Concursul de angajare pentru profesorii suplinitori calificați 2023. Probele încep pe 28 august și repartizările sunt pe 1 septembrie – calendarul complet și model de cerere de înscriere

18.117 vizualizări
Foto: Christina Morillo – Pexels
Concursul de ocupare a posturilor didactice sau a catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul județului/ municipiului București se desfășoară în perioada 24 august – 1 septembrie 2023, pentru cei care vor să fie profesori suplinitori calificați. Concursul se adresează celor care au studii corespunzătoare postului, potrivit Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024, anexă din metodologia-cadru specifică (documentele, în articol).

Concursul se susține, astfel, “în situaţia în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare titular, personal didactic de predare calificat angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora”, potrivit articolului 98, alineatul 1, din metodologie.

“În condiţiile prezentei Metodologii, inspectoratele şcolare organizează, la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat”, mai prevede același alineat.

  • Menționăm că inspectoratele școlare pot desfășura, dacă au nevoie, testări și pentru angajarea de profesori suplinitori necalificați – persoane care au minimum diplomă de Bacalaureat. Sunt alte condiții și diferă zilele de concurs, iar despre acestea am scris într-un articol separat.

Amintim că reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate a avut loc pe data de 31 iulie. Posturile au fost actualizate după ce săptămâna trecută au început ședințele de repartizare. În zilele de 27 și 28 iulie au fost ședințele de repartizare pentru cei care au luat la Titularizare 2023 peste nota 7.

Alineatul 2 de la articolul 98 precizează: “Condiţiile de înscriere şi de participare la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt aceleaşi ca şi cele pentru concursul naţional“.

Articolul 99, alineatul 1, menționează următoarele: “Concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației”.

Metodologia prevede că proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 oreNota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

Candidații trebuie să aibă minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă) x 3 + (nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)] / 4.

Pentru candidaţii care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţia specială la clasă/proba practică în cadrul acestui concurs ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, pe parcursul anului şcolar 2022-2023, media de repartizare la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti se determină luând în calcul aceste rezultate”, mai scrie în metodologie.

Calendarul concursului de angajare de profesori suplinitori calificați 2023

„Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti:

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere; Perioada: 24-25 august 2023

b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*; Termen: 28 august 2023

c) desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor; Termen: 29 august 2023

d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale. Perioada: 29-30 august 2023”, se arată la punctul 18) din anexa 19 (calendarele concursurilor de angajare) din ordinul care aprobă metodologia.

Repartizarea posturilor se face în ședință organizată la inspectoratul școlar (ISJ / ISMB) pe 31 august – 1 septembrie, mai scrie în același document.

FOTO DOCUMENT Model de cerere de înscriere la concursul de suplinitori 2023:

DOCUMENT Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024, în format .pdf:

DOCUMENT complet – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024 (sursa: edu.ro):


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

SURSE Înființarea unui „Netflix educațional românesc”, în programul de guvernare PSD-PNL, pe Educație, plus vouchere culturale pentru elevi de 250 lei pe an

Programul de guvernare al PSD-PNL propune înființarea Programului național de învățământ TVR Educațional, de tip Netflix educațional românesc, potrivit unui document consultat de Edupedu.ro. Conform documentului, acest program ca scop realizarea…
Vezi articolul

Adriana Pistol, director în Institutul Național de Sănătate Publică: Școala trebuie să meargă fizic. Școala să fie cea funcțională și nu stadioanele, nu restaurantul, nu clubul, nu discoteca. Riscăm să avem generații de copii care vor conduce țara, extrem de afectate psihologic

Ca să ne protejăm copiii trebuie ca noi, părinții, să avem grijă vaccinându-ne noi pe noi, spune Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din…
Vezi articolul

Ligia Deca, ministrul politician, față în față cu Ligia Deca, fosta studentă reprezentantă care milita în 2013 pentru 6% din PIB pentru Educație: Alta este când lupți din perspectiva membrului de Guvern care are în față și limitările bugetare și legislative

Cum s-a schimbat perspectiva Ligiei Deca asupra alocării bugetului prevăzut de Legea Educației, indiferent care este aceasta – Legea 1/2011, care prevedea 6% din PIB și niciodată nu a fost…
Vezi articolul