OFICIAL Măștile artizanale, permise în școală. În premieră, reguli obligatorii pentru toalete în condițiile impuse în școli la Evaluarea Națională și Bacalaureat, publicate în Monitorul Oficial

10.114 vizualizări
FOTO: pixabay.com
Condițiile de dezinfectare a claselor, de aerisire a sălilor între cursuri sau de intrare a elevilor la examenele naționale de Bacalaureat și Evaluarea Națională sunt definite într-un nou ordin comun al miniștrilor Sănătății și Educației. Ordinul a fost publicat sâmbătă, 16 mai, în Monitorul Oficial. Conform noilor reguli, nu vor fi mai mult de 10 elevi în clasă, pauzele vor fi de 10 minute la fiecare oră și în pauze vor ieși simultan maximum două grupe de elevi.

În timpul pauzei, clasa trebuie aerisită. Înainte și după ore are loc dezinfectarea cu biocide a claselor.

Sunt permise și măștile artizanale, nu numai cele medicale, iar în premieră sunt prevăzute reguli minimale pentru dotarea și igienizarea grupurilor sanitare.

Acestea din urmă trebuie să aibă dezinfectant pentru mâini la intrare, hârtie igienică în fiecare cabină, săpun lichid și dispenser pentru acesta și prosoape de hârtie sau uscător pentru mâini.

Față de precedentul act normativ, Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.220/769/2020, publicat pe 12 mai, acest nou document prevede o temperatură corporală precisă, de 37,3ºC măsurată la intrarea în unitatea școlară, față de „care nu trebuie să depășească 37°C” cum scria în precedentul act.

În plus, sunt detaliate condițiile de distanțare în clasă, precum și de acces la examene, când băncile trebuie să fie „individualizate/prestabilite și de asemenea se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafața săliii”.

Redăm Ordinul nr. 4.259/827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării:

„Articolul 1

Prezentul ordin stabilește măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educației și Cercetării, unități/instituții de învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea acestuia.

Articolul 2

Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să ia măsuri pentru organizarea activității, astfel: 

a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C;

c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane.

Articolul 3

În contextul epidemiologic actual, în condițiile în care este necesară prezența fizică a elevilor/studenților pentru desfășurarea de activități/examinare, se impune respectarea unor măsuri specifice de protejare a acestora și a întregului personal care participă la acest proces, conform prevederilor prezentului ordin, Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, recomandărilor și dispozițiilor autorităților de resort.

Articolul 4

(1) Unitățile de învățământ preuniversitar au obligația respectării măsurilor de prevenire și protecție pe perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii claselor terminale, precum și pe perioada organizării examenelor naționale și de certificare și calificare.

(2) Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi, cu pauză de cel puțin 10 minute la fiecare oră pentru aerisirea încăperilor. Prin excepție de la prevederile art. 9 lit. (n) din Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore.

(3) Pauzele se vor programa astfel încât simultan să nu fie în pauză mai mult de două grupe de maximum 10 elevi fiecare.

(4) Înainte de începerea activităților de pregătire/examinare, în spațiile unde acestea urmează a se desfășura se va realiza dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide, pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute.

(5) Accesul în interiorul unității de învățământ preuniversitar se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii care nu trebui să depășească 37,3°C și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii.

(6) Pe toată durata activităților desfășurate în școală, atât elevii, cât și și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile, iar elevii vor fi așezați în bănci, astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și dreapta și un rând liber în față și spate. Măștile purtate de elevi și profesori vor fi colectate în vederea eliminării în locuri special destinate.

(7) Activitatea de examinare se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor mai sus prezentate.

Articolul 5

(1) Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior au obligația să asigure următoarele măsuri pentru elevi, studenți și personalul din cadrul acestora:

a) la intrarea în instituție a elevilor/studenților și cadrelor didactice:

1. asigurarea triajului epidemiologic (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) – candidați, examinatori;

2. prestabilirea circuitului către/și din sala de examen;

3. candidații și supraveghetorii vor fi protejați de masca facială;

4. intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 m; spațierile necesare se pot marca cu bandă colorată în fața ușii;

5. pupitrele vor fi individualizate/prestabilite și de asemenea se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul ce asigură supravegherea va dirija candidatul direct către locul destinat;

b) asigurarea condițiilor igienice în sala de curs/examen:

1. asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanță ușă, cremon geamuri, pervaz fereastră, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare serie de candidați;

2. aerisirea sălii înainte de examen pentru o perioadă de cel puțin 30 se minute;

3. la intrarea în sală vor fi prevăzute dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini în număr suficient;

4. stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m;

5. pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);

c) asigurarea condițiilor igienice ale grupului sanitar care deservește sala de curs/examen:

1. asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaleta unității;

2. asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;

3. asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare;

4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;

5. asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală).

(2) Pentru a participa la admiterea în învățământul superior, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte:

1. declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile;

2. adeverința medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice, și respectiv, de COVID-19, în limba română.

Articolul 6

Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București verifică respectarea de către unitățile/instituțiile de învățământ a dispozițiilor prezentului ordin și a normelor instituite de autoritățile de resort pe parcursul stării de alertă, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

Articolul 7

(1) Ministerul Educației și Cercetării, conducerile unităților/instituțiilor de învățământ și instituțiilor publice aflate în subordonarea/coordonarea acestuia răspund de implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților, conform atribuțiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Măsurile prevăzute în prezentul ordin reprezintă măsuri minimale ce trebuie să fie luate de entitățile prevăzute la art. 1 și pot fi completate prin dispoziții emise de conducerile acestora, în colaborare cu autoritățile publice locale, în funcție de specificul activității fiecărei unități/instituții.”

Foto: Image by Alexandra_Koch from Pixabay


3 comments
 1. Daca domnii guvernanți cred că un copil sta 3 ore cu masca pe figura, la peste 30 grade Celsius, concentrat la examen, e clar că avem niste duși cu pluta la conducere! Eu am stat o oră cu ea, și era racoare, și nu puteam sa respir și nici să mă concentrez sa merg pe strada! Bai, voi sunteți nebuni!

 2. Să facem un rezumat al măsurilor pe educație:
  – se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar
  – studenții dau online examenele și licența
  – pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat
  În același timp, pentru elevii claselor terminale:
  – se permite desfășurarea, după data de 2.06.2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a XIII-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale în condițiile respectării măsurilor de prevenire.
  Se poate asigura în toate instituțiile de învățământ unde se vor organiza examene naționale respectarea normei ”accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate” stabilită în Hotărârea nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2?

  Care ar putea fi logica luări acestor măsuri diferențiate? Dacă există un risc, nu este același pentru toți?

 3. Serios? Dar de ce ar interesa pe elev acest aspect cand acum 2 zile ministerul a dat asigurari ca nimeni nu trebuie sa si cumpere din resurse proprii, ca da gratuit statul masti celor din scoli.Mai bine ne ar spune odata madam cum Dumnezeu se cere acordul pt.incheierea mediei de la parinti si elevi,cine il culege, banuiesc ca dirigintii.Si sa se grabeasca odata, ca vin incheierile de medii la anii terminali.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Camelia Gavrilă, președintele departamentului de educație PSD: Ipoteza lansată de Raluca Turcan privind înghețarea anului școlar decredibilizează guvernarea și inflamează starea de spirit a românilor. Sistemul este capabil să recupereze, materia poate fi esențializată

Declarația vicepremierului Raluca Turcan cu privire la posibilitatea înghețării anului școlar “anulează toate eforturile Ministerului Educației de a menține elevii și profesorii activi și cu un confort psihologic bun în…
Vezi articolul

Promisiuni în programul de guvernare: Investiții în programe de after school – școala de la 8 la 17 – muzee și centre de știință, grădinițe și laboratoare, introduse în Planul Național de Redresare și Reziliență care va aloca 6% din bani pentru Educație

PNRR a fost rescris pentru domeniul Educație, potrivit noilor detalii apărute în programul de guvernare al guvernului Cîțu. Au fost introduse în planul de 34,4 miliarde de euro măsuri ca…
Vezi articolul