Nouă posturi de lector la universități din străinătate pentru profesori de limba și literatura română, scoase la concurs de Institutul Limbii Române

4.225 de vizualizări
Foto: © Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com
Institutul Limbii Române anunță lansarea unor noi concursuri pentru ocuparea posturilor de lector de limba română la universități din străinătate, începând cu anul universitar 2023/2024, potrivit anunțului de pe pagina Institutului.

Posturile de lector de limba română sunt la:

 1. Universitatea York, Toronto, Canada, poziția 1
 2. Universitatea „V. Brusov” din Erevan, Republica Armenia, poziția 12
 3. Universitatea de Limbi Străine din Baku, Republica Azerbaijan, poziția 14
 4. Universitatea Tehnologică din Limassol, Republica Cipru, poziția 20
 5. Universitatea Delhi, Republica India, poziția 32
 6. Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova, poziția 42
 7. Universitatea din Novi Sad, Republica Serbia, poziția 48
 8. Institutul Pontifical Oriental, Sfântul Scaun, poziția 55
 9. Universitatea Columbia, New York, Statele Unite ale Americii, poziția 57

Redăm detaliile despre ocuparea posturilor din anunțul de concurs:

Descrierea posturilor:

Postul de lector de limba română presupune promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei românești prin: activităţi didactice (curs, seminar, laborator, consultații, examene, elaborarea de materiale didactice, traduceri etc.), de cercetare ştiinţifică (participări/organizări de manifestări științifice, îndrumarea și coordonarea studenților etc.), precum și prin organizarea și participarea la alte activităţi profesionale și culturale în comunitatea academică.

Candidații trebuie să îndeplinească toate cerințele generale și specifice ale postului pentru care candidează. 

Cerințe generale: 

Candidaţii trebuie să fie cadre didactice, titulare într-o instituţie/ unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată, cu o vechime la catedră de minimum 2 ani. 

Cerințe specifice:

Poziția 1 Universitatea York, Toronto, Canada

 • doctorat în științe filologice (temă de cercetare din domeniul limbii române sau al lingvisticii) 
 • cunoașterea limbii engleze (min. C1)
 • cunoașterea limbii franceze (min.C1)
 • cunoștințe detehnologia informației

Poziția 12 Universitatea „V. Brusov” din Erevan, Republica Armenia

 • cunoașterea limbii engleze (min. B2)
 • cunoașterea limbii armene sau a altei limbi de circulație internațională (min. B1)
 • cunoștințe de operare PC

Poziția 14 Universitatea de Limbi Străine din Baku, Republica Azerbaijan 

 • licență în filologie, specializarea română
 • doctorat în științe filologice
 • experiență în predarea limbii române ca limbă străină
 • cunoașterea limbii engleze (min. B2)
 • constituie avantaj experiența în managementul proiectelor 

Poziția 20 Universitatea Tehnologică din Limassol, Republica Cipru

 • cunoașterea limbii engleze (min. B2) 
 • masterat în filologie sau științele educației 
 • constituie avantaj cunoaștințe de limba greacă

Poziția 32 Universitatea Delhi, Republica India 

 • licență în filologie ( specializarea română) 
 • experiență în predarea limbii române 
 • cunoașterea limbii engleze (min. B2)

 Poziția 42 Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova 

 • doctorat în științe filologice 
 • cadru didactic universitar (conferențiar sau profesor) 

Poziția 48 Universitatea din Novi Sad, Republica Serbia

 • licență în filologie
 • experiență în predarea limbii române
 • experiență în domeniul traducerilor
 • constituie avantaj masterat sau doctorat în științe filologice constituie avantaj
 • cunoașterea limbii sârbe (min. A2)
 • constituie avantaj cunoașterea limbii engleze (min. B1)

Poziția 55 Institutul Pontifical Oriental, Sfântul Scaun 

 • Licență în filologie (specializarea limba română) 
 • Experiență în predarea limbii române

Poziția 57 Universitatea Columbia, New York, Statele Unite ale Americii

 • doctorat în științe filologice (temă de cercetare din domeniul limbii române, al lingvisticii sau al predării unei limbi străine)
 • experiență în predarea literaturii române
 • cunoașterea limbii engleze (min. C1)
 • experiență solidă în predarea limbii române ca limbă străină
 • cunoștințe de tehnologia informației și predare la distanță
 • constituie avantaj predarea limbii române ca limbă străină pentru vorbitorii de limbă
 • engleză constituie avantaj familiaritatea sau experiența în universități americane

Salariul de încadrare: suma echivalentă salariului corespunzător postului deţinut la instituţia/unitatea de învăţământ unde este titular şi plata unei indemnizaţii în valută, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Calendarul concursului


Proba I – Evaluarea dosarelor de concurs
a. depunerea dosarelor în format tipărit şi electronic (CD sau DVD, sau stick), la sediul Institutului Limbii Române, direct sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat – data limită: 08.09.2023, ora 12.00

 • evaluare dosare și afișare rezultate: 11.09.2023
 • depunerea contestațiilor: 12.09.2023
 • afișarea rezultatelor după contestații: 13.09.2023

Proba a II-a- Interviu

 • susținerea interviului: 19.09.2023
 • afișarea rezultatelor: 19.09.2023
 • depunerea contestațiilor 20.09.2023

Afișarea rezultatelor finale: 21.09.2023

Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs.

Concursul se consideră finalizat după desemnarea de către universitate, dintre candidații admiși, a lectorului. Afişarea rezultatelor: www.ilr.ro.

Lista documentelor din dosarul de concurs:

În conformitate cu prevederile art.7 din anexa nr. 1 a Ordinului nr.5076/2014, candidatul întocmeşte un dosar, în format tipărit şi pe suport electronic (CD, DVD etc.), care conţine:

a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de către candidat;
b) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, conform anexei nr. 1;
c) copie a documentului de identitate;
d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă este cazul;
e) adeverinţă medicală cu menţiunea “apt pentru muncă”;
f) adeverinţă privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ acreditată sau autorizată şi privind vechimea în învăţământ;

g) copii ale diplomelor care atestă studiile candidatului: licenţă, master, doctorat, postdoctorat; în cazul în care diplomele de studii au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea sau echivalarea acestora în România;

h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;
i) adeverinţă privind gradul didactic, pentru candidaţii proveniţi din învăţământul universitar; 

j) copie a documentului privind gradul didactic, pentru candidaţii proveniţi din învăţământul preuniversitar;
k) curriculum vitae în format european, în limba română, precum şi în limba engleză sau în limba ţării pentru care se aplică;
l) lista lucrărilor de specialitate;
m) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc. la care a participat candidatul;
n) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină sau un document echivalent;
o) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani, precum şi un rezumat al acestuia – în limba română, precum şi în limba engleză sau în limba ţării pentru care se aplică;
p) două recomandări în limba română, cu traducere în limba engleză sau în limba ţării pentru care se aplică, din care cel puţin una să fie din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de învăţământ în care candidatul este titular;

q) alte documente conform cerinţelor particulare postului de lector pentru care candidează.

DOCUMENT Cerere de înscriere la concurs

Foto: © Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Daniel David (UBB), întrebat despre acuzațiile de plagiat la adresa premierului: “Ce poate să facă un rector este să vorbească nu despre o persoană anume, ci să vorbească corect despre principii” / “Oricând găsești o problemă de integritate academică”, “și dacă a fost în urmă cu 20 de ani trebuie să o corectezi”

“Ce poată să facă un rector este să vorbească nu despre o persoană anume, ci să vorbească corect despre principii, să le scoată în față”, afirmă, într-un interviu acordat Europa…
Vezi articolul

Finanțare de 1,5 milioane de euro pentru cercetarea avatarurilor pe bază de inteligență artificială, câștigată de un proiect al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată al Universității din București

Universitatea din București anunță că a obținut o finanțare de 1,5 milioane de euro de la European Research Council / ERC HORIZON pentru cercetarea avatarurilor pe bază de inteligență artificială.…
Vezi articolul

Material susținut de BCR

Catalogul electronic ne-a crescut randamentul în tot ceea ce înseamnă notare, spune o directoare de școală: Cred că de 10 ori mai repede și mai bine decât ceea ce făceam în anii trecuți

Diana Brătucu, directoarea Școlii Gimnaziale „Traian” din județul Dolj, a vorbit despre importanța catalogului electronic: „Ne-a îmbunătățit activitatea și ne-a crescut randamentul în tot ceea ce înseamnă notare. Cred că…
Vezi articolul