Atestat la informatică pentru elevii claselor a XII-a. Modele de subiecte au fost publicate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj

2.301 de vizualizări
Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com
Modele de subiecte pentru elevii care vor susține atestatul la informatică au fost publicate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Este vorba despre elevii de clasa a XII-a de la specializarea matematică-informatică. Cele trei documente ale inspectoratului școlar vizează baze de date, subiecte propuse pentru programare și birotică. Descarcă mai jos, în articol, subiectele.

„În conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 4843 din 27.08.2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, Consiliul Consultativ pentru disciplina informatică al Inspectoratului Școlar Județean Dolj a stabilit subiectele pentru proba practică din cadrul examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică din anul şcolar 2023-2024”, se arată în informarea Inspectoratului Școlar Județean Dolj.

Subiecte – Baze de date

Subiecte – Programare

Subiecte – Birotică

Ce prevede metodologia din 2009:

Articolul 6 „Proba de specialitate constă în:

a) probă practică: realizarea practică pe calculator a cerințelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde 3 subiecte:

  • (i) un subiect privind sistemele de gestiune a bazelor de date;
  • (ii) un subiect de programare;
  • (iii) un subiect vizând sisteme de operare sau abilități de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.

b) proiect: prezentarea și motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate și în echipă (2-3 elevi), în funcție de complexitatea proiectului.”

Articolul 11 – „(1) Examenul se desfășoară în perioada 1-30 mai. Comisia de examen din fiecare unitate școlară va elabora graficul propriu de desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale.

(3) Graficul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea probelor cuprinde:

a) perioada pentru înscrierea candidaților și depunerea proiectelor (cu 10 zile înainte de data desfășurării examenului);

b) programarea pe zile și ore a candidaților, în ordine alfabetică, pe clase (grupe) și specializări.

(4) Proba de specialitate se desfășoară în afara orelor de curs. Proba de specialitate se susține în cabinete sau laboratoare de specialitate, în unitățile școlare liceale.”

Articolul 12 – „(1) Subiectele pentru proba practică se elaborează la nivelul județului/municipiului București, în cadrul consiliului consultativ al disciplinei și sunt avizate de inspectorul de specialitate. Subiectele se transmit către unitățile de învățământ de nivel liceal, până la începerea semestrului al II-lea, în vederea comunicării acestora candidaților.

(2) Tema și conținutul fiecărui proiect vizând realizarea unei aplicații software se stabilesc la nivelul unității de învățământ, în acord cu fiecare candidat și cu profesorul de informatică de la clasă.

(3) Lista temelor stabilite conform prevederilor alin. (2), conținând fiecare temă validată, în momentul alegerii acesteia, prin semnătură, de către candidat, se afișează până la începutul semestrului al II-lea.

(4) La selectarea temelor se va ține cont de competențele prevăzute la art. 5 alin. (2), avându-se în vedere, în special, aplicabilitatea practică și un grad de complexitate echilibrat în raport cu competențele dobândite pe parcursul liceului la disciplinele Informatică și Tehnologia informației și a comunicațiilor.

(5) În ziua și la ora anunțate prin grafic, fiecare candidat va extrage biletul pentru proba practică, va aborda practic subiectele, apoi va prezenta în fața comisiei de examen proiectul corespunzător instruirii profesionale și științifice.

(6) Proiectul elaborat de candidat va fi depus la secretariatul unității de învățământ și va fi însoțit de un referat întocmit de profesorul îndrumător, cu privire la modul de realizare a acestuia, conținând și rezultatul preliminar al evaluării proiectului de către profesor, consemnat prin admis/respins.”

Foto: © Pattanaphong Khuankaew | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


1 comment
  1. scoateți. limbajul Pascal , nu se mai utilizează nicăieri în industrie , in nicio universitate nimic. e un limbaj mort din anii 90 cu limitări serioase fata de C++/phyton /java etc.
    treziți va , oameni buni , armata de secretari din ministere , aracisul aracipul și alte aricareturi , dormiți in papuci și faceți copy paste de la an la an

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Articol realizat în cadrul proiectului MINT, dezvoltat de Fundația Terre des Hommes România

Ghidul unui copil nou venit în România, program care poate fi folosit și de profesori. Cum au ajuns câțiva tineri români să fie mentori pentru copii imigranți – interviu cu Rodica Novac, project manager Terre des hommes Romania

Ce i-ați spune despre țara voastră unui copil care acum ajunge în România pentru prima dată? Unele dintre cele mai importante nevoi ale copiilor imigranți sunt acelea de a se…
Vezi articolul

Plata burselor școlare pe timpul vacanței de vară 2023. Doar elevii cu burse de ajutor social primesc banii și când nu sunt cursuri / Condiție: să nu aibă mai mult de 20 de absențe nemotivate și să nu fie corigenți la mai mult de o materie

Doar elevii cu burse de ajutor social primesc banii și pe timpul vacanțelor școlare, cum este perioada de vară dintre doi ani școlari, potrivit ordinului cu criteriile de acordare a…
Vezi articolul