asta presupune schimbarea legii”.
Citește și:
Ministrul Educației anunță revizuirea tuturor hârtiilor și procedurilor cerute de ARACIP în școli: Degeaba am inițiat debirocratizarea, dacă activitatea unităților de învățământ e blocată de niște decizii și cutume ale Agenției de asigurare a calității în învățământul preuniversitar
Asociația Școlilor Particulare: Cerem demisia conducerii Agenției care acreditează școlile private și de stat. Dacă sunt prevederi legislative periculoase, ARACIP ar trebui să nu se ducă la unitatea de învățământ să îi dea în cap, ci la legiuitor să ceară lămuriri

2 comments
 1. “În viața unei școli, pentru a putea asigura calitatea unei școli trebuie implicați toți actorii relevanți”. Nu asta susține și ARACIP, inclusiv atunci când aplică chestionare și ia interviuri, la vizita de evaluare? “Nu este firesc ca în partea de reglementare sau de întocmire a procedurilor să fie implicați cei pe care îi evaluezi?” Îmi pare că dv. ați dori ca ARACIP să vă ceară voie de câte ori are vreo solicitare, în baza standardelor. (În ecuația dv., din articolul preluat mai sus, învățământul de stat nu există. Totul este despre școlile particulare, al cărei mesaj îl transmiteți). Evaluarea externă a calității nu este negociere între părți, în ajunul vizitei, cum ați vrea. Este…externă. Cât despre proceduri, din melanjul de 120 și ceva de proceduri de la nu știu ce unitate care a plătit nu știu ce consultant să-i facă acel pomelnic (fără nicio legătură cu ARACIP. În fond, unde cere ARACIP suta de proceduri, cum insinuați?), rezultă că nu ați parcurs Lista documentelor solicitate de ARACIP, vehiculată în ultimii ani https://isjgorj.ro/…/uploads/2017/10/ghid-orientativ.pdf . Acolo zice clar, în document asumat de agenție, că pretențiile ARACIP pentru proceduri se limitează la procedurile necesare școlii. Dacă pe școală o ajută, atunci și pe ARACIP îl mulțumește. ARACIP nu cere recordul în număr al procedurilor, ci utilitatea lor, nemijlocită, pentru școală. “În momentul de față, asta nu a reușit ARACIP. Nu are niște proceduri clare, nu a reușit să transmită foarte clar unităților de învățământ care sunt itemii pe care acele unități de învățământ trebuie să-i îndeplinească”. La “Informații utile pentru autorizare/acreditare”, pe site-ul agenției, există, din 2007, ceea ce se cheamă Fișa sintetică a standardelor” https://aracip.eu/…/Autorizare/Fise%20evaluare/Sinteza.pdf , document care are o rubrică în care se explică, pentru fiecare descriptor din standarde, ce surse de informare sunt așteptate și ce aspecte sunt urmărite. Mai clar decât atât, doar niște desene ar mai putea fi. Însă menționarea acestui document nu v-ar sprijini pledoaria, nu? “Fiecare unitate de învățământ ar trebui să cunoască standardul și evaluarea să fie o discuție aplicată pe proiectare curriculară, pe modul în care se întocmesc activitățile de învățare, să se discute despre procesul de evaluare, despre îmbunătățire, despre feedback, despre parteneriate.” Cu acea Fișă sintetică, nu înțeleg ce anume le împiedică pe școli să poată anticipa așteptările evaluării externe. Standardele de evaluare internă sunt altele decât cele de evaluare externă? Nu. “Unei unități care nu îndeplinește un descriptor din standard nu i se acordă acreditarea, se desfiinteaza. Nu au emoții. ” Ce dramatic! Aveți vreun exemplu, concret? Orice afirmație are valoarea argumentelor pe care le aduce. (Și dogmatica lucrează cu acest raționament). În rest, nu știu cât de reprezentativ sunteți, pentru ideea de purtător de cuvânt al educației. Presupun că nici gradul didactic definitiv nu-l aveți. Totuși, aveți aerul că, în materie de școală românească, nimic nu vă lipsește. Este limpede că purtați mesajul învățământului particular, la care reduceți întreg discursul despre școală și școlari. ARACIP ar trebui să fie o instituție a școlilor de stat și particulare, deopotrivă. La fel și ministrul educației. Înțelegem relația contractuală dintre actualul ministru și școala Fridolin. Chiar și așa, interesul educațional al elevului trebuie să ne conducă pe toți. Al tuturor elevilor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ieșire în decor a președintelui Academiei Române, care conduce de 3 ani și instituția-cheie în soluționarea plagiatelor. Ioan Aurel Pop: CNATDCU este o instituție anacronică și sunt de acord că trebuie desființată

Ieșire în decor a președintelui Academiei Române, care de 3 ani conduce principalul for de analiză a plagiatelor din doctorate (CNATDCU). Ioan Aurel Pop le-a transmis rectorilor și ministrului, pe…
Vezi articolul

Carta universitară a Politehnicii București, temă în bibliografia de concurs pentru angajarea jurnaliștilor la televiziunea Euronews România. Cererea de înscriere a candidaților este adresată rectorului UPB, Mihnea Costoiu

Candidații de la concursul pentru 25 de posturi de jurnaliști la televiziunea de știri Euronews România vor susține o probă scrisă și un interviu. La bibliografia de examen este trecută…
Vezi articolul