Ministerul Educației confirmă ca ARACIP a fost desființată de noua lege a Educației, dar susține că aceeași agenție „funcționează legal” în baza unui ordin de ministru

25.808 vizualizări
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Ministerul Educației a dat o precizare Agenției naționale de presă Agerpres în legătură cu funcționarea Agenției Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în condițiile în care Edupedu.ro a scris că ARACIP funcționează ilegal. Instituția susține că ARACIP „funcţionează conform prevederilor legale”, expunând actele normative care au legătură cu vechea ARACIP, desființată de drept prin Legea 198/2023, la intrarea în vigoare a acesteia, pe 3 septembrie 2023. ME susține că un ordin de ministru ar explica legalitatea funcționării ARACIP – este vorba despre un ordin emis în 31 august anul trecut.

Potrivit Ministerului Educaţiei, „ARACIP funcţionează în baza Hotărârii de Guvern nr.155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar”. Menționăm că hotărârea de guvern respectivă este fundamentată pe Ordonanța de urgență 75/2005, legea de înființare a ARACIP, lege abrogată la intrarea în vigoare a Legii 198/2023.

Ministerul Educaţiei precizează că ARACIP funcţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii învăţământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările şi completările ulterioare și precizează că, așa cum a scries Edupedu.ro, ARACIP în forma sa actuală a fost desființată de Legea 198/2023.

“Înfiinţarea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii şi Inspecţie în Învăţământul Preuniversitar se realizează prin reorganizarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, care se desfiinţează, şi prin preluarea atribuţiilor şi personalului care îndeplineşte atribuţii de inspecţie generală şi inspecţie tematică de la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. (…) Se înfiinţează Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii şi Inspecţie în Învăţământul Preuniversitar, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, prin reorganizarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, care se desfiinţează, şi prin preluarea atribuţiilor şi personalului care îndeplineşte atribuţii de inspecţie generală şi inspecţie tematică de la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti”, afirmă sursa citată.

Totodată, susţine Ministerul Educaţiei în precizarea către Agerpres, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin (3) din Ordinul nr. 6072/2023 din 31 august 2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior: “Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023”.

Cu alte cuvinte, Ministerul Educației anunță public că printr-un ordin de ministru a fost decisă înlocuirea unei prevederi din Legea Învățământului preuniversitar – adică desființarea ARACIP ar fi, în viziunea ME, amânată prin ordinul 6.072, lucru imposibil și contrar legii, potrivit juriștilor consultați de Edupedu.ro.

“Raportat la normele legale menţionate anterior, la momentul actual ARACIP funcţionează legal în baza prevederilor HG nr. 155/2022, activitatea de evaluare a calităţii din instituţiile de învăţământ preuniversitar desfăşurându-se în baza: HG nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, HG nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar”, mai susţine Ministerul Educaţiei.

De ce ARACIP a fost de fapt desființată și acum funcționează în afara legii

Legea sa de înființare a fost abrogată când a intrat în vigoare Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Concret, a fost abrogată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, care la articolul 14 prevedea înființarea ARACIP. Informațiile au fost verificate de Edupedu.ro cu mai mulți juriști și avocați care au analiza cadrul legislativ în vigoare. Concluzia lor a fost unanimă: ARACIP nu are o bază legală de funcționare, prin urmare orice act, acreditare și autorizare emise de agenție pot fi lovite de nulitate.

Amintim că Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 a intrat în vigoare pe 3 septembrie 2023. Acest lucru înseamnă că, din 3 septembrie 2023 și până în prezent, ARACIP funcționează fără cadru legal.

Articolul 250 – „(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea ARACIIP se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2022”, prevede Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Așadar, hotărârea de organizare este în vigoare, dar fără OUG 75/2005 instituția nu mai poate controla și nici „asigura calitatea educaţiei”, după cum se arăta în legea de funcționare.

Foto: Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 – captură legislatie.just

Recent, ARACIP a transmis școlilor ca până pe 16 februarie, să transmită la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar dacă au solicitat evaluarea externă pentru acreditare în termenul prevăzut de lege, potrivit unui document obținut de Edupedu.ro.

Ordonanța de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 stabilea, la articolul 10^1 – (1), că „ARACIP realizează evaluarea externă în vederea autorizării provizorii/acreditării/menținerii acreditării în învățământul preuniversitar de stat, prevăzută la art. 10 pct. A lit. b), fără verificarea existenței autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare”.

ARACIP „efectuează, periodic, din 5 în 5 ani, evaluarea externă a unităților de învățământ preuniversitar acreditate”, după cum prevedea la art. 24. alin. (3) lit. h.

ARACIP este o instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, conform site-ului propriu, site neactualizat cu legislația actuală.


15 comments
 1. Au trecut 5 ani de la ultima evaluare periodică. Nici nu știm daca să îi chemăm pentru evaluarea periodică sau nu!!!!. Dacă toate actele eliberate din septembrie vor fi anulate, o să-i chemăm iar. Poate cineva să mă ajute cu un răspuns? Mulțumesc!

 2. A.Este inadmisibil ca un ministru sa declare public ca un ordin de ministru (OM) ar putea modifica LEGAL un text de lege (sau HGR). Dar ar trebui sa observam ca, in speta, OM (Minedu) 6072/ 31.08.2023 privind tranzitia la noua legislatie a invatamantului (L 198/2023 si L 199/2023) a fost emis cu o zi INAINTE de promulgarea si publicarea (in MonOf) a acestora (in 01 si 03.09.2024). Avand in vedere ca juristii MinEdu – elaboratori ai stufoasei noi reglementari (cca. 530 pag. in proiectele trimise la Parlament si 96+80= 176 pag. in MonOf, tot fara cuprins!) – si-au propus evident sa includa in acestea, uneori cu mici modificari, mai toate textele de (vechi) Legi, OUG, HGR, OM (inclusiv si mai ales abrogata OUG 75-2005!!) deja existente in domeniul Educatiei, doar in scopul de-a le face mai putin vulnerabile/ susceptibile la/de modificari (altfel decat, ca Lege, prin Parlament!) ale dispozitiilor incluse. Se stie ca fosta LEN nr.1/2011 a avut parte, timp de peste un deceniu, de mult peste 100 de modificari!!! In interesele cui? Este deci de asteptat ca textul OM 6072/ 31.08.2023 sa fi fost inclus in textul L 198/2023 din 01.09, chiar daca nu a ajuns si in textul publicat de MonOf. Altfel nu se justifica graba cu care a fost emis OM 6072 avand in vedere ca L 198/2023 includea deja un termen de 60 de zile pentru emiterea HGR detailand structura si atributiile noii ARACIIP… Iata ca au trecut peste 150 zile de la publicare si acest HGR tot nu a aparut… Si nici nu va aparea, probabil datorita inerentelor dificultati de elaborare si avizare a sa, in contextul multiplelor interese afectate si alte prioritati existente.
  B. Abrogarea trist-celebrei OUG 75-2005 (anuntata doar in L198-2023 la art.250, nu si in L 199-2023 pentru informarea universitatilor, nu pentru efectul juridic!) este de fapt un alt SIMULACRU (pe langa cel al asigurarii calitatii educatiei practicate la noi de 19 ani!) caci, asa cum am mai scris pe EDUPEDU, TITLUL IV din ambele noi legi 198 si 199 (privind asigurarea calitatii educatiei, ACE) si unii termeni din Anexa 1 preiau copy-paste (plagiat?) mai toate aberatiile, ineptiile, prejudecatile, erorile si lacunele existente in OUG 75-2005, ba chiar adaugand cateva altele! Deci, si in acest sens, declaratia dnei ministru privind continuarea actiunilor nedesfiintatei ARACIP (conf.art.250/2) ar putea fi luata in consideratie! Cu toata nocivitatea acestei situatii…
  C. Intrucat abrogata OUG 75-2005 continea ample dispozitii privind infiintarea, organizarea si functionarea ARACIP si ARACIS, era si mai este logic ca simulata abrogare sa implice si ARACIS nu numai ARACIP, caci ambele agentii nu mai au o baza legala de functionare. Pentru invatamantul preuniversitar, in L 198/2023 la art.117, apar dispozitii privind infiintarea succesoarei denumita ARACIIP (care preia si inspectia generala/ tematica de la Inspectorate si patrimoniul ARACIP) ale carei structura si ROF se stabilesc prin HGR, atributiile fiind stabilite prin L 198. Dar pentru invatamantul academic, elaboratorii L 199-2023 nu au stabilit desfiintarea ARACIS !!!! Si deci nici un succesor, astfel incat, neprecizandu-se abrogarea OUG 75-2005, oricine citeste/ aplica textul Legii 199-2023 isi poate imagina ca ARACIS ar functiona inca in conformitate cu OUG 75-2005 prin care a fost infiintata. Surprinderea creste si mai mult atunci cand, ajungand la art.247 din L 199-2023, gasim precizarea conform careia ARACIS ar fi devenit “autoritate competenta” conform OUG 49/2009 (privind “libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de-a furniza servicii in Romania”) aprobata prin L 68/2010 (!!!)… Cum o fi functionat ARACIS timp de 19 ani (2005-2024) fara aceasta calitate de “autoritate competenta” in virtutea unei OUG/ Legi impuse de CE/ UE doar pentru a permite organizatiilor straine sa presteze si ofere servicii in Romania? Ce legatura au OUG 49/2009 si L 68/2010 cu asigurarea calitatii educatiei si cu calitatea ARACIS de ONG stabilit si actionand in Romania??? Cine si cum a stabilit ca ARACIS ar fi competenta in asigurarea calitatii? Apreciez totusi disponibilitatea demnitarilor actuali de-a accepta ca, cel putin in educatie si in evalurea ei, exista SERVICII si functioneaza PRESTATORI DE SERVICII (intrucat in urma cu 20 de ani, unii profesori-demnitari din rectorate si MinEdu erau de parare ca prestatori de servicii ar fi doar cei din comert, alimentatie publica, hoteluri, etc!) . Desi CE/UE intelege prin “prestatori de servicii”, printre altele, si orice functionar public (in engleza PUBLIC SERVANT, in administratie, inclusiv prezidentiala, educatie, ingrijirea sanatatii, etc)… In concluzie, avand in vedere perenitatea dispozitiilor abrogatei OUG 75-2005 (prin grija elaboratorilor L 198 si L 199, a avizatorilor si aprobatorilor acestora), constat ca tot nu au disparut vechile mentalitati de dinainte de 1990 ilustrate prin: a.”Ordinul sefului este lege pentru subordonat si se executa intocmai si la timp, fara comentarii” (Regulamentul militar nr.1 al RSR)
  b.”Orice cetatean este un potential infractor astfel incat administratia publica are si rolul de-a apara legea in fata tentativelor acestuia de-a nu o respecta”. In noile noastre conditii post-decembriate, interesul personal si de echipa/ gasca pentru CASTIG/ BANI a devenit mult prioritar fata de interesul dezvoltarii sustenabile si eficiente a Romaniei… Faptele si dovezile conform carora majoritatea tinerilor nostri din scoli si universitati doreste sa studieze in strainatate si chiar sa emigreze (cel putin temporar), iar un procent incredibil din “bobocii” nostri abandoneaza studiile preuniversitare/ universitare pe parcurs, in asteptarea altor perspective, mult mai atractive, ar fi trebuit de mult sa dea de gandit celor care decid CE si CUM ar trebui sa faca scolile si universitatile noastre… Asigurarea calitatii educatiei a fost timp de 19 ani doar un SIMULACRU… Si va mai ramane astfel, pe termen nedefinit, conform L 198 si L199….. CUI PRODEST?

 3. Stop jafului făcut de Aracip!
  Stop incurajarii mediocrității !
  Stop în a mai promova incultura!
  Stop la numirile în funcții ,,pe pile”!
  NE AUDE CINEVA??

 4. Ca să mai ,,pape” și orgoliul unor inspectori niscaiva importanță, un ordin bate legea. ,,Să trăiți că ne trebuiți!”

 5. Cea mai tary ministressă! Un ordin este mai tare decât o lege! Bravo, tovarășo! Ai făcut, cumva vreun doftorat pe la Chișinău ori Bălți, așa cum fac toate învățătoarele și educatoarele puse în funcții de conducere, îndrumare și control, pe criterii politice și alte….relații….???!
  Rușine!!!! Tanti Deca, ar fi cazul să te duci acasă……prea multe gafe! Ai depășit penibilul și ridicolul de mult! Inadmisibil!!!

  1. Deocamdată doar 52 de licee anul trecut cu niciun absolvent cu diploma de Bacalaureat. Mai are de lucru, doar doi elevi au murit anul acesta striviți de zidurile scolii. PNL mai are de lucru si aici.

 6. Cateva scurte consideratii:
  1) Argumentatia ministerului ar fi oarceum valabila doar daca s-ar baza pe articole din lege, pe dispozitile tranzitorii si finale ale legii 198/2023, ceea ce nu este cazul. Cei din minister au impresia ca un ordin de ministru are puterea unei legii, OUG sau HG. Un ordin de ministru este inferior acestora.
  Trebuie inteles ca nu se poate modifica o lege sau adauga la lege prin ordin de ministru. Mai sunt si alte probleme, pentru ca doamna Deca nu a respectat termenele fixate prin lege pentru a elabora actele subsecvente.
  Din cauza acestor intarzieri, a unor calcule politice ( a evita deranjarea unei clientele politice) si de ordin financiar, a fost amânata apartia noului ARACIP. OUG prin care s-a facut acest lucru ar fi trebuit sa contina si prevederi prin care sa se evite acest gol (haos) legislativ. Ar fi rezolvat simplu si problema semnalata in articol si aceea a cercetarii discplinare pe baza unei legi abrogate (problema semnalata intr-un alt articol edupedu).
  Oricum , a modifica o lege de mai multe ori la scurt timp dupa ce ai adoptat-o si ai prezentat-o ca o mare reusita, arata clar nivelul de competenta si multe altele.

  2) Toate acestea sunt bombe cu ceas ce rezulta dintr-o lege izvorata din bune intentii dar redactata neprofesionist, fara o analiza de impact si fara a tine cont de observatiile pertinente aparute in spatiul public atat in perioada anterioara trimiterii proiectului in Parlament, cat si dupa. La toate acestea se adauga credinta celor din minister ca orice se poate indrepta prin ordin de minsitru, ceea ce este fals.

  Cateva mici exemple:

  a) problema burselor de merit. Desi a fost semnalat pericolul ce rezulta din formularea legii, reprezentanti ai ministrului (secretari de stat) au aparat public solutiua referitoare la acordarea acestor burse pentru 30% din elevii unei c;lase, fara a introduce conditionarea legata de medie. Abia dupa acordarea primelor burse, pusi in fata realitatii si sub presiunea publica, cei din minister au inteles ca au gresit ( fara sa o recunosca public si sa indrepte imediat lucrurile). Au ales solutia unei rezolvari partiale si unei promisiuni ca vor rezolva in totalitate problema pentru urmatorul an scolar. Interesant este ca dupa luni de zile, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala asupra neconstitutionalitatii prevederilor legale in cauza. Aceasta reactie intarziata mi se pare mai mult o forma eleganta de a rezolva problema, fara ca cei din minister sa-si recunoasca public greseala ( demisia de onoare nu e ceva de care sa fi auzit) si sa se faca si cateva mici economii si sa evite un impact electoral negativ.

  b) prevederile legii 198/2023 referitoare la constituirea si functionarea Consiliilor de administratie sunt susceptibile de a fi neconstitutionale prin discriminarea unei categorii de elevi fata de o alta categorie de elevi din aceeasi plaja de varsta. Mai exact, elevii din invatamantul liceal au dreptul de a avea un reprezentat in CA, cu drept de vot, iar cei din invatamantul exclusiv tehnologic au dreptul de avea un reprezentat doar cu statut de observator.

  c) Ministerul , initiator al legii , nu a tinut cont de prevederile unei legi in vigoare la data respectiva ( legea privind studiul unei discipline noi privimd Holocaustul si care incepuse sa produca efecte în ceea ce priveste miscarea personalului didactic ) si propune amânarea introducerii respectivei discipline pentru anul scolar 2025-2026, formula însusita si in textul final al legii.
  Ulterior, realizand greseala si supusa unor reprosuri întemeiate, doama Deca rezolva problema si prin ordin de ministru introduce studiul respectivei discipline începand cu anul scolar 2023-2024. Perfect laudabil, dar total ilegal. Nu poti modifica o lege prin ordin de ministru. Cateva zile mai tarziu ( probabil cineva a realizat implicatiile) , lucrurile s-au rezolvat prin OUG. Ordinea fireasca ar fi fost: întai OUG si apoi, daca mai era cazul, ordinul de ministru.

  Din nefericire, lista e mult mai lunga….

 7. E absolut firesc, ce ne mai mira, aicea nu exista legi care nu pot fi incalcate, totul e o harababura din care unii trag foloase.

 8. Bine. ARACIP știm ce face și cât taxează. Și școlile private sunt îngrozite, deși fac munca de a salva niste copii de monstruozitățile din multe scoli publice.
  Dar de ARACIS ce se aude? Există? Știe cineva?

  1. Școlile private fac pe d***cu. Hai, nu vă mai lăudați atât, vedem ce se întâmplă și la voi – marea și singura diferență este că părinții mai plătesc o dată ce subvenționează statul.

    1. Liceul ăla care adună pe bandă rulantă olimpici din școlile generale, le oferă mai mult decât și-ar putea permite familiile, îi stoarce de tot ce pot să obțină DOAR pe disciplina la care sunt buni (iar la restul nu prea se pregătesc, poate doar dacă sunt ei interesați personal, în puținul timp liber), iar dacă încep să rateze pozițiile bune la olimpiade, îi ”convinge” să se transfere la alții? Despre liceul ăla discutăm?

     Nu e mult de când a fost aici un articol despre una din olimpicele lor, care nu avea DOAR lucruri bune de spus despre ei. Dar sigur, hai să ascundem ȘI gunoiul ăsta sub preș.

     Iar celelalte licee private? Ele nu există, că doar iese în față LII, nu? Licee private unde nimeni nu ia bacalaureatul, ele nu sunt pentru așa ceva, sunt pentru ”parcarea” copiilor de bani gata cu probleme de orice fel, dar care trebuie să termine și ei 12 clase acolo până îi bagă tati în firmă, director din prima.

 9. Ferească Dumnezeu de astfel oameni și în minister și la Aracip. Ei spun ca funcționează legal pentru ca pierd bani. De exemplu o scoala gimnaziala din mediul rural se plătește 30.000 de lei pentru acreditare a nivelului preșcolar, primar și gimnazial. Faceți un calcul scurt și gândiți-vă ca sunt scoli care rămân și fără buget. Din acest motiv ministerul spune ca totul e legal și Aracip continua marea vânătoare de scoli a căror acreditare a expirat. Și nu comparam bugetul scolii cu 200 de elevi(grădinița, primar și gimnazial) cu bugetul unei scoli din municipiu(primar și gimnazial) al cărei buget este mai mare ca poate avea și 600 de elevi. 10.000 de lei costa o acreditare pe nivel.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like