Ghid pentru profesori: Cum trebuie să arate un manual adaptat nevoilor de învățare ale elevilor de clasa a VII-a (P)

2.069 de vizualizări
Elevii dumneavoastră merită cele mai bune manuale! Acesta este mottoul care ne ghidează, la Editura Paralela 45, atunci când acceptăm provocarea de a crea, alături de echipe de profesori cu experiență, noi manuale pentru elevii secolului XXI. Vă invităm să aflați mai multe despre cele șase manuale dedicate elevilor de clasa a VII-a de la Editura Paralela 45, manuale care au câștigat licitația organizată în 2024 de Ministerul Educației, cu punctaje cuprinse între 95.00 și 100 de puncte.

Manualele Editurii Paralela 45 dedicate elevilor de clasa a VII-a, manuale care au câștigat licitația organizată în 2024 de Ministerul Educației:

 • Limba și literatura română – punctaj calitativ 100,00
 • Educație socială – punctaj calitativ 99,00
 • Matematică – punctaj calitativ 97,80
 • Istorie – punctaj calitativ 95,00
 • Biologie – punctaj calitativ 98,20
 • Consiliere și dezvoltare personală – punctaj calitativ 98,80
De ce să alegeți manualul de Limba și literatura română pentru clasa a VII-a de la Editura Paralela 45?

Manualul de Limba și literatura română pentru clasa a VII-a al Editurii Paralela 45 este elaborat de Cristina Cergan, Diana Iacob, Bogdan Rațiu și Ioana Tămăian.

Referenți științifici: prof. univ. dr. Alina Pamfil, prof. univ. dr. Radu Vancu, prof. dr. gradul I Ioana Revnic.

O puteți asculta pe Cristian Cergan vorbind despre manualele viitorului în podcastul „Profesori în biblioteca lui Gelu”.

Acest manual câștigător cu un punctaj calitativ de 100 de puncte din 100 conține o microbibliotecă cu peste 100 de texte literare și peste 100 de strategii și elemente-cheie. Cuprinzând literatură de patrimoniu pe înțelesul elevilor, autorii au organizat manualul pentru o lectură tematică și educație pentru valori, propunând strategii de reflecție și autoevaluare pentru dezvoltarea personală a elevilor, dar și conținuturi transpuse în hărți, scheme și trasee logice. Manualul continuă abordarea propusă în clasa a VI-a.

Pentru acest manual vor fi disponibile:

 • planificarea calendaristică/anuală
 • planificarea pe unități de învățare în format editabil
 • caiet de lucru pentru elevi, Practic 7
 • ghidul profesorului
 • recomandări de lectură

Prof. univ. dr. Alina Pamfil (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca): „Considerat ca întreg cu finalitate educativă, manualul se remarcă prin unitatea și continuitatea secțiunilor dezvoltate tematic, prin caracterul provocator al experiențelor de cunoaștere propuse și, nu în ultimul rând, prin alternarea activităților de descoperire cu cele de reflecție. Textele propuse spre lectură sunt provocatoare, sunt relevante din punct de vedere cultural și compun un câmp de o diversitate impresionantă. Dincolo de lectura literaturii, manualul se constituie în pledoarie convingătoare pentru orice tip de lectură, cititul fiind definit, indirect, ca o modalitate la îndemână și certă de extindere a cunoașterii.”

 Prof. univ. dr. Radu Vancu (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu): „Sarcinile de lucru concepute de autori permit implicarea activă a elevilor pe parcursul orelor de curs și o dezvoltare graduală a competențelor prin valorificarea resurselor tipărite și online și, în egală măsură, colaborarea și/sau asumarea de roluri în diferite grupuri de lucru cu scopul realizării de proiecte și investigații pe diverse teme. Autorii au valorizat modelul dezvoltării personale, care oferă posibilitatea ca literatura să fie receptată mult mai aproape de firescul ei. Astfel, literatura este înțeleasă ca discurs despre natura și condiția umană. Autorii au accentuat interpretarea semnificațiilor globale și interpretarea raportului existent între lumea reprezentată în text și lumea cititorului pe baza reflecției personale.”

De ce să alegeți manualul de Matematică pentru clasa a VII-a de la Editura Paralela 45?

Manualul de Matematică pentru clasa a VII-a al Editurii Paralela 45 este elaborat de Maria Zaharia și de Dan Zaharia, pe care-i puteți urmări în podcastul „Profesori în biblioteca lui Gelu.”

Pentru acest manual vor fi disponibile:

 • planificare calendaristică
 • proiectare pe unități de învățare
 • planificări pe unități de învățare

Punctele forte ale manualului :

 • contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor din programa școlară, permițând înțelegerea, consolidarea, recapitularea, aprofundarea și extinderea conținuturilor;
 • respectă logica internă a disciplinei;
 • respectă corectitudinea științifică a conținuturilor, în acord strict cu programa școlară, precum și formularea clară, completă și corectă a cerințelor activităților propuse;
 • facilitează: interactivitatea, relaționarea cu alte domenii ale cunoașterii, deschiderea spre alte discipline și domenii, învățarea activă prin: rezolvarea de exerciții și probleme, teme de reflecție, aplicații, autoevaluare etc;
 • conține teste cu itemi de evaluare (obiectivi, semiobiectivi și subiectivi) și rezolvările acestora;
 • conține soluțiile testelor de autoevaluare;
 • conține teme care să permită transferul cunoștințelor în viața cotidiană;
 • oferă profesorilor de matematică resurse bogate pentru proiectarea, organizarea și desfășurarea lecțiilor;
 • toate testele din manual (de autoevaluare și evaluare) sunt formulate de așa manieră încât profesorul le poate adapta foarte ușor pentru o evaluare imediată cu ajutorul calculatorului, inclusiv online prin intermediul unor platforme educaționale;
 • varianta digitală a manualului, care cuprinde integral conținutul variantei tipărite și, în plus, o serie de activități multimedia interactive, este un instrument favorabil pentru o învățare mult mai plăcută și mai ușoară prin:
  • vizualizarea optimizată a unor secvențe din manual;
  • vizualizarea unor filmulețe, pentru care se pot controla începerea, întreruperea, volumul și maximizarea ecranului;
  • vizualizarea unor secvențe educaționale cu grad înalt de interactivitate (teste), la finalul cărora este dat un feedback imediat. Itemii acestor teste sunt de tipul: completează, trage și plasează, bifează varianta corectă, asociază răspunsul corect.
De ce să alegeți manualul de Istorie pentru clasa a VII-a de la Editura Paralela 45?

Manualul de Istorie pentru clasa a VII-a al Editurii Paralela 45 este elaborat de Bogdan Teodorescu, Cristina Hornoiu, Emilian Colceru și Florin Cristescu.

Manualul de Istorie pentru clasa a VII-a, elaborat de echipa Editurii Paralela 45,  respectă toate elementele care determină proiectarea unităților de învățare la această disciplină, esențiale în definirea conținutului și a structurii manualului. Consacrat studiului istoriei universale în secolele XX-XXI, manualul reflectă conținuturile solicitate de programă, structurându-le pe mai multe direcții: reconstituirea trecutului, elemente de cultură și civilizație, relații sociale și statul, ultimele două fiind preponderente, cu o pondere de 70% în ansamblul volumului.

În ceea ce privește evaluarea, ne-a preocupat transparența și obiectivitatea acesteia, metodele tradiționale fiind combinate cu cele complementare alternative, cu ajutorul cărora am pus în evidență mai cu seamă valorile și atitudinile solicitate a fi formate curricular.

Manualul este în principal destinat studiului la clasă al istoriei, însă poate fi o ancoră de popularizare a conținutului pentru înțelegerea rapidă a controversatului secol XX și a provocărilor lansate deja de primele decenii ale secolului XXI.

Centrat în prima sa parte pe cele două războaie mondiale ale secolului trecut, utilizarea manualului este un bun exercițiu civic pentru prezent și viitor, într-o situație internațională tulbure și din ce în ce mai complicată.

De ce să alegeți manualul de Biologie pentru clasa a VII-a de la Editura Paralela 45?

Manualul de Biologie pentru clasa a VII-a al Editurii Paralela 45 este elaborat de Sanda Bufnilă și Alexandru Croitoru, care au elaborat în 2023 manualul de Biologie pentru clasa a VI-a.

O puteți asculta pe Sanda Bufnilă vorbind despre manual în podcastul „Profesori în Biblioteca lui Gelu”.

Pentru acest manual vor fi disponibile:

 • planificările calendaristice
 • planificările pe unități de învățare
 • fișe pentru portofoliul elevului

Manualul de Biologie pentru clasa a VII-a a fost conceput pentru a răspunde nevoilor educaționale ale elevilor și pentru a facilita procesul de învățare printr-o abordare modernă și interactivă.

Manualul este bine structurat, respectând întocmai programa școlară. Cu explicații și imagini clare, manualul respectă rigoarea științifică, evaluarea realizându-se formativ și sumativ, noțiunile noi sau dificile fiind explicate atât în rubrica vocabular, cât și etimologic. Astfel, elevul este pus în situația de a descoperi lumea fascinantă a biologiei și pe sine însuși.

 • Prin exercițiu și lectură atentă a manualului, elevul poate învăța conținuturile prezentate, satisfăcând astfel cerințele programei.
 • Manualul poate clarifica nelămuririle elevilor cu privire la procesele care au loc în corpul uman și al viețuitoarelor.
 • Manualul prezintă un suport vizual bogat, extrem de important pentru înțelegerea unităților de conținut.
De ce să alegeți manualul de Consiliere și dezvoltare personală pentru clasa a VII-a de la Editura Paralela 45?

Manualul de Consiliere și dezvoltare personală pentru clasa a VII-a al Editurii Paralela 45 este elaborat de Mădălina Radu, Andreea Ciocâlteu,  Aurelia Stănculescu și Robert Florin Florea.

Pentru acest manual vor fi disponibile:

 • planificările calendaristice
 • planificările pe unități de învățare
 • fișe pentru portofoliul elevului

Punctele forte ale manualului de Consiliere și dezvoltare personală pentru clasa a VII-a, de la Editura Paralela 45

 • Lecțiile pornesc de la o experiență bazată pe descoperire, pe fondul căreia elevii observă aspectul vizat, află lucruri despre ei și ceilalți. Urmează partea de înțelegere și reținere a informațiilor transmise, iar, la final, exercițiile aplicative fixează cunoștințele dobândite.
 • Modelul Descopăr – Înțeleg – Rețin – Aplic se potrivește disciplinei, care este una predominant practică, fiind, în egală măsură, adecvat specificului de vârstă căruia i se adresează. Este important ca elevii să facă în mod direct observații legate de propria persoană, credințe și valori, emoții; să își dea seama ce îi ajută și ce îi împiedică să învețe; să investigheze ocupații, diferite domenii de activitate și abia apoi să primească informația de natură teoretică.
 • Momentele de reflecție presărate în fiecare lecție stimulează gândirea critică și îndeamnă elevii la analiză, la descoperire personală.
 • Totodată, autorii acordă o atenție deosebită constituirii portofoliului dezvoltării personale și încurajează elevii să fie creativi, să-l completeze și să-l îmbunătățească la fiecare activitate, să-l considere cartea lor de vizită și să-l consulte periodic pentru că îi ajută să-și descopere punctele tari, dar și aspectele care pot fi îmbunătățite.
 • Calitatea științifică a conținuturilor prezentate.
 • Acest manual reflectă trecerea de la un stil didactic tradițional la un model comunicativ-participativ-funcțional, în care învățarea despre sine ocupă un loc central, iar elevul și experiența sa de viață sunt valorizate foarte atent, cu empatie și creativitate.
 • Suportul intuitiv – imagini, scheme, hărți mentale – oferă elevului un cadru eficient de învățare, de analiză și dezvoltare a propriilor idei.
 • Manualul creează experiența unei călătorii, pe calea autodescoperirii și a dezvoltării personale, cu scopul de a contribui la procesul de autorealizare a fiecărui adolescent.
 • Manualul respectă criteriul accesibilității la nivelul conținutului, al limbajului folosit și al modului de prezentare, dar și al evaluării.
 • Fișele de lucru invită la autoobservare și reflecție ghidată asupra propriei persoane, asupra resurselor și a perspectivelor.
 • Manualul are o componentă ludică adecvată vârstei și nevoilor de învățare ale elevilor de clasa a VII-a.
 • Metodele activ-participative sprijină procesul de consiliere și dezvoltare personală, fiind adaptate creativ specificului educației despre sine și despre lumea din jur, la vârsta adolescenței.
De ce să alegeți manualul de Educație socială pentru clasa a VII-a de la Editura Paralela 45?

Manualul de Educație socială pentru clasa a VII-a al Editurii Paralela 45 este elaborat de Daniel Botezatu, Mihaela-Gabriela Țăranu și Loredana-Mariana Botezatu.

Pentru acest manual vor fi disponibile:

 • planificările calendaristice
 • planificările pe unități de învățare
 • fișe pentru portofoliul elevului

Manualul de Educație socială pentru clasa a VII-a al Editurii Paralela 45 valorifică și completează competențele generale și specifice deja formate în ciclurile anterioare de școlaritate. Sunt folosite, interdisciplinar, achizițiile făcute la orele de istorie și educație socială din clasele a V-a și a VI-a, precum și cele de istorie din clasa a VII-a. Elevii au posibilitatea ca pe „insula” sugerată la începutul manualului să își construiască și să configureze o societate în care și-ar dori să trăiască, în care să fie recunoscute și respectate drepturile și libertățile cetățenești, să existe libertate de exprimare și implicare civică.

Temele esențiale abordate: drepturile omului, regimuri politice, forme de guvernământ, principii și instituții democratice, cetățenie responsabilă, cetățenie proactivă, elaborarea, derularea și evaluarea unui proiect educațional la nivel comunitar.

Punctele forte ale manualului

Plecând de la experiențele diferite ale autorilor, proiectul de Manual de Educație socială pentru clasa a VII-a de la Editura Paralela 45 propune un parcurs interdisciplinar, transdisciplinar și crossdisciplinar. De asemenea, este valorificată experiența autorilor în Ariile curriculare Om și societate, respectiv Consiliere și orientare, lecțiile folosind concepte specifice științelor umaniste: Istorie, Sociologie, Politologie, Filosofie.

Proiectul de manual îmbină trei tipuri de experiențe consolidate în zeci de ani de activitate didactică: a profesorului de istorie, care a predat Educație socială, dar și Istorie, atât la gimnaziu, cât și la liceu (Istoria), a profesorului de socio-umane, care de asemenea a predat Educație socială, dar are și ore la clasele de liceu, și a consilierului școlar, care, pe lângă orele de psihologie predate la clasele de liceu, face și consiliere școlară, interacționând zilnic cu elevii.

Despre Editura Paralela 45

Înființată în 1994, Editura Paralela 45 este una dintre cele mai mari și mai prestigioase edituri românești. Oferim bibliofililor de toate vârstele colecții de cărți educaționale, literatură pentru copii și adolescenți, ficțiune și nonficțiune. Mottoul nostru este „O editură pentru generații”, iar cărțile din cele patru domenii editoriale principale pe care le dezvoltăm se adresează cititorilor de toate vârstele, însoțindu-i pe copii de la etapa învățării literelor, împreună cu părinții și profesorii lor, și până la etapa pregătirii pentru admiterea la facultăți prestigioase. Îi încurajăm pe cititorii noștri să le transmită celor dragi dragostea pentru citit, astfel încât Ziua Lecturii să nu fie doar un eveniment anual, ci un ritual de zi cu zi.

Contact
Email: office@edituraparalela45.ro / Web: www.edituraparalela45.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

SURSE Sute de elevi olimpici și profesorii lor nu știu dacă s-au calificat pe locuri suplimentare la etapa națională de Franceză și limbi romanice, cu aproape trei săptămâni înainte să înceapă / Delia Anghel, Ministerul Educației: Azi va ajunge clasamentul

Sute de elevi olimpici la mai multe discipline și profesorii lor coordonatori nu știu dacă s-au calificat pe locuri suplimentare la etapele naționale din această lună, majoritatea începând în două-trei…
Vezi articolul

Rezultatele discuției dintre sindicatele profesorilor și premierul Ciolacu, după ce Guvernul le-a mințit că legea salarizării va fi gata pe 15 iulie și pe 1 septembrie depusă în Parlament: Salariile din Educație vor fi majorate de la 1 ianuarie 2024

Liderii sindicatelor din Educație au avut o întâlnire luni, la ora 14.15, la Guvern, cu premierul Ciolacu pentru a discuta pe tema proiectului Legii salarizării unitare. Înainte de a intra…
Vezi articolul

Andronescu spune că majoritatea tinerilor cu BAC-ul picat din 2011 încoace au plecat “probabil” la lucru în afară. Dă vina pe Legea Educaţiei pentru deficitul de meserii creat de desfiinţarea şcolilor profesionale

Ministrul Educaţiei a pus pe seama Legii Educaţiei nr 1 din 2011 eşecul la Bacalaureat a “6-700 de mii de tineri” şi, potrivit Ecaterinei Andronescu, “majoritatea, fără niciun fel de…
Vezi articolul