Peste 80 burse de studiu în 9 țări europene și asiatice, pentru studenți, profesori și cercetători, în anul universitar 2023-2024 / Dosar de candidatură cu minimum 17 documente

828 de vizualizări
Foto: © Jetsam86 | Dreamstime.com
Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, anunță lansarea concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/ cercetare/ cursuri de vară în străinătate pentru anul universitar 2023-2024, scrie Facultatea de Limbi și literaturi străine a Universității din București într-o postare pe Facebook, alături de documentele cu anunțuri pentru țările străine (descărcabile din articol).

Țările pentru care se oferă bursă sunt Azerbaidjan, Cehia, Bulgaria, Armenia, Croația, Iordania, Nigeria, Palestina și Slovacia. Persoanele care doresc să obțină o bursă în străinătate trebuie să depună un dosar de candidatură, se mai arată în postare.

Este vorba despre, în total, peste 80 de burse de studiu. Fiecare țară (documente separate, mai jos) se angajează în mod diferit să acorde aceste burse, alocând un număr anume pentru fiecare ciclu de studii universitare sau în funcție de statutul candidatului (profesor titular care predă în România limba maternă a minorității provenite din țara respectivă – îi pot fi alocate cursuri de formare, de exemplu 25 de locuri în Slovacia ș.a.m.d.), după cum reiese din anunțurile pentru fiecare stat-gazdă.

Bursele se adresează elevilor, studenților, medicilor rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul Ministerului Educației), cadrelor didactice sau cercetătorilor din România care doresc să urmeze în străinătate:

 • studii universitare de licență / de masterat / de doctorat (complete sau parțiale);
 • stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
 • cursuri de vară de limbă, cultură și civilizație”, se arată în comunicatul de presă citat.

Dosarul trebuie să conțină minimum 17 documente (pe larg, mai jos), după cum se arată în informări, printre care:

 • Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în format electronic pe site-ul www.roburse.ro
 • Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate – cu 8 criterii de redactare
 • Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa
 • Copii ale actelor de studii – foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat)
 • Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate
Informarea, în format .pdf:
Anunțurile pentru burse în fiecare țară:

Armenia:

Azerbaidjan:

Bulgaria:

Cehia:

Croația:

Iordania:

Nigeria:

Palestina:

Slovacia:

Ce conține un dosar de candidatură

În ceea ce privește dosarul de candidatură, în fiecare din anunțurile de mai sus sunt precizate documentele din care trebuie să fie constituit dosarul. EduPedu.ro redă mai jos precizările de la anunțul despre bursele din Slovacia, dar ele pot fi diferite de la o țară la alta:

“Data înscrierii la concurs se consideră:
a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal sau prin curier;
b) data încărcării, pentru cele transmise online.

Dosarele de candidatură primite sau încărcate online după termenul limită nu vor fi evaluate.

I. Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat
electronic (scanat după original, în format PDF) și cuprinde:

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil în format
electronic (www.roburse.ro);

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în format electronic
(www.roburse.ro);

3. Curriculum Vitae;

4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:

 • motivație, justificare;
 • obiective clare, precise;
 • fezabilitate;
 • activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
 • mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
 • vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
 • exprimare coerentă și logică a ideilor;
 • bibliografie selectivă.

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura acesteia;

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;

8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;

 • Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație
internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu;

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea
stagiului în străinătate;

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;

13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din străinătate, dacă
este cazul;

14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate;

15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;

16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea
dosarului. (…)

Note:

 • La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri
  naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice
  (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 • Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba
  română și legalizată”.

Foto: © Jetsam86 | Dreamstime.comDreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Digitalizarea a 57 de licee agricole, printr-un parteneriat între Ministerul Agriculturii și cel al Digitalizării, cu fonduri europene / Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Alexandria din județul Teleorman va administra platforma online prin care vor comunica liceele

57 de licee agricole vor fi dotate cu laboratoare IT și vor fi interconectate printr-o platformă digitală, administrată de un liceu din județul Teleorman, potrivit unui comunicat de presă al…
Vezi articolul

Zece elevi ai Asociației Elevilor din Constanța nu au fost primiți la o dezbatere publică pe proiectele legilor Educației și au fost dați afară din sediul Prefecturii, unde aveau loc discuțiile / ISJ Constanța anunța anterior pe Facebook că “invită la discuții elevi, părinți, organizații sindicale, manageri școlari, reprezentanți ai ONG-urilor”

Zece elevi, membri ai Asociației Elevilor din Constanța, au reclamat faptul că nu au fost primiți la dezbaterea publică de azi, anunțată pe Facebook atât de ministrul Educației, cât și…
Vezi articolul

Eliminarea tezelor și înlocuirea lor cu mijloace de evaluare sumativă la începutul și sfârșitul anului școlar este agreată la nivelul Ministerului Educației, spun reprezentanții elevilor, care au înaintat această propunere

Introducerea unei evaluări sumative cu subiect unic la nivel național, la începutul și respectiv sfârșitul anului școlar, care să nu afecteze media școlară, în locul tezelor, este propunerea înaintată de…
Vezi articolul