Ministerul Educației caută profesori care să facă subiecte pentru examenele din anul școlar 2023-2024: Evaluările Naționale, Bacalaureat, Titularizare și Definitivat / Când încep înscrierile și care sunt condițiile de participare

4.518 vizualizări
Foto: © Luisa Leal Melo | Dreamstime.com
Cadrele didactice care doresc să participe la elaborarea subiectelor pentru examenele din anul școlar 2023-2024 se pot înscrie online începând cu 2 octombrie, potrivit unui anunț al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație. Este vorba despre evaluările competențelor de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, Evaluarea Națională de clasa a VIII-a, Bacalaureat, Definitivat și Titularizare. Nu se precizează în document dacă profesorii sunt plătiți pentru această activitate. Până acum cadrele didactice nu au fost renumerate pentru că au trimis propuneri pentru elaborarea subiectelor.

Ministerul Educației a lansat un apel de selecție pentru cadre didactice pentru a completa grupurile de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2023-2024. Nu se precizează dacă profesorii sunt renumerați pentru activitatea lor, ci doar faptul că au statut de colaboratori externi.

Cadrele didactice selectate participă la activități de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de subiecte/biletelor de examen/fișierelor de lucru și a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare și de notare, conform procedurilor specifice CNPEE.

Pot aplica profesorii care își desfășoară activitatea atât în mediul urban, cât și în cel rural, în unitățile de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal, cu filierele teoretică, vocațională și tehnologică, și în unitățile de învăţământ care școlarizează elevi aparținând minorităților naționale.

Selecția cadrelor didactice pentru completarea grupurilor de lucru pe discipline se face pe baza competenței și a experienței declarate, precum și pe baza disponibilități manifestate pentru implicarea în activitățile de pregătire a evaluărilor, a examenelor și a concursurilor naționale din anul școlar 2023-2024.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) realizează procesul de completare a grupurilor de lucru pe discipline în vederea pregătirii:

 • Raportului anual de evaluare a dezvoltării fizice, socio emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare de la finalul clasei pregătitoare (PREG);
 • Evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a Îl-a (EN I1);
 • Evaluării competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV);
 • Evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI);
 • Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII); 
 • Examenului național de bacalaureat (BAC)
 • Examenului național de definitivare în învăţământ (DEF);
 • Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar (TIT).
Condiţiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească

-să fi desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preșcolar în ultimii trei ani școlari (pentru Definitivat, Titularizare), primar (pentru Evaluarea Națională pentru clasa a a II-a și a IV-a, Definitivat, Titularizare), în învăţământul gimnazial (pentru Evaluarea Națională clasa a VI-a, a VIII-a, Definitivat, Titularizare ), în învăţământul liceal (pentru BAC, Definitivat, Titularizare), respectiv desfășoară activități de predare-învățare-evaluare la clasa pregătitoare în anul școlar curent (Pregătitoare);

-să aibă abilități de operare pe calculator;

– să fi absolvit cursuri/stagii/programe de formare recunoscute prin credite profesionale transferabile, care vizează problematică specifică evaluării de proces/prin examene; – evaluării manualelor; « curriculumului;

 au experiență în:

* activitatea de proiectare a itemilor;

– evaluarea proiectelor de manuale școlare; « elaborarea de programe școlare prin participare în grupurile de lucru constituite în acest scop, la nivel national;

– au titlul științific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică sau au gradul didactic I, Îl sau definitiv.

Nu se pot înscrie în procesul de selecție, cadrele didactice care au rude sau afini până la gradul IV ce urmează a susline respectivele evaluări, examene sau concursuri naționale.

Disciplinele pentru care se organizează selecția

Lista disciplinelor pentru care se organizează selecția cadrelor didactice care vor fi implicate în activitățile specifice evaluărilor, examenelor și concursurilor naționale din anul școlar 2023-2024:


-Elementele din listă, alcătuite din Numele unui grup urmat de numele unei discipline asociate, sunt ordonate asemenea elementelor din listele incluse în formularul de înscriere al aplicației.
Exemplu:

Pentru înscrierea în grupurile de lucru la Limbă și comunicare, limba maternă sau limba modernă clasa a VI-a, se respectă pașii:

 1. Se selectează grupul EN_VI_Limba_maternă sau grupul EN_VI_Limba_modernă din lista grupurilor
 2. Se selectează limba maternă sau limba modernă din câmpul corespunzător disciplinelor.
Calendarul și procesul de selecție a candidaților

Etapa I: perioada 2 – 12 octombrie 2023

Înscrierea candidaților se face prin intermediul aplicației dedicate (înregistrarea se face aici) cu respectarea instrucțiunilor și a ghidului de utilizare, disponibile în respectiva aplicație. Candidații se pot înscrie pentru proiectare de itemi și/sau pentru activitățile de traducere a subiectelor în limbile minorităților naționale.

Acte necesare în format electronic:

1. CV actualizat, copie după diploma de licenţă/absolvire a liceului/colegiului pedagogic, copie după diploma certificatul/adeverința de absolvire a cursului/stagiului/programului de formare, conform cerințelor din prezentul Apel, copie după adeverința care atestă experiență în activitățile precizate în prezentul Apel, scanate (alb-negru, rezoluție 250-300 dpi) și incluse într-un singur document (care să nu depășească dimensiunea de 50 MB).

Denumirea documentului salvat cuprinde numele și prenumele candidatului, tipul evaluării examenului/concursului, urmat de „_Documente”.

(Ex. Popescu_Ana_ENVIII_Documente)

Pentru un candidat înscris că traducător, denumirea fișierului include și limba de traducere

(Ex. Kovacs_Julia_Traducator_limba_maghiara_BAC_Geografie_Documente),

Propunerile candidaților
 1. Un test original la disciplina pentru care s-a înregistrat candidatura, în care se specifică tipul evaluării/examenului/concursului, însoţit de baremul de evaluare și de notare/caietul cadrului didactic. Testul trebuie proiectat integral, respectând structura care se regăsește în secțiunea Modele de subiecte.

Sau

2. Un test ce cuprinde doi itemi obiectivi, doi itemi semiobiectivi și un item subiectiv, însoțit de baremul de evaluare și de notare. Denumirea documentului salvat cuprinde: numele și prenumele candidatului, tipul evaluării examenului/concursului și numele disciplinei, urmat de „_Propunere_Test”

(Ex: lonescu_Maria_BAC_Biologie_Propunere_Test, Kozacek_Milos_ENVIII_Limba_slovaca_materna_Propunere_Test);

Cadrele didactice interesate îşi pot depune candidatura pentru una sau mai multe dintre evaluările, examenele şi concursurile naționale pentru care CNPEE realizează procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline, situație în care propun un singur test.

Candidații care se înscriu pentru elaborarea PREG propun un format de raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio emotionale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare de la finalul clasei pregătitoare. Denumirea documentului salvat cuprinde: numele și prenumele candidatului, urmat de „_Propunere_Raport_PREG”.

(Ex: lonescu_Maria_Propunere_Raport_PREG; Kozacek_Milos_Propunere_Raport_PREG_Limba_slovaca_materna).

 • Etapa a II-a: perioada 13 -18 octombrie 2023 -selecția candidaților.
 • Etapa a III-a: perioada 19 și 20 octombrie 2023 – anunțarea rezultatelor selecției. Sunt anunțați numai candidații selectați.

Activitatea grupurilor de lucru pe discipline este supusă monitorizării de către responsabilii coordonatorii de discipline. În situația în care profesorii selectați nu demonstrează competență și eficienta în activitatea desfășurată, aceștia pot fi înlocuiți pe parcursul anului școlar 2023-2024 cu alte cadre didactice care, în urma procedurii de selecție, au fost desemnate ca rezerve.

Lista grupurilor de lucru și a disciplinelor pentru anul școlar 2023-2024

Citește și:
Ministerul Educației vrea să plătească 735 de lei pentru un item de evaluare în cadrul platformei online de evaluare a elevilor și 2.084 de lei pentru o resursă educațională / Profesorii care au trimis până acum subiecte pentru examenele naționale nu au fost niciodată plătiți

17 comments
 1. Am fost Prof.univ.dr.de LIMBA ROMANA, din 1974-2013 si coautor a 3 “Culegeri” de “GRILE” pentru Admiterea la DREPT! Redactand, in prealabil, si “Gramatica LR”, am reusit sa aducem in Orasul nostru foarte multi Candidati, intrucat Elevii gaseau la noi, si ” Teorie”, si “Aplicatii” ! Deci, concurenta a fost acerba, dar nimeni, absolut nimeni nu ne-a reprosat ca am redactat “GRILE” gresite sau cu 2-3 solutii foarte asemanatoare, ci clare si usor de rezolvat, daca Elevii “stiau Carte”! Nu insa acelasi lucru se intampla la ” EXAMENELE NATIONALE” , din RO ! De ex.: 1. @SUBIECTELE redactate depasesc puterea de rezolvare a Elevilor de la EN, intrucat sunt asemanatoare cu acelea de la “Academia de Politie”;2.@ Se pretind Elevilor, fapte de limba, pe care, nici intelectualii nu le folosedc corect! De ex.:#al carui, a caror, ai carei, ale carui# sau adj.#drag# la fem.pl.#dragile mele Colege# sau # care si pe care #; sau #datorita- din cauza# etc.etc. 3.@ La BAREM, se arata cate un sinonim gresit, care nu e conform Contextului; sau 4.# la cap.de “FONETICA”, se cer, in general, numai” Exceptiile”; sau 5.# la cap. “SEMANTICA” se confunda “Omonimele” cu “Polisemanticele”; sau 6# Exagereaza”, dand expresii din ” fondul vechi al limbii”” de buna seama”# s.a.m.d. s.a.m.d. CONCLUZIA: MINISTERUL sa admita, numai Profesori foarte bine pregatiti profesional, care au stat ” in Altarul Tablei”, echilibrati, cu simtul masurii! si, neaparat, cu “Recomandari ” ca sunt persoane integre, cu simt etic si moral, oneste si docile! Doamne, ajuta-i pe Elevi! Amin!

  1. >>Se pretind Elevilor, fapte de limba, pe care, nici intelectualii nu le folosedc corect

   >>MINISTERUL sa admita, numai Profesori foarte bine pregatiti profesional, care au stat ” in Altarul Tablei”, echilibrati, cu simtul masurii!

   Mă scuzați, dar mă cam îndoiesc că ați fost prof. dr. univ. și nu ați aflat niciodată că nu se pune virgulă între subiect și predicat. V-ar putea corecta și un copil de la clasele primare.

   Iar altar găsiți la biserică, nu în/lângă tablă. Tabla, cu bune și rele, are alte utilizări.

   1. >>Aaa! Gata! Am inteles! Deci sigur ca ” fapte ” este subiect, cerut de verbul impersonal si unipersonal ” Se pretind”, dar, daca mai are un determinant, deci, daca se interpune un alt cuvant, cu alta functie sintactica( aici,c.i ), atunci “Virgula” este clar acceptata! Aaa, sigur era gresit, era chiar “velikaia katastrofa”, daca puneam Virgula imediat dupa verbul-predicat verbal:# Se pretind fapte de limba…# Do you understand?——————– Dle Alin, eu am mai scris, si o alta Carte: “Aproape totul despre Virgula”, in care am insistat asupra situatiilor exceptionale,de tipul : “Virgula inainte de <> adverbial”, pe care, nici 33 % dintre Autorii de “Carti” ori de “Articole’, nu o marcheaza! s.a.m.d.‐‐—————–Relativ la ” Altarul Tablei” ce pot sa spun decat ca Dvs.,precis, nu sunteti Dascal, iar, daca sunteti si nu ati simtit” magia” acelui loc sacru, dintr-o Clasa, Aula ori Sala de Curs, inseamna ca nu v-ati dus cu dragostea si daruirea cu care m-am dus eu la Ore! Inseamna ca n-ati suferit cum am suferit eu cand m-am pensionat la 65 de ani( n-am vrut sa conduc Doctorat) si sufar, si acum, incat Copiii mei ziceau ca-mi cumpara o Tabla si mi-o instaleaza langa Stepper, in Sufragerie ca este foarte mult loc! Nu sunteti, nici Profesor de Literatura, ca ati fi apreciat “Metafora” mea, de maxima densitate, intrucat ” Ce este o <> decat <> ???”

    1. Eu SIGUR nu sunt dascăl, sunt profesor, dascălii tot la biserică se află.

     Doamnă dragă, nu vă știu vârsta, dar vă recunosc avântul spre cele ale bisericii ca fiind specific celor cu vârstă mai înaintată. Nu mă miră pasiunea de a colora tot ceea ce descrieți și propuneți în nuanțe religioase (chiar dacă asta nu era intenția inițială).

     Doar vă rog să lăsați locul celor care se luptă cu demonii de azi, nu cu amintirile roz de acum nu știm câți ani. Dacă nu ați lucrat niciodată în învățământul preuniversitar, ci doar cu studenții (care sunt interesați de ceea ce studiază, pentru că asta au ales să facă în viață, spre deosebire de elevii de vârstă mai mică pentru care școala a devenit o corvoadă), nu aveți nicio idee despre cât de mult s-au degradat lucrurile în învățământ în ultimii 30 de ani.

     Nu o luați ca o critică – poate din dorința de a scrie în limbaj cât mai prețios, pierdeți nuanța limbii vii. Ceea ce scrieți e în primul rând dureros de privit, apoi de citit, din cauza cuvintelor scrise alandala, cu majusculă, între ghilimele, text fără paragrafe, etc. În comentariul precedent nu luasem în calcul vârsta dvs, așa că vă cer scuze pentru asta. Însă impresia a rămas aceeași (ajutată de următoarele comentarii ale dvs.)

     Învățământul s-a schimbat, din păcate, foarte mult, așa că vă mulțumim pentru contribuțiile dvs, dar e vorba de cu totul alte probleme în prezent.

     1. @Dle ALIN, cum nu va puteti detasa Dvs. de preacunoscutul “Manual al <>!” Cat de mult ati dori sa va eschivati, cerandu-va scuze, tot sarcastic sunteti, apeland la ” Ironia romantica”(Witz-ul), dar nu ma supar, ca o Viata intreaga, am trezit ironii, de la Cuplul prea fericit si facut 2 Copii-medici, pana la modul exemplar cum m-am comportat academic si am facut performanta, pana la enspe Carti etc., plus “Premiul Academiei” din 1995, in ” Filologie”, fiind singura “Feminina” din zona de la Capitala catre V, culminand cu Punctajul luat de Univ., si datorita ” Premiului” meu s.a.m.d.,dar eu va iert, sincer, asa cum mi-am iertat pe toti invidiosii, intrucat stiu ca: ” Pizma e mioritica si ancestrala!” PUNCT !

     2. @Dle ALIN, vreti, nu vreti, insa Dvs., tot ” Dascal ” sunteti( vezi DEX), intrucat va dau numai 2 exemple: “profesor” si ” doctor”, care stiti ca, in anumite enunturi, au alte conotatii! Pana sa ajungeti sa luati titlul didactic de “Profesor” ca mine si ca altii, e drum lung, iar “doctor” este, si “medic”, si ” titlu academic” obtinut prin truda sisifica, de Fiinte, care n’-au ” Pila” decat pe bunul Dumnezeu asa cum am fost eu!‐‐‐‐‐-‐————————-‐—————-Da, sunt o ” Expirata” veritabila, 85 de ani, “pericol public de lucida, realista” si cu ” Logica la purtator”! “Avantul” catre Credinta, il am de cand spuneam ” Ingerasul”, copil fiind! Sub rezerva cuvantului de onoare, va spun ca ieri, o Editura, care mi-a cerut o Carte sa o publice, mi-a trimis-o, in prima forma, la corectat! Deci, inca mai e nevoie de mine si mai credeti-ma ca, alta Carte a fost “Aer” pentru Elevi & Profesori, cand era moda cu “online”, Carte, care s-a rerepublicat, intrucat s-a vandut ” intr-o veselie”! Deci, stiu” la centima” tot ce se intampla in “Invatamantul preuniversitar” ! Eu, 3 ani am predat, dupa “Repartizare”, ajungand cu media 9,81 la 35 km de Orasul meu! Apoi, “Definitivatul” si, imediat, “Concursul” la Universitate! Stiu tot ce “misca” in Tara asta, adica ceea ce ni se permite! ” Se stie ca ” un om informat este un om puternic!”

    2. Ca orice profesor universitar ai o tigla putin lipsa… Las-o dreaq de scoala, esti la pensie, bucura-te de vacante, mergi la bai, cutreiera lumea(ca tu ai cu ce, nu ca noi, preuniversitarii, cand vom fi pensionari). Bucura-te de viata, citeste bloguri de gradinarit pentru bunici, reviste culinare, mai baga un Formula As in drum spre Catena si traieste-ti in tihna pensia. Mergi in parc cu nepotii si lasa forumurile educationale, suntem destul noi satule de ele. Dar nu avem ce face, ca noi mai avem inca 30 de ani de dus pana la pensie. Tre’ sa ramanem musai ancorati si setati pe citit de prin educatie.

     1. Domnisoara @Eleva…candva@, stai linistita, ca sunt atat de inteleapta si imi iubesc atat de mult Familia mea superba, ca stiu CUM sa traiesc, si acum,” In IARNA VIETII”, desi am 85 de ani! ” Gena”, “Gramatica”, ptecum si “Reputatia” mea superba mi-au dat o asa formatie, incat sunt ca-n filmul ” Aterizeaza Strabunica” , de viteaza, avand, si 5 Nepoti, si 1 Stranepot, dar si Elevi & Studenti, ajutati cu “Cartile” mele sa faca performanta si chiar Profesori, care ma binecuvanteaza, si pe Net, scriind “Comentarii” sincere, laudandu-ma! Deci stiu”la fibra” ce se intampla, si in ” Invatamantul preuniversitar”, nu numai “universitar”! Mi-au luat Copiii “Stepper”, neiesind 2,6 ani din Casa, in “Pandemie”, nu de teama extinctiei, ci sa nu ajung ” pacoste” pe capul Familiei! Mi-au murit o Cuscra, Menajera si 4 Amice, care “au misunaaaat”, mergand peste tot! Am ” Rebus” si ” Integrame” ! La “Jocul cuvintelor” cu DAN NEGRU, sunt milionara, de cand a inceput ” Emisiunea”, castigand, si peste 7000 lei ! Am citit, si Carti bune, despre care nici n-ai auzit ! Am mai meditat, si 3 Nepoate, 2 ” online” ( BAC si EN) si una” pe viu”(Acad.de Politie) si sunt tare fericite ! Mai fac, si “Psihoterepie” cu o Prietena depresiva, care “nu-si asuma Varsta”! Ar vrea sa urce Scarile ca la 30 de ani ! Pe Balcon, am o superba ” Gradina”, cu Flori si cu Ardei iute, mititel! Am grija de “Igiena” mea personala si a Casei, intrucat, nu vreau, daca mor, sa fiu criticata ca n-am avut grija,pentru ca Lumea se uita pe Pereti etc.,nu la cel decedat! Deci, “stai bland”, ca sunt superOK ! Fii credincioasa, optimista, cuminte, rabdatoare, truditoare si harnica asa cum am fost si sunt eu, de o Viata! Domnul sa te ajute! Amin!

   1. @Domnule ANATOL, Fii binecuvantat! Fiinta inteligenta ce sunteti! I-me-di-at ati inteles ca ” Locul, din spatiul Tablei, este ca un <>”, deci ati stiut Definitia simpla,din Invatamantul prescolar, a ” Metaforei”, adica este ” o COMPARATIE prescurtata”! Felicitari !

 2. Are cine să se înghesuie, nu vă temeți. Tot cei care fac de ani de zile subiectele, de zici că n-au avut niciodată acces la un elev din realitatea noastră, doar la roboței dornici de a studia non-stop spre binefacerea lumii întregi.

  Oricum, să le urăm succes interesaților. Mulți sunt chemați, puțini aleși.

 3. Unde sunt specialisti in educatie,doctori in SRI, care știu de toate: științele exacte, literatură, arte, pedagogie.Avem o cohortă de indivizi cu acestă specializare pe la pseudo-facultăți(care. nu au nimic cu educația), vă rog să apelați pe dînși , ei sunt îi măsură să vă scoată din rahat.Colac peste pupăză mai cîștigă de o bere.Vivat!

   1. @ Dle Mihai, va implor, daca aveti vreun Amic, Profesor de LR, rugati-l sa analizeze “Fraza” asta, data la 2 Nepoti ai mei, acum cativa ani, gresit analizata de Ministeriabili, iar la Portile Ministerului a fost jale! Au protestat, si Parintii, nu numai Elevii! Fraza era scurta,dar…….: # Ceea ce ma jena/era dificultatea rasfoirii./ Deci ce este SUBORDONATA ??? Va multumesc !

    1. Nu sunt profesor de limba română, sunt ”căutați” (vorba vine) profesori pentru toate disciplinele de examen. Nu vă pot ajuta cu problema dumneavoastră.

     Cine e interesat, să se înscrie. Eu nu sunt.

  1. @Dle Kovacs,cata dreptate aveti si va rog sa-mi spuneti,daca aveti idee:” Cam <>, ca, la Catedra mea, dupa “Revolutie”, s-a descoperit ca – dintre 5 Profesori, 4 erau Securisti – , iar Studentii ii cam stiau, ca pe la Toalete, le scriau Numele pe pereti si chiar: ” $-escu<>, $-easca<> s.a. Doaaaa-mne ce-a fost, si atunci!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Surse: Proiectele legilor Educației – Legea Învățământului Preuniversitar și Legea Învățământului Superior – vor fi publicate miercuri, 13 iulie / Institutul pentru Științele Educației va fi reînființat

Proiectele de legi pentru învățământul preuniversitar și cel superior vor fi făcute publice pe data de 13 iulie 2022, potrivit surselor Edupedu.ro. Vor fi două legi separate, nu una singură…
Vezi articolul