Clasa pregătitoare 2024. Joi, 11 aprilie, au început înscrierile și țin până pe 14 mai. Părinții pot completa cererea și online

1.008 vizualizări
Foto: Captură cerere înscriere în clasa pregătitoare
Înscrierile la clasa pregătitoare încep joi, 11 aprilie, și țin până pe 14 mai 2024, potrivit calendarului oficial. În această perioadă, părinții completează cererea-tip de înscriere, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. Pentru copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2024, părinții au obligația de a-i înscrie în clasa pregătitoare.

Cererea-tip a fost publicată de Ministerul Educației. Completarea online poate fi făcută pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, inscriere.edu.ro, document activat astăzi.

Cererea cuprinde următoarele timpuri de date: date privind solicitantul (părinții sau reprezentantul legal), date privind copilul, date privind înscrierea în clasa pregătitoare, date despre frații/surorile copilului, criterii generale de departajare și informații suplimentare.

Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare 2024, publicată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Actele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2024
  • Cerere-tip de înscriere
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
  • Copie şi original – certificat de naştere copil.
  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
Criterii generale de departajare pentru clasa pregătitoare 2024

„- existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
–  existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
– existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
– existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică, după aplicarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere, conform procedurii.”

Cum se procesează cererile de înscriere în clasa pregătitoare 2024

Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorități:

„a) în prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicației informatice;

b) în a doua fază se procesează cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administrație al unității de învățământ;

c) în a treia fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată”, potrivit procedurii. 

Procedura de înscriere în clasa pregătitoare 2024

„Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțite de documente justificative.

Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada 

În situația completării online a cererii de înscriere sau a trimiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.

Conducerea unității de învățământ asigură prezența unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere și stabilește programul de lucru al comisiei în schimburi, atât în program de dimineață, cât și de după-amiază, în intervalul orar 8.00—18.00 (luni—joi), respectiv 8.00—17.00 (vineri), pentru a sprijini participarea părinților la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de înscriere.

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este afișat la avizierul unității de învățământ, pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.”

Calendar înscriere clasa pregătitoare 2024

11 aprilie – 14 mai – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

14 mai -17 mai 2024 Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în
învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

20 mai – 27 mai 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. 

Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

28 mai 2024 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu
ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

29 mai 2024 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar
a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

30 mai 2024 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul
inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;

Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

31 mai – 7 iunie 2024 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul
unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

10 iunie – 14 iunie 2024 Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

17 iunie – 21 iunie 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.

21 iunie 2024 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor
înscriși în clasa pregătitoare.

2 septembrie – 6 septembrie 2024 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ. 

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.”

Citește și:
DOCUMENT Cerere-tip pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2024. Părinții pot depune cererea și documentele necesare de joi, 11 aprilie
LISTĂ Afecțiunile pentru care părinții pot amâna înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 2024 / Joi, 11 martie, încep înscrierile în învățământul primar
Debirocratizarea instituțiilor publice se poticnește în Ministerul Educației: la înscrierea în clasa pregătitoare se cere în continuare dosar cu copii după diverse acte, deși copiile au fost eliminate prin lege
GHID Înscrierea în clasa pregătitoare 2024. Din 11 aprilie, părinții depun cererile la școală sau online / Clarificări de la Ministerul Educației la cele mai frecvente întrebări
DOCUMENTE Clasa pregătitoare 2024. Modele de cerere pentru evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii sau amânării clasei pregătitoare, care se depun în perioada 28 martie – 10 aprilie
DOCUMENT Reguli înscrierea la clasa pregătitoare 2024. Părinții pot cere amânarea înscrierii copiilor care împlinesc 6 ani până pe 31 august, “în cazuri justificate” / Model de cerere
OFICIAL Luni, 25 martie, școlile trebuie să afișeze numărul de clase pregătitoare / Calendarul complet pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like