Transferul elevilor în anul școlar 2023-2024. Care sunt situațiile excepționale în care consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate aproba transferul. Documentele necesare și model de cerere

8.910 vizualizări
Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
Consiliul de administrație al inspectoratelor școlare poate aproba transferul elevilor în timpul anului școlar, în situații excepționale, după cum prevede Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Inspectoratul Școlar Județean Dolj a publicat procedura operațională în privința transferului, adică în ce condiții se aprobă transferul, ce documente sunt necesare și ce trebuie să știe școlile, părinții și elevii.

Printre situațiile excepționale, în care consiliul de administrație al inspectoratului școlare poate aproba transferul elevilor în timpul anului școlar, se regăsesc, conform documentului ISJ Dolj:

  • schimbarea domiciliului elevilor/părinților în aceeași localitate, în cazul elevilor din învățământul primar și gimnazial;
  • situații medicale, altele decât cele menționate la art. 144, alin (4), lit. b) din ROFUIP;
  • neadaptarea elevilor la mediul școlar din clasă/grupă/unitate de învățământ;
  • eventuale conflicte care pot să apară între elevi, elevi și profesori, părinți și profesori;
  • situații de reorientare școlară și profesională;
  • practicarea unui sport de performanță în alte instituții decât liceul de profil;

În procedura operațională se arată că, de asemenea, consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate aproba suplimentarea numărului de locuri/clasă/profil/specializare/unitate școlară pentru realizarea transferului elevilor, în limita efectivelor maxime prevăzute de lege.

Care sunt pașii în privința transferului

Potrivit sursei citate, transferul copiilor/elevilor se face la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legali/ elevilor majori/unității de învățământ.

Cererea de transfer se va semna de către ambii părinți sau în cazul în care este semnată de către un părinte va fi însoțită de acordul scris al celuilalt părinte.

În cerere se va menționa cel puțin o dată de contact: număr de telefon/adresa de e-mail.

„La aprobarea cererilor de transfer, consiliul de administrație al ISJ Dolj va avea în vedere respectarea prevederilor art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”, se precizează în informare.

Iată ce prevede art. 63 (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011:

Art. 63 – „(3) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).”

Legea învățământului preuniversitar 198/2023 prevede că „efectivele de antepreșcolari, preșcolari și elevi din formațiunile de studiu în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi se stabilesc până la finalizarea nivelului de învățământ, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

Ce stabilește Legea 1/2011 în privința numărului de elevi

Foto: Captură – Legea Educației Naționale 1/2011 – legislatie.just
Foto: Captură – Legea Educației Naționale 1/2011 – legislatie.just
Transferul în perioada vacanțelor dintre module

Conform documentului ISJ Dolj, „în perioada vacanțelor școlare dintre module și a vacanței școlare de vară, transferul elevilor se realizează cu aprobarea Consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al Consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă. Consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul motivează, în scris, refuzul de aprobare a cererii.

Doar în situații medicale deosebite, altele decât cele menționate la art. 144, alin (4), lit. b) din ROFUIP, ISJ Dolj poate aproba transferul elevilor din clasa a IX-a a învățământului liceal în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul, în limita efectivelor maxime la clasă stabilite de lege.

Art. 144 – „(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;

c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;

d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;

f) în alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.”

Documentele necesare transferului

În cazul unui transfer sunt necesare următoarele documente:

I. Cererea de transfer;

II. Dosarul elevului pentru care se solicită transfer conține următoarele documente:

1. Copiile actelor de identitate ale copilului/elevului (certificat de naștere, carte de identitate) și ale părinților (carte/buletin de identitate).

2. Dovada de domiciliu.

3. În cazul părinților divorțați, copia sentinței de divorț, pentru a justifica autoritatea părintească și domiciliul copilului.

4. Documente care justifică motivul solicitării de transfer și încadrarea transferului în situația excepțională.

5. Adeverință care atestă calitatea de elev. În cazul elevilor din învățământul liceal, în adeverință se vor menționa în mod obligatoriu următoarele informații: domeniul de pregătire/specializarea/calificarea profesională, forma de învățământ, media de admitere (în cazul elevilor din clasa a IX-a), media ultimului an absolvit (pentru elevii din clasele X-XII/XIII).

6. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care se solicită transferul, ce va cuprinde următoarele informații: efectivul de elevi la clasa/clasele (în cazul existenței claselor paralele) la care se solicită transferul, verificarea mediei de admitere a ultimului admis la clasa la care se solicită transferul (în cazul elevilor din clasa a IX-a), verificarea mediei ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul (în cazul elevilor din clasele X-XII/XIII). Adeverința va fi eliberată în ziua/preziua datei înregistrării cererii de transfer la registratura ISJ Dolj.

Model cerere de transfer:

Solicitarea unității de învățământ la care se solicită transferul către CA al ISJ Dolj cu privire la aprobarea depășirii efectivului maxim/clasă în vederea realizării transferului:

Procedura operațională a Inspectoratului Școlar Județean Dolj:

Informații de context

Edupedu.ro a scris că elevii de clasa a IX-a se pot transfera în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul, doar în situații medicale deosebite, prevede regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Transferul se face pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, și în situațiile excepționale.

Conform ROFUIP, copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta.

Elevii transferați de la o clasă la alta în cadrul aceleiași unități de învățământ vor primi bursa până la finalul cursurilor/anului școlar, potrivit Metodologiei-cadru pentru acordarea burselor școlare, aplicabilă din anul școlar 2023-2024.

Ce prevede noua lege a Educației

În noua lege a Educației apare la art. 105 (12) că „transferul beneficiarilor primari ai educației în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației”, ceea ce înseamnă că va fi un nou ROFUIP.

La art. 33 (7) din aceeași lege este menționat că „transferul între filierele, profilurile și specializările din învățământul liceal se face începând cu anul școlar următor, în baza unor evaluări, în funcție de numărul de locuri existente, înainte de atingerea capacității maxime de școlarizare, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), unitățile de învățământ liceal militar pot efectua transferuri la clasa a IX-a, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar, în condițiile prevăzute prin reglementări emise de Ministerul Apărării Naționale.”

Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Elevii transferați de la o clasă în alta în cadrul aceleiași școli vor primi bursa până la finalul cursurilor/anului școlar, potrivit metodologiei-cadru
Transferul elevilor de clasa a IX-a se face în timpul anului școlar, în vacanțele școlare, doar în situații medicale deosebite, potrivit regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ. Care sunt situațiile speciale

1 comment
  1. Va ofer eu exemplu de situatie exceptionala in scoala mea si vor tot curge astfel de situatii: clasa a VI-a B elev cu media 5,20 bursa de merit in primii 30 la suta…in clasa a VI-a B, elev cu 9,20 nu prinde bursa. Fara cuvinte. Sa-i condamni ca vor transfer?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Material susținut de World Vision Romania

World Vision România şi Fundaţia OMV Petrom au lansat cel mai mare proiect dedicat copiilor de grădiniță din România, cu 60.000 de copii şi 10.000 de părinţi incluşi. Valoarea totală a proiectului este de peste 2,7 milioane de euro / De ce nu ajung copiii la grădiniță?

Rata de participare la grădiniță a copiilor a scăzut în România la 78.2%, de la 84.1% în 2011, nivel cu care țara noastră se află sub media europeană care este…
Vezi articolul