Regulamentele actualizate pentru olimpiadele și competițiile școlare în anul școlar 2021-2022, publicate de Ministerul Educației – DOCUMENTE

11.485 de vizualizări
Foto: © Hans Joachim Roy | Dreamstime.com
Regulamentele privind desfășurarea olimpiadelor și competițiilor școlare în anul școlar 2021-2022 au fost publicate de Ministerul Educației. Acestea cuprind informații despre probele de concurs, participarea elevilor, calificarea acestora, organizarea etapelor pe școală, locale, județene, dar și despre subiecte, corectarea lucrărilor și departajarea elevilor, după caz.

Momentan, pe edu.ro sunt disponibile doar câteva regulamente, însă EduPedu.ro va actualiza știrea la publicarea altor documente.

De asemenea, lista competițiilor sportive școlare naționale din acest an școlar a fost publicată pe 17 februarie de Ministerul Educației pe edu.ro: LISTĂ Competițiile sportive naționale din acest an școlar, plus alte 6 concursuri și olimpiade, aprobate oficial de Ministerul Educației.

Au fost adăugate și încă 6 concursuri și olimpiade școlare la lista completă cu olimpiadele și concursurile școlare aprobate de Minister, de pe 27 ianuarie 2022.

Regulamentele specifice, valabile momentan, sunt pentru:

  • Olimpiada Națională de Matematică
  • Olimpiada de Biologie
  • Olimpiada de Știinţe socio-umane
  • Olimpiada de Pedagogie (UPDATE 15:00)
  • Olimpiada Animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic (UPDATE 15:00)
UPDATE 15:00 Regulament specific pentru Olimpiada de Pedagogie – Psihologie (Licee Pedagogice):
Regulament specific pentru Olimpiada Animatorilor pentru clasele cu profil vocațional pedagogic:

Știrea inițială:

Regulament specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de Matematică în anul școlar 2021-2022:

Potrivit Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale de Matematică în anul școlar 2021-2022, “ONM (Olimpiada Națională de Matematică n. red.) se desfășoară la clasele V-XII, în următoarele etape: pe școală, locală, județeană/a sectoarelor municipiului București și națională. Participarea la ONM este deschisă tuturor elevilor, respectând principiul egalității de șanse și nediscriminării, de la toate formele de învățământ de stat, particular și confesional”, se arată la articolul 2, alineatul 1.

Mai mult, articolul 1, alineatul 2 precizează că “Olimpiada Națională de Matematică (ONM) este organizată de Ministerul Educației (ME) în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România (SSMR), în conformitate cu protocolul dintre ME și SSMR, în vigoare la data desfășurării ONM”.

“(3) În organizarea și desfășurarea ONM, responsabilitatea coordonării activităților științifice ale etapelor județene și naționale a ONM revine SSMR, iar responsabilitatea coordonării activității de organizare revine ME și inspectoratelor școlare județene/al municipiului București. În condiții excepționale (de exemplu, din motive pandemice), în cazul în care se organizează etapa locală a ONM cu subiect unic la nivel național, responsabilitatea coordonării activităților științifice ale etapei locale a ONM revine SSMR și responsabilitatea coordonării activității de organizare revine SSMR și inspectoratelor școlare județene/al municipiului București”, conform documentului.

“(1) În cadrul ONM se susține o singură probă scrisă pentru fiecare etapă.
(2) La clasele V-VI, proba scrisă are durata de 2 ore, la toate etapele.
(3) La clasele VII-XII, proba scrisă are durata de 3 ore, pentru etapele locală și județeană/a sectoarelor municipiului București, respectiv de 4 ore pentru etapa națională a ONM.
(4) În situații justificate (de exemplu, situații tehnice neprevăzute în cazul desfășurării online/digital, întrebări legate de formularea subiectelor etc.), Comisia de organizare corespunzătoare etapei respective poate extinde timpul de desfășurare cu cel mult 30 de minute”, se arată la articolul 5 din regulament.

În ceea ce privește programa pentru Olimpiada Națională de Matematică:

“(2) În condiții excepționale (de exemplu, din motive pandemice), programa poate fi adaptată/revizuită cu cel puțin 5 zile înainte de data de desfășurare a etapei locale/județene/a sectoarelor municipiului București/naționale. Adaptarea/revizuirea programei se realizează, după caz, în sensul esențializării conținuturilor.
(3) Programele de olimpiadă se postează pe site-ul SSMR și pe site-urile inspectoratelor școlare”, conform articolului 6.

Regulament privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de Biologie, în anul școlar 2021-2022:

În ceea ce privește selecția elevilor pentru Olimpiada Națională de Biologie, sunt următoarele precizări:

“a) Pentru etapa pe şcoală, data desfășurării este stabilită, după caz, la nivelul unității școlare. Criteriile de participare a elevilor la această etapă sunt stabilite de profesorul/profesorii de biologie din fiecare unitate școlară.

b) Pentru etapa locală, data desfășurării este stabilită de inspectorul școlar pentru disciplina biologie din cadrul inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București. În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, în cazul în care numărul de unități de învățământ/elevi care pot participa este mic și în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19, inspectoratele școlare pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală ale olimpiadei naționale, organizând direct etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București. Subcomisia de organizare din cadrul Comisiei judeţeană/a sectorului municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor elaborează, după caz, criterii de calificare și stabilește numărul de locuri pentru etapa locală pe care le comunică elevilor, inclusiv prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea acestei etape a olimpiadei, dacă este cazul.

c) Pentru etapa judeţeană/a sectoarelor Municipiului Bucureşti a olimpiadei, data desfășurării este stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar, în perioada prevăzută în calendarul competițiilor școlare (26 februarie -20 martie 2022)”.

Olimpiada Națională de Științe socio-umane se ține doar pentru disciplina Filosofie. Regulament specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de Științe socio-umane, în anul școlar 2021-2022:

Potrivit regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de Științe socio-umane, în anul școlar 2021-2022, această olimpiadă se desfășoară numai la disciplina Filosofie:

“a. În anul şcolar 2021-2022, în baza prevederilor OME nr. 5.992/2021 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022, Anexele 1 şi 2, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat în
contextul existenţei pandemiei de COVID-19, Olimpiada de științe socio-umane se desfăşoară numai la disciplina Filosofie, care reprezintă singura disciplină din pachetul ştiinţelor socio-umane cu etapă internațională”.

Cu toate acestea, în regulament, mai jos, se menționează “Disciplinele de concurs” și detalii despre participarea elevilor și la alte materii, nu doar despre Filosofie: “Olimpiada de ştiinţe socio-umane reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în domeniul ştiinţelor socio-umane. Disciplinele de concurs sunt: educaţie civică (ciclul primar), educaţie socială (ciclul gimnazial), logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie, economie, filosofie (ciclul liceal)”.

Știre în curs de actualizare

Concursurile și olimpiadele școlare, anulate doi ani școlari la rând din cauza pandemiei de Covid-19
  • Anul școlar trecut (2020-2021), secretarul de stat de la acea vreme pentru învățământ preuniversitar din ministerul Educației, Luminița Barcari, declara că “în anul școlar 2020-2021, competițiile școlare, extrașcolare, așa-numitele olimpiade se vor suspenda”. Decizia de a organiza doar anumite olimpiade online ar crea discriminare, a argumentat la acea vreme oficialul.

Foto: © Hans Joachim Roy | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.

Vezi și:
Olimpiadele pot fi organizate direct din faza județeană, iar pentru participarea la națională a fost eliminat pragul de cel puțin 40% din punctajul maxim / Profesorii nu mai sunt plătiți la fel ca la bac
ULTIMA ORĂ Calendarele olimpiadelor și concursurilor școlare din anul școlar 2021-2022, publicate de Ministerul Educației. Când sunt fazele județene, unde se țin fazele naționale în 2022
LISTĂ Competițiile sportive naționale din acest an școlar, plus alte 6 concursuri și olimpiade, aprobate oficial de Ministerul Educației
ULTIMA ORĂ Listele actualizate cu olimpiadele și concursurile școlare din acest an, publicate de Ministerul Educației. Au apărut olimpiadele naționale de română, de engleză și de istorie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Scrisoare deschisă a Academiei Române: Mai puține ore de Fizică înseamnă scăderea capacității creative a tinerilor pentru domeniile de vârf, România urmând să ajungă o țară ‘outsourcing’

Un număr redus de ore de fizică poate reprezenta un moment în care firul educației științifice din țara noastră să se rupă iremediabil, atrage atenția Academia Română într-o scrisoare deschisă,…
Vezi articolul
Concursuri despre eficiența energetică

Concurs de videoclipuri despre eficiența energetică, lansat de Comisia Europeană pentru școlile din Uniune, pentru elevii cu vârste între 12 și 15 ani. Înscrieri deschise până pe 15 februarie 2022

Un concurs de videoclipuri despre eficiența energetică este lansat de Comisia Europeană pentru elevii școlilor din Uniunea Europeană cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani. Concursul “Film4Energy” este în…
Vezi articolul