Agenția care acreditează școlile neagă toate acuzațiile Oanei Moraru, iar aceasta amenință cu instanța și cere demisia șefului agenției. ARACIP: Școala privată nu poate începe cursurile în acest an şcolar

2.484 de vizualizări
Foto: Colaj foto Facebook
“Respingem cu fermitate acuzațiile de abuz în serviciu”, spune agenția din subordinea Ministerului Educației care se ocupă de acreditarea și autorizarea școlilor. Într-un răspuns la solicitarea Edupedu.ro, ARACIP informează că “am tratat cererea SC ‘Vocea Părinților’ (prin doamna Oana Moraru) cu cea mai mare bunăvoință: nu am respins și a doua oară cererea înaintată (prima cerere a fost respinsă, deoarece a fost transmisă cu tardivitate, prin raportare la calendarul comunicat de ARACIP la începutul fiecărui an școlar; ulterior, dna Moraru a solicitat o audiență, în cadrul căreia a înțeles procedura și etapele necesare, dar a insistat pentru demararea acesteia neîntârziat)”.

În răspunsul trimis Edupedu.ro, Agenția care acreditează școlile spune că Inspectoratul pentru Situații de Urgență i-a comunicat, pe 19 august, că în clădirea în care Oana Moraru vrea să deschidă școală privată în București ar fi funcționat în 2003 o instituție cu altă activitate decât cea de învățământ, caz în care este obligatorie obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Pe data de 30 august, D-na Moraru a prezentat un document de la IGSU, prin care acesta revine la documentul înregistrat la noi pe data de 19 august. Ca urmare, deși nu ne-a fost adresat în mod direct, am luat în considerație acest ultim document”, spune Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), la solicitarea Edupedu.ro.

Întrebată când va începe cursurile școala pentru care Oana Moraru a depus dosarul de evaluare, Agenția a răspuns că “Ordinul de Ministru va putea fi emis începând cu anul școlar 2020-2021 – dar, numai dacă, în urma vizitei de evaluare externă și a procedurii legale care urmează (…), se va constata îndeplinirea standardelor naționale de evaluare”.

Răspunsul integral al ARACIP, la solicitarea Edupedu.ro:

Edupedu.ro: Cum răspundeți acuzațiilor Oanei Moraru de “abuz în serviciu”?

ARACIP: Respingem cu fermitate acuzațiile de abuz în serviciu. Dimpotrivă, am tratat cererea SC ”Vocea Părinților” (prin doamna Oana Moraru) cu cea mai mare bunăvoință: nu am respins și a doua oară cererea înaintată (prima cerere a fost respinsă, deoarece a fost transmisă cu tardivitate, prin raportare la calendarul comunicat de ARACIP la începutul fiecărui an școlar; ulterior, dna Moraru a solicitat o audiență, în cadrul căreia a înțeles procedura și etapele necesare, dar a insistat pentru demararea acesteia neîntârziat).

Nu vă putem da alte informații din dosar, furnizate de petent, având clauză de confidențialitate în contractul încheiat cu SC ”Vocea Părinților” SRL – dar le vom prezenta în instanță sau la cererea organelor abilitate. Mai mult, am răspuns la toate solicitările d-nei Moraru în timp foarte scurt.

Odată demarată procedura de evaluare externă, aceasta se va finaliza cu un act administrativ (ordin al ministrului) care produce efecte din anul școlar următor. Prin urmare, cererea este în soluționare, procedura administrativă este în derulare, iar etapele acesteia nu pot fi nici comprimate, nici suprimate, nici tratate formal sau superficial.

Experții ARACIP sunt obligați să facă toate verificările necesare, iar petentul să se supună acestor verificări.

Edupedu.ro: De ce ați respins decizia ISU de 3 ori, pentru a o accepta după ce cazul a apărut public?

ARACIP: În niciun caz ARACIP nu a respins decizia ISU, ci a realizat verificarea aspectelor menționate în documentele înaintate. Astfel, fiind vorba de istoricul clădirii respective, noi am avut cunoștință de faptul că s-a schimbat destinația acesteia și că, ulterior, o altă unitate de învățământ (privat) care a funcționat temporar acolo, și-a schimbat sediul tocmai din cauză că era nevoie de autorizație de securitate la incendiu.

Mai mult, pe data de 19 august, ARACIP a primit de la IGSU Adresa MAI / DSU – IGSU Nr. 29.550 din 15.08.2019, din care vă cităm:
3. Conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, schimbarea destinației construcțiilor si amenajărilor existente, care se încadrează în prevederile H.G.R. nr. 571/2016, precum și punerea lor în funcțiune, se face numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu;
4. Din analiza art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14 din 30 ianuarie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, rezultă că la adresa comunicată funcționa sediul Institutul Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, clădire administrativă, fapt ce ar putea constitui o schimbare de destinație, în eventualitatea în care anterior, clădirea ar fi avut destinația de învățământ.
5. Astfel, dacă anterior închirierii (21.01.2019), imobilul cu aria desfășurată de 774 mp. avea altă destinație decât cea de învățământ, considerăm că, în condițiile legii, este obligatorie obținerea avizului și/sau autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul în speță. Facem precizarea că documentația depusă în vederea obținerii acestui act de autoritate trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data depunerii cererii, potrivit art. 8 lit. c) din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate cu O.M.A.I. Nr. 129/2016.”

Pe data de 30 august, D-na Moraru a prezentat un document de la IGSU, prin care acesta revine la documentul înregistrat la noi pe data de 19 august. Ca urmare, deși nu ne-a fost adresat în mod direct, am luat în considerație acest ultim document și i-am comunicat reprezentantului SC ”Vocea Părinților” SRL că documentația este completă și am programat vizita de evaluare externă pentru obținerea autorizației provizorii de funcționare.

Edupedu.ro: Care este stadiul acestui dosar, va începe școlarizarea în această toamnă?

ARACIP: Conform legii, ordinul de ministru este actul de înființare pentru o instituție de învățământ. De asemenea, numai după obținerea ordinului de ministru de autorizare, respectiva instituție de învățământ poate funcționa, inclusiv poate face înscrieri de copii / elevi. Subliniem faptul că, în conformitate cu prevederile legale, autorizarea intră în vigoare în anul școlar următor celui în care se face evaluarea.

Ca urmare, având în vedere că anul școlar 2019-2020 a început, deja, oficial (de la 1 septembrie), considerăm că Ordinul de Ministru va putea fi emis începând cu anul școlar 2020-2021 – dar, numai dacă, în urma vizitei de evaluare externă și a procedurii legale care urmează (elaborarea și validarea raportului de evaluare externă, eventualele completări, avizarea lui în Biroul Executiv și aprobarea în Consiliul ARACIP, elaborarea proiectului de ordin și emiterea Ordinului de Ministru), se va constata îndeplinirea standardelor naționale de evaluare.

Oana Moraru: ARACIP minte. Cer demisia președintelui Agenției

Oana Moraru / Foto: Facebook Oana Moraru

Într-o replică la comunicatul emis de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), expertul educațional Oana Moraru acuză instituția de minciună și cere demisia președintelui instituției, Șerban Iosifescu.

Replica Oanei Moraru, publicată pe pagina sa de Facebook:

ARACIP, instituție a statului român, minte într-un comunicat public. Pentru asta îi cer, în calitate de contribuabil care îi plătește salariul domnului Iosifescu, demisia din funcția pe care o ocupă.

Vreau să fac câteva clarificări. Am depus cu întârziere documentele față de ”calendarul ARACIP” în baza unui memoriu în care explic motivele, memoriu aprobat chiar de conducerea ARACIP. Aceasta este o practică curentă, o cunosc și eu, și alte școli, deoarece ”calendarul ARACIP” este o ficțiune funcționărească scrisă de oameni care n-au lucrat o zi în sectorul privat și care nu au habar ce înseamnă o investiție, cum se iau aprobările pentru clădiri și alte chestiuni logistice. În momentul în care mi s-a aprobat memoriul și am depus documentele, ARACIP mi-a dat asigurări că procedura se va finaliza în așa fel încât autorizarea să fie emisă pentru anul școlar 2019-2020.

Minciuna cea mai groasă din comunicat este însă cea referitoare la adresele IGSU. O să mai explic o dată pe înțelesul tuturor.

Am depus primul document ISU privind siguranța la incendii, perfect valabil.

În mod nejustificat, ARACIP a trimis o adresă către ISU prin care chestionează valabilitatea documentului. Asta, în sine, reprezintă o aberație birocratică. Niște hârțogari dintr-un birou au devenit brusc experți pe siguranța în caz de incendiu.

IISU le-a răspuns celor de la ARACIP că își păstrează punctul de vedere. ARACIP a refuzat să-mi arate documentul, citând trunchiat un paragraf din care nu reieșea nimic. Am obținut pe căi informale documentul și am observat că punctul de vedere este menținut.

Cu toate acestea, ARACIP mi-a solicitat să mai obțin încă un punct de vedere de la ISU. Am fost în audiențe și la ISU, și la IGSU și le-am explicat situația. M-au asigurat că nu sunt motive să-și schimbe punctul de vedere inițial. Le-am transmis asta celor de la ARACIP și le-am cerut să facă inspecția în teren, deoarece IGSU îmi va trimite reconfirmarea pe 30 august (ceea ce s-a și întâmplat). Într-o discuție internă la ARACIP s-a aprobat cererea mea, inclusiv domnul Iosifescu a fost de acord, însă altcineva și-a băgat din nou coada și a chestionat iarăși IGSU, transmițând informații false (caz penal).

Menționez că în niciuna din cele patru adrese de la IGSU, către mine sau ARACIP, IGSU nu și-a schimbat punctul de vedere. Deci nu a fost nicio ”revenire” a IGSU, cum minte domnul Iosifescu într-un comunicat public. Domnul Iosifescu și funcționarii lui vorbesc de această ”revenire” fiindcă vor să acopere un evident abuz în serviciu, unul pentru care politicieni și funcționari din această țară au ajuns la închisoare.

Altceva neadevărat în răspunsul lor oficial de azi. Ei zic că au declanșat mai departe procedura de evaluare. Da, dar pentru anul următor. ?

Am toată corespondența mea cu IGSU și ARACIP, am inclusiv corespondențe interne din ARACIP, dar și documente pe care ARACIP a încercat să le ascundă față de mine. Cu ele voi proba în instanță tot ce spun, dar, până atunci, domnul Iosifescu ar face bine să demisioneze din funcție pentru minciună într-un comunicat public“.

Citește și:

 

 

 

 


1 comment
 1. Bună ziua!
  Apreciez mult curajul dnei Moraru de a ataca una dintre problemele cele mai serioase ale sistemului educațional actual. Felicitări Stimată Doamnă! Pentru tot!
  ARACIP… O mare problemă ”ignorată” de guvernanți. De ce oare?
  Art. 2 , alin (3) din HG nr. 22/2007: ”Autorizarea de funcționare provizorie se acordă începând cu anul şcolar următor şi trebuie solicitată de persoanele juridice, publice sau private, interesate în furnizarea de educaţie, înainte ca unitatea de învăţământ preuniversitar să înceapă procesul instructiv-educativ.” La acest articol face referire dl SI dar, să citim cu atenție datele problemei: În legislație nu este explicată această sintagmă: ”anul următor” ! La autorizare, se știe f clar , că nu se verifică procese educaționale ! SE VERIFICĂ DOAR SPAȚII ȘI DOCUMENTE! Prin urmare, din punctul nostru de vedere, pentru speța menționată , având în vedere că avizul/autorizația ISU ERA SINGURUL PUNCT ÎN DISCUȚIE, ERA ABSOLUT NORMAL CA AUTORIZAREA SĂ FIE ACORDATĂ ÎNCEPÂND CU ACEST AN ȘCOLAR având în vedere că deoarece procedura de evaluare s-a declanșat înainte de a începe oficial, anul școlar 2019 -2020. Ce anume i-a împiedicat să efectueze vizita de evaluare cu rămânerea în suspensie a singurului punct care îl macină pe dl SI?
  Punctul 2: Activitatea ARACIP s-a redus (sub presiunea evenimentelor) DOAR LA VERIFICAREA AUTORIZAȚIEI ISU (deși, atenție, în HG nr. 22/2007 scrie la art. 5, litera f): ”aviz PSI (pentru spaţiul în care se va desfăşura activitatea instructiv-educativă), dacă este cazul, conform legislaţiei în vigoare;” și nu AUTORIZAȚIE. Având în vedere că peste jumătate din școlile de stat nu au autorizație ISU , de ce ARACIP (agenția verificatoare de aviz ISU) nu propune închiderea acestora?
  Punctul 3: Orice funcție de conducere din această țară, mai ales în sectorul public, este supusă unui MANDAT ( 3, 4, 5 ANI). La aracip de ce numirea în funcțiile de conducere este ”pe perioadă nedeterminată” ??!! Se știe că orice funcție de conducere este cel mai sigur drum spre plafonare…..DL SI nu a auzit de această constatare științifică?
  Punctul 3: Dna Moraru reprezintă o perspectivă nouă, vie, adaptată la provocările moderne ale educației, dl SI reprezintă vechiul, închistat în plafonările rigide ale unei legislații stupide. Cu toate bla bla urile spuse de domnia sa pe la tot felul de ocazii un singur lucru se vede din ce în ce mai bine – plafonarea!

  Încă ceva:
  – ”calendarul ARACIP este o găselniță internă care nu este prevăzută în lege! Respingerea unui inițiator este o responsabilitate a ARACIP;
  – platforma electronică și în încărcarea documentelor pe platformă nu sunt cuprinse în lege.

  Mult succes Doamna Moraru D. !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Accesul în Inspectoratul Școlar Județean Mureș va fi limitat, iar intrarea va fi permisă obligatoriu cu mască doar celor care au „de rezolvat situații urgente” / Măsura luată în contextul răspândirii gripei

Accesul personalelor în incinta Inspectoratului Școlar Județean Mureș va fi limitat, în contextul creșterii cazurilor de gripă, după cum anunță instituția. Cei care vor intra în inspectorat pentru rezolvarea unor…
Vezi articolul

Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății: Planul de redeschidere a școlilor este foarte rațional. O să găsim o soluție echilibrată pentru siguranța epidemiologică în școli

Planul anunțat de președintele Klaus Iohannis de redeschidere descentralizată a școlilor “este foarte rațional”, a declarat Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății. “Este nevoie să avem învățământ”, a…
Vezi articolul

UPDATE Dezbaterea “părinte 1 și părinte 2” în formularele de înscriere la școală în Franța. Ministrul francez al Educației: Nu cred că trebuie să dispară termenii “tată” și “mamă”. Vom lucra la formularea corectă

UPDATE “Nu cred că trebuie să dispară termenii “tată” și “mamă”. Vom lucra la formularea corectă”, a declarat luni, 18 februarie, ministrul francez al Educației, Jean-Michel Blanquer, relatează FranceTVinfo.fr. Declarația oficialului…
Vezi articolul