Măsurile pe care trebuie să le ia școlile pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus, potrivit Ordinului comun al miniștrilor Educației și Sănătății

11.103 vizualizări
Foto: INQUAM Photos – Octav Ganea
Băncile trebuie așezate astfel încât să existe un metru distanță între elevi, sălile de clasă se dezinfectează după ce termină orele un grup de copii, programul trebuie să înceapă la ore diferite pentru a se evita aglomerarea, clasele de elevi vor avea pauze la intervale orare diferite pentru a se evita contactul între copii, iar pe holuri și la intrări vor fi amplasați dezinfectanții pentru mâini.

Acestea sunt o parte din măsurile pe care trebuie să le ia fiecare școală în parte și care se regosesc în Anexa 1 din Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sănătății care stabilește normele sanitare după care va fi organizat noul an școlar.

Pregătirea unităților de învățământ înainte de deschiderea anului școlar:

a) organizarea spațiilor – săli de clasă – astfel încât așezarea băncilor să asigure distanțarea fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu poate fi asigurată;

b) stabilirea circuitelor funcționale;

c) organizarea spațiilor de recreere;

d) evaluarea necesarului de resurse umane;

e) asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;

f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal.

Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea și la ieșirea în pauze.

Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice:

Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.).

Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.

La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă.

Organizarea sălilor de clasă

• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar;

– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă;

– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);

– Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față;

– Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.

• Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între preșcolarii/elevii din grupe/clase diferite va fi evitat;

• Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă“;

• Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;

• Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;

• Este interzis schimbul de obiecte personale;

• Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea;

• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;

• Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;

• Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ.

• Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior.

Organizarea grupurilor sanitare

• Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice;

• Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar); Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă;

• Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil);

• Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc.);

• Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curățenie și dezinfecție);

• Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

Organizarea activităților și supravegherea în timpul pauzelor

• Intervalele aferente recreațiilor vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare clasă în parte, acolo unde este posibil;

• Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite;

• Elevii vor fi supravegheați pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanțării fizice;

• Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de celălalt);

• Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate;

• Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje, dispozitive de distanțiere etc.). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

• Jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanței dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

• Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).

Organizarea activităților sportive

• Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber;

• Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

• Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care portul măștii nu este indicat;

• Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;

• La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;

• Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;

• Activitățile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv și al cluburilor sportive școlare se vor desfășura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

Unde și cum se face curățenia:

– în clasă, imediat după ieșirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi;

– în cancelarie, imediat după ieșirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori;

– pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de câte ori este necesar

– se curăță suprafețele cu detergent și apă înainte de dezinfecție și se folosește un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acțiune virucidă/virulicidă).

Condițiile în care unitățile de învățământ decid suspendarea orelor:

Decizia de suspendare a cursurilor școlare organizate în modalitatea „față în față“ se va dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar, după obținerea avizului inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al direcției de sănătate publică județene și respectiv a municipiului București, în următoarele circumstanțe:

a) la apariția într-o clasă din unitatea de învățământ a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă;

b) la apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale întregii unității de învățământ, pe o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz;

c) la apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSP/DSPMB despre eveniment.

(2) Decizia de suspendare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri de la nivelul instituției și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică și va analiza situația în unitatea/instituția de învățământ împreună cu conducerea acesteia, urmând unul dintre scenariile prevăzute în acest sens în ghidurile anexe la prezentele măsuri.

În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unității/instituției de învățământ va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:

a) curățenia și aerisirea claselor/sălilor;

b) dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității/instituției de învățământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;

c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți din cadrul unității/instituției de învățământ ai cazurilor confirmate vor fi izolați/carantinați la domiciliu.

Foto: INQUAM Photos – Octav Ganea


5 comentarii
 1. Nu pot să înțeleg cum pot sta în asemenea condiții 30/ 40 elevi, de ce nu vorbește nimeni despre noi săli de clase, cu 15 elevi de exemplu, să se dea posturi ,unde este nevoie de personal, și sunt săli de clase goale, dar totuși într/o clasă stau aglomerați copiii, iar care vor sta în spate vor avea nevoie de binoclu ca să vadă tabla, nu de dezinfectant, iar cine a dat un examen și nu a primit o slujbă, se uită cu tristețe cum se înghesuie copiii, dar posturi, nici vorbă….

 2. În mai multe rânduri, oficiali ai guvernului au spus sau au scris în diverse documente că profesorii cu probleme de sănătate sau în vârstă pot preda online. Nu am văzut, însă, nici o detaliere a ceea ce înseamnă asta concret. Ce se face într-o școală în care unul sau mai mulți profesori sunt în această situație. Cine va supraveghea intrarea în clasă a elevilor, mersul la toaletă(!!!?), aducerea, conectarea, deconectarea laptopului și pregătirea pentru ”transmisie”(aceea ilegală, vezi celebrul și ignoratul art. 272 al LEN : ”
  ART. 272
    (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.
  (3) Înregistrarea prin orice procedee a activității didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
    (4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activității didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
    (5) Înregistrarea prin orice procedee a activităților desfășurate în spațiile şcolare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la alin. (3).)”?
  Cine îi supraveghează pe elevii din clasele respective să fie cuminți, să nu facă gălăgie, să nu stea cap în cap, să nu iasă pe coridoare, să nu se ducă pe stradă să ia un autobuz în brațe, etc…? Cine-și asumă nesupravegherea atâtor copii pentru atâta timp? Dacă elevii nu au orele profesorilor respectivi în orar, cine crede că ei, după orele de dimineața, vor participa și după-amiaza la altele, online? Cum va fi normat și plătit profesorul respectiv?
  Un lider sindical spunea zilele trecute că sunt în jur de 50000 de profesori din respectivul sindicat în așa-zisele grupe de risc(vârstă sau boli asociate). Îi scoatem pe toți la pensie? Obligatoriu?
  Iar sindicatele noastre comentează la televizor, publică scrisori, etc…
  Așa, și?
  Pentru ce vă plătim?
  De vină suntem și noi că acceptăm și continuăm să plătim și nu-i aruncăm peste bord! Ce zicea Coșbuc:”să nu dea Dumnezeu cel sfânt…”? Uite că mămăliga nu explodează!
  Uitați-vă la salarizarea din alte domenii bugetare care au sindicate, nu ca noi! Când e vorba de profesori, nu sunt bani, se intră în recesiune, trebuie să înțeleagă, ei au vocație, trebuie să se sacrifice, …
  Uitați-vă la comentariile de la multe articole despre problemele învățământului și veți vedea mentalitatea oamenilor despre profesori și educație?
  Cine a făcut acea legislație care a permis unor astfel de oameni, care stârnesc, pe bună dreptate, indignarea oamenilor, profesori?
  Când se ”deșteaptă” societatea și dorește să schimbe asta?

 3. ce ma distreaza este chestia cu distantarea sociala la scoala. Mergeti in parcuri sau diferite birturi si veti vedea minunatii puberi stand gramada pe banci, la mesele de pe terase. Care distantare sociala? Aberatii , doar aberatii.

 4. Nimic despre cum poti preda Limbile străine alcătuite din grupe de la clase diferite, sau Informatica sau Fizica sau Chimia, sau Biologia fara laborator?

  Prea multe detalii nu?
  Nu au avut timp sa se gândească!
  Dar despre cum comunică cu parintii învățătorii/dirigintii cu parintii din clase de inceput de ciclu școlar?
  Nimic, nu?
  Dar dacă un elev cu CES ( din inv. de masa) isi da masca jos si o ia la plimbare prin școală?
  Profesorii au fost bombardati cu proceduri si regularmente ani de zile.
  Acum, hop, doar ghiduri si alea in anexă nu in O.M.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Programul de Guvernare al Guvernului Cîțu, în bibliografia de concurs pentru angajarea a 14 consilieri și inspectori, funcționari publici, la Direcția „România Educată” din Ministerul Educației

Programul de guvernare al Guvernului Cîțu se găsește în bibliografia de concurs pentru angajarea a 14 persoane, în cadrul Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului „România Educată”. Anunțul de concurs a…
Vezi articolul

Menținerea școlilor deschise sau sănătatea? „E ca și cum ai pune un copil să aleagă între tată și mamă, așa ceva nu se poate face”, spune ministrul Educației care susține că „trebuie găsit un echilibru între nevoia de educație și nevoia de sănătate” / Controalele în școli vor începe de luni, dar teste non-invazive încă nu vor exista

Acţiunile de control în şcoli privind respectarea tuturor regulilor de protecţie sanitară în contextul pandemiei de COVID-19 vor începe de luni, 4 octombrie, a anunțat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, la…
Vezi articolul