OFICIAL Examenele de atestat lingvistic pentru absolvenții de liceu intensiv/bilingv și de atestat pentru predare, modificate

31.803 vizualizări
Foto: Pexels.com
Înscrierea candidaților pentru obținerea atestatului se face online, prin trimiterea unui e-mail la liceu sau, în situații excepționale, prin prezență fizică, în perioada 4-5 iunie 2020, prevede noua metodologie publicată în Monitorul Oficial.

Este vorba despre metodologia de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020.

În ce constă examenul de atestat lingvistic:

Pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, proba pentru obținerea atestatului de competență lingvistică constă în elaborarea și prezentarea unui proiect de 8-10 pagini, pe o temă de cultură și civilizație (aleasă până la sfârșitul semestrului I), care să reflecte una dintre temele din programa școlară de cultură și civilizație, fixate de catedra de specialitate din unitatea de învățământ liceal și prezentarea acestuia în format PowerPoint.

Pentru absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, probele pentru obținerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV constau în:

 • elaborarea unui proiect didactic pentru clasele I-IV la limba modernă la care se solicită atestarea și prezentarea acestuia în format PowerPoint;
 • echivalarea probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea.

Evaluarea și echivalarea probei scrise prevăzute pentru absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, se realizează în perioada 8-12 iunie 2020.

 • Fiecare lucrare este evaluată separat de către doi evaluatori.
 • Fiecare evaluator va acorda câte o notă cuprinsă între 10 și 100 de puncte, pe baza criteriilor de evaluare
 • Diferența dintre notele celor doi profesori evaluatori nu poate depăși 10 punct

Pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv si bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, media finală pentru evaluarea proiectului este media aritmetică a notelor finale acordate de fiecare evaluator, note care se obțin prin transformarea punctelor de la 10 la 100 în note de la 1 la 10.

 • Media minimă pentru promovarea examenului și obținerea atestatului este 7 (șapte)

Pentru absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei notelor acordate de fiecare evaluator pentru proiectul didactic și a notei obținute în urma echivalării probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea.

 • Media minimă pentru promovarea probelor și obținerea atestatului este 8 (opt).

Candidații proveniți din învățământul de stat pot susține probele pentru obținerea atestatului de competență lingvistică, fără taxă, de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiționate de achitarea unor taxe de examen.

Candidații din învățământul particular susțin probele pentru obținerea atestatului de competență lingvistică într-un centru de examen organizat astfel

 • pentru unitățile de învățământ acreditate, în unitatea respectivă
 • pentru unitățile de învățământ autorizate, înființate conform legii, într-un centru de examen aparținând învățământului de stat, stabilit de inspectoratul școlar județean/al municipiului București (ISJ/ISMB); în acest caz candidații vor plăti o taxă de examen.

Criteriile de evaluare a proiectului:

Redactare: 50 de puncte

 • alegerea temei tratate – 10 puncte
 • semantică/lexic/morfosintaxă – 20 puncte
 • structurarea proiectului după un plan (introducere, cuprins, încheiere, bibliografie) – 20 puncte.

Prezentare: 40 de puncte

 • capacitatea de a sintetiza ideile principale – 5 puncte
 • capacitatea de a ilustra aceste idei cu exemple pertinente – 5 puncte
 • capacitatea de a exprima un punct de vedere personal – 5 puncte
 • capacitatea de a argumenta – 5 puncte
 • capacitatea de a nuanța – 5 puncte
 • corectitudine lingvistică (corectitudine morfosintactică, adecvarea lexicului) – 10 puncte
 • creativitate – 5 puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Foto: bongkarn thanyakij/pexels.com


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

BREAKING Reducerea la 26 a numărului maxim de elevi dintr-o clasă de liceu, filiera teoretică și la 24 pentru tehnologică, școală profesională și liceu vocațional, decisă de ministrul Educației. Până acum clasele se constituiau cu 28 de elevi / Inspectoratele trebuie să refacă cifrele de școlarizare până la 1 februarie

Numărul maxim pe baza căruia se poate forma o clasă de liceu este 26 de elevi la filiera teoretică, față de 28 cât era până acum, potrivit unui ordin semnat…
Vezi articolul

Colegiul Național Gheorghe Șincai din București rămâne fără director și după etapa a II-a a concursului. Cele trei candidate au luat note între 2,50 și 4,60 la interviu, deși la alte școli au avut 8,50 și 7,40

Proba de interviu pentru postul de director al Colegiului Național “Gheorghe Șincai“ din București a avut loc vineri, 18 martie. Au fost trei candidați înscriși, care au trecut proba scrisă.…
Vezi articolul

VIDEO Derapaj al inspectorului școlar general de Dolj, Daniel Ion: Foarte mulți trăiesc cu impresia că la liceul militar se face performanță pentru că elevii sunt foarte bine pregătiți. Nu-i așa. Să știți că sunt elevi din satul Plosca, județul Teleorman, din satul nu știu care, din județul Vaslui, din satul nu știu care, din județul Botoșani, nu sunt cei mai buni

Inspectorul școlar general al județului Dolj, liberalul Daniel Alexandru Ion, a avut un derapaj pe scena conferinței SuperTeach de sâmbătă, organizată la Craiova. Acesta a spus că la Colegiul Naţional…
Vezi articolul