Admitere liceu 2022. Procedura pentru completarea fișei de înscriere, alături de părinte și diriginte la școală / Fișa poate fi transmisă și prin e-mail, cu o declarație pe proprie răspundere – descarcă model

30.733 de vizualizări
Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com
De luni, 4 iulie, vreme de o săptămână, absolvenții de gimnaziu trebuie să completeze împreună cu părinții lor fișele de înscriere la liceu cu opțiunile, în ordinea preferințelor. Fiecare liceu are un cod, conform broșurilor publicate în fiecare județ. În acest sens, procedura nr. 29777 a fost transmisă pe 24 iunie de către Minister în țară, conform unui document (în articol) obținut de EduPedu.ro.

UPDATE joi, 30 iunie, ora 10:30: Rezultatele finale de la Evaluarea Națională 2022 au fost publicate

Astfel că opțiunile pot fi completate pe foaia de înscriere, de către elev și părinte, atât la școală în prezența dirigintelui, cât și în corespondență pe mail cu școala gimnazială, la cerere. În cel de-al doilea caz, școala trimite pe mail părintelui fișa precompletată cu date ale elevului, pentru a fi întoarsă semnată, cu opțiunile completate. Iată un extras din documentul menționat anterior:

(3) Completarea opțiunilor la sediul unității de învățământ se face pe baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail; programarea se realizează la numărul de telefon sau pe adresa de e-mail comunicate de unitatea de învățământ gimnazial și dedicate admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023. Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezenta părintelui/reprezentantului legal al acestuia și a dirigintelui clasei; aceștia, împreună cu candidatul, vor semna “Fișa de înscriere”.

(4) La solicitarea candidatului/ părintelui/ reprezentantului legal al acestuia, unitatea de învățământ poate transmite electronic “Fișa de înscriere” a candidatului, în vederea completării opțiunilor de către candidat, în prezenta părintelui/ reprezentantului legal al acestuia. În acest caz, Fișa de înscriere, completată de către unitatea de învățământ cu datele menționate la alin. (1) se transmite scanată, pe adresa de e-mail comunicata de către candidat/ părinte/ reprezentantul legal al acestuia. Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezența părintelui/ reprezentantului legal al acestuia, care vor semna Fișa de înscriere și o vor retransmite unității de învățământ, scanată/fotocopiată. Unitatea de învățământ va confirma, prin e-mail, primirea documentului.

În procesul de completare a opțiunilor, candidatul/ părintele/ reprezentantul legal poate beneficia de asistență din partea dirigintelui clasei, prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line). În situația în care informațiile din documentul transmis electronic sunt incomplete, nu sunt lizibile sau dacă se constată inadvertențe între informațiile din document și cele din baza de date, unitatea de învățământ poate solicita candidatului/ părintelui/ reprezentantului legal al acestuia prezentarea la sediul unității, conform procedurii.

Despre fișele de înscriere în învățământul liceal, cel profesional / dual de stat sau fișele de înscriere pentru elevii rromi și cei cu cerințe educaționale speciale (CES), redacția a scris un articol aici.

Procedura completă, mai jos:

Amintim că un ghid complet și detaliat cu privire la completarea fișelor de opțiuni, despre care EduPedu.ro a scris pe 16 iunie, poate fi accesat aici: Admiterea la liceu 2022. Cum se face repartizarea computerizată a elevilor în clasa a IX-a și cine are prioritate – media sau opțiunea?.

Despre verificarea fișei și înscrierea în sistemul informatic

“Art.3 – (1) Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică) a opțiunilor din fișele de înscriere ale candidaților se realizează la unitatea de învățământ de proveniență a candidaților (…)

Art.4 – (1) În cazul candidaților care se prezintă la sediul unității de învățământ pentru completarea opțiunilor, introducerea opțiunilor în baza de date se realizează imediat după completarea Fișei de înscriere.

(2) După introducerea opțiunilor în baza de date, fișele din calculator vor fi listate, semnate de președintele comisiei de înscriere și vor fi verificate, în ceea ce privește corectitudinea datelor, de către candidați și părinții/ reprezentanții legali ai acestora, în prezența dirigintelui. Fișa se semnează de către candidați și părinții/ reprezentanții legali ai acestora și de către diriginte.

(3) În cazul existenței unei erori, aceasta este semnalată comisiei de înscriere de către părinte, în prezența dirigintelui și este corectată în baza de date computerizată. Fișa corectată se listează, se semnează de candidat, de părinte/ reprezentantul legal și de profesorul diriginte, pentru a confirma faptul ca aceasta este corectă și acceptată și rămâne în posesia părintelui/ reprezentantului legal”, potrivit procedurii.

“În cazul candidaților care au solicitat transmiterea electronică a Fișei de înscriere, introducerea datelor în aplicația informatică se face de către comisia de înscriere din unitatea de învățământ din care provine candidatul/ centrul zonal de înscriere. Fișa listata din calculator este semnata de carte președintele comisiei și de carte diriginte, iar o copie scanată a acesteia este transmisă, prin mijloace electronice de comunicare, candidatului și părintelui/ reprezentantului legal, pentru a fi semnată.

În cazul existenței unei erori, aceasta este semnalată de către părinte comisiei de înscriere, care o corectează în baza de date. Fișa corectată se listează, se semnează de diriginte și se retransmite, prin mijloace electronice de comunicare, candidatului / părintelui / reprezentantului legal care are obligația de a confirma, electronic, primirea documentului. Candidatul și părintele/ reprezentantul legal semnează fișa primită pentru a confirma faptul ca datele sunt corecte și retransmit o copie scanată/ fotocopiată a fișei de înscriere semnată, prin mijloace electronice, unității de învățământ.

(3) Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ au obligația de a confirma, electronic, primirea documentelor semnate de către candidat/ părinte/ reprezentant legal, menționate la alin. (1) și (2).

(4) Candidații/ părinții/ reprezentanții legali ai acestora pot opta și pentru realizarea verificării corectitudinii datelor introduse în baza de date la sediul unității de învățământ.

(1) În situația transmiterii prin mijloace electronice a Fișei de înscriere, candidatul și părintele/ reprezentantul legal al acestuia vor transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa la prezenta procedură, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în Fișa de înscriere”, se arată în documentul de mai sus.

Declarația pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în Fișa de înscriere:
Calendar – Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal 2022:

4 – 11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.

4 – 11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.

4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.comDreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

ULTIMA ORĂ Calendarul pentru admiterea la liceu 2023 a fost modificat. Termenul contestațiilor la probele de aptitudini și de limbă străină a fost decalat. Recomandările pentru elevii romi și pentru cei cu cerințe educaționale speciale se depun la școală până pe 15 iunie

Calendarul pentru admiterea la liceu 2023 a fost modificat de către Ministerul Educației, potrivit unor documente obținute de Edupedu.ro. Sunt vizați elevii care au dat probele de aptitudini, cele de…
Vezi articolul

Aproape 173 de mii de elevi ai claselor a VIII-a termină școala vineri, 3 iunie / Evaluarea Națională are loc în 14 – 17 iunie, iar admiterea la liceu începe o lună mai târziu

Elevii claselor a VIII-a se pregătesc de Evaluarea Națională, așa că termină cursurile vineri, 3 iunie. Încheierea cursurilor mai devreme cu o săptămână față de restul elevilor și copiilor de…
Vezi articolul