OFICIAL Inspecțiile speciale pentru Definitivat 2023 se susțin doar în perioada de cursuri, printre modificările din metodologie. Lucrările de la proba scrisă ar putea fi corectate digitalizat / Descarcă fișele de evaluare pentru inspecții

20.058 de vizualizări
Foto: © Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com
Inspecțiile de specialitate pentru Definitivat 2023 se susțin doar în perioada de cursuri a anului școlar, după cum prevede ordinul de modificare a metodologiei ce a fost publicat în Monitorul Oficial. O altă noutate se referă că subiectele de la proba scrisă vor fi distribuite la ora 9. Astfel, a fost rectificată eroarea din metodologie, deoarece înainte era precizat că proba începe la ora 9, dar profesorii primesc subiectele la ora 10. Edupedu.ro a semnalat greșeala încă din luna iulie. În plus, evaluarea lucrărilor scrise s-ar putea face digitalizat, la decizia comisiei naționale. Vezi mai jos, în articol, fișele de evaluare.
 • Ordinul publicat în Monitorul Oficial modifică și completează Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.434/2020.

În ordin apare că inspecțiile școlare de specialitate au loc în perioadele de cursuri, conform structurii anului școlare. Prima inspecție este organizată în prima jumătate a anului școlar, iar a doua inspecție se va desfășura în perioadele de cursuri din a doua jumătate a anului școlar.

La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) Inspecțiile școlare de specialitate se susțin în perioadele de cursuri conform structurii anului școlar, în unitatea de învățământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învățământ, cu avizul inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane și aprobarea directorului unității de învățământ primitoare. Prima inspecție se efectuează în prima jumătate a anului școlar, iar a doua inspecție în perioadele de cursuri din a doua jumătate a anului școlar. În situații speciale, dovedite cu documente justificative, candidații pot solicita în scris inspectoratului școlar efectuarea ambelor inspecții de specialitate în perioadele de cursuri din a doua jumătate a anului școlar, dar nu la un interval mai mic de 30 de zile.”

O altă schimbare se referă la faptul că un membru al comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică poate să facă parte din comisia pentru inspecția de specialitate.

La articolul 15 alineatul (6), litera b) se modifică astfel:

„b) directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care se desfășoară inspecția/responsabilul/membrul comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică.”

Concret, inspecția de specialitate este efectuată de o comisie formată din inspectorul școlar care coordonează disciplina la care candidatul susține examenul și care are aceeași specializare sau poate preda disciplina celui inspectat și „directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care se desfășoară inspecția/responsabilul/membrul comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică”.

Sunt schimbări și în privința portofoliului profesional personal. De exemplu, acum nu mai este menționat când se finalizează evaluarea acestuia, ci doar că „perioada în care candidatul elaborează portofoliul începe după validarea înscrierii la examen.”

De precizat este că redactarea scrisorii de intenție a fost eliminată structura care făcea referire la semestru și a fost înlocuită cu „autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul desfășurării activității didactice”.

Ce trebuie să cuprindă portofoliul profesional personal

Iată ce trebuie să cuprindă portofoliul pentru anul școlar 2022-2023, conform noilor modificări:

 • a) curriculum vitae;
 • b) o scrisoare de intenție, având între 200 și 400 de cuvinte, în care se prezintă motivația participării la examenul de definitivat, obiectivele și așteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul desfășurării activității didactice, autoaprecierea portofoliului și propuneri de ameliorare, inclusiv aprecieri privind strategii/metode/instrumente de predare-învățare-evaluare în sistem blended-learning/online;”.
 • c) un raport de progres școlar, însoțit de următoarele documente-suport:
  • (i) planificările calendaristice anuale, pe unități de învățare;
  • (ii) minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecții diferite;
  • (iii) instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri);
  • (iv) catalogul profesorului;
  • (v) resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei;
 • d) autoevaluarea portofoliului;
Profesorii care predau elevilor într-una dintre limbile minorităților naționale

Cadrele didactice care predau elevilor într-una dintre limbile minorităților naționale nu trebuie să mai aibă finalizate studiile în limba respectivă pentru a susține proba scrisă a examenului de definitivat, deoarece a fost eliminată structura „având studiile finalizate în limba respectivă”.

Proba scrisă a examenului de definitivat: subiectele vor fi distribuite la ora 9

Potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial, subiectele vor fi distribuite candidaților la ora 9. Cu alte cuvinte, a fost rezolvată problema orei la care profesorii primesc subiectele, după cum a semnalat aici Edupedu.ro. Inițial, în metodologie apărea că subiectele sunt distribuite la ora 10, dar proba scrisă începe de la ora 9.

La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Președintele comisiei de examen, împreună cu secretarul comisiei, distribuie în sălile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât, la ora 9,00, acestea să poată fi desfăcute, în prezența candidaților.”

Corectarea lucrărilor ar putea fi digitalizată

Lucrările scrise ale profesorilor care susțin definitivatul ar putea să fie corectate digitalizat, după cum prevede ordinul amintit anterior.

După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

„Art. 461. — Comisia națională poate decide ca la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ și soluționarea contestațiilor să se utilizeze o aplicație informatică dedicată evaluării, situație în care adaptează corespunzător dispozițiile cuprinse în secțiunile a 6-a și a 7-a din capitolul II, cu excepția celor care reglementează ponderea subiectelor, numărul de evaluatori, diferențele dintre notele acordate de evaluatori, calculul notei la proba scrisă și calculul notei obținute la examen.”

Ordinul de modificare a definitivatului poate fi consultat mai jos:

Fisă de evaluarea 1 a activității didactice în cadrul inspecție de specialitate la clasă:

Fișa de evaluare 1 în format .pdf:

Fișă de evaluare 2 a activității didactice în cadrul inspecției de specialitate la clasă:

Fișa de evaluare 2 în format .pdf:

Fisă de evaluare 3 a activităților didactice în cadrul inspecție de specialitate la clasă pentru profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică:

Fișa de evaluare 3 în format .pdf:

Fișa de evaluare 4 a activităților didactice în cadrul inspecție de specialitate la clasă pentru profesorii documentariști:

Proces-verbal pentru inspecția de specialitate:

Proces-verbal pentru inspecția de specialitate în format .pdf:

Grila de evaluare a portofoliului profesional personal:

Grila de evaluare a portofoliului profesional personal în format .pdf:

Foto: © Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
OFICIAL Calendarul pentru Definitivat 2023 a fost publicat. Înscrierea se face până pe 14 octombrie. Proba scrisă are loc pe 19 iulie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Tăieri de ore și de norme ale profesorilor în liceele tehnologice, din cauza unei propoziții din structura anului școlar 2019-2020. Sindicatele “Spiru Haret”: Automat vor fi cadre didactice care vor intra în restrângere de activitate

Ordinul prin care ministrul Ecaterina Andronescu a stabilit structura anului școlar 2019-2020 taie dintr-o singură propoziție ore la clasele a XI-a din liceele tehnologice, au semnalat mai mulți profesori prin…
Vezi articolul

BREAKING Subiectele și baremele de la Definitivat 2023 pentru profesorii de gimnaziu și liceu. Lectura unei opere sau relația dintre text și curentul cultural, cerințe la metodică pentru profesorii de Limba română

Subiectele și baremele de la Definitivat 2023 pentru profesorii de gimnaziu și liceu au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15:00. Proba scrisă a examenului a avut loc între orele…
Vezi articolul
directori de școli, Liceul Jean Monnet Google Earth

Toți viitorii directori de școli care au optat pentru mai multe posturi la concursul din București, obligați să meargă fizic luni la ora 14, la Liceul Jean Monnet, de către inspectoratul școlar. Asta deși Ministerul Educației permite ca întâlnirea să aibă loc online în plină pandemie

Toți viitorii directori de școli care au optat pentru mai multe posturi la concursul din București sunt obligați să meargă, luni la ora 14:00, la Liceul Jean Monnet, de către…
Vezi articolul

Titularizare 2021. Proba scrisă are loc miercuri – care sunt regulile. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu primesc posturi didactice sau catedre în anul școlar următor

Proba scrisă a concursului de titularizare, care permite angajarea în învățământ pe perioadă nedeterminată, acolo unde sunt posturi de acest fel, are loc miercuri, 21 iulie 2021. Intrarea candidaților în…
Vezi articolul