Ce predau profesorii de liceu la clasa a XII-a din toamnă: Reperele metodologice pentru 95 de discipline au fost publicate – descarcă documentele

10.207 vizualizări
Foto: © Fizkes | Dreamstime.com
Exercițiu de normalitate din partea Ministerului Educației și a CNPEE – au publicat reperele metodologice pentru profesorii de liceu care au clase de a XII-a din toamnă, încă din 11 iunie 2024. În toți anii anteriori, din 2021, de când se publică aceste repere, profesorii le-au primit cu doar câteva zile înaintea debutului cursurilor, de regula la finalul lunii august, așa că este o premieră publicarea cu 3 luni înainte. Este vorba despre 95 de documente dedicate profesorilor.

Acestea sunt publicate de 4 ani de Ministerul Educației în locul noilor planuri-cadru pentru liceu și noilor programe care ar fi trebuit să fie elaborate pentru elevii care au traversat reforma curriculară începută în 2012, elevi care la toamnă intră în clasa a XII-a.

Este vorba despre ghiduri pe care profesorii de liceu să le folosească în predarea la Limba română, Matematică, Istorie, Geografie, Chimie, Fizică, Informatică și toate celelalte discipline. Într-o notă dată cu această ocazie, Ministerul Educație precizează că în ghiduri sunt și „secțiuni dedicate activităților de pregătire pentru examenul național de bacalaureat”.

Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XII-a în anul școlar 2024-2025”, vin în sprijinul cadrelor didactice privind adaptarea procesului de învățământ la noua structură a anului școlar și la profilul de formare al absolventului, cu exemplificări de planificări calendaristice și elemente de proiectare didactică pentru clasele de liceu/învățământ profesional”, potrivit notei citate.

Casele Corpului Didactic și inspectoratele școlare au și câteva sarcini:

„Pentru anul școlar curent și pentru anul școlar 2024-2025, oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic (CCD) va include ateliere de lucru sau programe de formare, având ca obiectiv dezvoltarea competențelor didactice necesare aplicării curriculumului național, în conformitate cu recomandările din reperele metodologice elaborate de Ministerul Educației.

Atelierele și programele de formare vor pune accent pe abordări practice și aplicative, utilizând, unde este cazul, banca de resurse educaționale deschise create în cadrul proiectelor Ministerului Educației (ROSE, CRED, PROF).

Scopul este de a crea, cu sprijinul inspectorilor școlari și al metodiștilor ISJ/ISMB/CCD, o bază de exemple de bune practici în aplicarea curriculumului național, pe diverse discipline, domenii și module, din perspectiva planificării și proiectării didactice, precum și a componentelor procesului educațional – predare, învățare, evaluare.

Materialele considerate relevante și de un real sprijin pentru profesori vor fi postate pe paginile web ale inspectoratelor școlare, alături de arhivele reperelor metodologice elaborate de Ministerul Educației.

Pentru asigurarea componentei de consiliere și îndrumare a cadrelor didactice, precum și pentru monitorizarea modului în care recomandările din reperele metodologice sunt adaptate și utilizate în activitatea didactică în anul școlar 2024-2025, inspectoratele școlare vor introduce în planul managerial ținte privind curriculumul național.

Aceste ținte vor constitui baza pentru planificarea, proiectarea și desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2024-2025 și vor include un calendar de activități periodice pe tot parcursul anului școlar.

Activitățile, organizate sub coordonarea inspectorilor școlari, vor beneficia de implicarea corpului de profesori metodiști ai inspectoratelor școlare și a corpului de mentori de la nivelul fiecărui județ. De asemenea, se vor desfășura activități de cerc pedagogic și ateliere de lucru la nivelul comunității de învățare.”

Reperele metodologice pot fi descărcate în format pdf. prin click dreapta, „salvare ca” (save as) în calculator sau pe telefonul mobil:

Nr.crt.
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC – 17 materiale, acoperind domeniile de pregătire profesională specifice
1.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC00_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_GENERAL_CLS_XII
2.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC01_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_MECANICĂ_CLS_XII
3.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC02_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_ELECTROMECANICĂ_CLS_XII
4.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC03_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_ ELECTRONICA_SI_AUTOMATIZARI_CLS_XII
5.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC04_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_CHIMIE_INDUSTRIALA_CLS_XII
6.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC05_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_MATERIALE_DE_CONSTRUCTII_CLS_XII
7.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC06_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_ELECTRIC_CLS_XII
8.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC07_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_CONSTRUCTII_INSTALATII_SI_LP_CLS_XII
9.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC08_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_AGRICULTURA_CLS_XII
10.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC09_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_PROTECTIA_MEDIULUI_SILVICULTURA_CLS_XII
11.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC10_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_ECONOMIC SI COMERT_CLS_XII
12.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC11_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_TURISM_SI_ALIMENTATIE_CLS_XII
13.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC12_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_INDUSTRIE_ALIMENTARA_CLS_XII
14.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC13_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_FABRICAREA_PRODUSELOR_DIN_LEMN_CLS_XII
15.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC14_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_INDUSTRIE_TEXTILA_SI_PIELARIE_CLS_XII
16.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC15_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_TEHNICI_POLIGRAFICE_PROD_MEDIA_CLS_XII
17.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC16_IPT_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_ESTETICA_SI_IGIENA_CORPULUI_OMENESC_CLS_XII

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL- 25 de materiale, acoperind domenii de pregătire profesională/discipline/module de specialitate/discipline de cultură generală
Clasa a XII-a (23 de materiale)
18.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Constructii_cls_XII
19.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Ed_antreprenoriala_cls_XII
20.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Educație fizică_ cls_XII
21.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Estetica_si_igiena_corpului_omenesc_cls_XII
22.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Fabricare­a_produselor_lemn_cls_XII
23.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Industrie_alimentara_(brutar_patiser_preparator_paste_ fainoase)_cls_XII
24.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Ind_alimentara_(preparator_prod_carne_peste)_cls_XII
25.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Istoria_evreilor_Holocaustul_cls_XII
26.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Kinetoterapie_ cls_XII
27.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Limba_engleza_cls_XII
28.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Limba română_cls_XII
29.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Matematica_cls_XII
30.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Mecanica_(confectioner_produse_din_aluminiu)_cls_XII
31.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Mecanica_(lacatus_mecanic_prestari_servicii)_cls_XII
32.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Mecanica_(tinichigiu_vopsitor_auto))_cls_XII
33.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Psihodiagnoză_cls_XII
34.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Tehnici_poligrafice_cls_XII
35.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Tehnici_poligrafice_tiparitor offset_cls_XII
36.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Textile_pielărie_confecționer_produse_textile_cls_XII
37.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Textile_pielărie_confecționer_produse_pielărie_cls_XII
38.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_TIC_cls_XII
39.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Turism_si_alimentatie_bucatar_cls_XII
40.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Turism_si_alimentatie_ospătar_cls_XII
Clasa a XI-a (2 materiale, completare la arhiva realizată pentru anul școlar 2023-2024)
41.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Mecanică_tinichigiu_cls_XI
42.ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SPECIALIPS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Fabricarea_produselor_din_lemn_cls_XI
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL TEHNOLOGIC SPECIAL- 21 de materiale, acoperind domenii de pregătire profesională/discipline/module de specialitate/discipline de cultură generală
43.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Biologie_cls_XII
44.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Chimie_cls_XII
45.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Construcții_cls_XII
46.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Economie_cls_XII
47.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Educatie_fizică_cls_XII
48.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Electronică_automatizari_cls_XII
49.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Fizica_cls_XII
50.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Geografie_cls_XII
51.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Istorie_cls_XII
52.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Istoria_evreilor_Holocaustul_cls_XII
53.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Kinetoterapie_cls_XII
54.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Limba_engleză_cls_XII
55.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Limba română_cls_XII
56.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Matematică_cls_XII
57.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Psihodiagnoză (dizabilități_vizuale)_cls_XII
58.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024-2025_Religie_cls_XII
59.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Terapii Specifice_(dizabilități_auditive)_cls_XII
60.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Terapii Specifice_(dizabilități_vizuale)_cls_XII
61.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Terapii Specifice_cls_XII
62.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_TIC_cls_XII
63.LICEU TEHNOLOGIC SPECIALLTS_REPERE_METODOLOGICE_2024_2025_Turism și alimentație_cls_XII
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂ – 32 de materiale, acoperind discipline/module de cultură generală/de specialitate (vocațional)
64.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_BIOLOGIE_2024_2025_CLS_XII
65.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_CHIMIE_2024_2025_CLS_XII
66.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_ED_ARTISTICĂ_2024_2025_CLS_XII
67.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_ED_FIZICĂ_(SPORT)_2024_2025_CLS_XII
68.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_ED_PLASTICĂ_2024_2025_CLS_XII
69.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_FIZICĂ_2024_2025_CLS_XII
70.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_GEOGRAFIE_2024_2025_CLS_XII
71.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_INFORMATICĂ_2024_2025_CLS_XII
72.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_ISTORIE_2024_2025_CLS_XII
73.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_CROATĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
74.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_MODERNE_EN_FR_SP_IT_PT_2024_2025_CLS_XII
75.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_GERMANĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
76.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_ITALIANĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
77.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_LIT_TURCĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
78.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_ȘI_LIT_MAGHIARĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
79.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_NEOGREACĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
80.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_POLONĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
81.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_RUSĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
82.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_LIT_SÂRBĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
83.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_LIT_SLOVACĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
84.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LB_LIT_UCRAINEANĂ_MATERNĂ_2024_2025_CLS_XII
85.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ_2024_2025_CLS_XIi
86.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_MATEMATICĂ_TEORETIC_REAL_2024-2025_CLS_XII
87.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_MATEMATICĂ_TEORETIC_UMANIST_VOCAȚIONAL_2024-2025_CLS_XII
88.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_MATEMATICĂ_TEHNOLOGIC_2024-2025_CLS_XII
89.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_DISCIPLINE_DE_SPECIALITATE_ÎNV_PEDAGOGIC_2024_2025_CLS_XII
90.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_PREGĂTIRE_MILITARĂ_2024_2025_CLS_XII
91.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_PREGĂTIRE_SPORTIVĂ_PRACTICĂ_2024_2025_CLS_XII
92.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_PREGĂTIRE_SPORTIVĂ_TEORETICĂ_2024_2025_CLS_XII
93.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_FILOSOFIE_ȘTIINȚE_SOCIALE_ECONOMIE_APL_2024_2025_CLS_XII
94.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_ȘTIINȚE_2024_2025_CLS_XII
95.ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, FILIERELE TEORETICĂ, TEHNOLOGICĂ ȘI VOCAȚIONALĂREPERE_METODOLOGICE_TIC_2024_2025_CLS_XII

Foto: © Fizkes | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


1 comment
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Premierul Ciolacu se întâlnește joi, 14 decembrie, la ora 11, cu sindicatele din Educației / De la 1 ianuarie, salariile din școli cresc cu doar 13%, potrivit unui proiect de OUG / Pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar, creșterea ar urma să fie tăiată la 8% – surse

Premierul Marcel Ciolacu se întâlnește joi, 14 decembrie, la ora 11, cu sindicatele din Învățământ, potrivit agendei prim-ministrului. Angajații din școli și cadrele didactice primesc doar 13% creștere salarială de…
Vezi articolul

Ghidul simulării examenelor naționale, publicat de Ministerul Educației / Luni, 20 martie, începe simularea pentru Evaluarea Națională cu proba scrisă la Limba și literatura română. Accesul în sală este permis până la ora 8:30

Ministerul Educației a publicat, pe edu.ro, ghidul simulării pentru examenele naționale. Simularea pentru Evaluarea Națională are loc în perioada 20-22 martie 2023, iar cea pentru Bacalaureat între 27-30 martie. Probele…
Vezi articolul