Toate comisiile metodice din școli au fost desființate începând din acest an școlar, anunță Ministerul Educației

80.328 de vizualizări
Foto: © Photosvit | Dreamstime.com
Comisiile metodice din școli nu mai există în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP) începând din acest an școlar, potrivit unei note trimise de Ministerul Educației tuturor școlilor din țară, obținută de Edupedu.ro. Eliminarea acestor comisii a fost făcută pentru debirocratizare, se arată în adresa oficială.

Comisia metodică era o formă de organizare a activitǎţii personalului didactic din școală sau grădinițe, și care era obligatorie până anul acesta. Înființarea era aprobată în Consiliul profesoral, care stabilea componenţa nominală a acestor catedre/comisii metodice.

Comisiile includeau toate cadrele didactice care predau o anumită disciplină sau într-o grupă de clase și se ocupau de o serie de „aspecte instructiv-educative”. 

Fiecare comisie avea și un responsabil, desemnat de directorul școlii/grădiniței, iar aceste comisii erau de două feluri – permanente sau temporare.

Nota Ministerului Educației și Cercetării nr 6426/DGIP 23.09.2020

Ministerul cere aplicarea noilor reguli din acest an școlar.

Nota Ministerului Educației și Cercetării nr 6426/DGIP 23.09.2020

Noul Regulament, adoptat în septembrie 2020, elimină în întregime secțiunea dedicată comisiilor metodice din vechiul Regulament. Aceasta prevedea următoarele:

Secţiunea a 3-a Catedrele/Comisiile metodice

Articolul 65

 • (1) În cadrul unei unități de învățământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
 • (2) În învățământul preșcolar și primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe, pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învățământ.
 • (3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei și validat de consiliul de administrație al unității.
 • (4) Catedra/Comisia metodică se întrunește lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a membrilor acesteia.
 • (5) Tematica ședințelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, și este aprobată de directorul unității de învățământ.

Articolul 66 Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:

 • a) stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, selectează auxiliarele didactice și mijloacele de învățământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educației Naționale adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale; schema procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament;
 • b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii până la data realizării schemei de încadrare cu personal didactic de predare pentru anul școlar următor și o propune spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia școlii cuprinde și oferta stabilită la nivel național; pentru învățământul liceal tehnologic și învățământul profesional, oferta de curriculum la decizia școlii este curriculum în dezvoltare locală (CDL) și este elaborată de catedrele/comisiile metodice în parteneriat cu operatorii economici/autoritățile administrației publice locale și propusă spre dezbatere consiliului profesoral;
 • c) elaborează programe de activități semestriale și anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar;
 • d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;
 • e) elaborează instrumente de evaluare și notare;
 • f) analizează periodic performanțele școlare ale copiilor/elevilor;
 • g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă și modul în care se realizează evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare și instruire practică are obligația de a completa condica de prezență inclusiv cu tema orei de curs;
 • h) planifică și organizează instruirea practică a elevilor;i) organizează activități de pregătire specială a copiilor/elevilor cu ritm lent de învățare ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare;
 • j) organizează activități de formare continuă și de cercetare – acțiuni specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;
 • k) implementează standardele de calitate specifice;
 • l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice;
 • m) propun, la începutul anului școlar, cadrele didactice care predau la fiecare formațiune de studiu;
 • n) orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de organizare și funcționare al unității.

Articolul 67 Atribuțiile responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

 • a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmește și completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/ comisiei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte activități stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al unității);
 • b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuția de responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic;
 • c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
 • d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;
 • e) participă la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ;
 • f) efectuează asistențe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea directorului;
 • g) elaborează semestrial informări asupra activității catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
 • h) îndeplinește orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare.”

Comisiile metodice erau de tipul: comisie metodică pentru educatori, comisie metodică pentru învățători, comisie metodică pentru diriginți, comisie metodică a profesorilor de matematică, comisie metodică a profesorilor de istorie etc.

Reamintim că prin noul Regulament de funcționare a școlilor a fost redus de la 6 la 5 și numărul comisiilor din școli.

Foto: © Photosvit | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care site-ul Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


12 comments
 1. Mie mi s-a cerut de catre coordonatorul profesorilor itineranti si de sprijin, ca am de pregatit un material pentru comisia metodica din 24 martie 2021!!!
  Pana la urma s- au desfiintat aceste comisii sau nu? Ca inteleg ca unii fac exces de zel.

 2. Cum se desființează comisia metodică dacă în ghidul pentru învățământul preșcolar este scrisă de nu știu câte ori iar responsabilului de comisie i se atribuie sarcini de lucru?!

 3. Comisia metodica nu s-a desfiintat! Marti va trebui sa-i prezint responsabilului comisiei urmatoarele documente(planificari):
  1.Planificări calendaristice (orar, schemă orară, manuale utilizate, auxiliare utilizate)
  2. Evaluări inițiale
  3. Consilierea părinților
  4. Activități extracurriculare
  5. Ședințele cu părinții
  6. Lectoratele cu părinții
  7. Educația rutieră

  1. Ba da, doamnă! Că directorul dv este aerian, e altă problemă! Are ,,poziția ghiocelului” să nu-și piardă numirea! 😛 Ce ați prezentat dv acolo nu este ,,planul de muncă” 😀 al unei comisii metodice/catedre! Acele lucruri au RĂMAS! Confundați!

   1. Ba nu, doamna! Nu confund! Am enumerat ce documente prezint unei comisii, care se numeste in continuare comisia metodica, care este constituita in baza unei decizii a directorului, decizie data in data de 21.09.2020. Tot prin aceasta decizie s-au numit si responsabilii de comisie.

 4. Nu comisiile metodice erau problema, comisii ce tin de profesia noastra si disciplina pe care o predam. Problema este constituita de acele comitii si comitele pe probleme. Nu inteleg de ce un cadru didactic trebuie da numere si imparta mere, cornuri si sa faca munca de contabilitate primara, nu inteleg de ce un profesor trebuie sa instruiasca elevii in locul politiei asupra violentei, sa faca documentatie isu in locul pompierului etc. Nu mai enumar tot. In fiecare an aceeasi frica: nu cumva, cum fac unii directori, sa ti se bage pe gat o astfel de comisie pe probleme si sa nu mai ai efectiv timp de orele tale facand hartogaraie pentru astfel de comisii. Mai nou exista comisia anti-covid. Sunteti normali! Profesorul e medic? Comisia covid stabileste ce copii trebuie trimisi acasa, apoi raportati la dsp. De rasu’ curcilor. Eu nu am vazut medici care sa predea in locul meu in pandemie. Nicio comisie in spital intitulata comisia de predare in scoli pentru medici. Asa ca nu mai dati degeaba din gura, ca nu ma incalzeste cu nimic ca ati scos voi comisiile metodice. Nu alea erau buba, ci porcariile de comisii pe probleme bagate gratis pe gat cu de-a sila unor oameni care nu le vor, nu se pricep poate. Ati avut curuozitatea sa vedeti cata munca de contabilitate si cate rapoarte intocmeste un responsabil de corn si lapte general pe o scoala?? Nu aveti idee, e munca uneori cu noptile pentru un cadru didactic care are deja alte obligatii: ore, copii, familie. Si guvernul parca doarme, parca nu vede.

 5. Da , bine… A fost eliminată , dar comisiile există și responsabilii își fac treaba în continuare. Adică , vorba lui Caragiale : se modifică, dar nu se schimbă nimic…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Profesorii nu trebuie să completeze nicio cerere pentru prima didactică de 1.500 de lei, potrivit liderului sindical Marius Nistor: Ceea ce circulă în momentul de față este o greșeală. Ministerul Educației urmează să emită o adresă către școli

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat pentru Edupedu.ro că profesorii nu trebuie să completeze nicio cerere pentru prima didactică de 1.500 de lei. Pe grupurile…
Vezi articolul

Silvia Mușătoiu, directorul Liceului Șincai, nu vrea să semneze contractul modificat de Primar: ”Sigur că vreau să cheltuim banii după bunul nostru plac, bunul nostru plac nu percepe comisioane la contracte”

De când a câștigat concursul de director al Colegiului Gheorghe Șincai din București, Silvia Mușătoiu a confirmat pentru Edupedu.ro că a refuzat semnarea contractului de management administrativ-financiar cu primarul sectorului…
Vezi articolul

EXCLUSIV Concursul de directori a fost suspendat la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București, după ce un membru al comisiei s-a retras în timpul interviurilor. Inspectoratul București a anulat o notă acordată de comisie, pe motiv că a fost pusă „dintr-o eroare” și a înlocuit peste noapte „concurs suspendat” cu „reprogramat”

Concursul de directori 2021 a fost suspendat la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București, potrivit Inspectoratului Școlar. Instituția a publicat situația de vineri, 26 noiembrie, a rezultatelor la concurs și…
Vezi articolul

Profesia de cadru didactic să fie mai respectată și valorizată, un procent mai mare din PIB pentru Educație, asta vor două treimi din profesorii participanți la un sondaj World Vision România / Trei sferturi dintre elevii care au răspuns vor ore în format fizic, jumătate dintre ei vor lecţii atractive şi un sfert, să nu mai primească teme pentru acasă

Aproape 80% dintre elevii şi profesorii participanți la un sondaj vor ca anul acesta orele să se desfăşoare fizic, la şcoală, iar jumătate dintre elevi îşi doresc ca profesorii să…
Vezi articolul