Scrisoare deschisă: 15 organizații din Educație solicită Senatului să respingă Ordonanța de Urgență nr. 50/2021 privind transportul elevilor

17.906 vizualizări
Foto: Pexels.com
15 organizații din învățământ solicită printr-o scrisoare deschisă comisiilor raportoare și grupurilor parlamentare respingerea Ordonanței de Urgență nr. 50/2021 și „gestionarea în mod optim a transportului gratuit al elevilor”, se arată într-un comunicat primit de Edupedu.ro. „Prin această ordonanță, a fost introdusă (pe lângă procedura de gratuitate deja existentă, dar niciodată aplicată, pentru că Guvernul României nu a asigurat și bugetul necesar), o procedură paralelă, contradictorie cu aceasta”, potrivit sursei citate.

„Solicităm introducerea de urgență pe ordinea de zi a comisiilor raportoare, a proiectului L401/2021, precum și respingerea OUG 50/2021 în vederea revenirii la Legea 226/2020, care asigura în mod optim, legal și constituțional, gratuitatea elevilor la transport – respectiv, dreptul fundamental la educație a tuturor copiilor și tinerilor”, conform comunicatului.

În scrisoarea deschisă se precizează că „având în vedere faptul că majoritatea elevilor ce nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu folosesc transportul județean gratuit, și că nu este nicăieri prevăzut că prevederile OUG 50/2021 nu s-ar aplica transportului județean, se creează o confuzie care a dus la blocarea transportului gratuit al elevilor. Astfel, multiple Consilii Județene din țară au invocat prevederile ordonanței pentru a justifica încălcarea legii. Inclusiv Municipiul Pașcani a afirmat faptul că acesta nu mai are obligația de a asigura gratuitatea la transportului elevilor, dat fiind că aceasta ține strict de atribuțiile Ministerului Educației, respectiv, unităților de învățământ”, se arată în scrisoarea deschisă.

„Mai mult, decontul introdus prin OUG 50/2021 este unul plafonat, care nu acoperă nici măcar jumătate din cheltuielile reale ale elevilor.”, potrivit documentului.

Informații de context

Ordonanța 50 din 16 iunie 2021 prevede următoarele: la articolul 84, alineatul (1^3) se modifică și va avea următorul cuprins:

  • (1^3) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km.

La articolul 84, după alineatul (1^3) se introduc șase noi alineate, alineatele (1^4)-(1^9), cu următorul cuprins:

  • (1^4) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.
  • (1^5) Elevii aflați în situațiile prevăzute la alin. (1^3) și (1^4) pot solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare.
  • (1^6) Modalitatea de decontare se stabilește printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.
  • (1^7) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (1^3) și (1^4), se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.
  • (1^8) Prin excepție de la prevederile alin. (1^7), elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km.
  • (1^9) Operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună prevăzute la alin. (1^7) și (1^8), și să asigure transportul elevilor.

Este vorba despre următoarele asociații: Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din București și Ilfov, Asociația Elevilor din Maramureș, Asociația Vâlceană a Elevilor, Asociația Elevilor din Timiș, Asociația Elevilor din Bacău, Federația Părinților și Aparținătorilor Legali, Societatea Academică din România, Coaliția pentru Educație, Asociația SUPRA, Asociația pentru Educație și Justiție Socială Human Catalyst, Părinții Cer Schimbare – grup civic, Coaliția pentru Educație, Asociația Ține de Noi și Fundația World Vision România.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like