Prescrierea plagiatelor în tezele de doctorat, în termen de 1 an de la obținerea titlului de doctor, e permisă în proiectul Legii învățământului superior, adoptat de guvernul Ciucă, avertizează Alianța organizațiilor studențești

3.270 de vizualizări
Foto: Pixabay.com
“Forma actuală a legii permite prescrierea abaterii de la normele de etică, prin plagiat, în cazul unei teze de doctorat, în termen de 1 an de la obținerea titlului de doctor, ceea ce ANOSR consideră inacceptabil”, avertizează Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), într-un comunicat de presă. Aceasta apreciază și că “problema identificată de CCR” în decizia de anul trecut, cu privire la verificarea plagiatelor, “rămâne și în varianta actuală a legii”. ANOSR mai arată, în comunicatul său, că a transmis parlamentarilor 45 de amendamente la proiectul Legii învățământului superior, inclusiv unul potrivit căruia pragul de două mandate aplicat rectorilor trebuie să ia în calcul și mandatele exercitate deja, deoarece tema retroactivității legii “este o temă falsă”.

ANOSR notează că proiectul legii “aduce anumite măsuri benefice pentru studenți” și că formula adoptată de guvern include mai multe dintre cererile organizației, dar că proiectul poate fi îmbunătățit. Drept urmare, după adoptarea proiectului de Lege a învățământului superior de către guvern și trimiterea lui către Parlament, ANOSR a trimis senatorilor și deputaților 45 de propuneri de amendamente, în vederea unor modificări suplimentare în timpul dezbaterilor din Legislativ.

ANOSR despre “prescrierea plagiatelor” și faptul că rămâne “problema identificată de CCR”

Între altele, alianța organizațiilor studențești apreciază că legea, în formula ei de acum, “permite prescrierea” plagiatelor în termen de un 1 an de la obținerea titlului de doctor – lucru pe care ANOSR l-a semnalat și la mijlocul lunii martie, după ce proiectele legilor educației au trecut printr-o scurtă perioadă de dezbatere publică și au intrat în circuitul de avizare la nivel de guvern.

În amendamentele pe care le-a transmis parlamentarilor și le-a prezentat, joi, presei, ANOSR notează că, în cazul Art. 171 din proiectul de lege, “problema identificată de CCR în Decizia nr. 364/2022 rămâne și în varianta actuală a legii. Indiferent de cine va fi emitentul titlului (ME sau universitatea), acesta nu poate introduce acțiune în anulare decât în max. 1 an de la acordarea titlului de doctor. În plus, CNATDCU nu poate controla și prealabil și ulterior teza, organul ulterior trebuie să fie altul”.

Ce propuneri face ANOSR pentru modificarea articolului 171 din lege, care stabilește măsurile în cazul identificării plagiatelor în teze de doctorat (articolul actual poate fi consultat aici):

 • “(1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CNATDCU privind existența plagiatului într-o teză de doctorat;
 • (2) CNATDCU se pronunță asupra sesizării, potrivit normelor materiale și procedurile stabilite prin Ordin al Ministrului Educației, confirmând sau infirmând existența plagiatului;
 • (3) CNATDCU se pronunță asupra sesizării în maximum 90 de zile de la înregistrare;
 • (4) Dacă CNATDCU infirmă existența plagiatului în teza de doctorat, acest fapt nu împiedică depunerea unei noi sesizări. Prevederile privind abuzul de drept sunt aplicabile în mod corespunzător;
 • (5) Dacă CNATDCU confirmă existența plagiatului în teza de doctorat, acesta publică decizia de confirmare a plagiatului pe site-ul propriu și introduce, în maximum 15 zile, acțiunea în constatarea caracterului plagiat al lucrării la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului București. Acțiunea este scutită de taxă de timbru;
 • (6) Tribunalul București se pronunță în maximum 30 de zile asupra acțiunii în constatare;
 • (7) Sentința Tribunalului București poate fi atacată cu recurs, în maximum 5 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București; recursul se judecă în maximum 30 de zile de Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București, iar decizia pronunțată este definitivă;
 • (8) Hotărârea instanței, rămasă definitivă, se publică în Monitorul Oficial, partea a-III-a;
 • (9) Lucrările științifice, inclusiv tezele de doctorat, constatate ca fiind plagiate, nu pot servi la încasarea sau primirea unor indemnizații sau a oricăror alte beneficii de natură pecuniară, nu pot servi la îndeplinirea condițiilor obligatorii pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru ocuparea unei funcții sau pentru desfășurarea unei activități și nu pot servi la îndeplinirea unor criterii suplimentare în vederea ocupării sau desfășurării unei funcții, activități sau meserii;
 • (10) Lucrările științifice, inclusiv tezele de doctorat, constatate ca fiind plagiate, nu pot oferi niciun beneficiu autorului său în vederea ocupării unei funcții didactice sau exercitării unei activități didactice în învățământul preuniversitar sau universitar, public sau privat;
 • (11) CNATDCU, respectiv instanțele judecătorești, nu pot reaprecia fondul sau valoarea științifică a tezei de doctorat, ci pot exclusiv să constate caracterul plagiat al lucrării.”

Sursa citată propune și amendarea Art. 47 din proiectul de lege, ce vorbește despre anularea actului de studii obținut prin mijloace frauduloase. Potrivit ANOSR, “Conform Legii nr. 554/2004 (n.red. – legea contenciosului administrativ), instituția de învățământ superior ar putea introduce acțiunea în anulare în termen de cel mult 1 an de la momentul emiterii acestuia, ceea ce ar fi, de cele mai multe uneori, ineficient”.

Ce spune Art. 47 din proiectul de lege:

 • “(1) În situația în care se dovedește că actul de studii s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului cadru de etică și deontologie universitară, rectorul are obligația de a solicita instanței de contencios administrativ anularea acestuia, conform prevederilor legale.
 • (2) Solicitarea adresată instanței va fi realizată în termen de 30 de zile de la notificarea instituției de învățământ superior cu privire la acest fapt, sau, după caz, din momentul adoptării unei hotărâri la nivelul comisiei de etică universitară.”

Ce propune ANOSR pentru modificarea acestui articol:

 • (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CNEMU privind obținerea unui act de studii prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea Codului cadru de etică și deontologie universitară;
 • (2) CNEMU se pronunță asupra sesizării, potrivit normelor materiale și procedurile stabilite prin Ordin al Ministrului Educației, confirmând sau infirmând sesizarea;
 • (3) CNEMU se pronunță asupra sesizării în maximum 90 de zile de la înregistrare; (4) Dacă CNEMU infirmă sesizarea, acest fapt nu împiedică depunerea unei noi sesizări. Prevederile privind abuzul de drept sunt aplicabile în mod corespunzător;
 • (5) Dacă CNEMU confirmă sesizarea, acesta publică decizia de confirmare a plagiatului pe site-ul propriu și introduce, în maximum 15 zile, acțiunea în constatarea caracterului fraudulos al actului de studii la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului București. Acțiunea este scutită de taxă de timbru;
 • (6) Tribunalul București se pronunță în maximum 30 de zile asupra acțiunii în constatare;
 • (7) Sentința Tribunalului București poate fi atacată cu recurs, în maximum 5 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București; recursul se judecă în maximum 30 de zile de Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Curții de Apel București, iar decizia pronunțată este definitivă;
 • (8) Hotărârea instanței, rămasă definitivă, se publică în Monitorul Oficial, partea a-III-a;
 • (9) Actele de studii constatate ca fiind obținute prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea Codului cadru de etică și deontologie universitară nu pot servi la încasarea sau primirea unor indemnizații sau a oricăror alte beneficii de natură pecuniară, nu pot servi la îndeplinirea condițiilor obligatorii pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru ocuparea unei funcții sau pentru desfășurarea unei activități și nu pot servi la îndeplinirea unor criterii suplimentare în vederea ocupării sau desfășurării unei funcții, activități sau meserii;
 • (10) Actele de studii constatate ca fiind obținute prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea Codului cadru de etică și deontologie universitară nu pot oferi niciun beneficiu autorului său în vederea ocupării unei funcții didactice sau exercitării unei activități didactice în învățământul preuniversitar sau universitar, public sau privat;
 • (11) CNEMU respectiv instanțele judecătorești, nu pot reaprecia fondul sau valoarea științifică a actului de studii, ci pot exclusiv să constate obținerea sa prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea Codului cadru de etică și deontologie universitară.”
Punctul de vedere al Alianței studenților privind Mandatele rectorilor: tema retroactivității “este o temă falsă”

Primul dintre amendamentele proprii pe care ANOSR îl scoate în evidență este cel al mandatelor rectorilor, despre care proiectul de lege spune că sunt limitate la două, de câte cinci ani, luând în considerare “mandatele de 5 ani incomplete, întrerupte în urma demisiei, demiterii sau suspendării, precum și mandatele în curs la momentul intrării în vigoare a prezentei legi”.

Formula propusă de ANOSR vizează mandate de 4 ani, ca până acum, incluzându-le pe cele exercitate până acum sau care sunt în curs în momentul intrării în vigoare a legii:

 • “(5) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată. O persoană nu poate fi rector al aceleiaşi instituţii de învăţământ superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
 • (6) Numărul mandatelor de rector exercitate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, inclusiv al celor în curs la această dată, se include în numărul maxim de mandate prevăzut de prezenta lege.”

Argumentația ANOSR:

“Plecând de la premisa conform căreia limitarea numărului de ani pe care o persoană îi poate petrece într-o anumită funcție de conducere este o realitate acceptată la nivel mondial ca fiind funcțională, prin raportare la dezideratul de a evita concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane pentru o perioada prea lungă de timp, acumulând putere pentru a-și menține „pe viață” funcția, prin diferite canale de influență, suntem convinși de faptul că este datoria legiuitorului să opteze pentru o astfel de soluție.

În primul rând, prin însăși natura sa, limitarea duratei de ocupare a unei funcții nu are rolul de a limita drepturile unei persoane și nici de a limita procesul electoral; argumentul conform căruia o persoană ar trebui să poată fi rector mai multe mandate, dacă aceasta este într-adevăr aleasă de comunitatea universitară, este prin ipoteză greșit din punct de vedere conceptual, întrucât el este aplicabil oricărei funcții alese care are o astfel de limitare. Dimpotrivă, scopul unei astfel de reglementări este de a împiedica orice potențial derapaj, generat de capacitatea de influențare pe care poziția o acordă celui care o ocupă. Astfel, considerăm că limitarea la un mandat de maximum 8 ani asigură un just echilibru între interesul comunității de a crea continuitate și de a pune în aplicare platforma candidatului care a câștigat două mandate consecutive de rector și viziunea democratică generală a schimbării liderilor la intervale determinate de timp.”

Ce vizează alte amendamente propuse de ANOSR:
 • Respectarea proporției de implicare a studenților în procent de 25% și în alegerea rectorilor, în componența consiliilor de administrație, a consiliilor școlilor doctorale și a comisiilor consultative ale Ministerului Educației.
 • Transparentizarea activității instituțiilor de învățământ superior prin publicarea obligatorie, pe site-urile proprii, a tuturor hotărârilor organelor de conducere.
 • Reglementarea incompatibilităților între funcțiile publice politice și funcțiile de conducere din mediul universitar. 
 • Menținerea taxelor de școlarizare nemodificate pe toată durata normală a unui ciclu de studii pentru aceeași promoție de studenți.
 • Subvenție specifică alocată de la bugetul de stat pentru serviciile de consiliere a studenților.
Amendamentele propuse de ANOSR, integral:
Comunicatul ANOSR:
Citește și:
Proiectele de legi ale Educației, pe ordinea de zi a ședinței de azi a Guvernului / Se vor putea înscrie la concursul de admitere la liceu doar elevii care au luat măcar nota 5 la Evaluarea Națională. Doar mandatele actuale ale rectorilor se iau în calcul pentru o nouă candidatură, nu și cele încheiate deja
Studenții îi cer ministrului Deca și premierului Ciucă o procedură de constatare a plagiatelor „realmente funcțională”, cu restabilirea CNATDCU în poziția de for care analizează plângerile. Amendamentele cerute de ANOSR la proiectul Legilor Deca
“Atacul fără precedent la reglementările privind etica în cercetare realizat de CCR este perfect și circular” – critici dure ale președintelui Consiliului Național de Etică, Dacian Dragoș, după motivarea deciziei Curții Constituționale privind retragerea titlurilor de doctor / “Etica în cercetare rămâne fără acces efectiv la justiție!”

6 comments
 1. propun sa le dea elevilor de la inceput diplomele si studentilor la fel, ce sa mai frece scaunele si bancile atatia ani pentru niste cartoane, ca asta au ajuns.

 2. De ce nu se preocupă ANOSR să convingă studenții să învețe? Să lase doctoratele în seama celor care și-au finalizat studiile superioare și se pricep să abordeze subiectul plagiatului în lucrările științifice.

  1. Poate fiindca dilueaza calitatea diplomelor obtinute pe bune in tara asta?! Daca se adopta asa ceva, eu daca as fi o institutie straina m-as sterge undeva cu diplomenele venite din Romania…

 3. Ferească Dumnezeu! Daca asa ceva va trece in Legea Educatiei, suntem mancati ca tara si popor…Nu vom mai avea principii si valori…👎👎👎👎👎👎👎👎

 4. Ce propun Organizațiile studențești sunt corecte, normale și au legătură cu bunul simț. Aberațiile din proiectul Deca privind prescrierea plagiatelor după un an, sau mandatul rectorilor nici nu merită a fi discutate. D-na Deca nu știu pe cine reprezintă și de unde a căzut pe acest scaun de ministru??

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

UPDATE Noul Minister al Educației și Cercetării are cu 95 de posturi mai multe față de câte aveau Educația și Cercetarea la un loc în fostul guvern, potrivit unui proiect de HG. Explicația ministerului

Hotărârea de guvern pentru organizarea noului Minister al Educației și Cercetării, pusă în dezbatere joi seară, arată o creștere a numărului total de posturi față de precedentele ministere separate în…
Vezi articolul

Sprijinul pentru părinții care stau acasă cu copiii aflați în școala online ar urma să fie aprobat săptămâna viitoare de Guvern, anunță ministrul Muncii: Vor primi 75% din venitul mediu brut, cu condiția ca părinții să nu fie în telemuncă

Indemnizația și concediul de la stat pentru părinții care sunt nevoiți să stea acasă cu copiii aflați în școala online, vor fi aprobate săptămâna viitoare de Guvern, anunță ministrul Muncii,…
Vezi articolul

Lista campionatelor de sport olimpic organizate de federațiile naționale, la care participă elevii în anul 2024, aprobată de Ministerul Educației la limită / Peste 30.000 de elevi ar putea primi burse de merit pentru rezultate sportive în anul școlar viitor

Lista campionatelor naționale de sporturi olimpice organizate în anul 2024 de federațiile de profil, la care participă elevi, a fost aprobată de Ministerul Educației prin protocol cu Agenția Națională pentru…
Vezi articolul