Olimpiade școlare 2022. Regulamentele actualizate pentru olimpiadele naționale, precum cele de Astronomie și astrofizică, Științele Pământului, Religie și Limba rusă, au fost publicate de Ministerul Educației – DOCUMENTE

8.874 de vizualizări
Foto: © Jae Young Ju | Dreamstime.com
Au fost publicate regulamentele specifice pentru olimpiadele școlare naționale din anul școlar 2021-2022, de către Ministerul Educației, pe edu.ro. Acestea cuprind informații despre probele de concurs, participarea elevilor, calificarea acestora, organizarea etapelor pe școală, locale, județene, dar și despre subiecte, corectarea lucrărilor și departajarea elevilor, după caz.

Momentan, pe edu.ro sunt disponibile doar câteva regulamente, însă EduPedu.ro va actualiza știrea la publicarea altor documente.

Regulamentele din acest articol, publicate ieri pe 25 februarie, vizează olimpiadele naționale de Astronomie și astrofizică, Științele Pământului, Religie, Limba rusă modernă, Concursul Național de Matematică pentru clasele a IV-a – a VIII-a „Olimpiada Satelor din România”, Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale (cu anexele). Documentele pot fi consultate mai jos.

Amintim că luni, 21 februarie 2022, s-au publicat calendarele oficiale pentru concursurile, olimpiadele și competițiile sportive din anul școlar 2021-2022. EduPedu.ro a scris despre acestea aici: ULTIMA ORĂ Calendarele olimpiadelor și concursurilor școlare din anul școlar 2021-2022, publicate de Ministerul Educației. Când sunt fazele județene, unde se țin fazele naționale în 2022.

Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de Astronomie și astrofizică în anul școlar 2021-2022:

“Art. 4. La olimpiada de astronomie şi astrofizică pot participa elevi din clasele a IV –a – a XII –a (a XIII –a), de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvență redusă, din învățământul de stat, particular și confesional. Participarea la olimpiadă este individuală.

Art. 5. Etapele olimpiadei de astronomie şi astrofizică, denumită în continuare olimpiadă sau ONAA, sunt: pe şcoală, locală, etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București, naţională şi internaţională.

Art. 6. Pentru etapa pe şcoală, data desfășurării este stabilită la nivelul unității școlare. Criteriile de participare a elevilor la această etapă sunt stabilite de profesorul/profesorii de fizică din fiecare unitate școlară.

Art. 7. Pentru etapa locală, data desfășurării este stabilită de inspectorul școlar pentru disciplina
fizică/matematică din cadrul inspectoratelor școlare județene.

Art. 8. În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru, în cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot participa este mic, sau, după caz, în funcție de condițiile epidemiologice, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală ale olimpiadei de astronomie şi astrofizică, organizând direct etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București. Comisia județeană/a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor- subcomisia de organizare elaborează criterii de calificare și stabilește numărul de locuri pentru etapele locală și județeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 9. Pentru etapa judeţeană/a sectoarelor Municipiului Bucureşti a olimpiadei, data desfășurării este stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar, în perioada prevăzută în calendarul competițiilor școlare (26 februarie – 20 martie 2022)”, se arată despre această olimpiadă în regulamentul de mai sus.

Regulament specific privind desfășurarea olimpiadei Științele pământului în anul școlar 2021-2022:
Regulamentele pentru Olimpiada națională de Religie 2022:

Pentru Cultul Ortodox (clasele V-XII), regulamentul poate fi consultat aici.

Pentru Seminarii și Licee teologice ortodoxe (clasele IX-XII), regulamentul poate fi consultat aici.

Pentru Cultele Romano-Catolic (limba română) și Greco-Catolic (clasele V-XII, Colegii) / Licee teologice catolice și greco-catolice (clasele IX-XII), regulamentul poate fi consultat aici.

Pentru Alianța Evanghelică (Cultul Baptist, Cultul Creștin după Evanghelie, Cultul Penticostal): clasele V-XII / Licee teologice baptiste și penticostale (clasele IX-XII), regulamentul poate fi consultat aici.

Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de Limba rusă modernă:
Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Concursului Național de Matematică pentru clasele a IV-a – a VIII-a ”Olimpiada Satelor din România”, pentru anul școlar 2021-2022:

“ART. 2
(1) Concursul se organizează pentru elevi din clasele IV-VIII, proveniți doar de la unitățile de
învățământ preuniversitar din mediul rural.

(2) Pentru anul școlar 2021-2022, etapele concursului sunt: etapa locală, etapa județeană și etapa națională. Pentru acest an școlar, echivalentul etapei pe școală este reprezentat de un set de criterii obiective de selecție a elevilor dintr-o unitate de învățământ din mediul rural pentru participarea lor la etapa locală, elaborat și aprobat la nivelul unității de învățământ.

(3) Forma de organizare a concursului este cu prezență fizică. În anul școlar 2021-2022, organizarea și desfășurarea etapelor concursului se pot face în format online/digital, numai în situația în care evoluția pandemiei de COVID-19 nu permite organizarea în format fizic, conform prevederilor Art. (951) din Metodologia-cadru.

ART. 5
(1) Proba specifică a fiecărei etape a concursului este de tip probă scrisă.

(2) La clasele IV-VIII, durata probei scrise este de 2 ore, la toate etapele concursului.

(3) La etapele locale, județene și națională ale concursului, subiectul probei scrise conține 4 probleme pentru care se cere redactarea completă a soluției fiecărei probleme”, conform regulamentului de mai sus.

Regulament specific de organizare și desfășurare a olimpiadei naționale de Interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, pentru anul școlar 2021 – 2022:
  • Anexa 1: Conţinutul probelor pentru interpretare vocală şi instrumentală clasele IX-XII – descărcabilă aici
  • Anexa 2: Conținutul probelor și precizări privind desfăşurarea probelor scrise la teoria muzicii și dicteu şi a probei de solfegiu la prima vedere (clasele IX – XII) – descărcabilă aici
  • Anexa 3: Fişa de evaluare interpretare vocală şi instrumentală clasele III – XII – descărcabilă aici
  • Anexa 4: Studii teoretice – descărcabilă aici
  • Anexa 5 (model formular): Fișă raportare – descărcabilă aici
  • Anexa 6 (model formular): Centralizator elevi participanți – descărcabilă aici

Foto: © Jae Young Ju | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Citește și:
24 februarie – Olimpiade școlare 2022. Regulamentele actualizate pentru olimpiadele naționale de Istorie, Geografie, Limbi romanice, Engleză și Franceză, publicate de Ministerul Educației – DOCUMENTE
23 februarie – Regulamentele actualizate pentru olimpiadele și competițiile școlare în anul școlar 2021-2022, publicate de Ministerul Educației – DOCUMENTE
Calendarele olimpiadelor și concursurilor școlare din anul școlar 2021-2022, publicate de Ministerul Educației. Când sunt fazele județene, unde se țin fazele naționale în 2022
Olimpiadele pot fi organizate direct din faza județeană, iar pentru participarea la națională a fost eliminat pragul de cel puțin 40% din punctajul maxim / Profesorii nu mai sunt plătiți la fel ca la bac

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

BAC 2022 Sfaturi pentru proba de competențe lingvistice, Limba franceză, de la profesoara Corina Popa, Colegiul “Mihail Cantacuzino” din Sinaia: Dacă v-ați rătăcit prin Paris, sunteți singuri și trebuie să ajungeți la hotel sau la gară, important este să comunicați, chiar dacă greșiți un subjonctiv sau o concordanță la indicativ

Probele de competențe digitale și lingvistice s-au reluat pentru candidații la Bacalaureat 2022, în acest an școlar, după doi ani în care nu s-au susținut și s-au echivalat după anumite…
Vezi articolul