OFICIAL Lista finală a persoanelor care vor alege membrii din comisiile de specialitate CNATDCU, mandatul 2024 – 2028 / Marian Preda, Nicolae Istudor, Adrian Papahagi, Ciprian Mihali, printre profesorii din comitetele de selecție

4.100 de vizualizări
Marian Preda, rectorul Universității din București, Nicolae Istudor, rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Adrian Papahagi, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, Ciprian Mihali, directorul Departamentului de Filosofie, de la Universitatea Babeș-Bolyai sunt printre profesorii care vor alege membrii din comisiile de specialitate CNATDCU, pentru mandatul 2024 – 2028, conform ordinului privind aprobarea procedurii de selecție a membrilor Comisiei Naționale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).
 • Amintim că legea Deca-Iohannis a lăsat CNATDCU fără rolul principal în analiza plagiatelor și a fost transformată în Comisie coordonată ministerial. Selecția membrilor pentru mandatul 2024-2028 are loc în pline dispute privind standardele minimale pentru titluri academice

Pentru fiecare comisie de specialitate a CNATDCU, există un comitet de selecție format din 3 – 5 personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional, conform anunțului ministerului Educației. 

De precizat că membrii comitetelor de selecție nu vor face parte din comisiile de specialitate ale CNATDCU în mandatul 2024- 2028.

Componența comitetelor de selecție a rezultat în urma apelului de candidaturi în vederea ocupării pozițiilor de membru CNATDCU (mandatul 2024-2028), în perioada 15-28 aprilie 2024. 

LISTA finală a membrilor Comitetelor de selecție pentru fiecare comisie de specialitate CNATDCU 
Cum se vor alege membrii din comisiile de specialitate CNATDCU, conform ordinului privind procedura de selecție

„Membrii comitetelor de selecție analizează aplicațiile depuse și înaintează ministrului educației o listă cuprinzând propunerile pentru componența comisiilor de specialitate CNATDCU. 

Criteriile de selecţie şi numire a membrilor CNATDCU vizează competenţa, disponibilitatea asumată de a activa în comisii, capacitate de analiză obiectivă şi absenţa sancţiunilor privind încălcarea normelor de etică şi deontologie universitară. 

Activitatea de evaluare a candidaturilor începe după încheierea perioadei de înscriere în platforma brainmap.ro. 

Pentru deschiderea conturilor de acces pentru membrii comitetelor de selecție, ME comunică UEFISCDI componența nominală a comitetelor de selecție. 

Fiecare membru al unui comitet de selecție, aferent unei comisii de specialitate a CNATDCU, evaluează toate candidaturile înregistrate pe platforma brainmap.ro și acordă, pentru fiecare candidatură, un singur vot din categoria: 

a) DA 

b) Eventual 

c) NU

Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecție pentru componența nominală a CNATDCU vor fi făcute publice. În perioada consultării publice, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale observații și sesizări argumentate pe adresa cnatdcu2024@gov.edu.ro.”

Cum se aleg membrii CNATDCU, conform Legii învățământului superior 199/2023:
 • Art. 157: (1) Selecția membrilor se realizează în baza recomandărilor unui comitet de selecție pentru fiecare comisie de specialitate a CNATDCU, constituit prin ordin al ministrului educației din câte 3-5 persoane, inclusiv cu afilieri instituționale în afara României, la propunerea unor organizații și/sau organisme reprezentative pentru învățământul superior și cercetarea științifică din România.
 • (2) Instituțiile de învățământ superior și Academia Română pot face propuneri de membri în CNATDCU. Pentru a fi luate în considerare, propunerile trebuie asumate prin completarea unor aplicații individuale de către persoanele vizate.
 • (3) Comitetele de selecție, a căror componență va fi făcută publică, analizează aplicațiile pentru calitatea de membru, încărcate pe platforma brainmap.ro, administrată de UEFISCDI, și înaintează Ministerului Educației lista cuprinzând propunerile pentru componența structurilor CNATDCU.
 • (4) Propunerile comitetelor de selecție sunt supuse consultării publice timp de 30 de zile.
 • (5) După finalizarea termenului de consultare publică, din listele de propuneri întocmite de către comitetele de selecție, se numesc membrii consiliului general și ai comisiilor de specialitate ale CNATDCU, prin ordin al ministrului educației.
 • (6) Nu pot face parte din CNATDCU demnitari și membri ai structurilor de conducere ale partidelor politice, la toate nivelurile.
 • (7) Prin ordin al ministrului educației, componența comisiilor de specialitate și a consiliului CNATDCU poate fi modificată în cazul apariției situațiilor de incompatibilitate, al unor demisii sau al absenței pe o perioadă mai mare de 6 luni, acordându-se prioritate nominalizărilor din lista de propuneri din etapa de selecție.

Anunțul Ministerului a listat și atribuțiile principale ale CNATDCU, potrivit noii legislații, pe primul loc fiind menționată „propunerea unor standarde minimale naționale pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor, a atestatului de abilitare și a diplomei de doctor”. Amintim că aceste propuneri au fost elaborate deja de CNATDCU, în versiunea sa de până acum (Consiliu), iar ele au produs o serie de critici ce au determinat prelungirea consultărilor publice. Inclusiv luni, 15 aprilie, o astfel de luare de poziție s-a făcut auzită din partea Facultății de Administrație și Management Public – ASE București.

Amintim că, prin noua Lege, CNATDCU devine un for secundar în analiza abaterilor de la etică de tipul tezelor de doctorat plagiate, activitatea în acest sens a actualului Consiliu fiind blocată din 2022, printr-o decizie a Curții Constituționale.

Cerințele minimale menționate pentru membrii CNATDCU, în anunțul Ministerului Educației: 

 • „experiență proprie de cercetare științifică, recunoscută la nivel național/internațional, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minimale naționale pentru abilitarea în domeniu;
 • capacitate de analiză obiectivă;
 • integritate profesională;
 • să nu fie demnitari sau membri ai structurilor de conducere ale partidelor politice (pentru mandatul 2024-2028, acest aspect este luat în calcul la toate nivelurile structurilor anterior menționate).”

2 comments
 1. Serios? Sunt multi membri in comisii fara nicio vizibilitate internationala! Unii abia se zăresc in România! Ei vor alege membrii CNATDCU? Pe ce criterii au fost numiți acolo? E trist ce ne asteapta…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
schimbarea stilului de viață în perioada epidemiei

Daniel David, despre cei care neagă existența virusului: Avem o problemă cu alfabetizarea științifică / Copiii în școală nu fac suficientă biologie, nu se uită suficient la microscop, nu mai fac suficientă știință

„Avem o problemă cu alfabetizarea științifică. Avem o problemă cu analfabetismul funcțional uriaș și avem o problemă cu neîncrederea între noi, și între noi și instituții”, spune psihologul Daniel David…
Vezi articolul