BREAKING Desființarea mascată a ARACIP, agenția care acreditează școlile, prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern: Conducerea instituției va fi preluată de un consiliu în care sunt doar 4 specialiști în evaluarea școlilor, restul până la 20 fiind reprezentanți MAI, MAPN, ai cultelor, de la Finanțe și Dezvoltare, sindicaliști, părinți și școli private

6.328 de vizualizări
Foto: captură HG ARACIP 02.09.2021
Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar va fi reorganizată, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere de Ministerul Educației. Actul normativ schimbă din temelie actuala structură a conducerii Agenției care acreditează, autorizează și evaluează toate școlile și grădinițele din România, private și de stat. Potrivit acestuia, Consiliul Agenției, organismul de conducere, cel care aprobă hotărârile prin care sunt acreditate școlile, va fi format din 20 de reprezentanți, din care doar 4 sunt specialiști în domeniul de expertiză al agenției. Apariția acestui proiect de Hotărâre de Guvern a fost motivul pentru care președinta ARACIP, Alina Paraschiv, și-a dat demisia din funcție la doar o lună de la numire.

Fiecare membru va fi numit prin ordin de ministru pe un mandat de 4 ani, iar președintele acestui consiliu va fi ales prin vot de către membrii organismului. Acest președinte va fi plătit cu salariul unui secretar de stat. Indemnizația de ședință a membrilor va fi 1% din salariul președintelui, prevede proiectul. Ședințele ordinare au loc o dată pe lună, iar cele extraordinare ori de câte ori sunt convocate.

 • Potrivit edu.ro, un secretar de stat are un salariu brut lunar de 16.640 lei.
Care este componența propusă a Consiliului ARACIP:

Consiliul ARACIP este format dintr-un președinte cu drept de vot și 20 membri, după cum
urmează:

a) patru experți din cadrul departamentelor ARACIP de acreditare și evaluare externă a calității;
b) patru reprezentanți ai Ministerului Educației, cadre didactice și/sau inspectori școlari de
specialitate;
c) un reprezentant desemnat de Asociației Consiliilor Județene;
d) câte un reprezentant al celor două sindicate reprezentative din învățământul preuniversitar;
e) un reprezentant al Ministerului Finanțelor;
f) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
g) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;
h) un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale;
i) un reprezentant din partea Secretariatului de Stat pentru Culte;
j) un reprezentant al minorităților naționale din partea Departamentului pentru Relații
Interetnice;
k) un reprezentant al Asociației Școlilor Particulare;
l) un reprezentant din cadrul organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară,
pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem de educație din
altă țară;
m) un reprezentant al asociațiilor de părinți;

Președintele Consiliului este ales din rândul membrilor acestuia, cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor și este numit prin ordin al ministrului Educației, pentru un mandat de 4 ani, potrivit documentului.

Care este componența Consiliului ARACIP în prezent:

Potrivit HG 1285/2005 – de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Consiliul ARACIP este alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

 • președintele ARACIP
 • vicepreședintele ARACIP
 • conducătorii departamentelor organizate în cadrul ARACIP, respectiv al Serviciului economic și administrativ
 • un consilier juridic din structura organizatorică a ARACIP
 • 9 experți din cadrul departamentelor ARACIP.
Cum motivează autorul HG-ului această propunere

În nota de fundamentare a proiectului, autorul scrie că „De la momentul înființării și până în prezent, actuala structură ARACIP s-a degradat, activitatea suferind de sincope majore, de lipsa de transparență, de lipsă de obiectivitate în evaluarea calității unităților de învățământ particular și de stat. Toate aceste disfuncționalități conduc la concluzia că în actuala formă de organizare ARACIP nu mai poate funcționa corespunzător cerințelor sistemului național de învățământ preuniversitar.

Considerăm că elaborarea prezentului act normativ este absolut necesară întrucât instituția trebuie să dovedească o mai mare deschidere către nevoile furnizorilor de educație, în deciziile ARACIP trebuie să fie implicate toate autoritățile având atribuții cu impact în domeniul sistemului de învățământ preuniversitar”.

Ce face Consiliul ARACIP

Consiliului ARACIP are următoarele atribuţii, potrivit propunerii din proiect:

 • “analizează şi aprobă proiectul de strategie instituţională al ARACIP;
 • analizează şi aprobă standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare. La stabilirea standardelor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar se va avea în vedere natura specifică a învăţământului în limbile minorităţilor naţionale;
 • analizează şi aprobă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
 • analizează periodic şi aprobă propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;
 • analizează şi aprobă Codul de etică profesională al experţilor în evaluare şi acreditare;
 • analizează şi aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite de membrii comisiilor de experţi al ARACIP. Rapoartele de autorizare, de acreditare şi de evaluare externă a calităţii se publică pe site-ul ARACIP;
 • propune acordarea/neacordarea/ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;
 • analizează şi aprobă manualele de evaluare internă a calităţii;
 • analizează şi aprobă publicarea ghidurilor de bune practici;
 • analizează şi aprobă contractele instituţionale încheiate cu Ministerul Educaţiei, pentru evaluarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar;
 • analizează şi aprobă metodologiile-cadru de cofinanţare a unor proiecte naţionale şi internaţionale la care ARACIP participă în calitate de promotor, partener sau asociat;
 • analizează propunerile venite din partea comisiei consultative organizate la nivelul ARACIP, pe marginea proiectelor de acte normative iniţiate de ARACIP şi supuse dezbaterii acestei comisii;
 • realizează evaluarea anuală a activității directorului administrativ;
 • numește comisia de cercetare disciplinară;
 • propune Ministerului Educaţiei măsuri de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar, pe baza rapoartelor întocmite de departamentele ARACIP”.

ARACIP este condusă în prezent de un președinte ajutat de un vicepreședinte și dispune de un aparat propriu, format din experți și personal administrativ, angajați pe bază de concurs.

Numărul de posturi crește, prin noul proiect, de la 20 în prezent, la 40, dar vor fi oameni detașați din minister, fără concurs până la 31 decembrie 2021, putând rămâne acolo definitiv, prin transfer, arată textul documentului:

“În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului act normativ, începând cu data intrării în vigoare a acestuia și până la 31 decembrie 2021, Ministerul Educației va asigura prin detașare personal de specialitate, care va desfășura operațiuni legate de organizarea și funcționarea ARACIP.

La data la care ARACIP devine operațională, persoanele prevăzute la alin. (1) pot opta pentru
desfășurarea activității în cadrul ARACIP, prin transfer potrivit legii,
cu acordul Președintelui Consiliului ARACIP.”

Organigrama noii instituții, prevăzută la anexa 2 în actualul proiect de HG, a fost publicată în transparență decizională abia după ce Edupedu.ro a semnalat că documentul nu fusese pus pe site.

Reamintim că apariția acestui proiect de Hotărâre de Guvern a fost motivul pentru care președinta ARACIP, Alina Paraschiv, și-a dat demisia din funcție la doar o lună de la numire. Aceasta susținea într-un interviu pentru Edupedu.ro că documentul era gata scris, nu au fost acceptate sugestii sau completări și în forma actuală prevede „schimbări fundamentale” ale Agenției care acreditează și autorizează școlile și grădinițele, dar care nu au nicio legătură cu reformele discutate și „nu respectă nici măcar viziunea România Educată.

„Cu domnul ministru Cîmpeanu, din păcate dânsul a avut un program foarte încărcat zilele acestea, și am înțeles că nu a avut timp să stăm de vorbă. Acesta este unul dintre aspectele pe care chiar îl regret pentru că îi mulțumesc pentru șansa pe care mi-a acordat-o, îl știu pe domnul ministru de ceva vreme, de câțiva ani – eu mai colaborez cu ministerul și în alte domenii – am avut o colaborare foarte bună cu dânsul, înțeleg că nu a avut timp să stăm de vorbă. Poate dacă ne-am fi întâlnit și mi-ar fi explicat ce viziunea avut cu acest HG, poate lucrurile ar fi stat altfel”, a declarat Paraschiv.

În aceeași zi în care Alina Paraschiv era numită președinte ARACIP, era dat afară Șerban Iosifescu, președintele ARACIP din 2005 până în 3 august 2021. Ministerul Educației a sesizat parchetul în legătură cu nereguli la ARACIP, după un raport al corpului de control al ministrului.

Articol în curs de actualizare


5 comments
 1. ARACIP este o piatră de moară pe care o duc în spinare profesorii din CEAC-ul fiecărei scoli. În loc să ne ocupăm de educația copiilor fiecare în cadrul disciplinei în care e specializat, facem hârtii, comitete și comisii, ședințe, proces-verbale, raportări, planuri manageriale cincinale, muncă de secretariat, lipit afișe cu “Misiunea și Viziunea” educațională a școlii… Curat meșteșug de tâmpenie, vorba lui Caragiale… Rezultă munți de dosare absolut inutili, pentru că aceleași dosare există și la secretariat și direcțiune. Ore, zile întregi consumate pentru aceste activități care documentează “calitatea” educației… Cum poate fi asta în beneficiul elevului??

 2. Din pacate, titlul nu reflecta continutul acestui articol intrucat in text nu este vorba de “DESFIINTAREA MASCATA” a ARACIP ci doar de modificarea ROF, incluzand atributiile institutiei ….De fapt ARACIP ca si ARACIS (cu ROF-urile lor aprobate prin HGR) functioneaza pe baza OG 75-2005 (privind asigurarea calitatii educatiei) aprobata prin Legea 87/2006, care este departe de-a fi ceea ce trebuia … Oricine este lucid si onest, are gandire carteziana/ logica si nu se preteaza la mimetisme, simulacre, uzurpari si inselatorii ar fi putut sa vada (dincolo de cauzele “vanturate” in massmedia si social media dupa controalele efectuate relativ recent la ARACIS si mesajele alarmiste ale ministrului Campeanu privind situatia institutiei) cateva REALITATI DURE generate de OG 75-2005 (L87/2006) privind asigurarea calitatii educatiei, o lege plina de erori conceptuale, confuzii, prejudecati si lacune (dar care a fost promulgata de fostul presedinte Traian Basescu desi a fost avertizat sa nu o faca!):
  1.UE/ CE nu a solicitat/ impus infiintarea ARACIP (ca in cazul ARACIS – prin conferintele ministrilor educatiei din statele membre, pana in 2003) – deci ARACIP NU TREBUIA SA EXISTE, ea fiind doar initiativa si ambitia autorilor OG 75-2005, atat pentru a putea controla ce se intampla in scolile noastre (mai ales private) cat si pentru … a da lectii (!!!) decidentilor si scolilor din UE/ CE…
  2.ARACIP nu are echivalent in alte state membre ale UE/ CE intrucat asigurarea calitatii educatiei este necesara doar in universitati.
  3.Recomandarile ministrilor educatiei din E16 au inclus preluarea unor standarde si modele de asigurare a calitatii aplicate de decenii in mediul de afaceri (PDCA, ISO 9000, EFQM, etc.) dar care au fost respinse ab initio de autorii OG75-2005 pe considerentul ca mediul de afaceri este preocupat doar de vanzari, cifra de afaceri si profit, iar in educatie acestea nu …. conteaza!
  4.”Modelul bazat pe Leviathan” introdus de autorii OG 75-2005 (din Stiintele politice ale sec.XIX !!!) ca model de asigurare a calitatii educatiei (!!) in Romania este irelevant, ineficace si inutil – situatie recunoscuta, dar abia dupa un deceniu, chiar de unii autori ai OG 75-2005 care au cerut, alaturi de multi altii, abrogarea L87-2006 de aprobare a OG 75-2005… Dar decidentii actuali habar nu au ce inseamna toate acestea si se bazeaza pe frecventele justificari FALSE ale sefilor din ARACIP si ARACIS conform carora “Asa vrea Comisia Europeana (CE)!!!!”
  5.”Asigurarea calitatii” este doar o componenta a Managementului calitatii (si nu un slogan politicianist exotic, ignorat de utilizatori si destinat doar impresionarii auditoriului !!!) – care, la randul lui, nu poate fi obtinut de facto fara un Sistem de management al calitatii (SMC) conform standardelor internationale aferente. Atat Managementul calitatii cat si SMC au fost complet ignorate de autorii OUG 75-2005, ceea ce se explica partial prin diletantismul lor…
  6. In 16 ani de aplicare a OG 75-2005, ARACIP si ARACIS au generat doar un AMPLU SIMULACRU de asigurare a calitatii educatiei (uzurpand conceptul si declansand o monstruoasa, costisitoare dar inutila birocratie, pe baza vechiului principiu scump birocratilor din lumea intreaga “ORICE DOCUMENT ESTE O DOVADA/ PROBA A UNUI FAPT”! Dar sumele cheltuite de scoli si universitati pentru plata functionarilor ARACIP si ARACIS nu au determinat generarea si cresterea INCREDERII in capacitatea lor de-a satisface cerintele beneficiarilor lor (angajatori, absolventi, studenti, elevi, parinti) – care initial nici nu au fost acceptati ca atare!!! – acesta fiind de fapt SCOPUL asigurarii calitatii educatiei. Oricine poate constata ca acesta nu a fost realizat…
  Cu SIMULACRE, IGNORANTA, SUFICIENTA, AROGANTA – unde vom ajunge oare??
  Solutia este deci chiar DESFIINTAREA ARACIP daca niciun decident actual nu este in stare sa aprecieze cat de nociva este OG 75-2005 pentru a o modifica RADICAL, cu abrogarea L87/2006!

 3. ARACIP – o adunătură de pile care iau bani grei și care freacă ridichea. Ca părinte care este implicat la nivel de școală în așa ceva cred că desființarea este cea mai bună soluție. Din păcate la noi se pune accent pe comisii, hârtii cât mai multe iar timpul alocațiilor este din ce în ce mai mic.

 4. ARACIP , prin lege, motiveaza calitatea educatiei prin depolitizarea controlului, asta era scopul, a reusit sau nu …vom vedea. Perdanti sunt elevii, profesorii care au muncit enorm la proiect. Ceva este gresit fundamental. Dar toti actorii au dreptate. Ce au castigat elevii nostri , ramane intrebarea la care cineva trebuie sa dea un raspuns sincer ! Alta intrebare… Cat vor pierde elevii in lipsa unei viziuni coerente a reformei ….re..re…reformata si reformulata la infint ?

 5. Ca EXPERT în domeniu, apreciez că este o gravă eroare! Șerban Iosifescu ( pe care nu-l apreciez ca specialist în domeniul calității – domnia sa știe perfect de ce) este infinit mai bun decât aberația ce urmează….
  Subliniez ”EXPERT”… Prea mulți neaveniți se exprimă pe acest domeniu! Din minister sau aiurea! Când ”super consilierii de la presedinție vor dori REalmente să discute pe acest domeniu, să ne caute! Până atunci – BEZNĂ TOTALĂ ÎN DOMENIOUL CALITĂȚII EDUCAȚIEI!
  EXPERT ÎN DOMENIUL CALITĂȚII EDUCAȚIEI!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Daniel Funeriu îi solicită premierului Ludovic Orban să ia decizia politică de a nu le acorda sindicaliștilor din educație degrevări în această perioadă de criză: lideri de sindicat nu predau, dar iau salariul plin

Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu îi solicită oficial premierului Ludovic Orban “să ia decizia politică prin care Ministerul Educației să nu acorde degrevări în această perioadă”. Funeriu atrage atenția…
Vezi articolul

Un nou test de sânge bazat pe inteligență artificială a detectat cancerul hepatic cu o rată de acuratețe de 88%. Studiul a fost coordonat de profesorul de origine română Victor Velculescu

Testul de sânge, numit DELFI (evaluarea fragmentelor de ADN pentru interceptarea timpurie), folosește inteligența artificială pentru a detecta modificările fragmentelor ADN-ului de la celulele canceroase care ajung în fluxul sanguin,…
Vezi articolul