Concurs directori 2022. Proba scrisă are loc vineri, 18 februarie, de la ora 10:00 și durează două ore. Candidații intră în sală până la 8:45 – procedura de examen

9.106 vizualizări
Rata de promovare a concursului național de Titularizare
Foto: © Dark1elf | Dreamstime.com
Proba scrisă pentru concursul național de directori de școli și directori adjuncți începe vineri, 18 februarie, la ora 10:00 și durează două ore, potrivit procedurii trimise de Ministerul Educației inspectoratelor școlare. Intrarea în sală a candidaților are loc se face în intervalul orar 8:00-8:45.
 • Reamintim că ministrul Cîmpeanu a anunțat că în prima etapă, care s-a încheiat în decembrie, au fost ocupate doar 60% dintre posturile scoase la concurs. Conform anunțului oficial al Ministerului Educației, au fost scoase la concurs anul trecut 8.652 de funcții vacante la nivel național (din care 6.231 funcții de director și 2.421 funcții de director adjunct). În aceste condiții, inspectoratele au detașat persoane pe 40% din posturile de directori și directori adjuncți ale școlilor din România, adică circa 3.460 de posturi.
Pregătirea comisiei de examen și a supraveghetorilor

Comisia de organizare va stabili necesarul supraveghetorilor, respectiv câte două persoane pentru fiecare sală în care se susține proba scrisă, precum și alte persoane care vor avea atribuții de gestionare a stărilor de depozitare a obiectelor personale ale candidaților și de supraveghere a holurilor. În cazul în care proba scrisă se desfășoară într-o singură sală (amfiteatru) dintr-un centru special, numărul supraveghetorilor din sala respectivă va fi majorat corespunzător.

Cu cel mult 24 de ore înaintea probei scrise, comisia de organizare va realiza, prin tragere la sorți, selecția supraveghetorilor pentru proba scrisă.

Membrii comisiei de organizare, inclusiv responsabilii de sală, precum și supraveghetorii se vor prezenta la centrele speciale la care au fost repartizați. Centrele de examen, adică școlile în care se susține proba scrisă, au fost stabilite de data de 7 februarie. Pe 8 februarie a avut loc repartizarea candidaților pe centre.

Pentru fiecare sală în care se desfășoară proba scrisă, în dimineața zilei de concurs, pe 18 februarie, coordonatorul fiecărui centru special repartizează, prin tragere la sorți, responsabilul de sală și câte doi supraveghetori, după cum prevede regulamentul de concurs.

Prin aceeași procedură sunt repartizați supraveghetorii pentru holuri și pentru sălile de depozitare a obiectelor personale ale candidaților sau ale altor supraveghetori.

La repartizarea supraveghetorilor în săli se recomandă să țină cont ca aceștia să nu desfășoare activitatea în sălile în care, printre candidați, se află persoane din unitatea de învățământ din care provin, cu excepția cazului în care proba scrisă se susține într-o singură sală, în centrul special.

Intrarea candidaților

În dimineața zilei de concurs, până cel târziu la ora 8:00, coordonatorul centrului special efectuează instructajul responsabililor de sală și al supraveghetorilor.

Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 10:00 și durează maximum 120 de minute. 

Coordonatorul centrului special va asigura repartizarea candidaților în săli în ordine alfabetică. Accesul candidaților în săli se va face în intervalul orar 8:00-8:45. Responsabilul de sală va efectua instructajul candidaților în intervalul orar 8:45-9:50.

Membrii comisiei de evaluare a probei scrise se vor prezenta la centrele speciale la 11:30.

Persoanele desemnate ca observatori se vor prezenta la centrele speciale începând cu ora 7:00. Acestea nu au acces la activitățile de preluare / multiplicare a subiectelor. Pe durata redactării de către candidați a testului standardizat, observatorii pot avea acces în sălile de concurs doar însoțiți de coordonatorul centrului special.

În toate centrele vor fi amenajate spații/ săli corespunzătoare pentru primirea membrilor comisiei de evaluare, respectiv a observatorilor.

Desfășurarea probei scrise

Candidaților, responsabililor de sală și supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță.

Materialele interzise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala în care se desfășoară proba scrisă.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă. 

La nivelul fiecărui centru special, repartizarea candidaților în săli se realizează tot în ordine alfabetică. În fiecare sală de concurs se distribuie foi tipizate (foi de concurs) în număr dublu față de numărul candidaților repartizați în sala respectivă. Responsabilul de sală are și responsabilitatea menținerii unei evidențe stricte a tuturor foilor repartizate, atât a celor utilizate de candidați, cât și a celor neutilizate.

Fiecărui candidat i se va distribui o singură foaie tipizată de concurs.

Foile de concurs rămase nerepartizate se utilizează, în timpul probei, de către candidații care solicită înlocuirea acestora. În această situație, foaia de concurs înlocuită se anulează de către responsabilul de sală și se va consemna în procesul verbal de predare-primire al mapei sălii numărul de foi de concurs anulate la finalul probei.

Candidații și supraveghetorii (inclusiv responsabilul de sală) completează informațiile din chenarul existent pe pagina a III-a a foii de concurs, înainte de distribuirea în sală a testului standardizat. Pagina respectivă nu se sigilează / secretizată.

După preluarea, de către persoana autorizată, a arhivei care conține testul standardizat, coordonatorul centrului special va asigura multiplicarea foilor conținând itemii (prin care se evaluează capacități cognitive și competențe de management și leadership) în număr egal cu numărul candidaților repartizați pentru susținerea probei scrise în centru special respectiv.

Pentru fiecare sală de concurs se pregătește un plic în care se introduce un număr de teste egal cu numărul candidaților din sala respectivă. Acel plic e sigilat și ștampilat pe zona de lipire cu ștampila „Concurs 2022”.

Coordonatorul centrului special distribuie plicurile cu testele multiplicate, în fiecare sală, predându-le responsabilului de sală în prezența candidaților și a supraveghetorilor. Candidații verifică dacă testul standardizat primit are numărul complet de pagini și acestea sunt lizibile.

La ora 10:00, responsabilul de sală deschide plicurile și asigură, împreună cu supraveghetorii, distribuirea către fiecare candidat a testului standardizat (foile conținând itemii, capsate).

Candidații care nu sunt prezenți în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs.

Fiecare item are un răspuns corect

Pentru fiecare item, răspunsul considerat corect de către candidat va fi marcat prin umplerea pătratului corespunzător (ex. Răspuns corect – ◼️ ). Alte modalități de marcare a răspunsului (ex. X) nu vor fi luate în considerare în etapa de evaluare.

Candidații vor utiliza doar pix de culoare albastră sau neagră, care nu se șterge.

După finalizarea rezolvării testul standardizat, dar nu mai târziu de 120 de minute, fiecare candidat predă foaia de concurs și ciorna responsabilului de sală pe baza unui borderou tipizat.

După ce se semnează în borderoul de predare-primire, candidatul rămâne în sală în vederea participării la etapa de evaluare a testului. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sala de examen. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit. 

Candidatul care se retrage din propria inițiativă poate solicita anularea textului, pe baza unei declarații, predă testul și părăsește sala după cel puțin o oră de la deschidere a plicului cu subiecte. În acest caz testul grilă nu este evaluat, iar candidatul respectiv este considerat retras.

Persoanele care furnizează soluții ale subiectelor de concurs, falsifică rezolvările testului, tolerează sau iau parte la acțiuni sau intenții de fraude ale candidaților ori manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor răspund disciplinar, în conformitate cu prevederile articolului 280 – 282 din Legea educației nr. 1/2011 sau cu ale Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicată.

Calendarul concursului de directori 2022:
 • 18 februarie – Desfășurarea probei scrise
 • 18 februarie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 18-19 februarie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă
 • 21-22 februarie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
 • 22 februarie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
 • 4 martie – Proba scrisă pentru candidații care la data de 18 februarie 2022 se află în carantină sau izolare
 • 4 martie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 4-5 martie – Depunerea contestațiilor
 • 4-8-martie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie
 • 9-10 martie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
 • 14 martie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
 • 16-25 martie Desfășurarea probei de interviu
 • 17-29 martie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
 • 29 martie – Afișarea rezultatelor finale ale concursului
 • 30 martie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
 • 31 martie – Validarea rezultatelor finale
 • 4 aprilie – Emiterea deciziilor de numire (cu intrare în vigoare la 19 aprilie 2022)
Citește și:
Concurs directori 2022. Procedura de corectare a testului grilă, în fața candidatului, prevede trei situații în care un item e notat cu zero puncte

Foto: © Dark1elf | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


1 comment
 1. Alt circ, alta bataie de joc marca timpeanu, dupa ce data trecuta au picat la oral oameni care luasera note mari la scris, ca deh la oral conteaza cine te intreaba si cine te cunoaste de la partid sau sindicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ministerul Educației anunță școlile că a închis interfața SIIIR – sistemul general de gestionare a tuturor indicatorilor din Educație – ca să poată extrage lista cu cei 500.000 de elevi care ar trebui să primească tichete educaționale – surse

Interfața folosită de școlile din toată țara, Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), sistem la care au acces toate școlile din țară, inspectoratele școlare, dar și ministerul Educației, a…
Vezi articolul

INTERVIU Istoricul Metin Omer, despre situația din Israel: Față de Yom Kippur 1973, Hamas nu a făcut nicio deosebire între civili și militari / Există o tradiție ca societatea palestiniană să susțină organizațiile care au reușite împotriva Israelului / Gaza nu poate fi controlată de Israel pe termen lung din cauza demografiei

Cum a luat naștere statul israelian modern? De ce nu s-a putut înființa un stat independent palestinian? Ce este organizația Hamas și cum este ea văzută de către societatea palestiniană?…
Vezi articolul