Concursul de angajare pentru profesorii suplinitori necalificați 2023. Testarea scrisă și interviul la inspectoratul școlar au loc pe 29 august / Se pot înscrie și candidați doar cu Bacalaureat

20.103 vizualizări
Foto: © Fizkes | Dreamstime.com
Concursul de ocupare a posturilor didactice sau a catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul județului/ municipiului București se desfășoară în perioada 24 august – 1 septembrie 2023, pentru cei care vor să fie profesori suplinitori necalificați. Concursul se adresează celor care nu au studii corespunzătoare postului, potrivit Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024, anexă din metodologia-cadru specifică (documentele, în articol).

Concursul se susține, astfel, “în situaţia în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare titular, personal didactic de predare calificat angajat cu contract individual pe perioadă determinată sau cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora”, potrivit articolului 98, alineatul 1, din metodologie.

“În condiţiile prezentei Metodologii, inspectoratele şcolare organizează, la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat”, mai prevede același alineat.

 • Menționăm că inspectoratele școlare pot desfășura, dacă au nevoie, concurs și pentru angajarea de profesori suplinitori calificați – o probă scrisă de 4 ore și probă practică/ inspecție specială. Sunt alte condiții și diferă zilele de concurs, iar despre acestea am scris într-un articol separat.

Amintim că reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate a avut loc pe data de 31 iulie. Posturile au fost actualizate după ce săptămâna trecută au început ședințele de repartizare. În zilele de 27 și 28 iulie au fost ședințele de repartizare pentru cei care au luat la Titularizare 2023 peste nota 7.

Alineatul 2 de la articolul 98 precizează: “Condiţiile de înscriere şi de participare la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt aceleaşi ca şi cele pentru concursul naţional“.

Articolul 99, alineatul 1, menționează următoarele: “Concursul organizat de inspectoratul școlar la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației”.

Ce presupune testarea pentru necalificați

“Art. 102 (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă.

(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante se pot prezenta și persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. (…)

(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.

(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât și a interviului, este 5 (cinci). (…)

(8) În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educației. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta.

(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului se adresează, în scris, inspectoratului școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului școlar”, se arată în metodologie.

Calendarul concursului de angajare de profesori suplinitori necalificați 2023

„Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere; Perioada: 24-25 august 2023

b) desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor; Termen: 29 august 2023

c) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale; Perioada: 29-30 august 2023”, se arată la punctul 19) din anexa 19 (calendarele concursurilor de angajare) din ordinul care aprobă metodologia.

Repartizarea posturilor se face în ședință organizată la inspectoratul școlar (ISJ / ISMB) pe 31 august – 1 septembrie, mai scrie în același document.

FOTO DOCUMENT Model de cerere de înscriere la concursul de suplinitori 2023:

„(7) Directorii unităților de învățământ încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru candidații fără studii corespunzătoare postului repartizați în baza testării, astfel:

a) până la 31 august a fiecărui an școlar pentru absolvenții învățământului superior cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre rezervate;

b) până la finalizarea cursurilor, conform cu structura anului școlar, pentru absolvenții învățământului mediu/postliceal cu alte specializări decât ale postului didactic/catedrei sau până la venirea unui cadru didactic calificat ori până la venirea titularului pe post/catedră pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre rezervate”, potrivit articolului 103 din metodologie.

DOCUMENT Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024, în format .pdf:

DOCUMENT complet – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024 (sursa: edu.ro):

Foto: © Fizkes | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


3 comments
 1. Aoleu. “(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise, cât și a interviului, este 5 (cinci). (…)”. Adica nu au nici studii, si pot preda cu 5? Oare se face asa si prin alte tari?
  Si daca nu ai studii, te inscrii la ce specializare vrei? Te decizi de azi pe maine daca vrei sa fii profesor de chimie, de istorie sau de limba engleza? Super ciudat. Nu stiam ca este posibil. Dar hai sa zicem ca daca examenele ar fi serioase (si ar trebui sa treci cu macar 7), ai putea sa spui ca cineva, desi nu are studii de specialitate, in mod clar stapaneste o materie daca a trecut concursul cu 7. Insa in Romania-pe-pile, te poti astepta ca orice aiurit(a) absolut lipsit de cultura generala, cu diploma de bac cu 5.35 la limba romana, sa predea de maine la scoala copiilor nostri.

 2. Se poate prelungi durata examenului cu acordul comisiei ,prezentati dovezi ,va duceți la inspectorat de care aparțineți și vorbiți cu cineva de la resurse umane

 3. Buna ziua.
  O persoana cu handicap (obiect ascutit perforand palma acum cativa ani, sectionand nervi) poate sustine o astfel de examinare?
  Exista metoda alternativa?
  M-ati ajuta enorm cu un raspuns.
  PS. precizez ca un efort de zeci de minute poate fi sustinut. In niciun caz unul de cateva ore

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like