Bursele de merit și cele de performanță sunt acordate prin solicitarea dirigintelui, fără să depună elevii vreun act sau o cerere – modificările din noul ordin cu criteriile pentru burse / Situația școlară pe primul semestru nu generează revizuirea listei elevilor care beneficiază de burse de merit

70.746 de vizualizări
Foto: © Valerii Honcharuk | Dreamstime.com
Noul ordin, care modifică și completează criteriile de acordare a burselor, obținut de Edupedu.ro, prevede că bursele de merit și cele de performanță se acordă la propunerea dirigintelui și elevii nu trebuie să depună nicio cerere pentru acestea. Reamintim că noul termen pentru dosarele de bursă este 14 februarie.

Care sunt modificările din ordinul de ministru, potrivit documentului consultat de Edupedu.ro:

“Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate cu această destinație, prin bugetele locale ale unităților de administrativ teritoriale. Autoritățile administrației publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat în hotărârea de guvern numărul 1094 / 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență care se acordă în anul școlar 2021 – 2022, din bugetele proprii ale acestora.

Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor articolului 5, alineatul 1 literele a, b, c și d, atestate prin documente școlare, respectiv copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, ne fiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.

Articolul 8, alineatul 1 litera a și alineatul 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art 8, alin 1: Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:

În anul școlar anterior a obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate pe semestru, cu excepția claselor a V-a și a IX-a

Alin 3. Lista elevilor care beneficiază de burse de merit obținute în baza prevederilor alineatului 1 literele a, b și c este revizuită semestrial. Prin revizuirea semestrială a listei elevilor care beneficiază de burse de merit conform prevederilor se înțelege:

 • Suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a și a IX-a care se încadrează în criteriile generale de acordare a burselor începând cu semestrul al II-lea.
 • Eliminarea din listă a celor care și-au pierdut calitatea de elev în respectiva unitate de învățământ și a celor care nu se mai încadrează în prevederile alineatului 1, litera a.

Situația școlară pe primul semestru nu generează revizuirea listei elevilor care beneficiază de burse de merit, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul 1 literele b și c.

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alineatului 1 literele a, b, c, d și e, atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.

Articolul 13 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obținute în baza prevederilor articolului 14 alineatul 1, literele a-d este revizuită semestrial, după cum urmează: se adaugă lista beneficiarilor de burse sociale din semestrul 1 acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute la articolul 14 alineatul 1 literele a-d, prin raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii solicitării.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscris la cursurile cu frecvență, inclusiv ce școlarizați la domiciliu care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una din categorii din următoarele situații:

 • Elevii proveniți din familii care nu realizează un venit mediu lunar net, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv calcul alocația complementară pentru copii. Se va lua în calcul salariu minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii.
 • Elevii orfani, elevii aflați în întreținerea unui singur părinte și elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială, respectiv plasamentul sau plasament de urgență, acordarea Bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.
 • Elevii din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea burselor nefiind condiționată de un venit net lunar al familiei.

Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la Comisia de atribuire a burselor din unitățile de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedește dreptul de acordare a bursei de ajutor social în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru.”

Articolul este în curs de actualizare

Foto: © Valerii Honcharuk | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


17 comments
 1. Buna ziua! Ma poate lamuri cineva, in ce conditii poate beneficia un copil, cu performante sportive deosebite (Campion European si Mondial) de bursa de performanta? Art. 5 punctul d. nu aparea pana acum in ordin, si nu am gasit nici o informatie suplimentara. Acea lista cu competitii aprobate se refera la cele nationale. Despre competitii internationale la care participa copiii nu am gasit nici o precizare.

 2. Buna ziua am un băiețel în clasa a 7 a el primește o pensie de urmaș deoarece tatăl lui a decedat .Întrebarea mea este poate beneficia de bursă de studiu daca eu m.am recăsătorit?? Se ia în calcul și venitul actualului soț?? Menționez că el nu are salariu pe România deoarece lucrează în afara .Rog raspuns mulțumesc anticipat

 3. Școala nu poate obliga la deschiderea unui cont pe numele elevului și nici măcar sa deschideți un cont la o banca agreata de ei, ci doar sa duceți un extras de cont pentru a fi virați banii, restul este abuz!

 4. Am doi copii,clasa aVa respectiv aVIIIa ,ambele au bursă de merit cu medii peste 9.50 și dupa noua lege ma întreb dacă nu se încadrează și la bursa socială mediu rural,pentru că învață la școala din comună fac naveta iar scoala din sat (domiciliu)s-a desființat ,natalitatea scăzută. Întreb:Pot la ambele surse cumulate???

 5. Dar nu ar fi fost normal că dirigintele să redacteze adeverințe/formulare care să cuprindă media și absentele pentru perioada menționată?
  Apoi, frumușel, sa se ocupe persoane competente, de această problema.
  Și informațiile să fie transmise toate odată, nu in fiecare zi altceva?
  Eu sunt diriginta la o clasă în care 23 de elevi cu burse. Cu toate tipurile de burse.
  Și ghici? A trebuit să sun fiecare părinte …va chiar in plus…pentru asistații social nu au telefoane smart, deci nu participă la ședințe, nu citesc informări…nu aduc niciodată acte la timp.
  Chiar și dosare cumpărăm in anii trecuți.
  Din bani personali, că doar costul era nesemnificativ😁 ( 0.8 lei).

  De când cu acest ministru, care evidențiază mereu faptul trebuie sa fac din simt civic diverse, munca mea e de trei ori mai voluminoasa.
  Nici nu mai vorbesc de minunatele zile de testare: dau și 20 de telefoane și zeci de mesaje să aflu rezultatele testelor.
  Nici sindicatele, nici directorii, nici inspectorii sau secretarii de stat pe diverse laturi nu observă aceste munci, mult peste capacitatea noastră.
  Suntem doar profesori! Prost îmbrăcați, cu telefoane slabe, drepti la ordine, că doar elevul și părintele sunt clienții nostri- stăpânii noștri!

 6. Ambii mei copii au avut medii de peste 9,50 în toți anii școlari, dar nu au primit absolut niciodată bursă de merit,deși se acordau de la media 8,50.
  Unul a terminat liceul iar celalalt abia anul acesta în clasa aVII-a a fost înștiințat ca va primi.

  1. Asemenea ,am patit si eu Pt ca hotaraste diriginti cine ea Si motiv ca nu s-au ajuns bani Sau incadrat sa ia cel putin cei cu 10.Ceea ce e absurd Restul banilor unde sunt?Si daca nu sunt de ce ,mai spun ca da Azi ca da pt tot anul cine a vut anul trecut media peste 9.50 .Mine ca nu mai da tot anul ca se da doar la cine are pe semestrul anterior peste 9.50 .Si uite asa neinvirt toti cum vor ei.

 7. Bursele de merit, sunt condiționate de bugetul primăriilor locale? Pe anul 2020-2021 fiica mea, deși a avut media generala 9,52, nu a beneficiat de bursa de merit, deși acestea se acordau pana la nota 8,50! Precizez ca în ordinul ministrului nu se specifica nimic cu privire la bugetul local! De la secretariatul liceului, mi s-a comunicat, ca ultima medie care a primit bursa de merit a fost 9,82!

 8. Are scoala dreptul sa ma obl8ge sa deschid cont bancar pe numele elevului pentru a beneficia de bursa? Am comunicat scolii un cont bancar al părintelui deschis la o banca solicitata de ei, dar refuza efectuarea plăților.

 9. Deci burse de performanta nu se dau, pentru ca anul scolar trecut ministerul nu s-a implicat in organizarea olimpiadelor. Sunt putine oricum si nimeni nu se zbate pentru ele. Foarte trist.

 10. Am solicitat bursa sociala pentru familii monoparentale si directorul scolii i-a transmis dirigintei că nu beneficiaza de bursa pentru ca avem custodie comuna.
  Orfanul si cel care are custodie exclusivă primeste o pensie de urmaș sau o pensie alimentară, la fel ca și copilul care are o decizie de custodie comună. Legea este pentru acordarea unor drepturi bănești. Dacă oferea alintare din partea statului, atunci era altă poveste.
  “elevii aflați în întreținerea unui singur părinte”
  Nu scrie de custodie exclusivă sau comună.

 11. Am o nelămurire, copilul care este crescut de un singur părinte în urma divorțului, dar care au custodie comună beneficiază de bursă socială?

 12. Clarificarea clarificarii clarificarilor
  In invatamantul profesional si in cel liceal exista deja Bursa Profesionala si bursa Bani de liceu, care nu pot fi cumulate cu alte burse de studiu sau sociale (ar fi si absurd altfel, ar ajunge un elev fara merite sa ia aceasi cuantul cu unul cu bursa de performanta). Bursa profesionalaspre exemplu specifica clar in regulamentul ei de aplicare ca nu poate fi cumulata cu alta bursa sociala sau de studiu! Nu mai puneti oamenii pe drumuri degeaba!

 13. Pentru învățământul profesional, cei care primesc burse profesionale (bursa socială) pot cumula bursa profesionala cu cea de orfan sau cu ceva care provine din mediul rural?

   1. ….atunci elevul poate renunta la bursa profesionala sau bani de liceu, pentru ca au si valoare mai mica si nu se acorda pe perioada vacantelor … Din ordin nu se intelege nicaieri ca exista elevi exceptati de la anumite tipuri de burse. Bursa profesionala nu se acorda in functie de venit sau alte situatii nefavorabile elevului, iar bani liceu se acorda elevilor care provin din familii cu venit sub 150 de lei / luna de persoana ! Este o mare porcarie cu bursele sociale de la care sunt exceptati in mod tacit elevii din scolile profesionale si elevii de liceu care beneficiaza de nenorocita de bursa bani de liceu….oricum aceasta lege trebuia sa revizuiasca in mod explicit ( pentru capetele patrate din invatamant !) problema burselor scolare ! Cum nu a facut-o , fiecare face cum il taie capul si in general se merge pe principiul : mai bine nu dai decat sa dai si trebuiasca sa platesti din buzunar !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Competiția pentru burse totale de studiu, pentru elevii de clasa a VIII-a care vor să se înscrie anul viitor în clasa a IX-a la Școala Americană din București, deschisă din 18 februarie

Competiția pentru obținerea de burse totale de studiu la Școala Americană Internațională din București (AISB) demarează pe data de 18 februarie 2021, cand va avea loc online o seară de informare, de la 18:30, potrivit…
Vezi articolul

Meditații gratuite oferite de elevii de la oraș colegilor lor din mediul rural / Sesiunile se desfășoară online și sunt susținute de 60 de liceeni voluntari, sub supravegherea a opt profesori evaluatori

Proiectul MOV (Meditații Oferite de Voluntari) este conceput și organizat de Asociația Lume Bună. Editura Booklet este sponsorul ediției din 2023 al unuia dintre cele mai ambițioase proiecte educaționale din România, proiect dezvoltat în plină pandemie și…
Vezi articolul