Profesorii anchetați pentru fapte de violență fizică ori verbală la adresa elevilor sau colegilor de cancelarie nu vor mai preda la clasă pe perioada cercetărilor, dar vor primi salariu, potrivit noii legi a Educației / Dispare observația scrisă și sancțiunile pot fi cumulate, până la desfacerea contractului de muncă

2.358 de vizualizări
Foto: INQUAM Photos – George Călin
Nu vor putea preda la clasă pe perioada anchetei disciplinare, dar vor primi salariu profesorii care sunt anchetați pentru că ar fi comis fapte de violență fizică sau verbală la adresa elevilor sau colegilor din cancelarie sau care se fac vinovați de orice fapte sau atitudini care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor. Asta prevede noua lege a Educației care va intra în vigoare pe 2 septembrie. Spre deosebire de legea anterioară, acum sunt prevăzute sancțiuni mai punctuale. De exemplu, se specifică sancțiuni pentru faptele de violență de orice fel, comise de profesori. În noua lege dispare și observația scrisă, prima măsură ce se poate lua acum fiind direct un avertisment.

Noua lege a Educației prevede cazuri concrete în care profesorii pot fi sancționați, cum ar fi situațiile de violență fizică sau verbală. Pe perioada anchetei disciplinare, în aceste situații, “cadrul didactic nu va desfășura activități didactice cu beneficiarii primari, cu păstrarea corespunzătoare a drepturilor salariale”. Pentru aceste fapte nu se aplică avertisment scris, ci sancțiuni cumulate, până la desfacerea contractului de muncă.

Decizia poate fi contestă de anchetat în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia Națională pentru Inspecție Școlară de la nivelul ARACIIP. Până acum decizia se contesta la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar.

Care sunt abaterile disciplinare

Potrivit, articolului 209:

(2) Reprezintă abateri disciplinare ale personalului didactic de predare și se sancționează potrivit articolului 210, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune:

a) faptele de violență fizică și/sau verbală îndreptate împotriva elevilor sau a colegilor;

b) orice fapte sau atitudini care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a antepreșcolarilor/preșcolarilor/ elevilor;

c) manifestarea convingerilor politice și prozelitismul religios în spațiul școlar;

d) activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă;

e) încălcarea dispozițiilor legii, a obligațiilor din prezentul titlu, a normelor statutului profesiei, deciziilor obligatorii ale organelor profesiei la nivel național sau ale unității de învățământ al cărei angajat este sau în cadrul căreia prestează activități de predare-învățare-evaluare cu antepreșcolarii/preșcolarii/elevii;

f) fapte de natură să aducă atingere imaginii, demnității sau drepturilor copiilor/elevilor și familiilor acestora ori să prejudicieze onoarea și/sau prestigiul unității/instituției, interesul învățământului.

Dacă în urma anchetei disciplinare se constată că un profesor este vinovat de fapte de violență fizică sau verbală la adresa elevilor sau colegilor din cancelarie, nu se poate aplica avertisment scris. Se poate desface însă contractul de muncă sau aplica sancțiuni cumulate, potrivit alineatului 2, de la articolul 210:

 • reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
 • suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit, pentru ocuparea unei funcții de conducere, de îndrumare și de control ori a unei funcții didactice superioare;
 • suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale;

Pentru celelalte abateri, în funcție de caz, se poate desface disciplinar contractul individual de muncă sau se pot cumula restul sancțiunilor prevăzute de lege.

În noua lege dispare și observația scrisă care era prima măsură ce se poate lua. Acum se trece direct la un avertisment.

În funcție de gravitatea abaterii disciplinare, la aplicarea sancțiunilor prevăzute la lit. b)-e) se dispune și măsura retragerii decorațiilor, ordinelor, medaliilor, titlurilor primite de cadrul didactic în conformitate cu prevederile art. 218.

Cine poate face sesizarea în cazuri abateri disciplinare

Potrivit articolul 211, orice poate face o sesizare care vizează posibile abateri disciplinare, inclusiv cazuri de violență. Plângerea se face la secretariarul școlii.

(1) “Orice persoană poate sesiza în scris, cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară, prin înregistrarea sesizării la secretariatul unității de învățământ, pentru faptele săvârșite de personalul didactic angajat, prevăzute de prezenta lege ca abateri disciplinare.

Cine anchetează cazurile de violență

La nivelul școlii se înființează o comisie, cu aprobarea consiliului de administrație la decizia conducerii, din care trebuie să facă parte între 3-5 membri, printre care și un reprezentant al sindicatului din care face parte profesorul anchetat, ceilalți au funcția cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. Sancțiunile se aprobă de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administrație.

Este nevoie și de un raport de specialitate realizat de specialiști din cadrul DGASPC, cerut de conducerea școlii, pentru a se putea aplica sancțiunile în cazurile de abaterile disciplinare privind cazuri de violență ale profesorilor asupra elevilor sau chiar colegilor de cancelarie, potrivit articolului 209, alineat 3.

Articolul 211 prevede:

(2) Pentru cercetarea împrejurărilor și faptelor reclamate la alin. (1), săvârșite de personalul didactic de predare din unitățile de învățământ, se constituie o comisie de cercetare disciplinară formată din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă federația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. În situația în care la nivelul unității de învățământ nu există suficienți salariați care au funcția didactică cel puțin egală cu a salariatului cercetat, comisia de cercetare se completează cu persoane care au cel puțin aceeași funcție, desemnate de către DJIP/DMBIP, la solicitarea conducerii unității de învățământ.

(3) Comisiile de cercetare disciplinară se constituie prin decizie a directorului unității de învățământ abilitate în soluționarea sesizării, după aprobarea lor de către consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar, pentru personalul unității.

(4) Pentru personalul didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar, propunerea de sancționare se face de către oricare membru al consiliului de administrație. Sancțiunile se aprobă de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administrație și sunt puse în aplicare și comunicate prin decizie a directorului unității de învățământ preuniversitar.

Drepturile profesorului cercetat disciplinar

Profesorul anchetat trebuie audiat obligatoriu. El trebuie să fie înștiințat cu cel puțin 48 de ore înainte. Ancheta nu este împiedicată dacă cel anchetat refuză să se prezinte sau să scrie un proces verbal.

Decizia se comunică în 30 de zile de la data înregistrării raportului de cercetare disciplinară, și poate fi contestă de cel în cauză în 15 zile de la comunicare, la Comisia Națională pentru Inspecție Școlară de la nivelul ARACIIP. Până acum decizia se contesta la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar.

Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să își producă probe în apărare. Dacă se dovedește că persoana e nevinovată i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată.

Articolul 212

(1) În cadrul cercetării împrejurărilor și faptelor reclamate, se stabilesc urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte date concludente.

Audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum și de a da declarații scrise se constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să își producă probe în apărare.

(2) Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării raportului de cercetare disciplinară, la registratura generală a unității de învățământ preuniversitar, fiindu-i adusă la cunoștință persoanei de către conducătorul instituției după aprobarea în consiliul de administrație al acesteia, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată.

(3) Sancțiunea se stabilește, pe baza raportului comisiei de cercetare, și se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, de către directorul unității de învățământ.

(4) Persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Comisia Națională pentru Inspecție Școlară de la nivelul ARACIIP.

(5) Normele privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei Naționale pentru Inspecție Școlară de la nivelul ARACIIP se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației.

(6) Sub sancțiunea nulității absolute, decizia de sancționare disciplinară cuprinde în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă care au fost încălcate de către salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de către salariat în timpul cercetării disciplinare;

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea se aplică;

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată;

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.(7) Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat.

Citește și:
Profesorii cercetați pentru violență fizică sau verbală împotriva elevilor sau colegilor din cancelarie nu vor mai putea să intre la clasă în timpul anchetei disciplinare, dar vor primi salariu – proiectul legii Educației / Profesorii sancționați nu vor mai putea profesa timp de 10 ani în nici o altă școală

13 comments
 1. ,,faptele de violență …verbală îndreptate împotriva elevilor sau a colegilor; ”

  Si care ar fi definiția violenței verbale in acest context mai exact?

  Ridicarea tonului?
  Transmiterea cu fermitate a unui îndemn?
  Folosirea limbii populare?

  Practic oricui i se pare că i-a fost ,, tulburată starea de bine” poate face o sesizare.

  La final primești o hârtie pe care scrie ,,faptele nu se confirmă”
  “…la catedră” (până la următoarea sesizare)

  P.S.
  Noua lege a educației cred că ascunde mii de astfel de posibilități de reducere la tăcere a profesorilor in numele unui bine potențial.

 2. Mda, sa vedeți acum scenarita. Nu te înghite directorul? Apelează la o mamikutza sa faca scandal, si gata linsajul. Ohooo, cata mizerie prin scoli. Nimeni nu le spune. Mai abitir, profesorul nu mai are drepturi, a ajuns o sluga a directorului, a parintilor, a plozilor. Toti au drepturi, mai putin amărâtul cu 18 ore si 4 luni vacanta. Sunt sarcastic.

 3. >>c) manifestarea convingerilor politice și prozelitismul religios în spațiul școlar;

  Valabil doar pentru prozelitismul în clasă, în timpul orei, sau și în curte, pauză, cancelarie? Că m-am săturat de habotnici care bat cruci și dau blesteme contra vaccinurilor și vaccinaților! Și mi s-a luat de colegele care își tocesc tălpile pe la mânăstiri și simt nevoia să-mi țină mie, profesor în domeniul științelor, teorii ”corectoare” despre cum a făcut d-zeul lor tot, iar copiii n-au nevoie să afle nimic despre viața reală, că are grijă el să-i apere de draci!

  La articolul 6 nu apare nimic despre dovezi. Deci poate veni oricine (inclusiv eu) și să scrie orice despre un coleg, se face comisie de cercetare, și e ceva gen ”a spus X, a spus Y”, nicio dovadă… dar e valabil?? Să îndrăznească, după aceea vedem cum funcționează asta în procesul de calomnie inevitabil într-o astfel de situație.

  >>Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată.

  Și ce pățește cel care a mințit făcând sesizarea? Nimic, nu? Doar cel care a fost acuzat pe nedrept află eventual că ”nu există faptele” (din nou, în baza căror dovezi?!), și că poate să meargă în judecată cu acuzatorul și să primească eventual niște bani sau scuze publice (după câțiva ani de procese).

  Hai s….

  1. Foarte corect cum ganditi. Aproape sa fiu linsata in pandemie ca mi-am facut 3 doze. M-au zapacit colegele cu pLandemia si ordinea mondiala si uleiurile esentiale. Acum cu protestele simt ca o iau iar de la capat si gasesc subiect de cancelarie. Da, asa este: oricine poate acuza pe oricine fara fundament si sa capeti un stigmat si stirbirea autoritatii ulterioare in fata elevilor si parintilor pe niste presupuneri. Cum ramane cu dreptul la munca, cu prezumtia la nevinovatie? Vine asa care cum si te face de tot maroul si mai pune poate si intr-o lumina proasta scoala(ca asa e in Romania: stirile cu profesori fac senzatie, nu cu elevi care le dau la gioale cu ranga.)? E un vid in legislatie si trebuie corectat. Am mai vazut eu parinti isterici sau elicopter care au avut ei inpresia ca li s-a bruscat plodul de catre profesorul cu 35 de ani vechime fara nicio abatere in cariera lui. Trust me: in 35 de ani, daca era sa cafteasca vreun elev, o facea demult, sareau de cwr in sus multe generatii de parinti si se afla ca e un om violent. Nu devenea asa, brusc si dintr-odata fix pentru plodul lui. Asta e asa…ca sa stricam reputatia si cariera unui profesor dupa o viata de munca.

  2. Pe mine m-a zapacit un coleg ca vaccinul e toxic in ciuda faptului ca i-a murit tatal de covid. Este exact genul ala extrem care nu si-a vaccinat niciodata copiii indiferent de vaccin. Copiii lui sufera de o forma agresiva de diabet care s-a declansat in urma unor infectii capatate pe litoralul romanesc. Si-a ucis moral tatal bolnav de inima si cu mai multe operatii pe cord nelasandu-l sa se vaccineze. De cand a inceput razboiul din Ucraina bubuie in el teoriile pro Rusia, pro AUR, anti NATO si anti UE. Directorii insista sa il tolerez in continuare dar e din ce in ce mai greu de suportat. Vede numai homosexuali printre elevi. Cum moare cineva stie si de ce. De la vaccinuri.

   1. Și eu care n-am dat pe acasă aproape 1 an din septembrie 2020, până au apărut vaccinurile, că mi-era teamă să nu duc boala acasă la părinții bătrâni și bolnavi de altele…

    Oamenii ăștia care resping știința – și în speță, medicina – au FOST vaccinați în copilărie. Dacă ei sunt acum (fizic) sănătoși, mintea nu-i duce să înțeleagă CUM au reușit performanța asta.

    Stai să te gândești dacă nu era oare mai bine să lași selecția naturală să funcționeze așa cum a funcționat până la medicina modernă…

   2. Deci pentru ca oamenii isi exprima opiniile catre colegii lor asta se cheama prozelitism. Bun. Tu si postacii de mai sus tocmai ati facut prozelitism pentru religia globohomo care a cuprins lumea.

    1. Tu degeaba citești, că nu înțelegi nimic. Școala a dat greș cu tine. Te-a spălat conspirația mondială pe creier, ești pierdut din păcate.

     Asta tot de medicină ține, nu e de mirare că te-ai dus…

     1. Da, lasa ca intelegi tu si pentru mine… cum un barbat pote deveni femeie si invers.
      Ca “tot de medicina tine”.

      Ah, inca ceva: nu este doar o conspiratie, sint multe, FOARTE multe, ceea ce-mi ofera alegere. Tu ai doar o versiune a realitatii, acelasi punct de vedere trimbitat pe toate canalele oficiale. Tu doar alegi intre sursele de informatie, informatia fiind insa aceeasi, decisa pentru tine de altii.

     2. Indy, vezi că e ofertă speciala la vax-uri in parcare la Carrefour, contra mici și bere. Ați uitat… Curat act medical, curat știință!

     3. Pseudo-Mendeleev, e foarte bine că ai rămas cu o mică amintire din școală. Măcar atât, dacă mai mult nu poți.

      PS Vezi că pe tine nu te-a întrebat nimeni când te-au vaccinat în copilărie, dar ai reușit să supraviețuiești până acum, în ciuda tiomersalului din dozele respective de vaccin. Hai că nu e dracul așa negru.

     4. Sunt multi cei care si-au ucis moral rudele prin nevaccinarea de covid, si o vor mai face. Iși vor ucide la fel si copiii sau ii vor imbolnavi iremediabil. Vaccinarea nu trebuie sa fie obligatorie. E o decizie care sustine selectia naturala. Cei care nu inteleg si cred in conspiratii o sa dispara. Nu toti brusc, ci in ani. In cateva generatii aceste mentalitati se vor topi in selectia naturala. Procentul de diabet de tip 1 la copiii nevaccinati cu vaccinurile copilariei a explodat in ultimii 15 ani. Un virusel din apa marii la un copil nevaccinat si treaba-i gata.

 4. da de unde…matusalemicii ăștia care jignesc atât elevii cât și colegii de cancelarie,nu vor dispărea…cât despre cine “anchetează”…vai și amar…
  dar…am mai bifat un paragraf… ATAT!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Belgia revine la starea de urgență începând de luni, dar școlile rămân deschise. “Copiii trebuie să poată continua să meargă la școală, companiile trebuie să poată continua să funcționeze și oamenii nu trebuie să cadă în depresie”, a declarat ministrul Sănătății

Premierul Belgiei, Alexander De Croo, a anunțat că va fi reinstituită starea de urgență la nivelul țării, pentru următoarele patru săptămâni, din pricina extinderii accelerate a epidemiei de Covid. Noile…
Vezi articolul

Cel mai devreme pe 25 septembrie toate procedurile ar fi îndeplinite pentru ca elevii navetiști să aibă transport gratuit, cum prevede Legea Educației – estimare pe termenele din actul normativ

Abia de pe 25 septembrie, luni, peste două săptămâni, toate procedurile privind transportul elevilor navetiști ar fi gata în majoritatea școlilor, astfel încât aceștia să circule gratuit conform ultimelor norme…
Vezi articolul

Klaus Iohannis: Autoritățile să încerce să mențină școala în funcțiune atât de mult cât se poate / Profesorii evident că merită stimulentul pentru predarea pe perioada de alertă. Întrebarea e dacă, momentan, se poate

“Trebuie sa evităm știri panicarde și descrierea unor situații extreme, care, sigur, teoretic sunt posibile. Eu cred că autoritățile trebuie să încerce să mențină școala în funcțiune atât de mult…
Vezi articolul